Czarna skrytka pocztowa

Czarna skrytka pocztowa

Skoro politycy uważają, że państwowy monopol na dostarczanie poczty jest korzystny dla klienta, to dlaczego monopoliści za wszelką cenę próbują uniemożliwić wejście konkurencji na rynek?
Przecież klienci nie będą wybierali tego, co jest dla nich niekorzystne" – kpił noblista prof. Milton Friedman. Słowa Friedmana sprzed kilkudziesięciu lat idealnie pasują do polskiej rzeczywistości pocztowej.

Niemoc pocztowa
Nasi politycy niezależnie od opcji konserwują monopol państwowego przedsiębiorstwa Poczta Polska (jest tzw. PUP, przedsiębiorstwem użyteczności publicznej). Skutek jest taki, że proporcjonalnie do zarobków płacimy za listy najwięcej w Unii Europejskiej. Wysokie ceny sprawiają, że statystyczny Polak wysyła i dostaje tylko 48 przesyłek rocznie, podczas gdy średnia dla całej UE jest prawie czterokrotnie wyższa (174). Do tej pory nie ma w Poczcie Polskiej systemu rejestrowania oraz monitorowania listów i przesyłek – w efekcie na poczcie ginie co najmniej kilkadziesiąt tysięcy przesyłek. Poczta Polska odmawia ujawnienia danych. Jej rzecznik poinformował nas, że w 2006 r. było 32 tys. uzasadnionych reklamacji. Reklamować można jednak tylko przesyłki specjalnie opłacone – jeżeli nie dochodzą zwykłe listy lub paczki, nie można nic zrobić.
Ponad 6 mld zł, które za swoje usługi pobiera rocznie Poczta Polska, jest przeznaczone na utrzymanie nieefektywnej biurokracji. Na każdego pracownika poczty przypada bowiem tylko 32 tys. doręczonych przesyłek rocznie, podczas gdy średnia dla UE wynosi 107 tys. Poczta jak może broni się przed konkurencją, na przykład blokując prywatnym firmom dostęp do skrzynek na korespondencję na klatkach schodowych domów.
Drogie i niskiej jakości usługi PP mają bezpośrednie przełożenie na niższy wzrost gospodarczy. Na przykład obroty firm oferujących sprzedaż wysyłkową są niższe, a niektóre wręcz plajtują z powodu jakości usług pocztowych.

Muzeum absurdów
Dla Poczty Polskiej czas zatrzymał się w latach 80. Wystarczy się przejść do lokalnego oddziału tej instytucji, aby spędzić w kolejce kilkadziesiąt minut. Tak jak w PRL w oddziałach pocztowych okienka są zamykane o stałej porze w ciągu dnia, nawet jeżeli stoi przed nimi kolejka klientów. Doszło nawet do tego, że ostatni strajk listonoszy ucieszył klientów, bowiem na jego czas Poczta Polska wynajęła prywatną firmę, której pracownicy dzwonili do klientów i uzgadniali z nimi godzinę dostarczenia przesyłki. Przez ostatnie kilkanaście lat klienci nie mogli się doprosić, by Poczta Polska wprowadziła taką usługę.
Na świecie już dawno zlikwidowano problem ginących przesyłek – przez wprowadzenie elektronicznego monitoringu. Dzięki temu w każdej chwili można sprawdzić, gdzie dana przesyłka się znajduje. Aby przekonać się o skali problemu w Polsce, wystarczy w internetowej wyszukiwarce wpisać hasło „poczta kradnie", by przeczytać 2760 stron na ten temat. Jest też 1840 stron na temat „przesyłki giną". Sprawa ginących przesyłek stała się jeszcze bardziej uciążliwa ze względu na wyjazd dwóch milionów Polaków do pracy w Wielkiej Brytanii i Irlandii, skąd przysyłają paczki do domu. Znikające przesyłki powinny być w większości przypadków traktowane jako skradzione (przecież nie rozpływają się w powietrzu), a sprawy – zgłaszane na policję. Tak jednak się nie dzieje.

