Gazowanie gospodarki

Gazowanie gospodarki

Komisja Europejska prowadzi z Polską brudną grę o czyste środowisko
Czy emitowane przez ludzi gazy cieplarniane (głównie dwutlenek węgla) powodują globalne ocieplenie? Na to pytanie nikt nie potrafi odpowiedzieć ze stuprocentową pewnością. Pewne jest natomiast to, że kosztami ograniczenia emisji szkodliwych gazów urzędnicy Komisji Europejskiej postanowili obciążyć kraje, które w 2004 r. przystąpiły do Unii Europejskiej. W latach 1988-2004 Polska obniżyła emisję gazów cieplarnianych aż o 31,6 proc. (kraje tzw. starej unii od 1990 r. obniżyły ją jedynie o 0,9 proc.). W ostatnich dwóch latach zmniejszyliśmy emisję CO2 o kolejne 16 proc. Mimo to Komisja Europejska żąda, abyśmy obniżyli ją jeszcze o jedną trzecią. Według analiz Business Centre Club, spełnienie żądań KE spowoduje spadek tempa wzrostu PKB o 1 proc. rocznie. Oznacza to, że każdy pracujący Polak zapłaci co roku 1000 zł pseudoekologicznego podatku, który najpewniej będzie przeznaczony na dotacje dla emitujących zanieczyszczenia firm ze starych krajów UE.

Bogaci przeciw biednym
„To jest jasne, że reguły przyznawania zezwoleń na emisję zanieczyszczeń nie są właściwe dla poziomu rozwoju nowych krajów UE. Podpisany w 1997 r. protokół z Kioto miał sprawić, że to bogate kraje zapłacą za zanieczyszczanie przez siebie środowiska, tymczasem wszystko wskazuje na to, że zapłacą za nie także kraje rozwijające się" - napisał 22 lutego 2007 r. tygodnik „European Voice". Dowodem na to, że miał rację, jest działalność Komisji Europejskiej. KE, rozdzielając pod koniec 2006 r. prawa do emisji zanieczyszczeń na lata 2008-2012, zmniejszyła ich ilość przede wszystkim nowym państwom UE: Łotwie o 57 proc. (ten kraj ma już pięć i pół raza mniejszą emisję gazów cieplarnianych, niż wymaga tego protokół z Kioto), Litwie o 46 proc., Słowacji o 21 proc., a Czechom o 16 proc. Równocześnie Wielka Brytania i Francja otrzymały 100 proc. praw do emisji, o które wnioskowały, Hiszpania 99,7 proc., Niemcy 94 proc., Włochy 93,7 proc., a Austria 93,6 proc.
Absurd całej sytuacji polega na tym, że większość nowych członków UE (w tym Polska) już dawno obniżyła emisję gazów cieplarnianych do poziomu wymaganego przez protokół z Kioto z 1999 r., podczas gdy stare kraje UE w większości wypadków tych wymagań nie spełniają. KE na lata 2008-2012 przyznała nam limit aż o 27 proc. mniejszy, niż wnioskowaliśmy (208,5 mln ton zamiast 284,6 mln ton). Komisja wydaje się celowo działać na szkodę gospodarek nowych krajów UE, sprawiając, że tamtejsze firmy będą miały mniejsze szanse w walce z firmami ze starych krajów unii. Warto również wspomnieć, że najwięksi emitenci trujących gazów, jak USA czy Chiny, w ogóle odmówiły wprowadzenia w życie protokołu z Kioto.

