Pasożyty podatkowe

Pasożyty podatkowe

Sześć milionów dorosłych Polaków nie płaci podatków
Nasz system podatkowy ma tyle dziur, że przepada w nich jedna czwarta dochodów z PIT i CIT oraz jedna trzecia dochodów z VAT. Fiskusowi zapłacimy w tym roku ponad 250 mld zł. Oznacza to, że dochody statystycznej rodziny zostaną uszczuplone o mniej więcej 20 tys. zł. Ta średnia mogłaby być o jedną trzecią niższa, gdyby podatki w Polsce były powszechne. Niestety, wielka grupa Polaków podatków nie płaci. Ci, którzy do 30 kwietnia rozliczyli się z fiskusem, są więc swego rodzaju jeleniami. Utrzymują bowiem nie tylko państwo, ale też podatkowych pasożytów.
Bezpodatkowcy
Podatek dochodowy rozliczają w Polsce 24 mln obywateli, a uprawnionych do głosowania jest ponad 30 mln Polaków. A zatem w kraju nad Wisłą żyje ponad 6 mln osób, które korzystają z najważniejszego prawa, a nie są objęte najbardziej podstawowym obowiązkiem. Sześć milionów to liczba dorosłych mieszkańców takich krajów, jak Czechy czy Węgry.
Wśród tych sześciu milionów część stanowią ci, którzy nie osiągają dochodów. Bezdomni, bezrobotni czy ucząca się młodzież. Z wymienionych – tak naprawdę – tylko ci, którzy żyją na marginesie społecznym, nie zarabiają. Większość bezrobotnych i studentów pracuje na czarno, chwaląc sobie tę sytuację, bo równocześnie korzystają ze świadczeń społecznych i nieopodatkowanych dochodów.
Do „bezpodatkowców" należą w Polsce także współwłaściciele 2,58 mln gospodarstw indywidualnych. Ta grupa społeczna jest w Polsce wyłączona z obowiązku podatkowego „na mocy definicji". Mocą definicji narzuconej przez Polskie Stronnictwo Ludowe jest bardzo biedna i gdyby ją opodatkować, przestałaby głosować na polityków spod znaku zielonej koniczynki. Prawda jest jednak taka, że już w 2006 r. przeciętne dochody na osobę w rodzinach rolników (687,75 zł) były o 10 proc. wyższe niż w rodzinach robotniczych (622,73 zł). A należy dodać, że w 2007 r. statystyczny rolnik otrzymał do tego 6,6 tys. zł unijnych dotacji (do 2012 r. ta grupa dostanie jeszcze 17,2 mld euro, czyli ponad 50 mld zł). Trzeba też zauważyć, że – przy niezmniejszonych zbiorach – rolnik w 2007 r. otrzymał za zboże dwukrotnie wyższą cenę niż rok wcześniej (nieznacznie mniejszy był wzrost dochodowości produkcji mleka). Mimo to rolnik – na mocy definicji – nadal jest zbyt biedny, by płacić podatek dochodowy (oraz podatek zdrowotny i emerytalny), a także VAT.
Tymczasem rząd zamierza poszerzyć grupę „bezpodatkowców" o izby gospodarcze. Do Sejmu skierowano właśnie projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z założeniami projektu, grupa podmiotów, których dochody w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej, są zwolnione od podatku dochodowego, miałaby być rozszerzona o izby gospodarcze.

Dzieci fiskusa
Drugi obok rolniczej nędzy z uporem powtarzany mit głosi, że liczba urodzonych dzieci zależy od wysokości podatków i dlatego rodziców należy nagradzać ulgami podatkowymi. Nieważne, że to rozwiązanie ćwiczymy drugi rok (inni robili to dłużej z takim samym rezultatem) i jakoś owych „dzieci fiskusa" nie widać. Nieważne jest także, że kosztuje ono około 3 mld zł. Najważniejsze jest to, że wprowadzenie tej ulgi (i jej zapowiadany rozwój) kończy mrzonki o wprowadzeniu liniowego podatku dochodowego. Ten bowiem jest możliwy tylko przy jednakowym potraktowaniu wszystkich podatników i likwidacji wszelkich ulg i odpisów.

