Direkt znaczy wprost

Direkt znaczy wprost

Dodano:   /  Zmieniono: 
To we „Wprost” niemieccy politycy ogłaszali przełomowe plany i decyzje wobec Polski
Dlaczego akurat Niemcy?" – spytał przed laty redaktora naczelnego „Wprost" Marka Króla przedstawiciel monachijskiego tygodnika „Focus". Działo się to po podpisaniu umowy o współpracy między naszymi redakcjami. „Dlatego że Niemcy są naszym sąsiadem i przez nie wiedzie droga do Brukseli" – usłyszał w odpowiedzi. Byliśmy przy obalaniu muru berlińskiego, asystowaliśmy przy wyprowadzaniu wojsk radzieckich z byłej NRD i przy podpisywaniu traktatów z 1990 r. i 1991 r. o potwierdzeniu granic i dobrym sąsiedztwie. Choć dziś Polacy urzędują już w brukselskiej centrali UE i NATO, nasze zainteresowanie Niemcami nie osłabło. Przeciwnie, jak dowodzi życie, wspólnych problemów nam nie zabraknie.

Z Polski do Chin
„Jeśli nie my, to kto i kiedy usunie bariery w niemiecko-polskich stosunkach?" – pytał w rozmowie z „Wprost" Hartmut Koschyk (CSU), od 1990 r. poseł Bundestagu. Wcześniej był przewodniczącym zarządu Młodzieży Śląskiej i do 1991 r. sekretarzem generalnym Związku Wypędzonych. Koschyk był pełen entuzjazmu. Zadeklarował, że nauczy się języka polskiego, a na zjeździe organizacji wysiedleńców w Berlinie zgłosił propozycję, aby Związek Wypędzonych (BdV) zmienił nazwę na Związek Pojednania i uznał granicę z Polską.
Związek granicy nie uznał i nazwy nie zmienił, a Koschyk zajmuje się obecnie w Bundestagu stosunkami z… Chinami. Polskiego nie zdążył się nauczyć. BdV przyjął kurs, który nadal sieje niezgodę między Polakami i Niemcami. Nie takie były intencje uczestników polsko-niemieckiego „okrągłego stołu", zainicjowanego przez „Wprost". W studiu TVP 2 moderowaliśmy dyskusję posłów Sejmu i Bundestagu o uprzedzeniach, resentymentach i asymetrii w sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce i Polaków w Niemczech. Dyskusja mogłaby służyć za przykład prowadzenia rzeczowego dialogu – najbardziej deficytowego towaru w stosunkach RFN – RP w ostatnich latach.

Drzwi Europy
Czym kierował się kanclerz Helmut Kohl, wybierając korespondenta „Wprost" w Bonn jako pierwszego przedstawiciela polskich mediów, któremu poświęcił czas na ekskluzywny wywiad, pozostanie jego tajemnicą. Zapewne tym, że nieznany wówczas w RFN tygodnik był orędownikiem otwarcia Polski na Europę i symbolizował nowe czasy po upadku komunizmu. „Ojciec zjednoczenia" Niemiec zadeklarował na naszych łamach wsparcie starań Polski o przyjęcie do UE, ale już w kwestii wstąpienia do NATO zachował powściągliwość. Dla uważnych obserwatorów był to pierwszy sygnał innego przełomu: późniejszych pieszczot Niemiec z Rosją, a to w saunie, a to podczas karnawałowej sanny z pochodniami, które zaowocowały adopcją rosyjskich sierot przez szefa rządu RFN i planami połączenia się po dnie Bałtyku gazową pępowiną z Rosjanami.
NRD pożegnaliśmy rozmową z ostatnim szefem partii i państwa Egonem Krenzem w jego berlińskiej willi przy Majakowski strasse. Krenz usiłował nas przekonać, że to on był „rzeczywistym autorem" zjednoczenia z RFN. Nieco później odprowadzaliśmy go do więzienia w Moabit za podpisanie rozkazu strzelania na granicy do uciekinierów z niemieckiego państwa robotników i chłopów. Dla Polaków „Drzwi do Europy" pierwszy otwierał minister obrony Volker Rühe. Pod takim właśnie tytułem opublikowaliśmy wywiad z tym politykiem, który wybiegł przed orkiestrę i głośno mówił o konieczności „całkowitej reintegracji" naszego kraju z zachodnimi strukturami, z NATO włącznie.