Dotacje dla trucicieli
Podczas konferencji w Kioto w 1997 r. ustalono, że najbardziej uprzemysłowione kraje świata obniżą emisję zanieczyszczeń, które powodują efekt cieplarniany (a raczej mogą powodować) o 5,2 proc. w stosunku do 1990 r. Urzędnicy KE, zwykle bardzo niechętni rozwiązaniom rynkowym, tym razem sami naciskali na to, aby to mechanizm rynkowy wymuszał na państwach należących do UE obniżenie emisji zanieczyszczeń. W 2005 r. wprowadzono system handlu prawami do emisji zanieczyszczeń – tzw. ETS (Emissions Trading Scheme). Zgodnie z jego założeniami, firmy działające w pięciu branżach najbardziej szkodzących środowisku (energetycznej, hutniczej, chemicznej szklanej, produkcji cementu) miały kupować prawa do emisji zanieczyszczeń. Miało to motywować firmy do inwestowania w technologie przyjazne dla środowiska. „Kiedy rynek jest tworzony przez urzędników, a nie spontanicznie przez samych zainteresowanych, to biznes będzie próbował wpłynąć na kształt tego rynku dla swoich korzyści" – skomentował wówczas na łamach „Financial Timesa" prof. John Kay, jeden z najbardziej wpływowych brytyjskich ekonomistów.
Komisja Europejska, zamiast sprzedawać prawa do emisji zanieczyszczeń na licytacjach, rozdała je za darmo. Im więcej dana firma truła środowisko, tym więcej dostała praw do emisji zanieczyszczeń. W wyniku lobbingu reprezentantów wielkiego przemysłu praw do emisji zanieczyszczeń przyznano więcej, niż firmy te emitowały zanieczyszczeń, więc najwięksi truciciele wystawili nadwyżkę swoich praw na sprzedaż. Tylko brytyjskie elektrownie zarobiły na tym 800 mln funtów. Najwięksi truciciele środowiska nie tylko nie zapłacili żadnej kary, ale wręcz zarobili.

Biznes pseudoekologiczny
Czy ktoś, kto zdradza małżonka, powinien mieć prawo do kupowania sobie „certyfikatu wierności" od osób przestrzegających zasad? – pytał niedawno Alan Simpson, parlamentarzysta i członek brytyjskiej Partii Pracy, w artykule „Wielki szwindel prawami do emisji zanieczyszczeń". Simpson komentował w ten sposób system CDM, czyli punkty, za których pośrednictwem firmy z rozwiniętych krajów finansują projekty zmniejszające emisję gazów cieplarnianych w krajach rozwijających się (są one tańsze niż kupno prawa do emisji zanieczyszczeń we własnym kraju). Także europejskie firmy, zamiast ograniczać emisję gazów powodujących ocieplenie klimatu, płacą za posadzenie drzewek na Borneo, w zamian za co dostaną certyfikat uprawniający do dalszego trucia atmosfery w ich kraju. Dwie trzecie z 1534 takich projektów, które realizowano w 2007 r., nie miało nic wspólnego z ekologią. Na przykład około 30 proc. tych projektów jest związanych z ograniczeniem emisji tzw. gazu HFC-23, który jest wydzielany w czasie produkcji lodówek (jedna tona HFC-23 ma taki sam wpływ na ocieplenie klimatu jak 11 700 ton dwutlenku węgla). W magazynie „Nature" z lutego 2007 r. wykazano, że firmy z krajów rozwiniętych otrzymały prawa do emisji dwutlenku węgla warte 4,7 mld euro w zamian za finansowanie projektów mających zmniejszyć emisję gazu HFC-23. Tymczasem koszt zamontowania we wszystkich fabrykach lodówek na świecie urządzenia, które by zablokowało emisję tego gazu, to tylko mniej więcej 100 mln euro. To oznacza, że wyłudzono prawa do emisji zanieczyszczeń o wartości 4,6 mld euro.
Ilość zanieczyszczeń emitowanych przez kraje Unii Europejskiej nie tylko się nie zmniejszyła, ale nawet. W latach 2005-2007 emisja zanieczyszczeń przez firmy objęte systemem handlu prawami do ich emisji wzrosła o 0,8 proc. Po fali krytyki za brak efektów eurokraci postanowili zmniejszyć liczbę dostępnych na rynku praw do emisji zanieczyszczeń tak, aby ich cena wzrosła (ostatnio spadła prawie do zera, ponieważ było ich zbyt dużo na rynku) i aby firmy miały motywację do wprowadzania przyjaznych dla środowiska technologii.
