Depolonizacja

Depolonizacja

Trudniej być dziś Polakiem niż Niemcem czy Żydem
Inteligentni, dobrze znający angielski, szybko dostosowujący się do sposobu myślenia i mówienia na zachodnich uniwersytetach - takich przedstawicieli młodego pokolenia, wychowanków uczelni III RP, spotykam za granicą. Polska i jej sprawy nie zajmują w ich życiu poczesnego miejsca. Tym bardziej że w globalnej opowieści snutej na zachodnich uniwersytetach nasze państwo pojawia się zazwyczaj jako kraj nacjonalizmu, biedy, nieprzypadkowo wybrany na miejsce Zagłady.Czasy, gdy pod wpływem "Solidarności" i wydarzeń roku 1989 ożyła świadomość szczególnego związku polskości z wolnością, dawno minęły. Nie bardzo więc wypada afiszować się z polską tożsamością, symbolami i nazwiskami, tymi wszystkimi Mickiewiczami, Sienkiewiczami, Piłsudskimi. Nawet bohaterów walki z komunizmem zapomniano. Roztrwonili swój moralny kapitał. Lecha Wałęsy nikt już nie traktuje poważnie, na spotkania z Adamem Michnikiem przychodzi garstka studentów, podczas gdy słuchacze Vàclava Havla nadal zapełniają wielkie sale wykładowe. A znowu do Jana Pawła II nie wypada się przyznawać - nawet na katolickich uniwersytetach amerykańskich.

1. Niechciane stężenie polskości
Mimo historycznych dokonań i postępu cywilizacyjnego Polska ciąg-le jest jednym z najbardziej niedocenianych krajów na świecie. Dzisiaj o wiele trudniej jest być Polakiem niż Irlandczykiem, Czechem, Węgrem. Trudniej nawet niż Niemcem czy Żydem, choć przecież ci pierwsi jeszcze do niedawna nosili na sobie piętno wyjątkowej zbrodni, a ci drudzy przez wieki byli pariasami, prześladowaną i pogardzaną mniejszością.
Nie przypadkiem niektórzy Polacy odkrywają za granicą swoje niemieckie czy żydowskie korzenie lub przynajmniej tak dobierają współmałżonków, by nieco rozwiać obawy przed zbytnim stężeniem polskości. Rozpowszechniona na Zachodzie niechęć do polskości ma głębokie historyczne korzenie. Polska była krajem skolonizowanym i ciągle cierpi na postkolonialną traumę. Rozbiorowe mocarstwa nie miały żadnego powodu, aby utrwalać dobrą pamięć o Rzeczypospolitej lub dbać o wizerunek jej obywateli. Polska była też najmniej lubianym i najmniej akceptowanym z państw, które pojawiły się na mapie Europy po 1918 r. Miała potężnych wrogów - dążące do rewizji traktatu wersalskiego państwa ościenne, mniejszości narodowe, ruch komunistyczny. Nawet wśród sojuszników budziła irytację i spotykała się z lekceważeniem. Biedni polscy emigranci wzmacniali negatywne opinie. Obecnie uważa się, że etniczny nacjonalizm Polaków walnie przyczynił się do zniszczenia żydowskiej wspólnoty w Europie i był główną przyczyną "wypędzenia" Niemców.
Dzięki otwartym granicom polskość staje się coraz bardziej dobrowolna, jest jedną z możliwości. Kandydaci do sukcesu na Zachodzie wiedzą, że Polska nie jest im do niego potrzebna. Może wręcz być zawadą, tak jak zbyt skomplikowane polskie nazwisko, na którym cudzoziemcy łamią sobie języki. Po co więc wybierać coś tak kłopotliwego? Przecież istnieją inne, o wiele bardziej atrakcyjne propozycje - także pod względem materialnym.

2. Wypisać się z kraju!
Za granicą nie tylko można znacznie lepiej niż w Polsce zarobić, ale także otrzymać nieporównywalnie wyższe świadczenia socjalne, można się lepiej leczyć, uczyć, można korzystać z rozwiniętej infrastruktury, z nagromadzonych skarbów cywilizacyjnych. III Rzeczpospolita zostawiła wielu z nas na lodzie. Państwo polskie po 1989 r. nie spełniło funkcji, jaką spełniają państwa zachodnioeuropejskie. Nic więc dziwnego, że wielu chętnie by się z niego wypisało i że nie dostrzega w nim żadnej wartości.