Choć w chwili zjednoczenia Niemiec ówczesny sekretarz generalny sojuszu, były pilot Luftwaffe Manfred Wörner, kierując się zasadami Realpolitik, zapewniał, że struktury paktu nie będą przesuwane na wschód, w rozmowie z „Wprost" po raz pierwszy zasygnalizował wolę przyjęcia Polski. Zastrzegł jednak, że będzie to „długi proces", bo „wymagający uspokojenia Rosjan". Tę samą opinię prezentował na łamach „Wprost" minister spraw zagranicznych Hans-Dietrich Genscher. Innego zdania był Gregor Gysi, „lewa noga" w niemieckim parlamencie, dawniej członek Honeckerowskiej SED, szpicel Stasi o pseudonimie Notar, twórca postkomunistycznej PDS, a obecnie lider Partii Lewicy w Bundestagu. Jak wykładał we „Wprost”, NATO jest „nikomu niepotrzebne” i „powinno być zlikwidowane”, a Polska nie powinna brać przykładu z niemieckiego rozrachunku z przeszłością.
Niestety, w tej ostatniej kwestii Niemcy nie były dla nas wzorem. Choć na zaproszenie redakcji „Wprost" przyjechał do Polski szef Urzędu do spraw Akt Stasi Joachim Gauck, który przekonywał w kolejnym programie telewizyjnym „Wprost" i „Panoramy", że „sprawcy zza biurek i służalcy systemu powinni zostać nazwani po imieniu jako wykonawcy zbrodniczego systemu", Polska do dziś nie wie, co zrobić z komunistyczną spuścizną. Ku niezadowoleniu Niemców podejmowaliśmy również tematy, w których wzorem nigdy i dla nikogo być nie powinni. Rozmawialiśmy z szefem neonazistów z DVU Gerhardem Freyem czy przewodniczącym jego bratniej partii NPD Udo Voigtem, mającej dziś swoich posłów w landowych parlamentach. Tendencje rewizjonistyczne, narastanie fali wrogości do obcokrajowców i antysemityzmu były tematem naszego wywiadu z ministrem spraw wewnętrznych Manfredem Kantherem.

Osioł trojański
Według początkowych założeń Kohla, Polska powinna była najpierw zostać przyjęta do UE, a „ewentualnie później" do NATO. Dzięki stanowczości USA kolejność się odwróciła; członkami paktu zostaliśmy w 1999 r., a unii w 2004 r. Jeszcze w czasach chadecko-liberalnego rządu w RFN podjęliśmy temat erozji transatlantyckich więzów Niemiec. Nasz artykuł „Związek hamburgera z Hamburgiem" o stygnięciu uczuć między Bonn a Waszyngtonem oraz stopniowej zmianie niemieckich priorytetów – z proamerykańskich na prorosyjskie – został przetłumaczony w RFN oraz w USA i krążył między politykami tych krajów. Kilka lat później powstała antyamerykańska oś Berlin – Paryż – Moskwa, a nasz kraj został okrzyknięty nad Szprewą i Sekwaną „osłem trojańskim" USA. Polskę wprowadził do wspólnoty nie Kohl, lecz Gerhard Schröder. Temat akcesji Polski do NATO i UE wałkowaliśmy m.in. z Javierem Solaną, sekretarzem generalnym sojuszu w latach 1995-1999, później „ministrem" spraw zagranicznych UE i z pierwszym dyrektorem generalnym ds. rozszerzenia wspólnoty Nikolausem van der Pasem. „Kierunek marszu" wytyczał za naszym pośrednictwem niemiecki komisarz ds. rozszerzenia unii Günter Verheugen, który został Człowiekiem Roku „Wprost”, oraz szef Komisji UE Jacques Santer i jego następcy.
W rozmowie pod tytułem „Partnerstwo dla rozwoju" Gerhard Schröder deklarował „pogłębianie bilateralnych stosunków z Polską we wszystkich dziedzinach" i „świadomość odpowiedzialności historycznej". Jak mówił: „Geografia i polityka pokrywają się: Berlin i Warszawa znajdują się bardzo blisko siebie". Wkrótce okazało się, że były kanclerz pojmował to partnerstwo w osobliwy sposób i zapomniał o geografii. Mimo istnienia trójkąta weimarskiego Niemcy i Francuzi, jako autorzy eurokonstytucji, nie uznali za stosowne skonsultować projekt z rządem w Warszawie i wywrócili do góry nogami ustalenia ze szczytu UE w Nicei. A w ostatnich dniach urzędowania Schröder uroczyście podpisał umowę z Władimirem Putinem o budowie gazociągu północnego. Dziś jest jego cerberem na tej budowie i donośnie łaje swą następczynię za rujnowanie jego dorobku w stosunkach z Rosją i USA.