Za dodatkowe uprawnienia do emisji zanieczyszczeń przez najbliższe dwa lata tylko polski sektor energetyczny będzie musiał zapłacić 300 mln euro, co przełoży się na podwyżkę cen prądu o 40 proc. W październiku 2007 r. Stowarzyszenie Producentów Cementu alarmowało, że ze względu na zbyt niskie limity emisji dwutlenku węgla (30 proc. mniejsze niż zapotrzebowanie) w przyszłym roku może zabraknąć w Polsce cementu (będziemy mogli wyprodukować 12 mln ton, a zapotrzebowanie wyniesie około 18 mln ton).

Festiwal absurdów
System handlu prawami do emisji zanieczyszczeń miał sprawić, by najbardziej trucicielskie dla środowiska przemysły UE poniosły karę i zostały zmuszone do wprowadzenia proekologicznych technologii. Tymczasem to właśnie najwięksi truciciele zarobili miliardy euro (jest to forma państwowej subwencji), a konsekwencję tego ponoszą obywatele UE, przepłacając m.in. za prąd. Jak wyliczył dr Karsten Neuhoff z wydziału ekonomii uniwersytetu w Cambridge, budowa elektrowni na węgiel (emitują najwięcej gazów cieplarnianych) jest obecnie bardziej opłacalna niż przed wprowadzeniem systemu praw do emisji zanieczyszczeń.
Rozwiązanie problemu jest tymczasem bardzo proste: wystarczy opodatkować emisję szkodliwych gazów, zamiast przyznawać subwencje. W 1956 r. po wielu dniach smogu nad brytyjskimi miastami wprowadzono ustawę o czystym powietrzu. Nakazywała ona przemysłowi stosować paliwa, które nie powodują smogu. Jak zauważył Alan Simpson, nikomu wówczas nie przyszło do głowy, by emitować i rozdzielać prawa do emisji popiołu.
Już w 1991 r. proponowano wprowadzenie podatku ekologicznego, zależnego od ilości wyemitowanego dwutlenku węgla. W lutym 2007 r. Robert Shapiro (członek administracji Billa Clintona) opublikował analizę, z której wynikało, że taki podatek jest lepszy ze względu na znacznie mniejszą możliwość oszustwa.


Okładka tygodnika WPROST: 48/2007
Więcej możesz przeczytać w 48/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 48/2007 (1301)

 • Na stronie - Prawdziwe exposé Tuska 25 lis 2007, 22:00 Wygłoszenie prawdziwego exposé zajęłoby premierowi Tuskowi nie trzy godziny, lecz trzy minuty 3
 • Kto udawał Julię Piterę? 25 lis 2007, 22:00 Śledztwo 6
 • Magda zagrała z Kidman 25 lis 2007, 22:00 Kariery 6
 • Awans Gowina 25 lis 2007, 22:00 PO 6
 • Skok posła Sycza na sklepik? 25 lis 2007, 22:00 Handel 6
 • Jan Paweł II cyfrowy 25 lis 2007, 22:00 Watykan 6
 • Dossier 25 lis 2007, 22:00 Najważniejsze jest, żeby mieć w sobie to coś, co niewątpliwie ma nasz premier Donald Tusk, czym zauroczył całą Polskę. Zupełnie jak ja!Doda w programie „Teraz my" (TVN), w którym zaśpiewała specjalnie dla szefa rząduJak... 6
 • Pytania niepolityczne - Wyłączam się pod wodą 25 lis 2007, 22:00 Rozmowa z Łukaszem Zbonikowskim, posłem PiS 6
 • Ludzie 25 lis 2007, 22:00 Zembaty wskrzesił PoszepszyńskichMaciej Zembaty jest autorem słuchowiska „Przygody wuja Alberta". Od ubiegłej niedzieli nadaje je radio Tok FM. To kontynuacja kultowej „Rodziny Poszepszyńskich”, która zniknęła z... 6