Poczta dla bogatych
Monopol Poczty Polskiej jest utrzymywany – jeżeli wierzyć ustawie o usługach pocztowych – po to, aby zapewnić tanie i powszechnie usługi pocztowe tak, by stać na nie było nawet najuboższych. Tymczasem właśnie utrzymywanie monopolu powoduje ciągłe podwyżki cen, co sprawia, że ludzie niezamożni nie mogą sobie na nie pozwolić. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez TNS OBOP w 2006 r. (czyli jeszcze przed 4-procentową podwyżką cen usług z 1 stycznia 2007 r.), dla 55 proc. emerytów i rencistów ceny znaczków pocztowych są zbyt wysokie (wśród ogółu Polaków twierdziło tak 45 proc. pytanych).
Usługi Poczty Polskiej są drogie, bo jak każdy państwowy monopolista ma ona przerosty zatrudnienia, za które płacą klienci w postaci wyższych cen. Po uwolnieniu rynku w Nowej Zelandii państwowa poczta zwolniła 40 proc. pracowników, w Niemczech – 38 proc., a w Szwecji – 30 proc. Obecnie w przedsiębiorstwie Poczta Polska pracuje ponad 96 tys. osób (w tym tylko 25,4 tys. listonoszy). Jak widać z porównania z innymi krajami prawdopodobnie około 40 tys. pracowników jest niepotrzebnych. Na ich pensje składamy się za każdym razem, kiedy przepłacamy za wysłanie listu czy paczki.
W przeciwieństwie do swoich klientów Poczta Polska ma się doskonale. Z roku na rok notuje coraz niższe przychody i coraz wyższy zysk osiągany kosztem nie mogących się bronić przed monopolem klientów. Na przykład w 2004 r. miała 6,4 mld zł przychodu i 101 mln zł zysku netto, a w 2006 r. 6 mld zł przychodu i 250 mln zł zysku netto. W ciągu ostatnich pięciu lat zysk netto Poczty Polskiej wzrósł ponaddziesięciokrotnie (z 21 mln zł w 2002 r. do 250 mln zł w 2006 r.).

Wroga konkurencja
Przedłużanie monopolu Telekomunikacji Polskiej sprawiło, że w latach 90. gospodarka rozwijała się wolniej (mieliśmy jedne z droższych połączeń na świecie), a dziś jesteśmy w ogonie UE pod względem liczby osób mających dostęp do Internetu. Podobne skutki ma utrzymywanie monopolu Poczty Polskiej. Blokuje to rozwój handlu internetowego i sprzedaży wysyłkowej. To właśnie niska jakość usług oferowanych przez Pocztę Polską sprawiła, że znany biznesmen Roman Kluska we wrześniu 2007 r. został zmuszony do zamknięcia firmy wysyłkowej sprzedaży książek Prodoks. Pracę straciło 20 osób. – W badanej przez nas próbie 40 proc. przesyłek nie docierało do adresata lub było opóźnione o ponad miesiąc. Klienci obciążali odpowiedzialnością moją firmę – tłumaczy Kluska. – Rozmowy z przedstawicielami poczty nic nie zmieniły. Moja firma była traktowana jako petent, a nie partner – dodaje.
Szefowie Poczty Polskiej zamiast nad poprawą jakości usług myślą o tym, jak nie dopuścić konkurencji. W połowie października 2007 r. monopolista skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez konkurencyjną firmę InPost. Zgodnie z prawem Poczta Polska ma monopol na przesyłki o masie poniżej 50 g. InPost dociąża metalowymi blaszkami lżejsze przesyłki i oferuje tańsze usługi. Dotychczas Poczta Polska starała się zwalczać konkurencję, blokując jej dostęp do skrzynek pocztowych – w większości domów wielorodzinnych skrzynki są własnością monopolisty. Od 24 sierpnia 2008 r. wszystkie skrzynki muszą być jednak wymienione na ogólno dostępne, co poważnie może zagrozić Poczcie Polskiej. – Nasze metody działania są znane. Urząd Komunikacji Elektronicznej wyrażał opinię, że używanie cięższych kopert nie jest obejściem prawa – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost. Według niego, Poczta Polska nie przebiera w środkach, aby zniszczyć konkurencję. – Prasa donosiła o wypadkach wyrzucania przez listonoszy Poczty Polskiej druków awizo wystawianych przez prywatnych operatorów pocztowych, po to by klienci nie dostali listów. Zdarzało się nawet, że pracownicy poczty wyjmowali listy z prywatnych skrzynek – dodaje Brzoska.