Oczywiście za granicą można spotkać także innych Polaków. Tych, którzy kurczowo chwytają się polskości - jak ostatniej deski ratunku. Im polskość jest niezbędna, zazdrośnie jej strzegą i chcieliby mieć do niej wyłączne prawa. Niechęć do brutalnej nowoczesności sprawia, że rozumieją polskość bardzo anachronicznie. Często wystarczają im pierogi, soczyste polskie przekleństwa i cotygodniowa msza po polsku. I jednym, i drugim - ludziom sukcesu i ludziom porażki, kosmopolitom i prostakom - niepotrzebna jest polskość elitarna, polskość refleksyjna i nowoczesna, interpretowana według najwyższych uniwersyteckich standardów, włączająca się we współczesny świat, a jednocześnie głęboko osadzona w przeszłości.
Ci, którzy rozstają się z Polską i polskością, powielają dawny wzór zachowań. Narodowa historiografia opowiada dzieje powstań, oporu narodowego w różnych jego formach, historię wierności i wytrwałości. Zawsze jest to jednak historia elitarnej mniejszości. Tymczasem historia Polski to jeszcze inny proces, rzadko przypomniany nawet przez tych, którzy lubią badać jej ciemne strony. Setki tysięcy Polaków rezygnowało z polskości - zostawało Prusakami, Austriakami, Rosjanami, Francuzami i Amerykanami.
Dzisiaj proces depolonizacji jest szybszy i głębszy niż w XIX czy XX wieku. I nie dotyczy tylko Polaków, którzy wyjechali. Z kryzysem polskości mamy do czynienia w samej Polsce. Młodym Polakom wkłada się do głowy, że granice nie mają żadnego znaczenia, państwo narodowe odchodzi do lamusa, podobnie zresztą jak cała ukształtowana przez romantyzm kultura polska, że dziś trzeba rozwijać tożsamość europejską i że nadmierne przywiązanie do Polski to symptom zacofania.
Oczywiście tym, którzy dzisiaj emigrują, nie uda się od razu zostać Irlandczykami, Anglikami czy Szkotami - przynajmniej nie przez pierwsze dwa pokolenia. W Niemczech nie udało się to nawet tym, którzy mieli autentyczne niemieckie korzenie, których przodkowie do końca walczyli w II wojnie po niemieckiej stronie. Dlatego wkrótce polskość stanie się im potrzebna - jako nagroda pocieszenia - gdy rozwieją się marzenia zostania stuprocentowym Niemcem, Brytyjczykiem, Francuzem czy Amerykaninem. Integracja europejska ułatwi także powroty. Niedługo zresztą większość obywateli Śląska będzie miała także obywatelstwo niemieckie. Być może nowa niemiecka strategia prorodzinna przyczyni się do demograficznego renesansu Śląska. Znaczna część mieszkańców ziem zachodnich jest dzisiaj obywatelami Niemiec, tam zarabia na życie i stamtąd czerpie świadczenia socjalne. Nie można wykluczyć, że wkrótce ziemie te bardziej będą związane gospodarczo i społecznie z Berlinem niż z Warszawą.

3. Suwerenność kontra niskie podatki
Dzisiejsza dobrowolna depolonizacja jest tym łatwiejsza, że nie ma charakteru dramatycznego wyboru moralnego i politycznego. Nikt nie ma wyrzutów sumienia, że zszedł z "Patny". Rezygnacja z polskości przestała być zdradą, zaprzaństwem, jest jedynie dostosowaniem się do reguł nowoczesnego świata, w którym niepodległa Polska jest przeżytkiem. Także ci Polacy, którzy nie opuszczają kraju, identyfikują się raczej z firmami (najczęściej zagranicznymi), w których są zatrudnieni, niż z Polską. To dla tych rm gotowi są pracować do upadłego, wobec nich są lojalni, to one kształtują ich oczekiwania, styl życia i system wartości. Polska jest tylko miejscem zamieszkania, polskość - elementem prywatnej tożsamości (pozbawionym treści historycznych czy politycznych). Przydaje się co najwyżej do kibicowania w czasie imprez sportowych. Suwerenność polityczna, budowa silnego państwa w Europie jest czymś, co tych Polaków zupełnie nie interesuje - ważna jest co najwyżej dobra infrastruktura i niskie podatki.