 • Gwiazdy kontra Polacy 25 lis 2007, 22:00 Skandale 6
 • Następcy concorde’a 25 lis 2007, 22:00 Lotnictwo 6
 • Prześwietlanie Grada 25 lis 2007, 22:00 Prokuratura 6
 • Playboy Kutz 25 lis 2007, 22:00 Posłowie 6
 • Liderzy zdrowia 25 lis 2007, 22:00 Nagroda 6
 • Skaner 25 lis 2007, 22:00 6
 • Sawka czatuje 25 lis 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
 • Poczta 25 lis 2007, 22:00 Czarna dziura na białym ekranieAutor artykułu „Czarna dziura na białym ekranie" (nr 40) – poruszając odwieczny problem, czy artyści tworzą dla sztuki czy dla widowni – nie odkrywa niczego nowego. Zdania będą jak... 14
 • Playback 25 lis 2007, 22:00 Hanna Gronkiewicz Waltz, Bronisław-Komorowski i Władysław Bartoszewski 14
 • Zapytaj Wprost - Ebi Smolarek 25 lis 2007, 22:00 Internauci pytają Ebiego Smolarka co tak naprawdę jest w stanie zwojować Polska reprezentacja na Euro 2008, co zrobił ze swoją kolekcją pluszowych misiów i czy zatańczyłby z Dodą w „Tańcu z gwiazdami”. 15
 • Z życia koalicji 25 lis 2007, 22:00 Szczerze mówiąc, to my już mamy dosyć cudu gospodarczego Platformy Obywatelskiej. Odkąd partia Donalda Tuska wygrała wybory, na giełdzie wszystko leci na łeb na szyję, a my – oraz miliony innych ciułaczy – jesteśmy coraz... 16
 • Z życia opozycji 25 lis 2007, 22:00 Najkrótszej recenzji exposé premiera Tuska dokonał na nasz użytek jeden z najbliższych współpracowników Kaczyńskiego w rządzie. Brzmiała ona tak: „On ma lepsze gadane niż ja d..ę, bo wyszedłem w trakcie".Nieco dłużej... 17
 • Wprost przeciwnie - W piaskownicy 25 lis 2007, 22:00 Od zaprzysiężenia rządu mamy do czynienia z kaskadą deklaracji sprzecznych z narodowym interesem Polski 18
 • Fotoplastykon 25 lis 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 20
 • Czym czaruje Tusk 25 lis 2007, 22:00 Premier nie odpowiedział w exposé na pytanie, czy bliżej mu do Lwa Rywina, czy Mariusza Kamińskiego 22
 • Sekrety gabinetu 25 lis 2007, 22:00 Kim są najważniejsi ministrowie nowego rządu 26
 • Prezydent swoich wyborców 25 lis 2007, 22:00 Nie można i nie należy poszukiwać formuły prezydenta wszystkich Polaków 30
 • Kabel w bibliotece 25 lis 2007, 22:00 Minister obrony w rządach Oleksego i Cimoszewicza w czasach PRL był gorliwym informatorem bezpieki 32
 • Obywatele patrioci 25 lis 2007, 22:00 Bardziej niż autorytaryzm demokracji grozi dziś obywatelski i polityczny klientyzm 34
 • Policyjna fabryka amfetaminy 25 lis 2007, 22:00 Czy wysocy rangą agenci CBA wrobili swojego współpracownika? 36
 • Eurowskaz kibica 25 lis 2007, 22:00 Jak zdobyć bilet i wyjechać na Euro 2008 38
 • Ryba po polsku - Mój wkład w exposé 25 lis 2007, 22:00 Majątek narodowy należy podzielić między wszystkich obywateli drogą losowania 44
 • Giełda 25 lis 2007, 22:00 46