Czarna dziura z szarej strefy
Zmniejszenie dochodów budżetu z tytułu niepłacenia przez rolników PIT można szacować na 6 mld zł. Ale to nic w porównaniu z tym, co finanse publiczne tracą z powodu tolerowania szarej strefy i związanego z tym zmniejszenia dochodów z VAT. Wielkość szarej strefy w Polsce jest szacowana przez największy światowy autorytet w tej kwestii, prof. Friedricha Schneidera, na ponad 20 proc. PKB. Obliczenia GUS były nieco skromniejsze – urząd oceniał wartość produkcji szarej strefy na 14,4-17,1 proc. PKB (i to jednak najwidoczniej nadmiernie psuło humor polityków, bo od 2004 r. GUS szacunków w tej sprawie zaniechał). Przyjmując jednak nawet najskromniejsze z tych wyliczeń, szara strefa wytworzy w 2008 r. towary i usługi o wartości ponad 200 mld zł. Gdyby były one opodatkowane, przyniosłyby budżetowi około 36 mld zł z tytułu VAT i około 12 mld z CIT i PIT (nie licząc akcyzy). To razem niemal 50 mld zł.
Oczywiście, można powiedzieć, że szarej strefy nikt do końca nie zwalczył. To prawda. Prawdą jest także to, że w krajach „cywilizowanych" jest ona przynajmniej o połowę mniejsza (a w Austrii sięga tylko 1 proc. PKB). I jest to możliwe także u nas. Zależy nie tylko od moralności podatkowej, ale także od prostoty rozliczania i wysokości podatków.
Moralność nie jest naszą mocną stroną. W Polsce rozpowszechniło się (a można powiedzieć, że jest nawet oficjalnie wspierane) przeświadczenie, iż szara strefa nie jest aż tak wielkim złem, bo tworzy miejsca pracy i pozwala ludziom biednym i nieszczęśliwym powiększyć dochody. Jest to prawda podobna do popularnego w kraju ościennym przekonania, że alkoholizm leczy i raka, i nagniotki. Szara strefa nie tylko kreuje nieuczciwą konkurencję, eliminując z rynku tych frajerów, którzy próbowali być uczciwi. Jest także antyrozwojowa dlatego, że firmy szarostrefowe nie inwestują (kto powiększa majątek, wiedząc, że można wpaść i wszystko stracić?) i dostarczają produktów niskiej jakości. Ma także oczywiste przełożenie na wzrost przestępczości kwalifikowanej, bo wyprodukować lewy towar może każdy, ale wprowadzić go na rynek na masową skalę – tylko mafia. Przez lata robiliśmy jednak wszystko, by jej to ułatwić, podtrzymując „jarmarki Europy".

Na świętego Nigdy
A istnieje proste rozwiązanie. Dobrym dowodem na jego skuteczność jest przeprowadzona w 2004 r. obniżka stawki CIT z 27 proc. do 19 proc. Zmniejszyła ona – według GUS – wartość produkcji szarej strefy z 15,4 proc. PKB do 14,4 proc. PKB. Wprawdzie te dane jako szacunkowe można kwestionować, nie można jednak podawać w wątpliwość statystyki wpływów podatkowych. A wpływy z CIT wzrosły w 2005 r. o 3 mld zł, do 15,7 mld zł.
Po takim doświadczeniu mogłoby się wydawać, że władza będzie gotowa pójść za ciosem i dalej zmniejszać CIT. Ba, nawet taką obniżkę (do 15 proc.) zapowiedziała. Na zapowiedziach się jednak chyba skończy, ponieważ ta drobna reforma jest odkładana – podobnie jak podatek liniowy – ad Kalendas Graecas (a patronem tego kalendarza jest święty Nigdy).