Cena monopolu
„Nie kontrolowana liberalizacja dokonująca się z naruszeniem prawa polskiego i europejskiego może pociągnąć za sobą bardzo niekorzystne konsekwencje, w szczególności dla prawie stutysięcznej załogi Poczty Polskiej. Zniesienie ograniczeń związanych z obszarem zastrzeżonym mogłoby spowodować zbyt gwałtowne otwarcie rynku, co w konsekwencji doprowadzić może do zagrożenia funkcjonowania Poczty Polskiej i odpowiedniej realizacji przez to przedsiębiorstwo usługi powszechnej. Gorsza kondycja ekonomiczna Poczty Polskiej może w efekcie spowodować wzrost opłat oraz pogorszenie jakości świadczonych powszechnych usług pocztowych" – przekonywał we wrześniu 2005 r. Emil Płodzień, wiceprezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. W tej opinii prawdziwe są tylko słowa o niekorzystnych konsekwencjach dla pracowników Poczty Polskiej.
Kiedy w Nowej Zelandii zlikwidowano monopol pocztowy, cena zwykłego listu spadła z 0,45 nowozelandzkiego dolara w 1987 r. do 0,40 nowozelandzkiego dolara w 1995 r. Po uwzględnieniu inflacji spadek cen był jeszcze większy – wyniósł 30 proc. Dodatkowo do 1995 r. liczba dostarczonych przesyłek przez Pocztę Nowej Zelandii zwiększyła się o 30 proc. (przy spadku kosztów o jedną trzecią i zwolnieniu 40 proc. pracowników).
Dopuszczenie do rynku prywatnych firm nie sprawiło, że państwowa Poczta Nowej Zelandii zbankrutowała. Ciągle ma około 90 proc. rynku (ze względu na skalę działalności), ale zagrożenie ze strony prywatnych firm sprawiło, że musi bez przerwy poprawiać jakość usług i obniżać ceny. Obecnie własną pocztę może w Nowej Zelandii otworzyć praktycznie każdy. Wystarczy zgłosić taką chęć ministrowi rozwoju ekonomicznego i zapłacić 95 nowozelandzkich dolarów (mniej więcej 200 zł).
Warto odnotować, że władze państwowego monopolisty z Nowej Zelandii intensywnie protestowały przeciwko dopuszczeniu konkurencji do rynku, argumentując (dokładnie tak, jak robią obecnie władze Poczty Polskiej), że prywatni przedsiębiorcy spiją śmietankę z rynku (czyli będą świadczyć tylko najbardziej dochodowe usługi), co spowoduje konieczność zamykania nierentownych oddziałów pocztowych i ludzie ze słabo zaludnionych obszarów wiejskich nie będą mogli wysłać listu. I rzeczywiście: z 1244 placówek 432 (głównie te znajdujące się wsi) zostały zamknięte ze względu na nierentowność. Nie oznaczało to, że mieszkający na prowincji zostali pozbawieni dostępu do poczty. Zamiast przynoszących straty oddziałów przyjmowaniem listów zaczęły się zajmować tzw. agencje pocztowe, czyli punkty znajdujące się w sklepach spożywczych czy na stacjach benzynowych, obsługiwane przez ich właścicieli.
W wyniku liberalizacji rynku dostęp do usług pocztowych zwiększył się, ponieważ sklepy i stacje benzynowe są czynne zwykle dłużej niż oddziały poczty. 
Okładka tygodnika WPROST: 46/2007
Więcej możesz przeczytać w 46/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 3
 • kalafior   IP
  dlatego fajnie, ze alternatywne firmy pocztowe (np inpost) oferuja znacznie tansze uslugi a przy tym funkcjonuja sprawnie
  • w.wrodarczyk@wp.pl   IP
   Ceny usług Poczty Polskiej są wyższe niż za granicą nie tylko w stosunku do zarobków.

   Brytyjska poczta, która generalnie działa bardzo dobrze, a listy wysyłane po południu docierają do większości części kraju przed godziną 9.00 następnego dnia, jest tańsza od Poczty Polskiej o ok 20% (przynajmniej w zakresie podstawowych usług):

   - znaczek 2nd class do 100g kosztuje w UK 24p (ok. 1 zł), a w Polsce znaczek na list zwykły - 1,35zł czyli ponad 35% więcej... Znaczek do za list do 100g kosztuje 1,55 zł czyli jest to już o ponad połowę więcej...

   - 1st class vs priorytet: 34p (ok. 1,70 zł) za list do 100g, w Polsce 2,10zł za list do 50g, 2,30 za list do 100g

   Listy polecone już nie dają takiej różnicy, polecony do 50g z potwierdzeniem odbioru kosztuje 5,45 zł (za list do 100g 20 gr więcej), podczas gdy Recorded Signed for TM kosztuje 94p za list do 100g (104p za 1st class, polski priorytet 6.20 - 6,40zł ). Pomijam różnice w jakości usługi, możliwości monitorowania itd.