 • Soplica kontra Wyborowa 25 lis 2007, 22:00 Miała być wielka międzynarodowa kampania polskiej wódki, a może być afera. Jak ustalił „Wprost", przygotowana przez agencję Wieden+Kennedy kampania Wyborowej oraz kampania, którą dla brytyjskiej firmy Ocean Spirits,... 46
 • Polski produkt 25 lis 2007, 22:00 „Drużynę polskiego produktu" chce z najwybitniejszych polskich marek, o największych sukcesach w Polsce i za granicą stworzyć fundacja Dajesz Pracę PL. Produkty powołane do „reprezentacji Polski" mogą liczyć na... 46
 • Moda prawosławna 25 lis 2007, 22:00 Pierwszy butik dla prawosławnych Rosjanek otworzyła w Sankt Petersburgu Nadieżda Biełkowa-Biertacz. Ta żona prawosławnego duchownego uważa, że wyznawczynie tej religii także mogą być eleganckie, ale znalezienie strojów, które są... 46
 • Samochód idealny 25 lis 2007, 22:00  Ma pięciodrzwiowe nadwozie typu hatchback, benzynowy silnik o pojemności 1,6 litra i mocy 106 KM. Spala średnio 6,1 litra paliwa na 100 km. Jest wyposażony w pięciobiegową manualną skrzynię biegów, ABS, cztery poduszki powietrzne,... 47
 • Sukces Kalejdoskopu 25 lis 2007, 22:00 Emitowany od dwóch miesięcy w TVP 1 „Ekonomiczny Kalejdoskop Jedynki" okazał się najczęściej oglądanym w polskich kanałach telewizyjnych programem gospodarczym. Dziesiąte wydanie „Kalejdoskopu" wyemitowane 6... 47
 • Mieszanka wybuchowa 25 lis 2007, 22:00 Nowy rząd przy pomocy Francuzów może nas skazać na gazowy dyktat Gazpromu 48
 • Czarna dziura budżetowa 25 lis 2007, 22:00 Jarosław Kaczyński i Donald Tusk zostawią po sobie najgorszy budżet III RP 52
 • Gazowanie gospodarki 25 lis 2007, 22:00 Komisja Europejska prowadzi z Polską brudną grę o czyste środowisko 54
 • Wirus „Pruszkowa” 25 lis 2007, 22:00 Polska przoduje w internetowej przestępczości 58
 • 2x2=4 - Z motyką na XXI wiek 25 lis 2007, 22:00 Polska nie wciela w życie jednego z kanonów europejskiej wspólnoty – zasady subsydiarności 64
 • Know how 25 lis 2007, 22:00 66
 • Sto lat w powietrzu 25 lis 2007, 22:00 Choć projekty śmigłowców tworzył już Leonardo da Vinci, pierwszy lot helikoptera odbył się dopiero sto lat temu. Dziś te maszyny są wykorzystywane przede wszystkim przez armie i ratowników – tam, gdzie konieczne jest lądowanie na... 66
 • Szczepionka dla mózgu 25 lis 2007, 22:00 Szczepionka na wszystkie odmiany zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych? Taki preparat przeszedł drugą fazę badań klinicznych. Dotychczas dostępne leki chroniły przed zapaleniem opon typu C, ale były nieskuteczne wobec innych odmian. Nie... 66
 • Gniazdko na godziny 25 lis 2007, 22:00 Ptaki nie dzielą się swoim gniazdem z innymi. Nawalnik maderski jest wyjątkiem. Na miejsca lęgowe wybrał wyspy Galapagos, Maderę i Azory. Wiosną część populacji składa jaja w norach, wychowuje młode i opuszcza wyspy przed zimą. Potem... 66
 • Pułapka na duszę 25 lis 2007, 22:00 Co łączy psa, muszkę owocową, pacjenta z chorobą Alzheimera oraz sieć informatyczną? To problem świadomości. Naukowcy wciąż nie wiedzą, czym ona jest. Jeśli przyjmiemy, że podłożem świadomości są procesy neurobiologiczne, to... 67