Droga strefa korupcji
Wszyscy są na mocy konstytucji równi, ale trafiają się równiejsi. I ci podatków nie płacą. Niektórzy dlatego, że nie mogą, bo nie mają z czego – zaległości podatkowe wobec budżetu wynoszą prawie 20 mld zł i zwiększają się mimo świetnej koniunktury o mniej więcej miliard złotych rocznie (wśród owych dłużników, których lista jest utajniona, są 4 tys. firm zalegających budżetowi ponad milion złotych – a jak się wydaje, jeśli firma ma taką zaległość, to ma też wystarczający majątek, by płatność od niej wyegzekwować).
Wiele firm nie płaci podatków w świetle prawa, bo państwo bardzo chętnie je umarza lub – co na jedno wychodzi – przyznaje stosowne dotacje. Umorzone kwoty zaległości podatkowych w ostatnich ośmiu latach wzrosły o niemal 60 proc., do 228 mld zł. Tylko w styczniu 2008 r. umorzono niemal 5 mld zł zaległości podatkowych. Z przywileju tego skorzystała m.in. jedna z bardziej znanych firm kosmetycznych na Pomorzu Środkowym – Pierre René, której umorzono w styczniu tego roku niemal 3,5 mln zł zaległości. Tymczasem jej właściciele, jak dowiedział się „Wprost", mieszkają w nowej luksusowej willi z basenem, kończą budowę luksusowego hotelu itp. – Dostaliśmy pomoc publiczną jako rekompensatę za błędy urzędników, którzy w 1999 r. wydali decyzję, zgodnie z którą mogliśmy nie płacić akcyzy na kosmetyki, po czym w 2004 r. kazano nam zapłacić zaległą akcyzę – tłumaczy Henryk de Lubicz Szeliski, współwłaściciel firmy. Z dokumentów Ministerstwa Finansów wynika jednak jednoznacznie, że chodzi nie o pomoc publiczną, lecz o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę bądź opłat prolongacyjnych.
Innej firmie pod pretekstem bankructwa w grudniu 2007 r. umorzono 760 mln zł długów. Obecnie działa ona pod nieco zmienioną nazwą (przy czym prezes pozostał ten sam). Nikt z firmy nie chciał z nami rozmawiać na temat umorzeń podatkowych. Podobnych przykładów są dziesiątki. W gronie obdarowanych umorzeniami są nie tylko szpitale (co już stało się w Polsce wręcz regułą), ale np. firmy przetwórcze, które przy obecnej agflacji (inflacji żywnościowej, czyli większych wpływach za sprzedaną żywność) i systemie unijnych dotacji rolnych powinny funkcjonować wręcz doskonale. Rocznie państwo umarza też liczone w setkach tysięcy złotych (a nierzadko w milionach) podatki osobom prywatnym. Nie udało się nam dotrzeć do decyzji z umotywowaniem takich umorzeń.
Już się wydawało, że po wejściu do unii zmora „pomocy publicznej" zniknie. A jednak nie. W 2005 r. kosztowała ona 4,8 mld zł, w 2006 r. – 5,9 mld zł, a w roku 2007 – zapewne ponad 7 mld zł. Sporą część owej pomocy stanowi dotowanie specjalnych stref ekonomicznych. Mimo że istnieją już 15 lat, nikt nie pokusił się o solidny bilans ich działalności. A prawda o owych strefach jest taka, że pochłonęły już 6 mld zł pomocy publicznej (głównie zwolnień podatkowych), a zaowocowały zainwestowaniem 46 mld zł i stworzeniem 120 tys. miejsc pracy. Oznacza to, że na jedno miejsce pracy podatnicy wydali 50 tys. zł. To dość dużo, zważywszy na to, że znaczna część owych stanowisk i tak by powstała. Bez zbytniej ksenofobii warto także zauważyć, że tylko 20 proc. zainwestowanego kapitału pochodziło z kraju, a wszystkie badania pokazują, że o przyciąganiu inwestycji zagranicznych bardziej decydują korzystnie kształtujące się w Polsce koszty pracy i – ewentualnie – przyjazne otoczenie prawno-administracyjne, którego kiepskim substytutem są subwencje (ulgi podatkowe) finansowane przez podatnika. Dlatego pytanie o to, czy warto było tworzyć kosztowne (i korupcjogenne) strefy specjalne, czy też raczej należało się starać, aby Polska stała się jedną wielką wolną strefą ekonomiczną, jest w pełni zasadne. Podobnie jak zasadne jest pytanie, czy taki mądry kraj jak Polska stać na stworzenie powszechnego (bez złych wyjątków) i prostego systemu niskich podatków?


Fiskus dobroczyńca
Firmy, którym umorzono największe kwoty zaległości podatkowych (w mln zł).
Styczeń 2007 – styczeń 2008

40,693 Huta Małapanew SA
14,750 Fundacja Stalexportu-Proexpo
7,305 Masa Upadłości Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego (Zamość)
5,618 Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Węglowego Energomontaż PW SA
5,379 Zakłady Cukiernicze Spółdzielni Pracy Cukrogal
5,257 Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego (Sosnowiec)
5,000 Zakłady Przemysłu Bawełnianego Morfeo SA
4,922 Zakłady Mięsne Resmięs w Rzeszowie SA
3,495 Pierre René
3,222 Agencja Ratalnej Sprzedaży ARS SA

