Demokracja w imię Allaha

Demokracja w imię Allaha

Dodano:   /  Zmieniono: 


Radek Sikorski: Kiedy nastąpi atak na Irak?
Richard Perle: Jeśli Saddam Husajn nie pozbędzie się broni masowego rażenia, którą ukrywa. Ten arsenał stanowi dla USA niedopuszczalne zagrożenie.
- Jak duże musi być to zagrożenie, by USA dokonały uderzenia prewencyjnego?
- Odwołam się do analogii. W 1981 r. Izrael zniszczył reaktor jądrowy niedaleko Bagdadu, nim do owego reaktora dostarczono paliwo. Zdobycie przez Irak broni jądrowej było wtedy czymś odleg-łym. Ale Izraelczycy uznali, że jeśli dopuszczą, by w reaktorze znalazło się paliwo, nie zdołają przeprowadzić akcji bez dodatkowych zniszczeń. Czy w tym wypadku zagrożenie było nieuchronne i bliskie? Nie, ale budowa reaktora stanowiła ogniwo w łańcuchu zdarzeń, które doprowadziłyby do zdobycia przez Irak broni jądrowej. Dlatego Izraelczycy podjęli zdecydowane działania.
- W wojnie z Irakiem nie chodzi tylko o rozbrojenie dyktatora, lecz także o stworzenie pierwszej w świecie arabskim prawdziwej demokracji. Jaka jest na to szansa?
- Będzie to możliwe, jeśli po obaleniu Husajna powstanie w Iraku pluralistyczny rząd. Jeśli wojna zakończy się takim właśnie sukcesem, niewątpliwie będzie to znak dla świata muzułmańskiego, by się uwolnić od dyktatorów. W tym sensie wojna byłaby impulsem do zmian, których dotychczas nie udało się wprowadzić.
- Czy Irakijczycy będą walczyć dla Saddama? W końcu Rosjanie walczyli dla Stalina, a Niemcy dla Hitlera.
- Nie sądzę, by wielu Irakijczyków walczyło w obronie Husajna. Mogą natomiast walczyć w obronie kraju. Nie prag-niemy mówić Irakijczykom, jak mają żyć. Z chwilą obalenia tyrana sami zorganizują państwo na nowych zasadach, a USA chętnie im w tym pomogą, zapewniając bezpieczeństwo w okresie przejściowym.
- Wszyscy się zgadzają, że Husajn to okrutny tyran. Dlaczego tak słabe jest poparcie dla rozważanej przez USA akcji przeciwko niemu?
- Nie jesteśmy najlepsi w działaniach dyplomatycznych. Inaczej także postrzegamy zagrożenia. Dlaczego Amerykanie czują, że znaleźli się w niebezpieczeństwie? Ponieważ Husajn nie przepuszcza żadnej okazji, by dać wyraz nienawiści do USA. Nie postępuje natomiast podobnie wobec Francji czy Niemiec. Gdyby czynił to nieustannie wobec tych dwóch krajów, ich mieszkańcy zaczęliby się zastanawiać, czy jest w ich interesie, by ktoś taki dysponował bronią jądrową. Ponieważ Husajn postępuje inaczej, różne kraje wybierają inne niż USA sposoby chronienia się przed jego atakiem. Jest doprawdy zdumiewające, że Europejczycy nie potrafią go potępić, mimo że nie waha się on posługiwać gwałtem, torturami i eksterminacją całych rodzin.
- Europa potępiła MilosŠevicia i wystąpiła przeciwko niemu. Dlaczego nie postępuje podobnie z Husajnem?
- Uważam, że przyczyną takiego podejścia jest nastawienie antyamerykańskie. Gdyby osamotnione USA podjęły działania wojenne przeciwko Irakowi i odniosły zwycięstwo, uzyskałyby taki wpływ, iż ci Europejczycy, którzy oburzają się na wzrost amerykańskiej potęgi, zaczęliby się obawiać zmniejszenia roli Europy w świecie. Z pewnością o to chodzi.
- Czy pozyskanie Iraku, ale utracenie Europy, byłoby dla Stanów Zjednoczonych dobrą transakcją?
- Jeśli przez pozyskanie Iraku rozumiemy wyzwolenie tego kraju spod panowania Husajna i zaprowadzenie tam rządów demokracji, to sądzę, że gdy tak się stanie, wielu rzeczników ministrów spraw zagranicznych rządów europejskich będzie pracować po nocach, byle tylko wytłumaczyć opinii publicznej, jak to te kraje były z nami przez cały czas!
- Nie sądzi pan, że w Europie wojnie z Irakiem są przeciwni także ci, którzy uważają, że jeśli okaże się ona zwycięska dla Ameryki, będzie pomocna dla Izraela?