 • Cnota pierworodna 25 lis 2007, 22:00 Pierworodni rządzą światem, a najmłodsze dzieci chcą go zmieniać 68
 • Feromony śmierci 25 lis 2007, 22:00 Po zapachu można poznać, czy ktoś wkrótce umrze 74
 • Człowiek z części zamiennych 25 lis 2007, 22:00 Niemal każdą część naszego ciała możemy już zastąpić sztucznym narządem 76
 • Picasso z jaskini 25 lis 2007, 22:00 Neolityczne malowidła przypominają do złudzenia malarstwo modernistyczne 78
 • Kieszonkowa limuzyna 25 lis 2007, 22:00 Polski Fiat obchodzi czterdzieste urodziny 82
 • Górna półka - Radio wolności 25 lis 2007, 22:00 Aż osiemnastu funkcjonariuszy SB ponad dobę poszukiwało w mieszkaniu Władysława Bartoszewskiego dowodów jego współpracy z Radiem Wolna Europa. W tym czasie w areszcie przebywała już trójka jego pomocników, którym w trakcie śledztwa... 88
 • Bez granic 25 lis 2007, 22:00 90
 • Kwiz - Sprawdź swoją wiedzę o świecie 25 lis 2007, 22:00 1. W którym państwie jest najwyższy odsetek użytkowników internetu?a) Japoniab) USAc) Niemcy2. Który kraj jest najbogatszym członkiem Unii Europejskiej?a) Niemcyb) Dania c) Luksemburg3. Ile spośród krajów Unii Europejskiej to... 90
 • Cytat tygodnia 25 lis 2007, 22:00 „Nie zgadzam się, by za naszą ropę płacono jakimś bezwartościowym świstkiem papieru"Mahmud Ahmadineżad, prezydent Iranu, sugerując państwom OPEC zmianę waluty rozliczeniowej w związku ze słabnącym kursem dolara 90
 • Komentarz - Holocaust nie zapłacony 25 lis 2007, 22:00 Nie będzie dodatkowych wypłat – stwierdził krótko niemiecki minister finansów Peer Steinbrück. To odpowiedź na demonstracje prawie 3 tys. ofiar Holocaustu, które kilka dni temu wyszły z transparentami na ulice Jerozolimy. Ze 180... 90
 • Globalna epidemia 25 lis 2007, 22:00 . 91
 • Doktryna Tuska 25 lis 2007, 22:00 Nowy premier nie zmarnuje lekkomyślnie przewag, które w polityce zagranicznej wypracował Jarosław Kaczyński 92
 • Mały realizm Putina 25 lis 2007, 22:00 Rosjanie upierają się, że żyje im się coraz lepiej, choć bywa odwrotnie 98
 • Polityczka w polityce 25 lis 2007, 22:00 Poczucie humoru wybrańców narodu jest dobrym barometrem kondycji państwa 102
 • Cyrk w Annapolis 25 lis 2007, 22:00 Przepaść między stronami bliskowschodniego konfliktu jest dziś głębsza niż kiedykolwiek 106
 • Pasaż 25 lis 2007, 22:00 110
 • Uwaga na torbę! 25 lis 2007, 22:00 Z torebką nie ma żartów, o czym przekonała się Cameron Diaz. Wywołała skandal w Peru, zwiedzając ten kraj z torbą, na której widać było symbol i hasło maoistowskiej organizacji Świetlisty Szlak, która zabiła prawie 70 tys.... 110
 • Torebka do tańca 25 lis 2007, 22:00 Co zrobić z torebką, gdy chce się potańczyć w klubie? Można zostawić ją przy stoliku i co chwilę zerkać, czy ktoś jej nie ukradł. Można próbować tańczyć, trzymając ją pod pachą. Praktykowany jest też nieco groteskowy... 110
