Franciszek polskich marzeń

Franciszek polskich marzeń

Dodano:   /  Zmieniono: 
Spotkanie z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, z ofiarami pedofilii czy zaproszenie uchodźców na pokład papieskiego samolotu. „Wprost” spytał katolickich komentatorów, jakich słów i nauk oczekują od Franciszka w czasie rozpoczynającej się w tym tygodniu wizyty w Polsce.

Komentarzy udzielili ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski, o. Paweł Gużyński, Dominiki Zdort, Piotr Żyłka, Ignacy Dudkiewicz oraz Karol Olszewski

Ocalić chrześcijańską tożsamość Europy

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz publicysta, dawny działacz opozycji demokratycznej

Bardzo bym chciał, żeby papież odniósł się wyraźnie do obecnej sytuacji w Europie. Wierni oczekują od Franciszka wyraźnej wskazówki, jaką postawę powinien przyjąć człowiek wierzący w obliczu konfrontacji kultury chrześcijańskiej ze światem islamu. Jak traktować muzułmanów, którzy mieszkając na naszym kontynencie, nie chcą się asymilować? Rzecz jasna papież nie może nawoływać do agresywnego „zderzenia cywilizacji”. Powinien jednak młodym Europejczykom podpowiedzieć, jak ocalić chrześcijańską tożsamość Starego Kontynentu. Mam nadzieję, że nie będzie się bał nazwać rzeczy po imieniu. I że nie zabraknie mu odwagi, by prześladowanie chrześcijan, m.in. na Bliskim Wschodzie, określić mianem ludobójstwa. Choć Franciszek kontynuuje dzieło poprzedników, wyraźnie inaczej rozkłada akcenty swojego nauczania niż Jan Paweł II. Mniejszy nacisk kładzie na kwestie obrony tradycyjnego modelu rodziny, więcej mówi o sprawach ekonomicznych czy społecznych. Jest bardziej duszpasterzem niż teologiem. Tym bardziej więc liczę na to, że będąc w Polsce, wyczuje ducha miejsca. A tu, nad Wisłą, jest on nieco inny niż ten, który daje się wyczuć w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych. Marzę o tym, by papież docenił wkład Polski w dzieje chrześcijaństwa, a także jakimś symbolicznym gestem czy słowami oddał hołd dziedzictwu Jana Pawła II.

Spotkać się z ofiarami pedofilii

O. Paweł Gużyński, dominikanin

Cieszyłbym się, gdyby podczas wizyty w naszym kraju papież Franciszek skonfrontował po ojcowsku swój pogląd na kształt wspólnoty Kościoła z tym, co stanowi codzienną praktykę w Polsce – podobnie jak to zrobił przy okazji szczytu NATO w Warszawie prezydent Barack Obama, odnosząc się do kwestii decydujących o tym, co czyni nas demokratami. Dobrze by było, gdyby papież zaraził nas ewangelicznym ubóstwem. Hierarchom wszystkich szczebli przydałoby się zwrócić uwagę na to, że Ewangelii nie głosi się metodami politycznej propagandy, że prawo świeckie nie powinno być tożsame z prawem objawionym, że polityczny dyktat Ewangelii jest samobójstwem Kościoła. Liczę też, że papież Franciszek nie pozostawi polskim katolikom pola manewru w sprawie uchodźców i rozmaitych grup wykluczenia społecznego. Ponadto nam, księżom trzeba przypomnieć, że świeccy nie są własnością duchownych, że rolą kapłanów nie jest osądzanie i potępianie, lecz duszpasterskie towarzyszenie w duchu miłosierdzia. Do listy grzechów polskiego Kościoła dopisałbym też brak determinacji w walce z kościelną pedofilią. Wprawdzie pod presją Watykanu wprowadzamy procedury mające na celu wyeliminowanie nadużyć seksualnych wobec nieletnich, ale te ambitne regulacje przerastają tych, którzy mają je stosować. Wielu księży w tej kwestii intelektualnie i mentalnie nie dorasta do wagi problemu. Dlatego marzy mi się jakiś papieski gest uczyniony w tej dziedzinie. Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby Franciszek spotkał się z ofiarami pedofilii.