- Wybuch wojny stanowi wielkie zagrożenie dla Izraela, ponieważ może on się stać celem ostatniego, rozpaczliwego uderzenia Husajna.
- Jakiej ceny za poparcie wojny z Irakiem zażąda Rosja? Już teraz Stany Zjednoczone traktują ludobójczą wojnę w Czeczenii jak wewnętrzny rosyjski problem walki z terroryzmem. Czy po Czeczenii przyjdzie kolej na Gruzję?
- Nie poparlibyśmy interwencji w Gruzji. Na pytanie, jakiej ceny zażąda Rosja, można odpowiedzieć, stawiając inne pytanie: ile jesteśmy skłonni zapłacić? Rosja zażąda tyle, ile będzie się spodziewała otrzymać. Przypuszczam, że chciałaby zapewnić sobie przynajmniej naszą neutralność w stosunku do sposobu prowadzenia przez nią operacji wojskowych w Czeczenii. Jestem pewny, że pragnęłaby też otrzymać gwarancje, że Irak spłaci Rosji zaciągnięte długi.
- Dla mieszkańców tej części świata, z której pochodzę, handel wolnością innego narodu pachnie Jałtą.
- Prezydent USA nie złoży innych narodów na ołtarzu walki z Irakiem i nie zawrze transakcji, która pozwoliłaby Rosjanom zaatakować jakiś kraj.
- Gerhard Schröder ponownie został kanclerzem dzięki głoszeniu haseł antyamerykańskiech. Jaki wpływ miało to na stosunki amerykańsko-niemieckie?
- Postawa Schrödera poważnie naraziła na szwank nasze stosunki z Niemcami. Waszyngton żywi z tego powodu głęboką urazę. Nigdy USA nie zwracały się do kanclerza, by coś zrobił w kwestii Iraku. Schröder cynicznie odrzucił zaproszenie do uczestnictwa w akcji, którego nigdy nie otrzymał. Dużo czasu upłynie, zanim zostanie naprawiona szkoda wyrządzona przez niego w stosunkach niemiecko-amerykańskich.
- Co będzie, jeśli po ataku na Irak Niemcy zażądają wycofania z Niemiec wojsk amerykańskich?
- Wtedy zapewne się wycofamy. Nie mamy zwyczaju stacjonować tam, gdzie nas nie chcą. Oczywiście, czasami jesteśmy w państwach, których rządy nas potrzebują, mimo że niektórzy obywatele są temu przeciwni.
- Czy wówczas wojsko powróci do Stanów Zjednoczonych, czy też może zostanie przemieszczone do któregoś z zaprzyjaźnionych krajów europejskich?
- Względy strategiczne przemawiają za obecnością amerykańskiego wojska w Europie. Jeśli będziemy musieli opuścić Niemcy, przemieścimy wojsko gdzieś niedaleko. W sąsiedztwie Niemiec mamy wielu przyjaciół! Wolelibyśmy działać tam, gdzie się nas docenia. Na przykład Polska wniosła do NATO energię i żywotne zainteresowanie przynależnością do paktu. Wśród państw, które przystąpiły do NATO w okresie zimnej wojny, można dostrzec postępujący spadek zainteresowania przynależnością do paktu. Państwa, które zrobiły to po zakończeniu zimnej wojny, są natomiast nastawione entuzjastycznie. Jeśli NATO ma przetrwać, stanie się to dzięki poszerzeniu go o nowych członków, którzy pragną sukcesów.