Andrzej Sadowski
Wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha

Zamiast wzmacniać kontrolę i zwiększać uprawnienia wywiadu skarbowego, należałoby uprościć system podatkowy. Patrząc przez dogmat arkusza kalkulacyjnego, obniżenie podatków spowodowałoby spadek wpływów budżetowych. Praktyka pokazuje jednak (m.in. doświadczenia Rosji czy Macedonii, które wprowadziły odpowiednio 13-procentowy i 10-procentowy podatek liniowy), że radykalne uproszczenie systemu
podatkowego (każdy płaciłby podatek liniowy, nie byłoby dopłat, zwrotów, zeznań podatkowych) wpływa na zwiększenie wpływów do budżetu. W systemie zbyt pazernym obywatele mają większą motywację, by nie zapłacić podatku. Wystarczy spojrzeć na Niemcy czy Francję. Niemcy masowo ukrywają swoje pieniądze przed konfiskatą podatkową, lokując je w bankach, na przykład w Liechtensteinie. Według niemieckiego ministerstwa finansów, ukryli w zagranicznych bankach 300 mld euro. Francuzi zaś ze względu na wysokie podatki coraz częściej zmieniają rezydencję podatkową.

Witold MODZELEWSKI
Prezes Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, były wiceminister finansów

Stworzony w latach 90. system podatkowy spełniał swoją funkcję do drugiej połowy lat 90. Od 10 lat nikt go jednak nie konserwował, wobec czego się zestarzał. Aby system był sprawny, trzeba przede wszystkim od nowa napisać prawo podatkowe, bo w sytuacji kiedy mamy setki nowelizacji, przestarzałych czy niezrozumiałych przepisów, nawet eksperci się gubią. Po drugie, brakuje nam nowoczesnych metod zarządzania administracją. Potrzeba nam sprawnych menedżerów wysokiego szczebla, którzy pokierowaliby armią 70 tys. pracowników aparatu skarbowego. Po trzecie, należy maksymalnie odseparować cele fiskalne od
niefiskalnych. Polscy politycy za pomocą podatków chcieliby rozwiązać wszystkie problemy: od niżu demograficznego przez zatrudnianie niepełnosprawnych po ograniczenie palenia
papierosów. Jest to niemożliwe. Dlatego należy wybrać priorytety, nawet jeśli byłyby niepopularne.


Okładka tygodnika WPROST: 19/2008
Więcej możesz przeczytać w 19/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 10
 • spokojny   IP
  Brawo za okladke.O reszcie wszyscy wiemy.Ale PO tego nie zmieni.
  • ktosia   IP
   straciłam 0,66zł. buuuuuuuuuuuuuu
   poziom artykułu odpowiada poziomowi całego pisma:((((
   • bartlomiejwrzesinski@gmail.com   IP
    Okładka rzeczywiście jest bardzo ciekawa, bo zabawna.

    Prawdę mówiąc, rolnicy indywidualni też płacą VAT i nie mają możliwości uzyskania jego zwrotu.

    Swoją drogą szanse rozwoju na wsi sa mniejsze, a dostęp do większego skupiska kosztuje. Musimy być świadomi, że dzieci z prowincji reprezentują zwykle o wiele niższy poziom edukacji, nie mają szansy na to, aby w pełni realizować swoje ambicje.

    Wieś może ma o kilkanaście złotych większy dochód, ale jest uboga pod zbyt wieloma względami, których autorzy tekstu nie uwzględnili.

    Poza tym uważam, że praca rolnika, nawet, jeśli byłaby najcieższą, nie ma tutaj znaczenia. Każdy z nas pracuje.

    Nie nawoływałbym do tego, żeby robić nagle cokolwiek radykalnego, bo to mogłoby prowadzić do buntu.

    Poza tym trzeba wziąć pod uwagę to, że ludzie są do czegoś przyzwyczajeni. Jeśli ktoś uważa, że może pięćdziesięcioletniemu gospodarzowi wytłumaczyć, że ma płacić teraz 19%, to życzę powodzenia, bo moim zdaniem ktoś taki po prostu się myli.

    Temat wymaga badań i dogłąbnego przyjrzenia się, do czego ten artykuł może jedynie zachęcać, nie zaś wyrokować o tym, jak powinno być. :)

    Pozdrawiam
    • ed   IP
     Świetna okładka, gratuluję grafikowi. A takich pasożytów mamy w Polsce bardzo wielu.
     • Małorolny   IP
      Jako rolnik płacę z 22 ha 2300 zł podatku rolnego rocznie bez możliwości jakichkolwiek zwolnień i odpisów.Do tego dochodzi vat:w paliwie-2500 zł,energii-500,nawozach i chemii-500,częściach zamiennych-1500.Razem 7100zł.Ile podatku zapłaci zwykły pracownik zarabiający powiedzmy 2500 zł brutto i korzystający ze wszystkich ulg i odpisów?Więc proszę trochę szacunku dla rolników.

