Legalna Streżyńska

Legalna Streżyńska

Dodano:   /  Zmieniono: 
Decyzje wydane przez Annę Streżyńską, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, są ważne - orzekł Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W maju sąd uchylił karę nałożoną przez UKE na Telekomunikację Polską, uznając obsadzenie Streżyńskiej na stanowisku prezesa urzędu za niezgodne z prawem. Później Naczelny Sąd Administracyjny podważył legalność decyzji podjętych przez Streżyńską w okresie, gdy była p.o. prezes UKE. Teraz SOKiK, rozpatrując skargę PTK Centertel, uznał, że Streżyńska została powołana przez premiera, czyli organ do tego upoważniony mocą obowiązującego prawa. Zdaniem sądu, nawet ewentualne uchybienia proceduralne przy powołaniu prezes UKE nie powodują nieważności podjętych przez nią decyzji. Kontrowersje wokół Streżyńskiej spowodowało to, że nie znalazła się wśród osób rekomendowanych na szefa UKE przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ówczesny premier Kazimierz Marcinkiewicz uznał jednak, że głos KRRiT jest jedynie opinią, i powołał ją na stanowisko.
Więcej możesz przeczytać w 29/2007 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 29/2007 (1282)