Kanclerz Angela Merkel, której towarzyszyliśmy jeszcze podczas kampanii wyborczej, nie zostawiła na byłym szefie rządu RFN suchej nitki za „lekceważenie najbliższego wschodniego sąsiada" Niemiec. Po ponad ćwierćwieczu od pamiętnego uścisku premiera Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla w Krzyżowej nasi politycy znów muszą włożyć sporo wysiłku w ocieplenie klimatu między Berlinem i Warszawą. Nie ma w RFN szefów resortów kolejnych rządów, którzy nie byliby obecni na stronach „Wprost". Nasz krytycyzm wywoływał niekiedy w Niemczech irytację i oburzenie, tak jak okładka z Eriką Steinbach ujeżdżającą Schrödera. Ale temu, że kanclerz lewicy odwiedził zjazd „wypędzonych" i że szefowa BdV wywiera destruktywny wpływ na stosunki RFN – RP, nie zaprzeczają nawet politycy w Berlinie.

Powrót tygrysa
„My nie pełnimy urzędu sędziowskiego, naszym zadaniem jest robienie polityki" – mawiał Otto von Bismarck. Choćby tylko z powodu tej wykładni „Wprost" zapewne jeszcze nieraz zajdzie za skórę nie tylko niemieckim politykom. Pierwsi zareagowaliśmy na tlącą się do dziś eksplozję dowcipów o Polakach. Nasz tekst „Polenwitze" zdopingował prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do zaproszenia „polakożercy" Haralda Schmidta do odwiedzin Polski. Schmidt z niego nie skorzystał, ale dziś już nie robi kariery polskim kosztem.
Rozdarcie, konflikty i uprzedzenia w jednoczącej się Europie po zburzeniu muru berlińskiego znalazły wyraz na naszych łamach również w cyklu reportaży z dwóch rajdów zrealizowanych przez „Wprost" i brytyjski „The Times". Pierwszy przebiegał wzdłuż granicy żelaznej kurtyny, od Szczecina przez Niemcy, Czechy, Słowację, Austrię, Węgry, Słowenię aż do Triestu. Druga trasa, którą zrealizowaliśmy w chwili rozszerzenia UE w 2004 r., wiodła po nowym pograniczu wspólnoty, przez dziewięć krajów, byłe republiki radzieckie i pretendentów do wspólnoty – od estońskiego Tallina po turecki Stambuł. Przedstawiliśmy w nich wykorzystywanie nieletnich przez niemieckich seksturystów w czeskim Chebie, dramat słowackich Romów, rządy „kołchozowego duce" na Białorusi, kłopot Ukraińców z określeniem tożsamości i oligarchami, pisaliśmy o kolonii trędowatych w rumuńskiej osadzie Tichilesti, sprzedaży nerek przez zdesperowanych Mołdawian czy zabijaniu córek z powodów religijnych przez zaślepionych Turków. Naszym celem było zobrazowanie tego, o czym politycy woleliby nie mówić.