      Spis treści tygodnika Wprost nr 19/2008 (1324)

      • Na stronie - Drugi zamach majowy 4 maj 2008, 22:00 Po zmianie konstytucji prezydentopremierem, czyli generalissimusem, zostałby Donald Tusk 5
      • Ranking absurdów Palikota 4 maj 2008, 22:00 Prawo 8
      • Romans Blaira 4 maj 2008, 22:00 Wielka Brytania 8
      • Poselski ruch obrony fok 4 maj 2008, 22:00 Sejm 8
      • Atak żony Polańskiego 4 maj 2008, 22:00 Gwiazdy 8
      • Z Samoobrony do rządu Tuska? 4 maj 2008, 22:00 Kadry 8
      • Dossier 4 maj 2008, 22:00 Głódź wypić mógł i pewnie nadal może. Dlatego rychło zdobędzie na Wybrzeżu Gdańskim grono wiernych, wilgotnych sympatykówPiotr Gadzinowski w swoim blogu o nowym metropolicie gdańskim Jej kampania to chaos związany z wylanymi z pracy... 8
      • Pytania niepolityczne - Mogę pokazać ślady wiewiórek 4 maj 2008, 22:00 Rozmowa z Janem Dziedziczakiem, byłym rzecznikiem rządu, posłem PiS, czynnym harcerzem 8
      • Ludzie 4 maj 2008, 22:00 Senyszyn jedzie na Woodstock Joanna Senyszyn będzie specjalnym gościem Przystanku Woodstock (odbędzie się na początku sierpnia w Kostrzynie nad Odrą). Posłanka SLD współpracuje z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy od tegorocznego... 8
      • Lustracja modelek 4 maj 2008, 22:00 Pokazy mody 8
      • Lewe przepustki więzienne na mecze 4 maj 2008, 22:00 CBA 8
      • Panienki złotodajne 4 maj 2008, 22:00 Gang mokotowski 8
      • Spacer przeciw rakowi 4 maj 2008, 22:00 Zdrowie 8
      • Górniak przestraszyła Dion? 4 maj 2008, 22:00 Koncert 8
      • Misie pod kolumną Zygmunta 4 maj 2008, 22:00 Pomoc 8
      • Słodkie życie mdłe 4 maj 2008, 22:00 Recenzja 8
      • Redagowanie Hitlera 4 maj 2008, 22:00 Niemcy 8
      • Skaner 4 maj 2008, 22:00 8
      • Sawka czatuje 4 maj 2008, 22:00 14
      • Zapytaj Wprost - Mariusz Pudzianowski 4 maj 2008, 22:00 Na 10 pytań czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost” odpowiada Mariusz Pudzianowski. 15
      • Poczta 4 maj 2008, 22:00 Złodzieje skarbuArtykuł „Złodzieje skarbu" (nr 13) jest pierwszą – i jak dotąd jedyną – publikacją nazywającą rzecz po imieniu. Należałoby dodać tylko, że jedną z głównych przyczyn zaniechania uporządkowania... 16
      • Playback 4 maj 2008, 22:00 Katarzyna Piekarska, przewodniczący SLD Wojciech Olejniczak i przewodniczący OPZZ Jan Guz 16
      • Wprost przeciwnie - Trzeba z wielkimi naprzód iść 4 maj 2008, 22:00 Rząd PO-PSL prowadzi politykę umizgów wobec Rosji 17
      • Fotoplastykon 4 maj 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 18
      • Z życia koalicji 4 maj 2008, 22:00 Miłościwie etc. Donald Tusk oznajmił, że doniesienia gazet, jakoby chciał generałami zrobić kolegów z kortu, to bzdura, albowiem rakiety do tenisa „nie miał w rękach od 25 lat". Nauczcie się, durne pismaki, że Donek wszystko... 20
      • Z życia opozycji 4 maj 2008, 22:00 PiS zamierza otworzyć swe biura w Chicago. Joachim Brudziński, człowiek, który w Hollywood etatowo odgrywałby partyjnych aparatczyków, twierdzi, że jego partia dostaje dziesiątki listów od Polaków mieszkających za oceanem. I chcą oni... 21
      • Tusk jak Gomułka 4 maj 2008, 22:00 Co łączy platformizm z komunizmem 22
      • Uznani za winnych 4 maj 2008, 22:00 Z dokumentów w sprawie Nangar Khel wyłania się porażający obraz stanu polskiej armii 26
      • Fikcja lustracyjna 4 maj 2008, 22:00 Oficerowie WSI razem z pracownikami IPN niszczyli dokumenty służb PRL 28
      • Uniwersytet feudalny 4 maj 2008, 22:00 Głównym problemem polskiej nauki i szkół wyższych jest brak rzeczywistej konkurencji 30