   Poczta Polska chwali się zyskiem, ale gdyby obniżyła ceny nawet o 10% (cały czas byłaby droższa niż w UK), to 250 mln zysku przerodziłoby się w kilkaset milionów straty. Nie wspomnę o tym, co by się stało, gdyby podnieść płace listonoszy do poziomu listonosza w UK - czyli kilkukrotnie... Oczywiście nie przeanalizowałem całego porównania struktury kosztów poczty w Polsce i w UK, ale bez \"na oko\" widać, że gdyby wyrównać ceny listów i zarobki pocztowców w Polsce i w UK, to z kilkuset milionów zysku poczty zrobiłby się miliard straty.

   Poczta Polska to fatalna, bezsensowna organizacja pracy przekładająca się na obniżoną wydajność. Przepisywanie danych z kartki do komputera, z komputera do zeszytu... zamiast sprawnych procedur opartych o samokopiujące zrywki i kody kreskowe. Nieprzemyślane inwestycje, z tych widocznych gołym okiem, inwestycja w pseudonowoczesność - numerki wydawane przez maszyny jako sposób na kolejki - oraz inwestycje w spółki niekoniecznie związane z pocztą. Niestety zabawy państwowych \"biznesmenów\" w inwestycje kończą się zazwyczaj fatalnie.

   Przykład: Placówka poczty w Arkadii w Warszawie. Elegancko, stal, wysokiej klasy wykończenia (numerków na szczęście nie ma), spora powierzchnia (w jednym z najdroższych centrów handlowych), dwie panie i kolejka na pół godziny (czyli ok 12 osób). Widać spore pieniądze włożone w wystrój, czynsz też pewnie niemały. Na poczcie, poza znaczkami, można kupić również wiele innych rzeczy - notesy, zabawki, kalendarze, pocztówki z designem jeszcze z lat osiemdziesiątych... ogólnie mówiąc, tandeta tej klasy, która już dawno przestała się sprzedawać na bazarach najdalszej prowincji, leży na półkach sklepowych w \"sklepie\" sąsiadującym z luksusowymi butikami. Oczywiście pewnie zaraz ktoś będzie udowadniał, że towar się świetnie sprzedaje - ja jednak, aby kupić kartki raczej udam się do Empik-u po drugiej stronie pasażu. Kto to zamówił, zakupił i czemu? Wiem, tandeta też się musi gdzieś sprzedawać, ale czemu na poczcie, a nie na odpuście? Zamiast wykorzystywać sieć dystrybucji do sprzedaży zyskownych i dobrych produktów... kolejny przykład typowego państwowego zarządzania.

   Tłumaczenia, że poczta nie może pozwolić sobie na podwyżki dla listonoszy są mniej więcej na poziomie, \"nie miej do mnie pretensji, że nie oddałem ci pieniędzy, bo je przepiłem\".

   Poczta Polska zarzuca konkurentowi dociążającemu listy \"nieuczciwą konkurencję\". Pytanie tylko, po czyjej stronie jest uczciwość.

   Spis treści tygodnika Wprost nr 46/2007 (1299)