Więcej możesz przeczytać w 47/2002 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 47/2002 (1043)

 • Wirus polki24 lis 2002Występowała jako "hiszpanka", "japonka", ostatnio szalała jako "madagaskarka". Grypa zabije ponad milion ludzi. Tymczasem między Odrą a Bugiem daje o sobie znać jej siostra - "polka".3
 • Peryskop24 lis 2002Hanną w Saddama James Bond mógłby pozazdrościć wyposażenia inspektorom ONZ, którzy mają wytropić irackie arsenały broni masowego rażenia. Kluczem do powodzenia inspekcji ONZ będą cuda nauki i techniki, kryjące się pod...6
 • Syndrom Ślimaka24 lis 2002Towar, którego nie można sprzedać, nie jest towarem - to reguła znana już w starożytności. W Polsce prawie 4 mln hektarów ziemi leży odłogiem. Obroty w handlu ziemią są minimalne. Gdyby obecnie umożliwić jej kupowanie...6
 • Dossier24 lis 2002LESZEK MILLER, premier RP "Wielu naszych kolegów uważało, że sam znak SLD potrafi czynić cuda. Jeszcze cztery lata temu, kiedy byliśmy w opozycji, wydawało się, że tak jest. (...) No, teraz widzę, że się wydawało"...7
 • Z życia koalicji24 lis 2002Gigantyczny sukces Marka Balickiego nie pozostał nie zauważony! Senator SLD-UP dostał prawie 30 procent głosów w wyborach na prezydenta Warszawy i w nagrodę ma zostać nowym ministrem zdrowia, kiedy już wyleją Mariusza Łapińskiego...8
 • Z życia opozycji24 lis 2002Wielka radość panowała wśród zwolenników Lecha Kaczyńskiego, kiedy zostawał prezydentem Warszawy. Weselej było tym bardziej, że wpadły gwiazdy show-biznesu. Obecność wypróbowanej fanki Lecha Ewy Dałkowskiej nas nie...9
 • M&M24 lis 2002Zdemaskowanie niesprawiedliwego zarzutuSocjalizm zawsze głosił, co czyni i teraz,że kosztem tych bogatszych ma biedniejszych wspierać.Więc skończmy z tą opinią, bo jest nielogiczna,że Unia Europejska jest socjalistyczna.10
 • Playback24 lis 200210
 • Zachodnia wioska McLuhana24 lis 2002Prawie sto osób, w tym Tadeusz Mazowiecki, Władysław Bartoszewski i Jacek Woźniakowski, spierało się w krakowskiej Willi Decjusza o to, czy współczesne media i szkoła sprzyjają dialogowi między cywilizacjami. Konferencję...10
 • Fotoplastykon24 lis 200212
 • Poczta24 lis 2002Drang nach Osten Patrząc z perspektywy Zachodu, jest rzeczą oczywistą, że każdy kraj ma swój interes narodowy, wspiera swoje firmy, ich eksport i ekspansję czy też broni ich przed konkurencją zagranicznych przedsiębiorstw...14
 • Kadry24 lis 200215
 • Rozpoznanie władzą24 lis 2002Sprawowanie władzy rozbroi radykałów z Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin16
 • Szczerbiec ze swastyką24 lis 2002W Polsce powstaje ruch faszystowski22
 • Polski skansen rolny24 lis 2002PSL i rolnicze lobby w Brukseli zabijają przyszłość polskiej wsi. Dopłaty bezpośrednie to najlepszy sposób na utrwalenie w Polsce rolniczego skansenu.26
 • Wszystko albo nic24 lis 2002Rozmowa z GÜNTEREM VERHEUGENEM, komisarzem Unii Europejskiej ds. rozszerzenia31
 • Do Brukseli na gapę24 lis 2002Nie stać nas na integrację europejską!32
 • Sygnał alarmowy24 lis 2002Beneficjentami sporów lewicy i umiarkowanej prawicy są kontestujący cały system radykałowie33
 • Giełda i wektory24 lis 2002Hossa ŚwiatUnia obiecana Benjamin Netaniahu, izraelski minister spraw zagranicznych, opowiada się za wejściem swego kraju do Unii Europejskiej. O pomoc w integracji zwrócił się do premiera Włoch Silvio Berlusconiego. Dla polskich...34
 • Prawda statystyczna24 lis 2002Rząd uprawia propagandę sukcesu!36
 • Hossa Gatesa24 lis 2002Microsoft niewinny - Ameryka przyspiesza40
 • Kraj pęczniejącej gąbki24 lis 2002Największymi wrogami japońskiej gospodarki są Japończycy42
 • Zombi w kimonie24 lis 2002Jak Japonia reanimuje gospodarcze trupy46
 • Tanie latanie24 lis 2002Bilet lotniczy na Lazurowe Wybrzeże można kupić już za równowartość hamburgera48
 • Awans biednych olbrzymów24 lis 2002Wolny import produktów rolnych z Afryki przyniósłby tamtejszym rolnikom więcej korzyści niż protesty antyglobalistów50
 • Powyborczy kac24 lis 2002Zamiast decentralizacji władzy mamy karykaturę samorządu terytorialnego51
 • Technokaleki24 lis 2002Kilku milionom Polaków grozi inwalidztwo z powodu niewłaściwego korzystania z komputera54