      • Kwaśniewski bis - Dariusz Rosati 4 maj 2008, 22:00 Niech Donald Tusk zaczyna się bać. W wyborach prezydenckich może mieć rywala, który bije go na głowę we wszystkich dziedzinach. To profesor ekonomii z bogatym rządowym doświadczeniem i ogromną swobodą poruszania się za granicą. Jest... 32
      • Wprost z blogu 4 maj 2008, 22:00 W tej rubryce możecie przeczytać najciekawsze wpisy z blogów, które znalazły się w serwisie www.blogbox.com.pl Blogbox to biblioteka blogów, gdzie gromadzone są najlepsze specjalistyczne blogi zebrane z całej sieci.Cios miłościVenedius... 33
      • Akademia serialowa 4 maj 2008, 22:00 Seriale są po to, by pokazywały świat taki, jaki być powinien 34
      • Polacy do zadań specjalnych 4 maj 2008, 22:00 Dobrze wyedukowani rodacy za granicą nie cierpią już na kompleks polskiego pracownika 40
      • Postępowi zacofańcy 4 maj 2008, 22:00 Włączenie Polski do Europy bezzwłocznie i bez zastrzeżeń nie sprawi, ze Polacy będą myśleć, jakby wyssali całego Žižka z mlekiem matki 42
      • Dziennikarskie pospolite ruszenie 4 maj 2008, 22:00 Zostań dziennikarzem z Infotuba.pl 45
      • Trójka bez sternika 4 maj 2008, 22:00 46
      • Pałka Rostowskiego 4 maj 2008, 22:00 Grupa przestępcza w Ministerstwie Finansów nie daje za wygraną 46
      • Niespełniony infant 4 maj 2008, 22:00 Czy Cimoszewicz wiarygodnie ścigałby zbrodnie komunizmu? 46
      • Brukselskim targiem 4 maj 2008, 22:00 Polityką kija bez marchewki wpycha sie Serbię w ramiona Rosji 46
      • Ryba po polsku - Wężykiem generalskim 4 maj 2008, 22:00 Prezydent zafundował nam deficyt generałów 48
      • Giełda 4 maj 2008, 22:00 50
      • Orzeł Orlenu 4 maj 2008, 22:00 Wojciech Heydel, nowy prezes PKN Orlen, dotychczas zdobywał doświadczenie, pełniąc obowiązki szefa spółki oraz kierując rafinerią w Możejkach. Jaki ma pomysł na zarządzanie Orlenem? Chce zwiększyć efektywność aktywów (m.in. przez... 50
      • Poczta priorytetowa 4 maj 2008, 22:00 1,45 zł będziemy płacić za wysłanie zwykłego listu za pośrednictwem Poczty Polskiej. Urząd Komunikacji Elektronicznej zgodził się na podwyżki, uzasadniając to sytuacją ekonomiczną monopolisty. A tę jeszcze pogorszą zapowiadane... 50
      • Słodkie giganty 4 maj 2008, 22:00 Niedługo połączone koncerny Mars Inc. i Wrigley będą się mogły cieszyć tytułem największego producenta słodyczy na świecie. Fuzję z brytyjskim Cadbury Schweppes planuje bowiem największy producent czekolady w USA – Hershey. Po... 50
      • Podatek na spółdzielnie 4 maj 2008, 22:00 Możliwości przekazywania organizacjom pożytku publicznego 2 proc. podatku, zamiast 1 proc. jak dotychczas, chce minister gospodarki Waldemar Pawlak. Ma to nie tylko ułatwić działalność tych organizacji, ale także przyspieszyć rozwój... 50
      • Premier w Gazpromie 4 maj 2008, 22:00 Wiktor Zubkow ma największe szanse na objęcie fotela szefa Gazpromu. Odchodzący premier Rosji przyznał, że jest na liście kandydatów na to stanowisko i jeśli czerwcowe wybory „przebiegną normalnie", zastąpi Aleksieja Millera.... 50
      • Giełda etatów 4 maj 2008, 22:00 Zaledwie 12 tys. zezwoleń na pracę wydano obcokrajowcom w Polsce w 2007 r. Tymczasem w samej branży budowlanej brakuje nam nawet 150 tys. pracowników. Jedną trzecią zezwoleń otrzymali robotnicy wykwalifikowani. Kolejne cztery tysiące... 50
      • Pasożyty podatkowe 4 maj 2008, 22:00 Sześć milionów dorosłych Polaków nie płaci podatków 52