 • Rock and barok 25 lis 2007, 22:00 Od vintage do nowoczesności – to temat przewodni jesienno-zimowej kolekcji torebek Guess. Panie mają do wyboru linie: Vintage Couture zainspirowaną stylem gwiazd lat 50. (m.in. Grace Kelly i Audrey Hepburn), Urban Baroque (połączenie... 110
 • Żądze femme fatale 25 lis 2007, 22:00 Imponujące rozmiary, a jednocześnie delikatna konstrukcja, sportowy styl, ale z ozdobnikami – takie są torby z jesienno-zimowej kolekcji luksusowej marki akcesoryjnej Francesco Biasia. Wykonane są przede wszystkim ze skóry – m.in.... 111
 • Niezbędnik wojowniczki 25 lis 2007, 22:00 Jednym z hitów najbliższej wiosny mogą być torebki Warrior (czyli wojownik) marki Burberry. Wykonane z różnych surowców (m.in. ze skóry iguany i aligatora) będą dostępne w trzech rozmiarach i w wielu kolorach (m.in. beż, złoto,... 111
 • Kopertówka Wallis 25 lis 2007, 22:00 Zwiewna bluzka koszulowa, luźna dzianinowa kamizelka, kontrastujące z resztą stroju czarne rajstopy, duża srebrna biżuteria – to jeden z pomysłów na jesienno-zimową garderobę marki Wallis. Do takiego stroju pasuje wyrazista, srebrna... 111
 • Pobór ślubny 25 lis 2007, 22:00 Druga hossa małżeńska 114
 • Prada, tak nie wypada 25 lis 2007, 22:00 Siedem grzechów głównych stylizacji 118
 • Krótko po Wolsku - Wesołe krematorium 25 lis 2007, 22:00 Ciekawa moda zapanowała w Ameryce w temacie prochów. I nie myślę tu o braniu, tylko o rozsypywaniu. Chodzi oczywiście o prochy najbliższych, bo miejsce na cmentarzu to kosztowna rzecz, a urny w domu trzymają teraz jedynie przewodniczący... 120
 • Laser 25 lis 2007, 22:00 120
 • Leon Hamlet 25 lis 2007, 22:00 FilmBezduszny potwór pod wpływem miłości zaczyna odnajdywać w sobie ludzkie uczucia. Doprowadza go to do dramatycznej przemiany. Taki scenariusz pasuje i do „Drakuli", i do „King Konga", i do „Robocopa", i do... 120
 • Dylan totalny 25 lis 2007, 22:00 PłytaOsobą, która będzie modna, a wręcz noszona na rękach w najbliższym sezonie, będzie Bob Dylan. W tych dniach w kinach pojawi się inspirowany jego karierą film Todda Haynesa „I’m Not There". Obraz stał się słynny... 120
 • Szekspir też człowiek 25 lis 2007, 22:00 KsiążkaJeden z najwybitniejszych szekspirologów Stephen Greenblatt podjął się rekonstrukcji życia wielkiego pisarza. Książka „Shakespeare. Stwarzanie świata" to efekt 25 lat pracy nad dokumentami. Okazuje się, że Szekspir... 120
 • Czego pragną Polki 25 lis 2007, 22:00 Literatura zachodnia opowiada o kryzysie miejskiej singielki, w polskiej kobieta odżywa dzięki rozwodowi 122
 • Wencel gordyjski - Sklerotyczna awangarda 25 lis 2007, 22:00 W nowej wersji „Fausta” spotykają się Pan Bóg, trzej archaniołowie i Mariusz Kamiński 128
 • Ueorgan Ludu 25 lis 2007, 22:00 Prezydent, polityk światowego formatu * Amerykańscy raperzy w Polsce na czarno, muda fucka! * Nowoczesna myśl martyrologiczna * Duży cud – duży ekran * Wałęsa powiększa inflację 129
 • Skibą w mur - Czujnik czuwa 25 lis 2007, 22:00 Wielu przesadnie czujnych politycznie osobników cechuje brak wyczucia 130

ZKDP - Nakład kontrolowany