   • Gosiewski kadrowym Tuska 11 lis 2007, 22:00 Posady 8
   • Marzec sprzyjał Stokłosie 11 lis 2007, 22:00 Policja 8
   • PSL lepsze od LiD 11 lis 2007, 22:00 Sondaż 8
   • Partia Kobiet jedzie do Niemiec 11 lis 2007, 22:00 Polityka 8
   • Wiśniewski zagra Villas 11 lis 2007, 22:00 Film 8
   • Koniec "Misji specjalnej"? 11 lis 2007, 22:00 Telewizja 8
   • Skaner 11 lis 2007, 22:00 8
   • Rejestr miejsc komunistycznych zbrodni 11 lis 2007, 22:00 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ upamiętni miejsca przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy komunistycznych służb. Projekt IPN „Ślady zbrodni" obejmie byłe miejsca kaźni, siedziby urzędów bezpieczeństwa, więzienia, areszty... 9
   • Dossier 11 lis 2007, 22:00 "Dziadek by mi nie wybaczył, gdybym nie próbował poprawić relacji z Niemcami"Donald Tusk na spotkaniu z dziennikarzami o polityce zagranicznej nowego rządu"Czuję się jak Poniatowski w odmętach Elstery: z honorem, ale nieco... 10
   • Przyjdę w koszulce z Niesiołowskim 11 lis 2007, 22:00 Pytania niepolityczne 10
   • Ludzie 11 lis 2007, 22:00 Olga Lipińska chce wrócić do TVP Olga Lipińska przygotowała projekt programu, z którym „za jakiś czas" chce wrócić do TVP. Kiedy? Reżyserka i scenarzystka telewizyjna skarży się, że nie ma wstępu na Woronicza. W... 10
   • Pisarze z telewizora 11 lis 2007, 22:00 Książki 10
   • Clinton ciotką Jolie 11 lis 2007, 22:00 CO ŁĄCZY HILLARY CLINTON i Baracka Obamę? Nie tylko rywalizacja o prezydencką nominację z Partii Demokratów. Oboje mieli wspólnych przodków z megagwiazdami Hollywood Angeliną Jolie i Bradem Pittem. To wyniki badań Williama Addamsa... 13
   • Urodziny mafii 11 lis 2007, 22:00 Rocznica 14
   • Jaś Fasola kontra premier Brown 11 lis 2007, 22:00 Mniejszości 14
   • Sawka czatuje 11 lis 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
   • Poczta 11 lis 2007, 22:00 Gotować każdy możeZnakomity tekst Agnieszki Niedek i Magdaleny Rychter "Gotować każdy może" (nr 41) – niezwykle trafne obserwacje. Gratuluję autorkom pomysłu, ale sądzę, że mocno naraziły się "salonom"  i... 16
   • Z życia koalicji 11 lis 2007, 22:00 To się Donald doczekał i został prawie premierem. Ale prawie – jak wiadomo – robi wielką różnicę.Gorący czas koalicyjnych negocjacji, nowego Sejmu, ważnych rozmów wszystkich ze wszystkimi. I kto w tym czasie zaszczyca Donalda... 16
   • Playback 11 lis 2007, 22:00 Premier Donald Tusk i prezydent Lech Kaczyński 16
   • Z życia opozycji 11 lis 2007, 22:00 "Drogi Jarku, weź się posuń i daj nam trochę porządzić" – taki był mniej więcej sens listu trzech wiceprzewodniczących PiS Dorna, Ujazdowskiego i Zalewskiego do Kaczyńskiego. I Jarosław rzeczywiście obiecał, że... 19
   • Wprost przeciwnie - Podskakiwacze 11 lis 2007, 22:00 Amerykanie nie będą nas prosić o łaskę i rzucać miliardów dolarów na stół, by nas przekupić 20
   • Fotoplastykon 11 lis 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 21
   • Co wiąże Tuska 11 lis 2007, 22:00 Donald Tusk chce zaserwować Polakom potrawę, jakiej jeszcze nie próbowali. Politykę robioną przez niepolityków i wizję Jarosława Kaczyńskiego wymieszaną z koncyliacyjnym zadęciem Bronisława Geremka. To będzie autostrada budowana przez... 22
   • Sex, drugs & Tusk 11 lis 2007, 22:00 Tusk może się jawić jako odnowiciel hipisowskich czasów, kiedy popalano trawkę, tworzono komuny i nawoływano do wolnej miłości 28
   • W pałacu są intryganci 11 lis 2007, 22:00 Rozmowa z Radosławem Sikorskim, kandydatem Platformy Obywatelskiej na ministra spraw zagranicznych 30
   • Okopy IV RP 11 lis 2007, 22:00 Przyjdzie mi być nie tyle szefem partii, ile przywódcą ruchu przeciw prymitywnej kontrrewolucji. 32