      • Włoska robota 4 maj 2008, 22:00 Wyprowadzanie pieniędzy Pekao SA zarzucają UniCredito Italiano mniejszościowi akcjonariusze banku 58
      • Ciosanie monopoli 4 maj 2008, 22:00 Kto spacyfikował Annę Streżyńską? 60
      • Know - How 4 maj 2008, 22:00 64
      • Miasta jak liście 4 maj 2008, 22:00 Sieć miejskich arterii przypomina układ żyłek w liściu. Uczeni z francuskiej Atomic Energy Commission i amerykańskiego Indiana University przeanalizowali sieć ulic 300 miast, m.in. Brasilii, Kairu, Londynu, Los Angeles, Nowego Delhi i... 64
      • Paliwo pod skórą 4 maj 2008, 22:00 Kiedy pojawił się podział na występujące u ludzi i innych ssaków dwa typy tkanki tłuszczowej – brązową i białą? Na razie udało się znaleźć gen UCP 1 odpowiedzialny za produkowanie ciepła w brązowym tłuszczu. Pojawił się... 64
      • Kultura dysleksji 4 maj 2008, 22:00 Mieszkańcy Hongkongu cierpią na dysleksję inaczej niż nowojorczycy. Wyniki badań opublikowane w „Proceedings of the National Academy of Sciences" dowodzą, że u dyslektyków mówiących po angielsku podczas czytania źle... 64
      • Pamiętam, więc jestem 4 maj 2008, 22:00 To encyklopedia wiedzy o pamięci, najbardziej fascynującej funkcji naszego mózgu. Nie tylko jest świetna, ale też jest dziełem polskiego autora. „Psychologia pamięci" jest podręcznikiem akademickim, ale napisanym tak... 64
      • Egzamin z niewiedzy 4 maj 2008, 22:00 Doskonalenie testów egzaminacyjnych stało się ważniejsze od jakości wykształcenia 66
      • Nerwica na skrzydłach 4 maj 2008, 22:00 Hałas przeszkadza ptakom w dobieraniu się w pary 70
      • Wersal na Krecie 4 maj 2008, 22:00 Najbardziej niezwykłą kulturę basenu Morza Śródziemnego zapoczątkowali rolnicy z Anatolii i Syropalestyny 72
      • Agent Allende 4 maj 2008, 22:00 Legendarny prezydent Chile był współpracownikiem KGB 76
      • Górna półka - Wódka intelektualna 4 maj 2008, 22:00 Trzy książki Stanisława Brzozowskiego ukazały się w ciągu ostatnich miesięcy. Ossolineum wydało „Pamiętnik", a Krytyka Polityczna – „Głosy wśród nocy” i „Płomienie”. Michał Paweł Markowski,... 79
      • Bez granic 4 maj 2008, 22:00   80
      • Prasa zniewolona 4 maj 2008, 22:00 Tylko 18 proc. ludzi na świecie ma dostęp do wolnej i niezależnej prasy – alarmują w dorocznym raporcie eksperci amerykańskiego instytutu Freedom House. Według autorów raportu, 40 proc. mieszkańców globu jest całkowicie pozbawiona... 80
      • Cytat tygodnia 4 maj 2008, 22:00 „Tak właśnie wygląda Waszyngton. Wszyscy tutaj udają bardzo zapracowanych i nie mają czasu na krótkie spotkanie, nawet jeśli tak naprawdę nic nie robią"Barack Obama, ubiegający się o nominację Partii Demokratycznej w... 80
      • Tajemnica Romanowów 4 maj 2008, 22:00 Jedna z ostatnich zagadek dynastii Romanowów, panującej w Rosji od 1613 r. do rewolucji październikowej, została rozwiązana. Władze regionu obwodu swierdłowskiego, gdzie w lipcu 1918 r. bolszewicy zamordowali rodzinę cara Mikołaja II, w... 80
      • Terror przeciw muzułmanom 4 maj 2008, 22:00 Pod znakiem rosnącej fali terroru upłynął na świecie rok 2007. Według badań amerykańskiego Narodowego Centrum do Walki z Terroryzmem, w 2007 r. w zamachach terrorystycznych zginęło 22 685 osób, podczas gdy w 2006 r. z rąk terrorystów... 80
      • Na koturnach 4 maj 2008, 22:00 Sukienki w kwiaty i inne wyraziste wzory są bardzo na czasie. Projektanci Baty zaprojektowali więc kolekcję butów, które dobrze pasują do takich typowo kobiecych strojów. W „Romantic", letniej kolekcji marki, znajdziemy nieco... 80