Odświeżenie pamięci daje dobre rezultaty. Przekonaliśmy się o tym także po odnalezieniu pod Hanowerem tyczkarza, mistrza olimpijskiego Władysława Kozakiewicza, który walczył w barwach RFN i uczył skakać niemieckie tyczkarki („Gest Kozakiewicza") i nagle przypomniał sobie o swych korzeniach. Nie inaczej było z Dariuszem Michalczewskim, który po ucieczce z Polski wychodził na ring przy dźwiękach hymnu „Deutschland, Deutschland über alles…" i zdobywał mistrzowskie tytuły dla RFN. Po artykule „Powrót Tygrysa" Michalczewski znów odebrał w konsulacie RP w Hamburgu polski paszport. Co prawda, ostatnie walki stoczone na pożegnanie z ringiem w biało-czerwonych barwach przegrał, ale w końcu nie zawsze da się wygrywać…
Oko łubianki

 „Dlaczego opluwacie naszego prezydenta?" – pytał mnie z poważną miną urzędnik rosyjskiego MSZ. Była jesień 2003 r. Siedzieliśmy w budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Zubowskim Bulwarze w Moskwie. Na stole leżały rozrzucone tłumaczenia moich artykułów z „Wprost". Na niektórych widać było odręczne dopiski. Co jakiś czas urzędnik podnosił artykuł i cytował smakowite kąski:= „Władimir Putin wprowadza w Rosji demokrację sterowaną”. „Naprawdę to wszystko czytacie?” – zapytałem z niedowierzaniem. „Oczywiście, wszystko jest czytane, a odpowiednie cytaty trafi ają nawet tam” – urzędnik wskazał palcem w sufi t. „Na Kreml?” – zapytałem. Urzędnik pokiwał głową. „A ty takie rzeczy wypisujesz i ja później mam nieprzyjemności” – mówił. Kiedy podróżowałem po Rosji śladami markiza de Custine’a (reportaże ukazywały się we „Wprost”), usłyszałem od jednego z rządowych dziennikarzy, że wiedział o moim „projekcie”, zanim się spotkaliśmy. „Dlaczego akurat śladami tego oszusta, który tak obrażał nasz kraj. Nie można było nic innego wymyślić?” – pytał. Kiedy niedawno byłem w Moskwie, znowu dostałem ostrzeżenie, że moja dziennikarska akredytacja jest mocno zagrożona. Najbardziej naraziłem się wspomnianym już cyklem „Śladami markiza de Custine’a”. A to znaczy, że „smutni panowie”, którzy robią prasówki w budynkach na Łubiance czy na Kremlu, ciągle są wiernymi czytelnikami „Wprost”.
Grzegorz Ślubowski

Więcej możesz przeczytać w 49/2007 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 49/2007 (1302)

 • Na stronie - Rządacy 2 gru 2007, 22:00 Rządzący staje przed lustrem niczym Nikodem Dyzma i mówi: „Cholera, do czego to człowiek doszedł!” 3
 • Skaner 2 gru 2007, 22:00 8
 • Schetyna ochroni Kaczyńskiego? 2 gru 2007, 22:00 BORJarosław Kaczyński zachowa ochronę Biura Ochrony Rządu. I to mimo ustąpienia z funkcji premiera. Powód? Uderzające podobieństwo do prezydenta. – Zgodnie z przepisami, na razie do maja 2008 r. premier Kaczyński ma ochronę. Gdy... 8
 • Tusk osiemnastolatek 2 gru 2007, 22:00 Fotografia– Patrzcie, to Tusk! – krzyknął skanerzysta współpracujący przy tworzeniu poświęconego Gdańskowi albumu „Fot. Kosycarz. Niezwykłe zwykłe zdjęcia cz. II". Stare zdjęcie dał mu do obróbki fotografik... 8
 • Shrek pod choinkę 2 gru 2007, 22:00 Telewizja 8
 • Piąta kolumna Gosiewskiego 2 gru 2007, 22:00 KadryPrzemysław Gosiewski pozostawił po sobie w kancelarii premiera trzynastu współpracowników i asystentów. „Wprost" dotarł do listy tych osób. Ekipa Tuska ma z nimi nie lada kłopot, bo… są nieusuwalni. Były... 8
 • PO deklasuje wszystkich, PiS lekko w górę 2 gru 2007, 22:00 SondażNie maleje poparcie dla zwycięzców ostatnich wyborów parlamentarnych – wynika z sondażu Pentora przeprowadzonego na zlecenie „Wprost". Na PO chce głosować 55 proc. Polaków. W porównaniu z pierwszymi powyborczymi... 8