W Polsce zarysowuje się nowy podział, niewiele mający wspólnego z podziałami na prawicę i lewicę, na Polskę liberalną i solidarną. Nie jest to także podział na tych, którzy mają bezkrytyczny stosunek do przeszłości, i tych, którzy dokonują gorzkiego z nią obrachunku. Marek Cichocki w artykule opublikowanym w "Rzeczpospolitej" trafnie scharakteryzował go jako podział na "suwerenistów" i "globalistów". Jego zdaniem, chodzi o zasadniczą różnicę "między tymi, którzy widzą konieczność odzyskania przez państwo kontroli nad niektórymi procesami, a tymi, którzy uważają, że jest to niewskazane lub niemożliwe. Podział ten nie jest podziałem stricte partyjnym ani biograficznym, lecz mentalnościowym - odzwierciedla odmienne podejście do polityki, do własnej tożsamości oraz różne postrzeganie współczesnego świata". Cezary Michalski z kolei, pisząc w "Europie" (dodatku do "Dziennika") o nowej książce Jarosława Marka Rymkiewicza, stwierdza deficyt polityczności w Polsce. Jest zatroskany "niemożliwością politycznego liberalizmu w kraju od wieków pozbawionym suwerenności, w narodzie od wieków niepodmiotowym. Taki kraj może albo stać się podziemną organizacją, zarządzaną przez małe jakobińskie "kierownictwo", albo rozpłynąć się w apolityczności". Choć obaj podkreślają znaczenie politycznej podmiotowości i nawiązują do polskich tradycji republikańskich, różnią się zapewne co do strategii, która umożliwiałaby renesans polityczności. Cezary Michalski pisze: "Jestem liberałem - nawet jeśli z mocnym republikańskim wkładem. Nie chcę Polski jako podziemnej organizacji, rządzonej metodami stanu wyjątkowego przez jakobińskich spiskowców. Nie ufam Polsce, która zamiast na prawie i instytucjach opierać się będzie na dobrej woli charyzmatycznego przywódcy. Ale nie chcę też rozpłynięcia się Polski w antypolitycznej radości z europejskiej jałmużny".

4. Rezygnacja z Polski
Rzeczywiście, charyzmatyczne przywództwo - wbrew temu, co sądził Max Weber - nie jest jedynym sposobem uratowania polityczności w Polsce, ale nie można jej uratować bez państwa, bez politycznych instytucji. Sporne pozostaje, gdzie zaczyna się ów groźny jakobinizm. Czy w ogóle jest on jeszcze możliwy. To być może ta niemożność sprawia, że prześmiewcy mówią o indolentnej gomułkowszczyźnie. Nie ulega jednak wątpliwości, że wielu Polaków zdaje się sądzić, iż największym sukcesem Polski są dotacje Unii Europejskiej i że z wdzięczności powinniśmy przyjąć postawę pokornego i cichego ucznia. Suwerenność jest zbyt trudna, lepiej więc scedować odpowiedzialność na kogoś innego. Państwo może zostać zastąpione "społeczeństwem obywatelskim", rząd - Komisją Europejską, polityczna wola Polaków - niezależną ekspertyzą fachowców z międzynarodowych korporacji. Nigdy jeszcze inteligencja tak skwapliwie nie rezygnowała z Polski. W II Rzeczypospolitej była ona warstwą państwotwórczą. PRL wychowywała jednak zgoła inne elity niż sejm wiedeński, a Ludowe Wojsko Polskie inne niż legiony. III RP z wychowania zrezygnowała niemal zupełnie. Dopiero teraz usiłujemy kompensować to takimi akcjami jak "Patriotyzm jutra".

5. Państwo bez tożsamości
Oczywiście, także w II RP istniały transnarodowe ruchy polityczne, popularne wśród postępowej inteligencji. Dzisiaj internacjonalizm przybrał inne, groźniejsze formy. Kiedy pojawia się konflikt w stosunkach z innymi państwami, natychmiast podnoszą się głosy, że tamta strona ma rację. Tak jest na przykład w sporach z Niemcami. Polscy profesorowie politologii i dziennikarze z empatią wykładają racje niemieckie. Gdybyż choć cząstkę tej empatii wykazali w stosunku do rządu polskiego. Gdyby zamiast straszyć niemiecką opinię publiczną, tłumaczyli jej, które polskie interesy są niezbywalne. Typowe były także reakcje na spór o stanowisko przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, gdy nagle chwalony dotychczas przez media Jacek Saryusz-Wolski został uznany za zagrożenie dla pozycji Polski w UE i stosunków polsko-niemieckich. Oczywiście, czasami warto ustąpić. Ale przekonanie, że ustępować trzeba zawsze, jest po prostu kapitulanctwem.
Wszystko to jest o tyle groźne, że procesy globalizacji i "europeizacji" wywierają coraz silniejszy wpływ na państwa narodowe. Mówi się, iż "europeizacja" sprawia, że następują głębokie zmiany w polityce tych państw - coraz częściej chodzi o politics bez policy, a więc walkę o władzę bez zdolności definiowania i rozwiązywania problemów, bo te w coraz większym stopniu przechodzą w ręce unii, która z kolei uprawia policy bez politics. Jest rzeczą znamienną , że ostatnio w Niemczech pojawiły się głosy, iż należy dokonać renacjonalizacji polityki gospodarczej. Uważa się, że skoro unia nie jest możliwa jako unia polityczna, to tylko państwa narodowe są w stanie odzyskać kontrolę nad procesami ekonomicznymi, jedynie one mogą powstrzymać erozję polityczności. Na peryferiach ta erozja musi przybierać bardziej radykalne formy. Państwo niemieckie jest w porównaniu z Polską państwem silnym, a Niemcy narodem o wiele bardziej spoistym niż Polacy. Albo więc wzmocnimy Polskę, albo rozpłynie się ona, stanie się terytorium przygranicznym unii, słabo zarządzanym, bezwolnym, bez wyraźnej tożsamości.