Poprzeć Radio Maryja

Dominik Zdort, publicysta "Rzeczpospolitej"

Polski Kościół potrzebuje symbolicznego wsparcia. Myślę, że gdyby Franciszek zdobył się na błogosławieństwo dla Radia Maryja, gdyby przyjął i docenił dzieło ojca Tadeusza Rydzyka, zamknąłby usta wielu wrogom Kościoła w Polsce. Papież powinien wystąpić z jasnym katolickim przesłaniem moralnym, które przecież jest takie samo dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Kościół nie ma innego modelu nauczania dla młodych, a innego dla starych. Franciszek powinien zwrócić uwagę na trwałość zasad społecznych i moralnych głoszonych przez ludzi Kościoła od czasów Chrystusa. Powinien rozwiać wątpliwości co do swojego stosunku wobec rodziny, nierozerwalności małżeństwa, grzechu homoseksualizmu, aborcji i antykoncepcji. W Polsce, gdzie pamięta się, co na te tematy mówił Jan Paweł II, to szczególnie ważne – im częściej Franciszek wypowiada się niejednoznacznie, tym bardziej osłabia więź polskich katolików z Kościołem powszechnym. Czy możemy liczyć na takie jasne przesłanie ze strony Ojca Świętego? Szczerze mówiąc, wątpię – mam wrażenie, że obecny papież raczej szuka poklasku niewierzących i ludzi słabej wiary niż szacunku głęboko wierzących katolików.

Niech papież przywiezienie uchodźców

Piotr Żyłka, redaktor naczelny jezuickiego portalu Deon.pl, bloger

Marzy mi się taka sytuacja: lipiec 2016 r. Tłumy ludzi – w tym mnóstwo oficjeli i władz państwowych – oczekują na lotnisku na Franciszka. Samolot ląduje. Ludzie skandują: „Niech żyje papież! Witaj w Polsce! Kochamy Ciebie!”. Otwierają się drzwi, ale zamiast postaci w białych szatach po samolotowych schodach schodzą nikomu nieznani ludzie. Bardzo ich dużo. Mężczyźni, kobiety i dzieci. Gdzieś między nimi jałmużnik papieski abp Konrad Krajewski. Uśmiechnięty, spokojny, macha do zebranych. Na samym końcu w drzwiach pojawia się papież. Dopiero po chwili do wszystkich dociera, co się dzieje. Franciszek najzwyczajniej w świecie przywiózł ze sobą na Światowe Dni Młodzieży uchodźców. To by było piękne i naprawdę mocne. Jeśli chodzi o przesłanie Franciszka, to potrzebujemy, by papież nam przypomniał, że chrześcijaństwo to nie jest tylko regularne przychodzenie do kościoła i głośne przyznawanie się do „chrześcijańskich wartości”. Że najważniejsze nie jest bronienie się przed „złym” światem, a chrześcijanin nie musi się wszędzie dopatrywać zagrożeń. Bóg codziennie nas zaprasza, zachęca i uzdalnia do tego, żebyśmy byli miłosierni. Bardzo potrzebujemy tego, żeby papież nam przypomniał, na czym polega radykalizm miłosierdzia i dlaczego właśnie to miłosierdzie Franciszek postawił w centrum przesłania Światowych Dni Młodzieży. Chrześcijaństwo, które skupi się tylko na regularnym praktykowaniu pobożności, przestrzeganiu zasad, a nawet przyjmowaniu sakramentów i nawracaniu się, ale będzie pozbawione miłosierdzia, czyli bezinteresownej i wyrozumiałej miłości do drugiego człowieka (kimkolwiek by on był), tak naprawdę jest nic niewarte.