   • Renesans nacjonalizmu 11 lis 2007, 22:00 Wszystkim w Europie wolno być nacjonalistami, tylko nie Polakom 34
   • Boscy sponsorzy 11 lis 2007, 22:00 Przekazujemy nasze wyrazy wsparcia i zapewniamy o modlitwie w pana intencji" − napisał niedawno w liście otwartym do Ryszarda Krauzego ks. prałat Henryk Jankowski. 36
   • Ryba po polsku - Chór wujów 11 lis 2007, 22:00 Po wprowadzeniu jednopartyjnego systemu będziemy się sielankowo taplać w jednym, wspólnym bajorze 40
   • Giełda 11 lis 2007, 22:00 42
   • Chevrolet warszawski 11 lis 2007, 22:00 Po 79 latach w Polsce znowu ruszyła produkcja chevroletów. Z taśm żerańskiej fabryki zjechał pierwszy model Aveo, czterodrzwiowy sedan o rozmiarach Volkswagena Polo. W 2008 r. w żerańskich zakładach GM FSO (należących do UkrAvto General... 42
   • Chiński potwór 11 lis 2007, 22:00 Chińska PetroChina jest oficjalnie największą firmą świata. Podczas ubiegłotygodniowego debiutu na szanghajskiej giełdzie petrochemiczna spółka została wyceniona na 1,1 bln USD. To tyle, ile według amerykańskiego „Forbesa"... 42
   • Prywatna droga publiczna 11 lis 2007, 22:00 Po raz pierwszy skarga przeciw Polsce dotyczyła szkód materialnych. 247 tys. euro, czyli rekordowe odszkodowanie, przyznał Europejski Trybunał Praw Człowieka trzem mieszkańcom Poznania. Byli oni właścicielami działki, której część... 43
   • Europejskie targowisko 11 lis 2007, 22:00 Polska jest drugim po Rosji najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem centrów handlowych w Europie. W Polsce jest ich na razie 119. Na tysiąc mieszkańców przypadają 133 metry powierzchni galerii handlowych, czyli 60 metrów mniej, niż... 43
   • Pożyczki online 11 lis 2007, 22:00 Czy twórcy eBaya zostaną laureatami Pokojowej Nagrody Nobla za stworzenie serwisu internetowego? MicroPlace.com umożliwia internautom oferowanie pożyczek mieszkańcom krajów rozwijających się. Na podobny pomysł wpadł w 1983 r. Muhammad... 43
   • Czarna skrytka pocztowa 11 lis 2007, 22:00 Skoro politycy uważają, że państwowy monopol na dostarczanie poczty jest korzystny dla klienta, to dlaczego monopoliści za wszelką cenę próbują uniemożliwić wejście konkurencji na rynek? 44
   • Drogowskaz Reagana 11 lis 2007, 22:00 Rozmowa z MITTEM ROMNEYEM, kandydatem Partii Republikańskiej na prezydenta Stanów Zjednoczonych 48
   • Pięta Busha 11 lis 2007, 22:00 Amerykański król nie jest nagi, lecz zaledwie w negliżu 50
   • Polska brama berlińska 11 lis 2007, 22:00 Niemcy masowo kupują w polskich sklepach, bo nie wiedzą, że są polskie 52
   • 2x2=4 - Sposób na korupcję 11 lis 2007, 22:00 Skorumpowanie jest tym większe, im mniej wolności gospodarczej i rynku 56
   • Know - How 11 lis 2007, 22:00 58
   • Delfiny nie leczą?! 11 lis 2007, 22:00 Delfinoterapia może być szkodliwa zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. To metoda polegająca na bliskim kontakcie z waleniami, zalecana zwłaszcza osobom dotkniętym autyzmem. Naukowcy z Whale and Dolphin Conservation Society zalecają... 58
   • Szósta zagłada 11 lis 2007, 22:00 Ziemię dotyka szóste w historii planety masowe wymieranie gatunków. Do końca obecnego stulecia może przetrwać zaledwie połowa współczesnych gatunków. Sprawcą zagłady jest człowiek, który nadmiernie eksploatuje przyrodę. Naukowcy z... 58
   • Romans w szpitalu 11 lis 2007, 22:00 Lekarze najczęściej romansują w pracy na ostrym dyżurze – dowodzą badania dr. Brendana Kelly’ego z University College w Dublinie. Przeana lizował on powieści opisujące romans w szpitalu. Typowy bohater, błyskotliwy i... 58
   • Marksizm chorobowy 11 lis 2007, 22:00 Na poglądy Karola Marksa mogła wpłynąć choroba skóry, na którą cierpiał. Prof. Sam Shuster z University of East Anglia przeanalizował listy Marksa, w których opisywał on swoje dolegliwości, i wywnioskował, że cierpiał on na ropnie... 59