Ilustracja: D. Krupa
Okładka tygodnika WPROST: 9/2007
Więcej możesz przeczytać w 9/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • Praindoeuropejczyk   IP
  żaden pomieszany język nie przebije praindoeuropejszczyzny sprzed wieży Babel: "Anna Katarzyna Emmerich: Pierwsza [praindoeuropejska] mowa ojczysta Adama, Sema i Noego jest inna i tylko w poszczególnych jeszcze narzeczach istnieje. Pierwszymi czystymi [indoiranskimi] córkami tej mowy jest mowa Baktrów, Zendów i święta mowa Indów. W tych językach, słowa można znaleźć dokładnie podobne do dolnoniemieckiego mojego rodzinnego miasta. W tym języku napisana też jest książka, którą w dzisiejszym Ktezyfonie, nad rzeką Tygrys leżącym, widzę."

  Spis treści tygodnika Wprost nr 9/2007 (1262)

  • Wprost od czytelników 25 lut 2007, 22:00 Choroba kawiorowaPrzeczytałem artykuł "Choroba kawiorowa" (nr 7) i zaskoczyło mnie, że ktoś ze świata mediów w ogóle zauważył problem dziennikarzy populistów. Bardzo długo czekałem na taki właśnie tekst. Muszę jeszcze... 3
  • Na stronie - Wszyscy jesteśmy durniami 25 lut 2007, 22:00 Polacy żyją w poprzek łacińskiej cywilizacji 3
  • Rospuda 25 lut 2007, 22:00 Obwodnica na dziko 6
  • Skaner 25 lut 2007, 22:00 6
  • Telekomunikacja UKErana 25 lut 2007, 22:00 Anna Streżyńska, szefowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, nałożyła na Telekomunikację Polską 339 mln zł kary. Wszystko z powodu 36 zł 60 gr miesięcznie, których żąda telekom za utrzymanie łącza od tych, którzy chcą używać... 6
  • Protest lawinowy 25 lut 2007, 22:00 Ekolodzy z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, którzy bronią Doliny Rospudy, opowiadają się za ochroną tzw. korytarzy ekologicznych, czyli tras wędrówek dzikich zwierząt. Według informacji "Wprost", planują kolejne protesty i... 6
  • Odszkodowanie 25 lut 2007, 22:00 Milion od Rutkowskiego 6
  • WSI 25 lut 2007, 22:00 Śledztwa "Wprost" w raporcie 6
  • Prokuratura 25 lut 2007, 22:00 Pani prezydent doniosła na panią dyrektor 6
  • Moda 25 lut 2007, 22:00 Jagodzińska zarezerwowana 6
  • Uzależnienia 25 lut 2007, 22:00 Steczkowska w Sejmie 6
  • Wyścigi 25 lut 2007, 22:00 Następczyni Kubicy? 6
  • Hollywood 25 lut 2007, 22:00 Wszyscy wrogowie Oscarów 6
  • Francja 25 lut 2007, 22:00 Le Pen: incydent z 11 września 6
  • Muzyka 25 lut 2007, 22:00 Zmartwychwstanie Michaela Jacksona? 6
  • USA 25 lut 2007, 22:00 Prezydent Hollywood 6
  • Kosmos 25 lut 2007, 22:00 Armagedon trzynastego 6
  • Kadry 25 lut 2007, 22:00 Komando Ziobry 8
  • Sawka czatuje 25 lut 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
  • Wprost24 25 lut 2007, 22:00 "Wprost" non stopJak co tydzień internetowe wydanie tygodnika "Wprost" pierwsze podawało informacje, które obszernie cytowały inne polskie media.20 lutego Wiktor Ferfecki poinformował, że LPR chce zakazać sprzedaży... 14
  • Poczta 25 lut 2007, 22:00 Ucieczka księżyKażdy słyszy, co słyszeć pragnie" - ta reguła potwierdza się, gdy sięgniemy do wypowiedzi dominikanina Piotra Kołacza ("Ucieczka księży", Poczta, nr 7). Gdy ja mówię, że wierzę raczej w zbawienie niż... 15
  • Playback 25 lut 2007, 22:00 Premier Jarosław Kaczyński © A. JAGIELAK 15
  • Z życia koalicji 25 lut 2007, 22:00 Panu prezydentowi nie spodobała się obwodnica przez Augustów i kilkanaście godzin przed rozpoczęciem jej budowy wydał groźny pomruk. Ekolodzy zachwyceni, tubylcy mniej, ale my nie o tym. Chodzą słuchy, że nad tą Rospudą to jakieś... 16
  • Z życia opozycji 25 lut 2007, 22:00 Zjedli obiad. Po wieczornej masakrze Rokity na posiedzeniu klubu PO w sobotę jak gdyby nigdy nic Donek Tusk zaprosił Jana Marię do stołu prezydialnego, a potem do stołu restauracyjnego w warszawskiej dość burżujskiej knajpie Dyspensa.... 17