 • Dossier 2 gru 2007, 22:00 „Czas leczy rany. Nikogo nie zabiłam ani nie zgwałciłam"Danuta Hojarska, była działaczka Samoobrony, wyjaśniając w TVN 24, że jej dwa wyroki nie odstraszą przyszłych członków od założonej przez nią Partii... 10
 • Pytania niepolityczne 2 gru 2007, 22:00 Nie wytrzymam bez kółka 10
 • Ludzie 2 gru 2007, 22:00 Senator Mazurkiewicz kręciAndrzej Mazurkiewicz, senator PiS, chce nakręcić film sensacyjny o pracy w podziemiu w stanie wojennym. Na ukończeniu jest scenariusz, trwają rozmowy z producentem. – Działy się rzeczy, które na film... 10
 • Uciekinierzy płciowi 2 gru 2007, 22:00 TransseksualizmNiemiecka tyczkarka Yvonne Buschbaum postanowiła rzucić karierę sportową, bo chce zostać… mężczyzną. Dwukrotna medalistka mistrzostw Europy rozpoczyna kurację hormonalną mającą doprowadzić do zmiany płci. Jak... 10
 • Lodowy wyścig 2 gru 2007, 22:00 Antarktyda To już podbój Antarktydy. W jej stronę w wielkim wyścigu płyną dwie ekspedycje badawcze. 6 listopada z Sankt Petersburga na statku „Akademik Fiodorow" wyruszyła rosyjska wyprawa naukowa. Wkrótce potem z Szanghaju... 12
 • Indiana Jones pobił Batmana 2 gru 2007, 22:00 HerosiTotalna fikcja przestała być atrakcyjna. Sugerują to wyniki plebiscytu brytyjskiego magazynu „Total Film" na największych filmowych herosów. W wyścigu na szczyt listy superbohaterów archeolog Indiana Jones (Harrison Ford),... 12
 • Anioł stróż posła Górskiego 2 gru 2007, 22:00 Konkur 14
 • Powrót Rympałka 2 gru 2007, 22:00 PrzestępczośćZnowu mamy wymuszenia w półświatku i haracze ściągane od biznesmenów. To efekt uaktywnienia się grupy Rympałka, czyli Marka Cz. W połowie lat 90. gang Rympałka terroryzował Warszawę. W czerwcu 2007 r. Rympałek, po... 14
 • Smakująca Mandaryna 2 gru 2007, 22:00 PremieryEksperymenty z kubkami smakowymi Mandaryny i reakcja naczelnego „Playboya" Marcina Mellera na kontakt z elektrycznym pastuchem. Tak się zapowiada premierowy odcinek popularno-naukowego show TVN „Clever! – widzisz i... 14
 • Sawka czatuje 2 gru 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
 • Poczta 2 gru 2007, 22:00 Wypędzeni z pojednania Zzainteresowaniem przeczytałem artykuł „Wypędzeni z pojednania" (nr 47) na temat kontrowersji wokół najnowszej historii stosunków polsko-niemieckich. Jestem marszałkiem jednego z trzech województw... 16
 • Playback 2 gru 2007, 22:00 Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" 16
 • Z życia koalicji 2 gru 2007, 22:00 Trzeba przyznać, że platfusy – starą nazwę platformersi chowamy do lamusa – w jednym są dobrzy. W zwalaniu winy na PiS. Wrocław dostał w kuper przy okazji Expo, więc nowa ekipa twierdzi, że to wina starej, i wali w kuper, ale... 18
 • Z życia opozycji 2 gru 2007, 22:00 Skoro już państwo przeczytali rubrykę obok, to państwo wiedzą, że Radek Sikorski olał ciepłe, serdeczne zaproszenie prezydenta. A faks z informacją, że olewa, wysłał trzy minuty po godzinie spotkania. I co z tego? Radek, który wedle... 19
 • Wprost przeciwnie - Tusk na Belweder 2 gru 2007, 22:00 Premier nie rządzi, premier wydaje oświadczenia – w tonie niezwykle serdecznym, ma się rozumieć 20
 • Fotoplastykon 2 gru 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 22
 • IV Rzeczpospolita nigdy nie powstała 2 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Lechem Kaczyńskim, prezydentem RP 24
 • Tuszczyzna 2 gru 2007, 22:00 Co łączy premiera Tuska z panią Dulską? 28
 • Rząd grzesiowych 2 gru 2007, 22:00 Wicepremier Schetyna ma swojego człowieka w każdym resorcie 30
 • Lobotomia demokracji 2 gru 2007, 22:00 Czy możliwa jest zgoda bydła z niebydłem? 32