   • Superszybka Europa 11 lis 2007, 22:00 Wielka Brytania będzie szóstym krajem, który przyłączy się do szybkiej sieci kolejowej Eurostar. Pierwszy brytyjski superszybki pociąg ruszy 14 listopada. Podróż z Londynu do Paryża będzie trwała 2 godz. i 25 min, a z Londynu do... 59
   • Wielkie dołowanie 11 lis 2007, 22:00 Nie poddaję się negatywnym opiniom – tak sądzi wielu z nas. To złudne przekonanie. 60
   • Koszmar z ulicy Sezamkowej 11 lis 2007, 22:00 Telewizja może opóźnić rozwój małych dzieci 64
   • Trzęsienie świata 11 lis 2007, 22:00 Czy Los Angeles, San Francisco i Tokio zniszczą wielkie wstrząsy sejsmiczne 68
   • Przeprowadzka Akropolu 11 lis 2007, 22:00 Po raz pierwszy od 2,5 tysiąca lat najcenniejsze zabytki opuszczają święte wzgórze w Atenach 72
   • Kosmiczna broń II RP 11 lis 2007, 22:00 Polacy stworzyli metal, dzięki któremu mogli wygrać wojnę 78
   • Górna półka - Testament Mrożka 11 lis 2007, 22:00 Uwagi osobiste to zbiór krótkich tekstów publikowanych przez Sławomira Mrożka w „Gazecie Wyborczej" w latach 1997-2002. 82
   • Bez granic 11 lis 2007, 22:00 84
   • Koniec złudzeń 11 lis 2007, 22:00 KOMENTARZGary Sick, wykładowca Columbia University, członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego w administracjach prezydentów Forda, Cartera i ReaganaTo, co się dzieje w Pakistanie, przypomina czasy rewolucji irańskiej. Wówczas głównym... 84
   • Cytat tygodnia 11 lis 2007, 22:00 "Jezus wjechał do miasta na zwykłym mule, a jego uczniowie rozbijają się odrzutowcami"Amerykański senator CHARLES E. GRASSLEY o śledztwie dotyczącym nielegalnego korzystania z kościelnych datków 85
   • Kwiz 11 lis 2007, 22:00 Sprawdź swoją wiedzę o świecie. Oto kolejna edycja naszego kwizu1. W którym z krajów UE jest najwięcej rozwodów?a) we Francjib) w Wielkiej Brytaniic) w Hiszpanii2. W którym kraju średnia długość życia jest najdłuższa na świecie?a)... 85
   • Dywersja dyplomatyczna 11 lis 2007, 22:00 Lech Kaczyński i Donald Tusk w grudniu w Lizbonie mogą stanąć obok siebie na szczycie Unii Europejskiej. 86
   • Oszołomy Europy 11 lis 2007, 22:00 Giertych i Lepper to przy zachodnich oryginałach polityki grzeczni chłopcy 92
   • Kompleks brukselski 11 lis 2007, 22:00 Generał Franciszek Gągor może zostać szefem Komitetu Wojskowego NATO, czyli zajmie najwyższe rangą stanowisko w strukturach wojskowych sojuszu. 94
   • Diabły na smyczy 11 lis 2007, 22:00 Najwięcej demonów na kilometr kwadratowy przypada w Hiszpanii 98
   • Pięknisie polityki 11 lis 2007, 22:00 Wybory stają się konkursem na miss i mistera, a nie prezydenta czy premiera 102
   • Wylęgarnia premierów 11 lis 2007, 22:00 Założyciele Państwa Izrael pochodzili z najbardziej żydowskiego miejsca na świecie - ze sztetla 106
   • Pasaż 11 lis 2007, 22:00 Pora deszczowaW tym sezonie modne jest to, co nas chroni przed deszczem. Dowód? Na niedawnym rozdaniu nagród MTV triumfowała Rihanna z wideoklipem "Umbrella" (czyli parasol). Firma Totes zaproponowała jej nawet wspólne... 110
   • Pora deszczowa 11 lis 2007, 22:00 W tym sezonie modne jest to, co nas chroni przed deszczem. Dowód? Na niedawnym rozdaniu nagród MTV triumfowała Rihanna z wideoklipem "Umbrella" (czyli parasol). Firma Totes zaproponowała jej nawet wspólne zaprojektowanie serii... 110
   • Gumowe lakierki 11 lis 2007, 22:00 Kalosze kojarzyły się dotychczas z jesiennym ekwipunkiem przedszkolaka. W tym sezonie są jednym z najmodniejszych gadżetów. Gumowe buty lansują takie marki, jak Burberry (wykończone charakterystyczną kratką), Pucci (kwieciste) czy Venezia... 110