  • Wprost przeciwnie - Ekocynicy 25 lut 2007, 22:00 Akcje ekologiczne coraz częściej skierowane są przeciwko ludziom i ich bezpieczeństwu 18
  • Fotoplastykon 25 lut 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 19
  • Niech nas zobaczą! 25 lut 2007, 22:00 Mam dość sytuacji, w której osobiste problemy Jan Rokity stają się problemami Platformy Obywatelskiej" - mówiła niedawno na utajnionym posiedzeniu klubu PO Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jej wystąpienie sprowokowało kilkugodzinną dyskusję nad sytuacją tego jednego z... 20
  • Nie jestem łowcą głów 25 lut 2007, 22:00 Rokita znów jest kandydatem platformy na premiera. Rozmowa z Donaldem Tuskiem, przewodniczącym PO 24
  • Tusk na biegunach 25 lut 2007, 22:00 Platforma Obywatelska chce być zarazem super-PiS i anty-PiS 26
  • Salonici 25 lut 2007, 22:00 Grzecznościowa niechęć do wypominania "Polityce" jej udziału w propagandzie stanu wojennego była błędem 28
  • Dyplomacja wojskowa 25 lut 2007, 22:00 Kilka tysięcy dobrze wyszkolonych żołnierzy to nasz jedyny atut w polityce zagranicznej 30
  • Mafiopolo 25 lut 2007, 22:00 Disco polo wylansowali gangsterzy 32
  • Depolonizacja 25 lut 2007, 22:00 Trudniej być dziś Polakiem niż Niemcem czy Żydem 34
  • Ryba po polsku - Pytel 25 lut 2007, 22:00 Nawet jeśli ktoś nie ma zasad, nie może być wykluczony z korzystania z wolności 38
  • Pakiet Kluski 25 lut 2007, 22:00 Pomysły przedsiębiorcy Romana Kluski wyparły koncepcje ministra gospodarki Piotra Woźniaka. Zdaniem Kluski, przedsiębiorcom najbardziej utrudnia życie długa i skomplikowana droga uzyskiwania zezwoleń na rozpoczęcie inwestycji, traktowanie... 40
  • Giełda 25 lut 2007, 22:00 40
  • Indeks "Wprost" 25 lut 2007, 22:00 Podwójne kajdanki 40
  • Ucieczka przed korupcją 25 lut 2007, 22:00 Szwedzki koncern budowlany Skanska AB wycofuje się z Rosji. Dzieje się to po 105 latach obecności. Powodem jest korupcja. Z tego samego powodu Skanska wycofała się już z Chin, Indii, Łotwy i Litwy. Rosja była jednak dla Skanska rynkiem... 40
  • Myśliwce za łapówkę? 25 lut 2007, 22:00 Czy łapówka zdecydowała o wyborze przez Czechów szwedzkich myśliwców Gripen? Tak podejrzewa szwedzka prokuratura. Według śledczych, prowizję od opiewającego na 2,8 mld USD kontraktu na zakup 24 myśliwców miał zapłacić przez swoją... 40
  • Batalia o Puchatka 25 lut 2007, 22:00 Prawa majątkowe do postaci Kubusia Puchatka należą do firmy Stephen Slesinger - orzekł kalifornijski Sąd Federalny. W 1930 r. Slesinger podpisał umowę z twórcą postaci Puchatka A. A. Milne'em, a 31 lat później prawa wydzierżawił... 40
  • Europa A i Europa B 25 lut 2007, 22:00 Centralny Londyn pozostaje najbogatszym regionem Unii Europejskiej. PKB na mieszkańca jest tam trzykrotnie wyższe niż średnia Unii Europejskiej. Najbiedniejsze we wspólnocie przestało być województwo podkarpackie. Po rozszerzeniu unii... 40
  • Andrzej Mugabe 25 lut 2007, 22:00 Samoobrona chce zafrykanizować Polskę 42
  • Polska hossa 25 lut 2007, 22:00 Gilowska ma rację - czeka nas co najmniej pięć lat szybkiego rozwoju 46
  • Atak 4 fali 25 lut 2007, 22:00 Najefektywniej inwestujące kraje świata1. Japonia2. Dania3. SzwajcariaKto najwięcej inwestuje spośród krajów OECD? To Korea Południowa, Czechy, Słowacja, Hiszpania, Grecja. A komu nie chce się inwestować i woli cały swój dochód... 48
  • Petropułapka 25 lut 2007, 22:00 Polskie rafinerie wciąż prowadzą dziwne interesy 52
  • Koncert Chopina 25 lut 2007, 22:00 Polska wódka podbija świat 54