 • Ostatnie kuszenie polityka 2 gru 2007, 22:00 Pokusa – jak wiadomo z teologii moralnej – jest niezależna od naszej woli. Nie możemy zatem pokusy uniknąć ani przed nią uciec. Źródłem pokusy jest Zły – ktoś, kto stoi obok nas. Ze zwykłych, zupełnie codziennych... 34
 • Poglądacze III RP 2 gru 2007, 22:00 W ostatnich latach liczba dziennikarzy gwałtownie się zmniejszyła, choć przybyło nazwisk 36
 • Niezbędnik wykształciucha 2 gru 2007, 22:00 Salonowe kompendium wiedzy wystarczającej, aby dostać kieliszek wina i kanapkę z majonezem 38
 • Manifest futbolowy 2 gru 2007, 22:00 Wprowadźmy 10-procentowy podatek liniowy dla zawodowych sportowców 42
 • Bądź wola Twoja! 2 gru 2007, 22:00 W Rzeczypospolitej Woluntarystycznej deklaracje same się zrealizują dzięki wysiłkowi woli 44
 • Instynkt „Wprost” 2 gru 2007, 22:00 Kisiel powtarzał, że przekora jest instynktem samozachowawczym umysłu. Temu przesłaniu zawsze byliśmy wierni 46
 • Dossier 25-lecia „Wprost” 2 gru 2007, 22:00 Dossier 25-lecia „Wprost"„Popełniliście błąd, ryzykując konflikt. Pomimo powszechnej opinii o moim trudnym charakterze dopiero zobaczycie, z kim macie do czynienia"Włodzimierz Cimoszewicz (2005) po tym, jak... 48
 • Kroniki tygodniowe 2 gru 2007, 22:00 Anegdotyczna historia „Wprost" 50
 • Direkt znaczy wprost 2 gru 2007, 22:00 To we „Wprost” niemieccy politycy ogłaszali przełomowe plany i decyzje wobec Polski 54
 • Światowy i opiniotwórczy 2 gru 2007, 22:00 „Wprost" jest jedynym polskim tygodnikiem, którego artykuły były szeroko komentowane za granicą 58
 • Przyjaciele i znajomi „Wprost” 2 gru 2007, 22:00 Lech Kaczyński prezydent RP„Wprost" zacząłem czytać jeszcze w latach 80., kiedy działałem w opozycji. Pismo to, mimo oczywistych ograniczeń wynikających z ówczesnej rzeczywistości, pozytywnie wyróżniało się na tle... 60
 • Okładką w mur 2 gru 2007, 22:00 Okładki tygodnika „Wprost” były komentowane w całej Europie, a jedna trafiła do Niemieckiego Muzeum Historycznego 66
 • Ludzie Wprost 2 gru 2007, 22:00 70
 • Giełda 2 gru 2007, 22:00 72
 • Równanie kobiet 2 gru 2007, 22:00 Zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn czy nie? Trybunał Konstytucyjny może rozwiąże problem, z którym politycy nie mieli odwagi się zmierzyć. Skargę na przepis, zgodnie z którym mężczyźni przechodzą na emeryturę w wieku 65... 72
 • Google gra w zielone 2 gru 2007, 22:00 Google chce wynieść ludzkość na kolejny etap rozwoju. Ma w tym pomóc zainwestowanie setek milionów dolarów w odnawialne źródła energii. Nadrzędny cel projektu nazwanego RE< to wynalezienie takiej metody pozyskiwania energii... 72
 • Inflacja znikająca z towarami 2 gru 2007, 22:00 Koniec rekordów inflacji w Zimbabwe. Jeszcze we wrześniu wynosiła ona 8-15 tys. proc., dziś nie da się jej wyliczyć. Powód? W sklepach brakuje podstawowych produktów, a właśnie na podstawie ich cen statystycy wyliczali inflację. Towary... 72
 • Konfederat Cielemęcki 2 gru 2007, 22:00 Mirosław Cielemęcki został jednym z laureatów nagrody Konfederatka – Przyjaciel Pracodawcy 2007. Przyznaje ją Konfederacja Pracodawców Polskich. Największa organizacja pracodawców w Polsce nagrodziła szefa działu Biznes –... 72
 • Fiskalne eldorado 2 gru 2007, 22:00 Polscy przedsiębiorcy co roku dokonują 41 płatności podatkowych. Dopełnienie formalności zajmuje im 418 godzin rocznie. Łącznie oddają fiskusowi 38,4 proc. dochodów firm. To wszystko spowodowało, że w rankingu łatwości płacenia... 72
 • Hipermarket świat 2 gru 2007, 22:00 Gdzie i co kupić po okazyjnej cenie? 74
 • Agonia celtyckiego tygrysa 2 gru 2007, 22:00 Koniec irlandzkiego cudu gospodarczego 82