      • Szpital Europa 4 maj 2008, 22:00 Służba zdrowia w krajach postkomunistycznych wciąż jest reliktem minionej epoki 82
      • Upadek leżącego 4 maj 2008, 22:00 Przy węgierskich podziałach kłótnie polskich polityków to zabawy maluchów w piaskownicy 86
      • Syndrom Vichy 4 maj 2008, 22:00 Odkłamywanie przeszłości przywraca narodom ich prawdziwych bohaterów 88
      • Natasza eksportowa 4 maj 2008, 22:00 Co szósta Ukrainka i co ósma Rosjanka chce wyjść za mąż za cudzoziemca i wyjechać na Zachód 90
      • Bycza krew 4 maj 2008, 22:00 Tylko w Jérez de la Frontera znajdują się 34 hodowle byków do walk na arenie 92
      • Pasaż 4 maj 2008, 22:00 94
      • Grunt to but 4 maj 2008, 22:00 Mariah Carey słynie nie tylko z możliwości wokalnych, ale i z zamiłowania do butów. Ma ich 1000 par i zajmują one osobny pokój w jej nowojorskim mieszkaniu. Choć większość pań nie potrzebuje oddzielnej garderoby na obuwie, w sezonie... 94
      • Sportowo, ale kobieco 4 maj 2008, 22:00 Trampki wcale nie kłócą się z kobiecym stylem. W końcu pojawia się w nich nie tylko zbuntowana nastolatka Tola Szlagowska, ale też symbol seksu Scarlett Johansson. Max & Co. proponuje w tym sezonie trampki o klasycznym fasonie, ale z... 94
      • Pantofelki Rity 4 maj 2008, 22:00 Inspiracją dla wiosennej kolekcji marki Clarks była hollywoodzka moda lat 50. Jak zapewniają projektanci Clarksa, dzięki pantofelkom w stylu retro można się upodobnić do legendarnych gwiazd srebrnego ekranu, np. do Rity Hayworth. Panie... 94
      • Sandały ze skarpetkami 4 maj 2008, 22:00 Burberry idzie pod prąd. Choć w tym sezonie dominują żywe kolory, ulubiona marka Suri Cruise (tak – córka znanego aktora mimo młodego wieku jest już ikoną stylu) stawia na czerń. I na oryginalne fasony. W kolekcji znajdziemy m.in.... 94
      • Sztuka koloru 4 maj 2008, 22:00 W najnowszej kolekcji Ecco wszystko kręci się wokół kolorów. Stąd też jej nazwa – Art of Colours, czyli „sztuka kolorów". Według projektantów Ecco, dobranie obuwia w odpowiednim kolorze jest sztuką, zwłaszcza że... 94
      • Laser 4 maj 2008, 22:00 Wydarzenie tygodniaKoncert finałowy „Szansy na sukces"5 maja w Sali Kongresowej będzie można zobaczyć na żywo jeden z najstarszych programów rozrywkowych Telewizji Polskiej. Podczas imprezy, którą tradycyjnie poprowadzi Wojciech... 98
      • Gwiezdny Biznes 4 maj 2008, 22:00 Lucas to trzy w jednym: artysta, wizjoner i biznesmen 100
      • Świr stróż 4 maj 2008, 22:00 Polscy artyści są bezbronni wobec agresji prześladujących ich fanów 104
      • Krasnal Sasnal 4 maj 2008, 22:00 Parodia sztuki sama staje się sztuką 108
      • Kabaret półwolności 4 maj 2008, 22:00 PRL był mocarstwem tylko w jednej dziedzinie – humoru. 110
      • Wencel gordyjski - Chuligan Boruc 4 maj 2008, 22:00 Tak już świat jest urządzony, że toleruje się w nim wszystkich z wyjątkiem katolików 112
      • UEorgan Ludu 4 maj 2008, 22:00 Sensacja! Doda nominowana do Nobla! * Żądamy drugiej Irlandii * Walter i Solorz walczą o państwowe * Dźgnął ojca nożem - dyskusja na temat misyjności TVP zaostrza się 113
      • Krótko po wolsku - Tatografia 4 maj 2008, 22:00 Dewiza Królestwa Miłosci, w którym mamy przyjemnosc zyc, brzmi: „Zdrowia, szczescia, pomyslnosci". O ile pojecia szczescie i pomyslnosc sa trudno wymierne, o tyle zdrowie jest albo go nie ma. I to daje sie badac. A poniewaz odrobina... 113
      • Skibą w mur - Wojna uśmiechów 4 maj 2008, 22:00 Mina prezydenta jest niczym mina przeciwczołgowa. Ukryta głęboko w ziemi i wybuchowa 114

      ZKDP - Nakład kontrolowany