  • Marksizm pozagrobowy 25 lut 2007, 22:00 Sukcesem marksizmu jest to, że w Polsce mamy ciągle ulice Roosevelta, a nie Trumana 56
  • Samobójca w wannie 25 lut 2007, 22:00 Czy coś tak banalnego jak korek od wanny może być popisowym dziełem wybitnego projektanta? Massimo Giacon, tworzący dla włoskiej legendy designu Alessi, pokazuje, że może. Jednym z jego sztandarowych produktów jest korek Mr. Suicide (Pan... 58
  • Supersam 25 lut 2007, 22:00 58
  • Zdobna i stonowana 25 lut 2007, 22:00 Monochromatyczna ekstrawagancja - tak można określić nową kolekcję domu mody Potis & Verso, obchodzącego właśnie dziesięciolecie istnienia. Przedstawiona podczas gali "Złoty wieszak" w Lublinie kolekcja miała kolorystykę... 58
  • Nacje technologiczne 25 lut 2007, 22:00 Polacy są narodem najczęściej korzystającym z internetowych komunikatorów (Instant Messaging), takich jak Gadu-Gadu czy ICQ - używa ich aż 68 proc. osób w naszym kraju.W USA użytkowników technologii IM jest o połowę mniej. Amerykanie... 58
  • Jurajskie safari 25 lut 2007, 22:00 Na początku marca do Polski trafi nowa wersja gry komputerowej. Polega ona na zarządzaniu stworzonym przez siebie parkiem rozrywki. Do wyboru jest wiele motywów przewodnich, jak np. jurajskie safari czy złota era rock and rolla. Park można... 58
  • Zapach z perliczką 25 lut 2007, 22:00 Pióra perliczki posłużyły jako ozdoba kryształowego flakonu ekskluzywnych perfum Perles de Lalique. Buteleczka nawiązuje do projektu puderniczki stworzonej przez samego Lalique'a na początku XX stulecia, kiedy ten francuski projektant... 58
  • Pralka dla biznesmenów 25 lut 2007, 22:00 Siemens promuje pierwsze na świecie pralki, które radzą sobie z kilkunastoma rodzajami plam bez uprzedniego namaczania i bez odplamiaczy. Co ciekawsze, Siemens adresuje swój nowy produkt do ludzi ze świata finansów. Dla "białych... 58
  • Walka klasowa 25 lut 2007, 22:00 Polacy chcą widzieć na ekranie to, co odczuwają podskórnie: jeszcze szybszy rozwój Polski A i zmierzch Polski B 60
  • Beckham kuchni 25 lut 2007, 22:00 Restauracje Jamiego Olivera są tak oblegane, że zabrakło stolika nawet dla Billa Clintona 64
  • Chardonnay dwudziestolatka 25 lut 2007, 22:00 Wina dla aspirantów 66
  • Pazurem - Etykiet(k)a 25 lut 2007, 22:00 "Dureń" w ustach Wałęsy to blady kwiatek w bogatej wiązance, jaką raczyli się rodacy, gdy zaszła potrzeba 68
  • Krótko po Wolsku - Kopernik wiecznie żywy 25 lut 2007, 22:00 Czego to ludzie nie wymyślą! W Ameryce jednemu facetowi odrósł palec (dzięki jakiemuś cudownemu, choć świńskiemu preparatowi). Maluczko, a zaczną z pomocą tej samej terapii odrastać inne kończyny. W zależności od zapotrzebowania -... 68
  • Dług Hitlera 25 lut 2007, 22:00 Rozmowa z Götzem Alym, niemieckim historykiem 70
  • DNA płonącej żyrafy 25 lut 2007, 22:00 DNA Salvadora Dalego uchroni jego obrazy przed fałszerstwem. Toksykolog Michael Rieders z National Medical Services w Pensylwanii otrzymał od przyjaciół malarza dwie sondy żołądkowe, które w ostatnich dniach utrzymywały artystę przy... 74
  • Know-how 25 lut 2007, 22:00 74
  • Pożądanie przeciętności 25 lut 2007, 22:00 Przystojni, najbogatsi i piastujący wysokie stanowiska mężczyźni nie cieszą się dużym powodzeniem u kobiet. Uczeni z University of Central Lancashire twierdzą, że panie wolą mężczyzn przeciętnych: o średnim statusie społecznym i... 74
  • Apteczka w zębie 25 lut 2007, 22:00 Niedługo nie trzeba będzie pamiętać o zażyciu lekarstwa. Naukowcy z Fraunhofer-Gesellschaft Institut w Niemczech opracowali Intellidrug - zawierająca dawkę leków protezę umieszczaną między dwoma sztucznymi zębami trzonowymi. Proteza... 74