Apel, by pasterze wyszli do owiec

Ignacy Dudkiewicz, publicysta magazynu "Kontakt", Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Mam wrażenie, że wielu polskich katolików czeka na to, że papież jowialnie poklepie nas po plecach, doceniając Polskę jako redutę chrześcijaństwa w Europie. Ja jednak należę do tej grupy wiernych, którzy czekają na zupełnie inny przekaz. Mam nadzieję, że podczas wizyty w Krakowie Franciszek będzie kontynuował wątki, które poruszył podczas ostatnich Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Mówił wtedy o kwestiach społecznych, poruszał problem nierówności, zwracał uwagę na odpowiedzialność bogatej Północy za ubogie Południe. Liczę na to, że w mocnych słowach wezwie nas do otwartości na uchodźców. Mają być oni zresztą w czasie tej wizyty widoczni, choćby podczas drogi krzyżowej, w trakcie której Syryjczycy będą się modlić po aramejsku. Franciszek chce nam przypomnieć, że Ewangelii nie można traktować wybiórczo, wybierając z niej co bardziej łakome kąski i obrastając obojętnością. Pamiętajmy, że papież przyjeżdża do młodych całego świata, a nie tylko do Polaków. Dlatego nie liczyłbym, że podczas tej pielgrzymki skoncentruje się na jakimś specyficznym przesłaniu do polskiego Kościoła. Uważnie obserwowałbym natomiast jego gesty i przyglądał się stylowi duszpasterskiemu. Wiem, że na mszę na błoniach przyjedzie tramwajem, w którym będzie mu towarzyszyła m.in. niepełnosprawna młodzież. To ważne wezwanie do naszych księży i biskupów, by częściej opuszczali siedziby swoich kurii i parafii. By spotykali się z ludźmi i rozmawiali z nimi o tym, czym naprawdę żyją. By – używając papieskiego języka – pasterze w większym stopniu pachnieli owcami.

Dodać wiary rodzinom

Karol Olszewski, spiker Catholic Voices Polska

Mam nadzieję, że papież, podobnie jak Chrystus, postawi młodzieży pewne wymagania, wyznaczy cele, zmotywuje do pracy nad życiem. Chciałbym, żeby pobudził w niej ducha aktywności, działania – zwłaszcza w pokoleniu, o którym się mówi, że ma duże oczekiwania wobec innych, a małe wobec siebie. Wprowadzenie programu 500 plus nie zmieniło faktu, że sytuacja rodzin w Polsce jest nadal trudna. Zanikł etos dużej rodziny, rośnie społeczna akceptacja dla rozwodów, młodzi coraz mniej wierzą, że warto się starać wiernie kochać przez całe życie raz wybranego małżonka. Liczę, że papież doda wiary tym, którzy przestali już chcieć walczyć o swoje rodziny lub którzy boją się je założyć. Chciałbym usłyszeć i zobaczyć papieża osobiście, aby móc lepiej go zrozumieć. W wypowiedziach przekazywanych przez media Franciszek bywa niejednoznaczny, a wielu mówi, że większość jego przekazu to mowa ciała i styl bycia, które trudno poczuć przez telewizor czy gazetę.

Okładka tygodnika WPROST: 30/2016
Więcej możesz przeczytać w 30/2016 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 30/2016 (1746)