 • Kto rządzi światem 2 gru 2007, 22:00 Ranking kontynentów „Wprost”: Azja podgryza Zachód 84
 • Know-How 2 gru 2007, 22:00 88
 • Sportowcy urodzeni zimą 2 gru 2007, 22:00 Dzieci urodzone jesienią i zimą uprawiają sport częściej niż inni – dowiedli uczeni z Bristol University. Badane dzieci w wieku 11-12 lat nosiły mierniki rejestrujące ich aktywność. Najbardziej opieszałe okazały się osoby,... 88
 • Miłość narcyzów 2 gru 2007, 22:00 Miłość od pierwszego wejrzenia to przejaw egoizmu, a nawet narcyzmu – sugerują badania uczonych z Face Research Laboratory University of Aberdeen. Dotąd sądzono, że uwagę płci przeciwnej przyciągają twarze symetryczne. Okazało... 88
 • Kręgosłup kierowcy 2 gru 2007, 22:00 Wielu kierowców doznaje obrażeń nie w wyniku wypadków drogowych. Ważniejsza jest pozycja podczas prowadzenia samochodu. Spędzanie kilku godzin dziennie w aucie może spowodować urazy szyi, pleców, ramion, łokci i kolan. Mimo... 88
 • Współczesne wina najlepsze 2 gru 2007, 22:00 Jak smakowało wino w starożytnej Grecji lub za czasów Ludwika XIV we Francji? Tego chyba nigdy się nie dowiemy, ale jednego możemy być pewni: tak dobrego wina jak w czasach współczesnych nie było w żadnej epoce. Jeszcze przed II wojną... 88
 • Dzbanek pułapka 2 gru 2007, 22:00 Dzbaneczniki rodem z Borneo uzupełniają ubogą dietę, łapiąc owady w dzbanek-pułapkę. Do niedawna uważano, że to jego śliskie ścianki nie pozwalają ofierze na ucieczkę, rola płynu polega zaś jedynie na trawieniu owada. Okazuje się... 88
 • Chorobomorgana 2 gru 2007, 22:00 25 mitów zdrowia i medycyny 90
 • Homo Burek 2 gru 2007, 22:00 Ewolucja upodabnia psy do ludzi 96
 • Koniec końca świata 2 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Rayem Hammondem, brytyjskim futurologiem 100
 • Zbawienna zaraza 2 gru 2007, 22:00 Epidemia dżumy, która w 549 r. nawiedziła Konstantynopol, przyczyniła się do upadku cesarstwa rzymskiego. 102
 • Reglamentowana kontrrewolucja 2 gru 2007, 22:00 Ile PRL zostało w III i IV RP 106
 • Górna półka 2 gru 2007, 22:00 Wielki skok – w otchłań 110
 • Bez granic 2 gru 2007, 22:00 112
 • KWiz 2 gru 2007, 22:00 Sprawdź swoją wiedzę o świecie1. Który z wymienionych krajównie ma konstytucji w formiejednolitego dokumentu?a) Francjab) Japoniac) Nowa Zelandia2. W którym z krajów UEjest najniższe bezrobocie?a) Daniab) Holandiac) Luksemburg3. Który... 112
 • Europa bezprzewodowa 2 gru 2007, 22:00 Mieszkańcy UE masowo rezygnują z telefonów stacjonarnych. Według badań Europejskiego Urzędu Statystycznego, w prawie 20 proc. domów w UE jest wyłącznie telefon komórkowy. (PB) 112
 • Cytat tygodnia 2 gru 2007, 22:00 „Chcemy demokracji, poszanowania praw człowieka i wolności obywatelskich, ale osiągniemy te cele naszymi metodami"PERWEZ MUSZARRAF,prezydent Pakistanu, tłumacząc, dlaczego utrzymuje w kraju stan wyjątkowy 113
 • Lekcja Katynia 2 gru 2007, 22:00 Bogato udokumentowana historia zbrodni katyńskiej została przedstawiona przez dzieje trzech rodzin: Hoffmanów i Pawulskich ze Lwowa oraz Czarnków z Krakowa. W każdej z nich ofi arą mordu padł czyjś mąż – adwokat, zawodowy ofi cer,... 113
 • Bez kantów 2 gru 2007, 22:00 Zgodnie z unijnymi dyrektywami, bacówka powinna być zaopatrzona w ciepłą i zimną wodę, a jej ściany mają być pokryte kafelkami – to propozycja, która wpłynęła na ogłoszony przez eurodeputowanego Mirosława Piotrowskiego konkurs... 113
 • Duce z Kremla 2 gru 2007, 22:00 Współczesna Rosja przypomina Włochy sprzed objęcia władzy przez Mussoliniego 114
 • Imperializm bez imperium 2 gru 2007, 22:00 Rosjanie muszą się zwesternizować 120