  • Wzrok jak słuch 25 lut 2007, 22:00 Najnowsze badania neurologów z Brandeis University potwierdziły przypuszczenia Isaaca Newtona. Słynny fizyk już w XVII wieku sugerował, że wzrok i słuch działają podobnie, choć nie potrafił tego udowodnić. Dopiero teraz udało się... 74
  • Kolor z eksplozji 25 lut 2007, 22:00 Jak powstają zorze polarne? Tę zagadkę ma rozwikłać misja kosmiczna THEMIS, przygotowana przez NASA. Zorze są wynikiem eksplozji obłoków plazmy z korony słonecznej w przestrzeń międzyplanetarną. Kiedy naładowane cząstki plazmy... 74
  • Epidemia czarnej żółci 25 lut 2007, 22:00 W XVII wieku Robert Burton w książce "The Anatomy of Melancholy" przekonywał, że w krajach, w których życie polityczne jest dobrze zorganizowane, nie ma miejsca na melancholię. Jeśli tak jest, to dziś życie polityczne we... 74
  • Mitologia nowotworowa 25 lut 2007, 22:00 Rak zostanie pokonany najwcześniej za 1500 lat! 76
  • Wędrówka macicy 25 lut 2007, 22:00 Histeria stała się równie powszechna jak schizofrenia 80
  • Kompleks Freuda 25 lut 2007, 22:00 Psychoterapeuci wmawiają pacjentom, że są ofiarami seksualnego molestowania 84
  • Język dżungli 25 lut 2007, 22:00 Co psy wyszczekują ludziom? 86
  • Bez granic 25 lut 2007, 22:00 88
  • Kryzys po włosku 25 lut 2007, 22:00 Premier Włoch Romano Prodi podał się do dymisji, by za chwilę powierzyć samemu sobie misję stworzenia nowego rządu. Pstrokata koalicja wspierająca premiera nagle się rozpadła, potykając się o misję Włoch w Afganistanie. Premier, a... 88
  • Geniusz glejowy 25 lut 2007, 22:00 Geniusz Alberta Einsteina rozszyfrowany - tak twierdzą naukowcy z uniwersytetu w Lozannie pracujący pod kierunkiem prof. Andrei Volterry. Klucz do umysłu fizyka tkwi w neuronach glejowych, które ułatwiają budowanie połączeń między... 88
  • Piękna i koza 25 lut 2007, 22:00 Uczestniczki konkursu na najpiękniejszą mężatkę świata objeżdżają kulę ziemską, a ostatnio trafiły do Czeczenii. Ucieszył się z tego Ramzan Kadyrow, przywódca kraju, który jednej z pań podarował kozę.W zamian usłyszał wiele... 88
  • Przyjaciel Chrystusa 25 lut 2007, 22:00 Premier Irlandii Bertie Ahern lubi jeździć na łyżwach, grać w piłkę nożną, słuchać rapu i jest zakochany w Mary Harney kierującej w jego gabinecie resortem zdrowia. Taki profil psychologiczny premiera opracowali internauci z wirtualnej... 88
  • Kobiety do rezerwatu 25 lut 2007, 22:00 Iran chce stworzyć wyspę wyłącznie dla kobiet. Na wyspie Arezou położnej w północno-zachodniej części kraju płeć piękna ma sprawować wszystkie funkcje związane z transportem, gastronomią i infrastrukturą, a mężczyźni - wedle... 88
  • Kazachstan kontra Borat 25 lut 2007, 22:00 Kanat Saudabajew, ambasador Kazachstanu w USA i Kanadzie, chce walczyć z mitem Borata. W tym celu rozpoczął na amerykańskich uniwersytetach cykl konferencji promujących Kazachstan. "Film Borata jest śmieszny, ale nie ma nic wspólnego z... 88
  • Broker z Berlina 25 lut 2007, 22:00 Kanclerz Angela Merkel wykreowała się na najpotężniejszą kobietę świata 90
  • Sen o międzymorzu 25 lut 2007, 22:00 Polak, Czech - dwa bratanki 94
  • Taśmy Kennedy`ego 25 lut 2007, 22:00 Film o ostatnich chwilach prezydenta miał osłabić spiskowe teorie, ale tylko je wzmocnił 97
  • Strażnicy paranoi 25 lut 2007, 22:00 Żydowska sekta razem z największymi antysemitami dąży do likwidacji Państwa Izrael 98
  • Recenzor 25 lut 2007, 22:00 100
  • Życie erotyczne żubrów 25 lut 2007, 22:00 Film Andrzeja Saramonowicza i Tomasza Koneckiego "Testosteron" to przewrotny obraz męskości, rozpisany na siedem ról. Mamy tu suto zakrapianą weselną biesiadę bez ślubu, bo panna młoda przed ołtarzem nieszczęsnego pana młodego... 100