 • Jak zarobić na godność narodową? 24 lip 2016, 20:00 Przeczytałem z tysiąc teorii o przyczynach kryzysu, a potem jeszcze więcej o tym, dlaczego ten kryzys nie chce się skończyć. A to że regulacji jest za dużo, a to że za mało. Że prekariat, że nierówności… Jak świat światem kryzysy przychodziły i odchodziły. Pytanie, dlaczego... 3
 • Kosztowne sprzątanie 24 lip 2016, 20:00 Doprowadzenie systemu rejestrów państwowych do porządku będzie kosztowało 10,5 mln zł. Kilka tygodni temu opisywaliśmy nieprawidłowości w tym wartym blisko 110 mln zł projekcie, który po wdrożeniu doprowadził m.in. do tego, że Główny Urząd Statystyczny, a co za tym idzie, rząd... 8
 • Skaner 24 lip 2016, 20:00 Niezniszczalni Świat patrzy na ich aktywność i przeciera oczy ze zdumienia, bo wszystko co widzi, jest jakby wbrew naturze.  „Wiekowy” zespół THE ROLLING STONES często nazywany największym zespołem świata – nadal w miarę... 9
 • Zdarzyło się jutro 24 lip 2016, 20:00 Gierek PiS, muzeum parawaningu, teoria wielkiego wybuchu według Rubikonia i wiele innych atrakcji. 12
 • Tusk zostanie wezwany przed komisję 24 lip 2016, 20:00 To jest fenomen, że ktoś dziewięć razy z rzędu jest skazany za to samo przestępstwo, czyli za oszustwo, w tym samym okręgu sądowym, i za każdym razem dostaje wyrok w zawieszeniu. Przecież już po drugim takim wyroku powinien trafić do więzienia – mówi „Wprost” Małgorzata... 14
 • Bezpieczeństwo w turbulentnym świecie 24 lip 2016, 20:00 Warszawski szczyt NATO dał wyraz świadomości rządów państw sojuszniczych, że zagrożenie wschodniej flanki dotyczy całości Sojuszu, a nie tylko peryferii. Był manifestacją solidarnej postawy rządów państw wobec agresywnej polityki Moskwy. Globalizacja powoduje jednak, że... 17
 • Trzej muszkieterowie budżetu 24 lip 2016, 20:00 Mateusz Morawiecki, Paweł Szałamacha i Jarosław Gowin nigdy nie grali w jednej drużynie, ale niespodziewanie zjednoczyli się w obronie budżetu przed skutkami obniżenia wieku emerytalnego. Grają o swoją pozycję czy dojrzeli na horyzoncie katastrofę systemu finansów publicznych? 18
 • Schetyna ma rozbuchane ego 24 lip 2016, 20:00 Skoro PO ma być liderem opozycji, to nasz szef nie może zachowywać się jak przywódca podwórkowej paczki – mówi Stanisław Huskowski, były poseł PO. 20
 • Lista dokonań Schetyny 24 lip 2016, 20:00 Przewodniczący Platformy Obywatelskiej usuwa swoich partyjnych przeciwników, oskarżając ich o szkodzenie partii. Jednak PO bardziej mogą szkodzić kontrowersyjne decyzje, jakie do tej pory podejmowali Grzegorz Schetyna i jego polityczne zaplecze. 23
 • Czym Franciszek różni się od Jana Pawła II 24 lip 2016, 20:00 Papież Polak był przewodnikiem-nauczycielem. Papież Argentyńczyk jest towarzyszem drogi. Pierwszy uważał, że przyjęcie nauczania Jezusa rozwiąże problemy indywidualne i społeczne, drugi postrzega Kościół jako „szpital polowy” ludzi ubogich. 24
 • Franciszek polskich marzeń 24 lip 2016, 20:00 Spotkanie z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, z ofiarami pedofilii czy zaproszenie uchodźców na pokład papieskiego samolotu. „Wprost” spytał katolickich komentatorów, jakich słów i nauk oczekują od Franciszka w czasie rozpoczynającej się w tym tygodniu wizyty w Polsce. 28
 • Zespół stresu pourlopowego 24 lip 2016, 20:00 To, że ktoś wypoczął na wakacjach, nie oznacza, że z werwą przystąpi do pracy. Przeciwnie, będzie mu trudno. Pierwsze dni po powrocie psycholodzy nazywają nawet stresem pourlopowym. 31
 • Działkę oddam – miasto Warszawa 24 lip 2016, 20:00 Przekazana na cele oświatowe blisko hektarowa działka na warszawskim Ursynowie trafiła za ułamek wartości w prywatne ręce. Zgodnie z umową miała tam powstać uczelnia, a budowane są apartamentowce. Sprawie przygląda się prokuratura. 32