 • Pojednanie na autostradzie 2 gru 2007, 22:00 „Zrealizujmy ten pomysł!” – komentuje inicjatywę „Wprost” noblista Günter Grass 122
 • Odrodzenie Ameryki 2 gru 2007, 22:00 Odbudowa światowego przywództwa USA wymaga polityki opartej na faktach, a nie na ideologii 126
 • Pasaż 2 gru 2007, 22:00 130
 • Mały fiat, a cieszy 2 gru 2007, 22:00 6 grudnia z fabryki w Tychach wyjedzie Fiat 500 po liftingu. Choć dla Polaków ikoną włoskiego „malucha" jest Fiat 126p, w Europie Zachodniej „pięćsetka" to najbardziej kultowe małe auto. O znaczeniu tego samochodu w... 130
 • Solidny Golfik 2 gru 2007, 22:00 Niemcy, którzy nieustannie śnią o potędze, sprawdzają się też w rzeczach małych. Co prawda, w przeszłości nie wyszło im z niewielkiego wzrostu kanclerzem, ale z golfem już sobie jakoś poradzili. Malkontenci narzekają, że to auto... 130
 • C1 w CH 2 gru 2007, 22:00 Do kupna Citroëna C1 producent zachęca internautów, zamieszczając filmiki i animacje w portalu Second Life. Dynamiczny kształt i „wybałuszone" tylne światła podkreślają futurystyczne ambicje projektantów auta. Poza tym C1 to... 130
 • Auris Następca 2 gru 2007, 22:00 W końcu nadszedł czas na zdetronizowanie popularnej Corolli. Następca nazywa się Auris i ma wszelkie dane, by także zyskać rzesze wielbicieli. Już w najlepszej wersji ma 170 KM i przyspieszenie trochę ponad 8 s do setki. Fachowcy z Toyoty... 130
 • Gwiazda C30 2 gru 2007, 22:00 Volvo C30 jest jak Małgorzata Kożuchowska. Powabne kształty, eleganckie wykończenia, nienaganne maniery podczas jazdy, świetne przyspieszenia. No, może tył bardziej rozłożysty, ale z liniami przykuwającymi uwagę. Gwiazda seriali sama... 130
 • Milion z civica 2 gru 2007, 22:00 Honda wycisnęła z civica milion. Milion sztuk. Takim wyczynem pochwalił się zakład w brytyjskim Swidon. W Europie to jeden z popularniejszych modeli. W ostatnich modyfikacjach zaskoczyła śmiała stylistyka – linia świateł... 130
 • Historia piękna według Pirelli 2 gru 2007, 22:00 Dziesięć ideałów kobiecej urody 134
 • Laser 2 gru 2007, 22:00 142
 • Krótko po Wolsku - Tęczowa katastrofa 2 gru 2007, 22:00 Niewiele miejsca w mediach zajęła katastrofa „Explorera" – wycieczkowca na wodach Antarktyki. Można to zrozumieć – jednostka jest dużo mniejsza niż „Titanic”, nikt nie zginął, a orkiestra ewakuowała się... 142
 • Uwaga! 50 Cent! 2 gru 2007, 22:00 koncertDla fanów hip-hopu to będzie wydarzenie na miarę koncertu Stonesów 40 lat temu. Oto przejeżdża do nas artysta znajdujący się na szczytach światowych list bestsellerów. Protegowany Eminema, który jeszcze przed wydaniem pierwszego... 142
 • Superman trzeciego wieku 2 gru 2007, 22:00 filmRobert Benton umie budować męskie role jak nikt inny. To on stworzył Christophera Reeve’a jako Supermana (pisząc scenariusz filmu), Dustina Hoffmana w „Sprawie Kramerów" i Paula Newmana w „Naiwniaku". Najnowszy... 142
 • Tajna historia polskiego rocka 2 gru 2007, 22:00 Władza tak nieudolnie tępiła rockmanów, że ich wzmacniała 144
 • Jestem klaunem 2 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Januszem Kamińskim, reżyserem i operatorem filmowym, laureatem dwóch Oscarów 148
 • Wencel gordyjski – Łajzokracja 2 gru 2007, 22:00 Nie ulega wątpliwości,że mężczyzny w mężczyźnie ciągle ubywa 152
 • Ueorgan Ludu 2 gru 2007, 22:00 Zdjęcie, które ocenzurował premier! * Cuda Tuska * Dzika lustracja w PiS* KGB w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej?? 153
 • Skibą w mur - Inteligent nie na poziomie 2 gru 2007, 22:00 W opinii stomatologów brak głębszych myśli jest wprost proporcjonalny do braków w uzębieniu 154