  • Robotnicy '80 25 lut 2007, 22:00 Reżyser Volker Schlöndorff, dyżurny romantyk niemieckiej kinematografii arcydzieła nie spłodził, lecz dołożył sporą cegiełkę do budowy legendy ostatniej robotniczej rewolucji w Europie. I ma rację, zbuntowanym stoczniowcom nie... 100
  • Maliniak w maliny 25 lut 2007, 22:00 "Jak kaczkę mają podać, to tylko za stówę" - rekomenduje państwową służbę zdrowia Pan Janek.Na widowni rewia peerelowskiej mody: sweterki z pedetu, skajowe kurtki brąz, wąsy typu młody Wałęsa i fryzury na Włodzimierza... 100
  • Do Eco mu daleko 25 lut 2007, 22:00 Nowa książka Piotra Wojciechowskiego to dowód na to, że łączenie sensacyjno-kryminalnej intrygi ze środkami rodem z arsenału literaturoznawcy nie jest receptą na powieść wszech czasów. Przepis taki sprawdził się rewelacyjnie w... 100
  • Legendy Bronksu 25 lut 2007, 22:00 "Umowy z Bogiem", autorskie dzieło Willa Eisnera, trzeba było nazwać "powieścią graficzną". Bo jako komiks wydał się snobom zbyt mądry. Coś, co początkowo miało być krótką opowieścią o nowojorskim chasydzie,... 100
  • Alkoholik od kuchni 25 lut 2007, 22:00 Irvine Welsh napisał niezłą powieść, której jednak daleko do poziomu kultowej "Trainspotting". Szkot wciąż żyje więc w cieniu swojego głośnego debiutu, którego sprzedaż przekroczyła milion egzemplarzy. Akcja "Sekrety... 100
  • Szczęście dla każdego 25 lut 2007, 22:00 Film "Dreamgirls", luźno oparty na historii The Supremes, nieco lepiej się ogląda, niż się go słucha. Dla nastolatków mamy supergwiazdę Beyonce i zwyciężczynię amerykańskiego "Idola" Jennifer Hudson. Dla starszych -... 100
  • Wariacje Lecterowskie 25 lut 2007, 22:00  Jeśli słynne Wariacje Goldbergowskie miały być lekarstwem na bezsenność hrabiego Keyserlinga, to swego zadania nie spełniły. Szanowny i hojny sponsor Bacha musiałby być kompletnie głuchy lub wyjątkowo zmęczony, by zasnąć przy tej... 100
  • Jazz prosty jest 25 lut 2007, 22:00 Pink Freud, trójmiejska ekipa Wojtka Mazolewskiego, obwołana kilka lat temu największą nadzieją jazzowej awangardy, nagrała kolejny udany album. Jego okładka i tytuł sugerują powrót do przeszłości: punkowej prostoty i zadziorności. O... 100
  • Górna półka - Powieście moją żonę 25 lut 2007, 22:00 Jarosław Marek Rymkiewicz znów napsuł krwi piewcom historycznych kompromisów i moralnego relatywizmu. Napisał książkę o egzekucjach z 1794 r., niechętnie wspominanych przez naszych dziejopisów, a w XIX wieku wręcz objętych nieformalnym... 103
  • Zaburzenia pamięci 25 lut 2007, 22:00 Polski film historyczny stał się gatunkiem wymierającym 104
  • Koniunkturalizm się nie opłaca 25 lut 2007, 22:00 Rozmowa z Robertem Glińskim, reżyserem takich lmów, jak "Niedzielne igraszki", "Wszystko, co najważniejsze", "Cześć, Tereska" 107
  • Pojedynek potworów 25 lut 2007, 22:00 Jarzyna walczy z Warlikowskim o rząd dusz w polskim teatrze 108
  • Wydmuszka nowoczesności 25 lut 2007, 22:00 Warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej nie będzie czym zapełnić 110
  • Wencel gordyjski - Mordercze ego 25 lut 2007, 22:00 Polscy artyści chcą zastąpić Hannibala Lectera na tronie popkultury 112
  • Ueorgan Ludu 25 lut 2007, 22:00 Nr 9 (226) Rok wyd. 6 WARSZAWA, poniedziałek 26 lutego 2007 r. Cena + VAT + ZUS + akcyzaPopiół nie z teczekPrzeprosiny były tym bardziej gorące, że - jak się niedawno okazało - używany od kilkunastu lat popiół nie pochodził, niestety,... 113
  • Skibą w mur - Kronika porażeń bieżących 25 lut 2007, 22:00 Zdaniem lekarzy, na odstresowanie powinno się skierować dwie trzecie polskiego społeczeństwa 114

  ZKDP - Nakład kontrolowany