 • Cztery minuty na wagę życia 24 lip 2016, 20:00 Co można zrobić w cztery minuty? Przejechać dwa przystanki autobusem, umyć zęby, wziąć prysznic i uratować komuś życie! Chcesz dowiedzieć się jak? 35
 • Wakacje z dziećmi 24 lip 2016, 20:00 Dłuższą podróż samochodem nawet z najmniejszymi dziećmi można przeżyć, jeśli odpowiednio się do niej przygotujemy i zaplanujemy poszczególne etapy. 38
 • Stres po męsku 24 lip 2016, 20:00 U mężczyzn depresja często jest następstwem stresu. Nierzadko jest ukryta i wygląda zupełnie inaczej niż u kobiet. Przybiera maskę ataków agresji, wrogości, drażliwości. Milczenia lub zachowań autodestrukcyjnych. 42
 • Silni faceci o słabych sercach 24 lip 2016, 20:00 Kardiolodzy ostrzegają: na serce chorują coraz młodsi Polacy. Ale nie zdają sobie z tego sprawy. 44
 • Kiedy płuca chorują, brakuje powietrza 24 lip 2016, 20:00 Na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc chorują 2 mln Polaków. Ta mało znana choroba może prowadzić do inwalidztwa, a nawet śmierci. 46
 • Tylko dla mężczyzn 24 lip 2016, 20:00 U małego chłopca ma wielkość groszku. Kiedy malec mężnieje, ten gruczoł kształtem i rozmiarem przypomina kasztan. I wszystko jest w porządku, jeśli nie rośnie dalej. Prostata – każdy mężczyzna powinien żyć z nią w zgodzie. 48
 • Ultradźwiękami w raka 24 lip 2016, 20:00 Co roku 11 tys. Polaków słyszy diagnozę: rak gruczołu krokowego. Nowa metoda leczenia tego nowotworu umożliwia ograniczenie skutków ubocznych terapii. 49
 • Kiedy geny decydują o życiu 24 lip 2016, 20:00 Rak płuca to nowotwór, na który najczęściej umierają Polacy. Wczesne wykrycie choroby stwarza szansę na wyleczenie. Z kolei precyzyjna diagnoza molekularna jest warunkiem koniecznym doboru właściwej terapii, co w efekcie oznacza możliwość wydłużenia życia i poprawy jego jakości. 50
 • Drogie leczenie za granicą 24 lip 2016, 20:00 Gdy wybierasz się w podróż – kup polisę turystyczną. Ale zanim to zrobisz, sprawdź, czy jej wysokość wystarczy, by pokryć koszty ewentualnego leczenia. 54
 • Najwięksi bankruci III RP 24 lip 2016, 20:00 Kiedyś królowie życia, którzy nie schodzili z czołówki listy najbogatszych ludzi w kraju. Dzisiaj zapomniani lub okryci niesławą. Albo nie mogą wyjść z długów, albo mają już za sobą odsiadkę w kryminale. Oto antylista najbogatszych ludzi w kraju. 56
 • Do kierownictwa partii rządzącej Manifest 24 lip 2016, 20:00 Lato. Lato czeka. A wraz z latem czeka rzeka. Czeka rzeka, czeka las… Wakacje. Mniej lub bardziej zasłużone – wszyscy jedziemy odpoczywać. Miesiąc względnego spokoju od polityki – bo polityka w sierpniu się urlopuje. Wielce Szanowne Kierownictwo Partii Rządzącej, proponuję... 61
 • Europułapka 24 lip 2016, 20:00 Euro rozsadza Unię Europejską. Aby zachować UE i wspólny rynek, należy zrezygnować ze wspólnej waluty. Dalsze trwanie przy euro jest jak obrona parytetu złota, która w latach 30. pogłębiła kryzys światowy i przyczyniła się do wybuchu wojny – mówi „Wprost” Stefan Kawalec,... 62
 • Turecka wolta 24 lip 2016, 20:00 Nieudany pucz wojskowy nieoczekiwanie wzmocnił prezydenta Erdoğana, który ma teraz wolną rękę do przeprowadzenia planowanych już wcześniej zmian w polityce zagranicznej. Zbliżenie z Rosją jest tylko kwestią czasu. 70
 • Kręgosłup tureckiej armii został złamany 24 lip 2016, 20:00 Najlepsi tureccy oficerowie od lat siedzą w więzieniach z wieloletnimi wyrokami. Niektórzy zaginęli bez śladu. Recep Tayyip Erdoğan, prezydent Turcji, wypowiedział armii wojnę – mówi „Wprost” gen. Waldemar Skrzypczak, były wiceminister obrony i były dowódca wojsk lądowych. 72