   • Ekspozycja na stojaku 11 lis 2007, 22:00 Parasole mogą być modne także w domu. Zwłaszcza jeśli wyeksponujemy je na designerskim stojaku. FabrykaForm.pl proponuje stojak, który dla Alessi zaprojektowali bracia z Fratelli Campana. Wykonany z chromowanej stali przełamuje pewną... 111
   • Parasol breloczek 11 lis 2007, 22:00 To wiemy wszyscy: parasol jest niewygodny. A zabieranie go z domu "na wszelki wypadek" to prawdziwa udręka. Firma Esprit zapakowała więc parasol w poręczne, zapinane na suwak etui o długości zaledwie 13 cm, które z łatwością... 111
   • Oddycha i chroni 11 lis 2007, 22:00 Plucha to nie powód do rezygnacji z joggingu. Efektem współpracy Stelli McCartney z firmą Adidas jest m.in. kurtka w kształcie tuniki, która dzięki zastosowaniu technologii ClimaProofWind jest lekka iĘ"oddycha", jednocześnie... 111
   • Zestaw "Mały Zubilewicz" 11 lis 2007, 22:00 Duński design słynie z umiejętnego łączenia estetyki z funkcjonalnością. Tak też jest z urządzeniem do pomiaru deszczu Eva Solo. Choć przypomina on raczej piękne kieliszki do wina niż przyrząd meteorologiczny, pokazuje ilość opadu w... 111
   • Odsiecz chorzowska 11 lis 2007, 22:00 Polscy piłkarze muszą wygrać z Belgią, by uratować całą sportową Polskę 116
   • Zegarmistrzowie palety 11 lis 2007, 22:00 Na dobrą wystawę malarstwa przychodzi w Polsce więcej osób niż na koncert Rolling Stonesów 120
   • Laser 11 lis 2007, 22:00   124
   • Krótko po wolsku - Cud na autostradzie 11 lis 2007, 22:00 Jest pierwszy cud, który polecam uwadze komisji zbierającej materiał do przyszłej beatyfikacji Donalda Tuska. (Jeśli takiej komisji jeszcze nie ma, radzę szybko ją powołać, np. w składzie Lech Wałęsa, kardynał Dziwisz, Stefan... 124
   • Dwa wesela i pogrzeb 11 lis 2007, 22:00 filmLove story jak z kolumbijskiej telenoweli. Karaiby na początku ubiegłego wieku: on jest ubogim, fajtłapowatym poetą, ona - piękną panną z dobrego domu. Ona, pod wpływem ojca, odrzuca jego niewydarzone konkury i wychodzi za mąż z... 124
   • Chryje z Polską 11 lis 2007, 22:00 teatr telewizjiPrzychodzi Piłsudski do Wyspiańskiego - to nie kawał, tylko kanwa spektaklu telewizyjnego Macieja Wojtyszki. Jest rok 1905, Piłsudski i Żeromski namawiają Wyspiańskiego do wsparcia swoim autorytetem walki o niepodległą... 124
   • Kto zabił Laurę Palmer? 11 lis 2007, 22:00 książkaKażdy minirozdział to odpowiedź na pytanie, które David Lynch sam sobie zadaje: o swoje filmy, technikę pracy, ulubionych reżyserów, szczegóły z życia, anegdoty, klucze do poszczególnych scen itd. Pytań jest 83. Dowiadujemy... 124
   • Wampiryczny moralitet 11 lis 2007, 22:00 filmPierwsza część filmowej adaptacji popularnej gry komputerowej działa się w ogarniętym zarazą laboratorium tajemniczej korporacji Umbrella, druga Đ w ogarniętym zarazą mieście przyszłości. Trzecia rozgrywa się już w otwartych... 125
   • Lekcja pokory 11 lis 2007, 22:00 płytyNa początku lat 90. Seal, podobnie jak 10 lat później Craig David, był najciekawszym brytyjskim wokalistą młodego pokolenia. Obaj mieli jednak ten sam problem: nie znali się na rynku płytowym, nagrywaniu, promocji itd. Obaj... 125
   • Przerażacz świata 11 lis 2007, 22:00 Stephen King uczynił strach towarem wartym miliardy dolarów 126
   • Wencel gordyjski - 1410 11 lis 2007, 22:00 W niemieckiej superprodukcji Michał Żebrowski zagrał rycerza, który zakochuje się w krzyżackim komturze 128
   • Ueorgan Ludu 11 lis 2007, 22:00 Co prezydent wie na temat kontrowersyjnego kandydata? Czy Radek Ziółko był naspidowany przed rozmowami w Waszyngtonie? Czy ruskie tirówki zagroziły Strefie Zdekomunizowanej 129
   • Skibą w mur - Fachowa mitologia 11 lis 2007, 22:00 W Polsce zawodowiec kojarzy się z kimś, kto skończył zawodówkę, albo z zawodowym mordercą 130

   ZKDP - Nakład kontrolowany