 • Modlitwa o rozum 24 lip 2016, 20:00 Polityczny Zachód trzeszczy w szwach. To, że potrzęsie nim Brexit, było do przewidzenia. Decyzja Brytyjczyków już działa. Można powiedzieć, że Brexit już jest, od kiedy o nim rozmawiamy i snujemy plany, jak się z Wielką Brytanią rozwodzić. 73
 • Barwy kampanii 24 lip 2016, 20:00 Nowicjusz w polityce, biznesmen i celebryta, obiecuje przywrócić Ameryce wielkość, ale jego wizja polityki wobec Europy, w tym Polski, pozostaje zupełną niewiadomą. 74
 • Ciemne interesy Clintonów 24 lip 2016, 20:00 Czy były prezydent USA sprzedawał obcym rządom polityczne wpływy żony? Takie oskarżenia padają w filmie „Clinton Cash”, który ma właśnie swoją amerykańską premierę. Od 25 lipca mogą go także oglądać czytelnicy „Wprost”. 77
 • Podchody z pokemonami 24 lip 2016, 20:00 Nowoczesne technologie to za mało, by dziś porwać tłumy. Trzeba było dodać do nich tradycyjną grę w chowanego oraz nostalgię za latami 90. Tak powstał „Pokémon Go”, gra, która wyprowadziła ludzi na ulice. 80
 • Po drugiej stronie smartfona 24 lip 2016, 20:00 Nie wiadomo, czy gracze wychodzą z gry komputerowej na podwórko, czy biegając po podwórku, wchodzą do gry komputerowej – mówi dr Marek Troszyński, socjolog z Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej Collegium Civitas. 82
 • Kobiecy wymiar przemian 24 lip 2016, 20:00 Do niedawna polityka była niemal wyłącznie męskim zajęciem. To przesłoniło obraz świata tak mocno, że zapominamy, jak naprawdę wygląda. Tomasz Wasilewski w swoim nowym filmie „Zjednoczone stany miłości” pokazuje, że ustrojowa transformacja miała także kobiecą twarz. 84
 • Wyszczerbiony miecz 24 lip 2016, 20:00 Proces dekoratorów z „Kroniki polskiej” przetarł ścieżkę dla późniejszego procesu prezesa TVP. 87
 • Żyj kolorowo 24 lip 2016, 20:00 Kolor ścian to jeden z głównych elementów aranżacji wnętrza. Barwy, które do niego wybierzemy, mogą dodać energii pomieszczeniu, wpływać na nastrój mieszkańców, a także oddać emocje jego właściciela. 90
 • Ułańska fantazja 24 lip 2016, 20:00 Ułańska fantazja Jacek Komuda „Hubal” Fabryka Słów Polscy czytelnicy są równie nieobliczalni jak polscy piłkarze. Dowodzi tego choćby przypadek „Hubala”, który niespodziewanie stał się bestsellerem. Autor – Jacek Komuda – to... 92
 • Muzyka - recenzje 24 lip 2016, 20:00 Trzecia odsłona muzycznej trylogii To album teoretycznie przeznaczony przede wszystkim dla wtajemniczonych fanów. Ale rozpoczyna sie od niemal 12-minutowego utworu, który mógłby być też dla początkujących świetnym wprowadzeniem w fenomen... 94
 • Film - recenzje 24 lip 2016, 20:00 Pani kontra rekin Dopiero co mieliśmy w kinach żeńską wersję „Ghostbusters”, a już pojawia się kolejny film z kobietą w roli, w jakiej przywykliśmy widzieć panów. Przez półtorej godziny śledzimy samotną walkę Nancy z wielkim... 95
 • Duży mały samochód 24 lip 2016, 20:00 Gdy mówi się o małych samochodach, zawsze podkreśla się funkcjonalność. Takim autem łatwo w mieście znaleźć miejsce do parkowania, niewiele pali, a na dodatek nie budzi zbytniej zawiści sąsiadów. Zdarza się jednak, że niewielki samochód potrafi dostarczyć miłych przeżyć. Nieco... 96
 • Know-How 24 lip 2016, 20:00 Moc ceramiki Chcesz być w czymś najlepszy. Poszukaj sobie niszy. Szwajcarski producent zegarków Rado znalazł sobie takie własne poletko i specjalizuje się w produkcji czasomierzy z ceramiki. I to, co robią, jest przepiękne. Na rynku... 97
 • Spalone podwyżki 24 lip 2016, 20:00 Tryb, w jakim posłowie PiS przygotowali projekt ustawy o podwyżkach dla najważniejszych osób w państwie, może wskazywać na pierwsze symptomy znanego w polityce zjawiska, czyli odrywaniu się elit władzy od kontaktu ze społeczeństwem. 98

ZKDP - Nakład kontrolowany