 • Jestem euroentuzjastą24 lis 2002Michał Adamczyk: Dlaczego pan się tak sprzeciwia sprzedaży ziemi cudzoziemcom? Nie sądzi pan chyba, że Niemcy czy Holendrzy będą masowo kupować gospodarstwa pod Białymstokiem bądź Chełmem i tam osiadać? Roman Giertych: Wcale nie jest...57
 • Kino w pigułce24 lis 2002Internet stał się największą filmoteką świata58
 • Pies, który mówi24 lis 2002Umiemy już tłumaczyć język zwierząt62
 • Europa knuje!24 lis 2002Doniesiono, że Europejczycy coś knują za naszymi plecami. Chcą przesunąć termin rozszerzenia o pół roku. Czytam, że "członkami UE zostaniemy później, ale za to zapłacimy do jej kasy miliard euro mniej". Jeżeli...64
 • Wszechnica Wiedzy Wszelakiej24 lis 2002Kółka na zimę www.oponyzimowe.opony.com.pl Kiedy najlepiej zmienić opony na zimowe, w jakich warunkach używać łańcuchów śniegowych i jak przygotować samochód do sezonu zimowego - odpowiedzi na te pytania znajdziemy w...64
 • Supersam24 lis 2002Zegarek obieżyświata Chrono Globe firmy Maurice Lacroix został zaprojektowany z myślą o tych, którzy dużo podróżują. Zegarek pokazuje bowiem trzy strefy czasowe; ma także datownik i wskazówkę sekundową. Przez...65
 • Nowy świat dynastii Ming24 lis 2002Chińczycy odkryli Amerykę siedemdziesiąt lat przed Kolumbem. I zupełnie nie wiedzieli co z tym zrobić...66
 • Kolej na biesiadę24 lis 2002Drogi przyjacielu! Piszę do Ciebie koŁysany w mozolnym rytmie toczącego się po szynach gdzieś między morzem a górami pociągu. Lubisz podróże koleją? Ja bardzo. Te parę godzin, niejako wyjętych z życiorysu, to świetny...70
 • Eurosmutek24 lis 2002Nie samym chlebem żyje człowiek, niemniej lepiej żyć za euro niż za złotego71
 • Garnitur autorytetu24 lis 2002Ursula Langmann i Marika Schaertl: Ile wydaje pan na ubrania? Karl Lagerfeld: Zdecydowanie za dużo. Szczyt luksusu polega na tym, żeby tego nie wiedzieć. - Branży mody męskiej wiedzie się tej jesieni gorzej niż kiedykolwiek. Dlaczego? -...72
 • Czy karać dającego łapówkę?24 lis 2002ZA PRZECIW KRZYSZTOF JANIK minister spraw wewnętrznych i administracji Obecnie obie strony są zainteresowane tym, aby przestępstwo nigdy nie ujrzało światła dziennego. Kluczową sprawą w walce z korupcją jest złamanie owej zmowy...73
 • Pudełko z dekalogiem24 lis 2002Kiedyś były punkty za pochodzenie, dziś w dążeniu do celu trzeba się ratować plotką74
 • Generałowie namiestnicy24 lis 2002Wojsko Polskie było wasalem Moskwy do końca PRL76
 • Know-how24 lis 2002Błysk z głębi wszechświata Pierwszy błysk gamma zaobserwował wysłany niedawno w kosmos teleskop Integral, zbudowany przez Europejską Agencję Kosmiczną przy udziale polskich astronomów. Pochodzenie tych błysków jest...79
 • Grypandemia24 lis 2002Grypa zabije ponad milion ludzi80
 • Dzieci z lodówki24 lis 2002190 tysięcy ludzkich zarodków przechowują amerykańskie kliniki88
 • Bez granic24 lis 2002Strajkiem w Blaira Brytyjscy strażacy zastrajkowali pierwszy raz od 1979 r., żądając 40-procentowej podwyżki płac. Związki zawodowe zapowiadają kolejne strajki jeszcze przed Gwiazdką. Czy te protesty mogą zachwiać rządem Blaira? W...90
 • Sojusz bez zębów24 lis 2002Czy NATO stanie się OBWE bis?92
 • Demokracja w imię Allaha24 lis 2002Radek Sikorski: Kiedy nastąpi atak na Irak? Richard Perle: Jeśli Saddam Husajn nie pozbędzie się broni masowego rażenia, którą ukrywa. Ten arsenał stanowi dla USA niedopuszczalne zagrożenie. - Jak duże musi być to zagrożenie, by...96
 • Rzeźnik z Bagdadu24 lis 2002Husajna należałoby postawić przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym98
 • Obliczalność24 lis 2002Lek PiS na radykalizm i populizm to antyeuropejskość, mile widziana przez radykałów i populistów101
 • Menu24 lis 2002Polska Gorzki dowcip Wbrew tytułowi sztuka Margaret Edson "Dowcip" nie jest komedią. Jej bohaterka, pięćdziesięcioletnia profesor literatury (świetna Teresa Budzisz-Krzyżanowska) już w pierwszej scenie informuje nas, że ma raka....102
 • Ciemna strona Nirvany24 lis 2002Zostanę gwiazdą, zabiję się i odejdę w płomieniu chwały - pisał 14-letni Kurt Cobain106
 • Skandalista Araki24 lis 2002Miłość, seks i umieranie - to tematy prac najgłośniejszego japońskiego fotografika110
 • Gardło Maryli24 lis 2002Maryli Rodowicz, jak Rolling Stonesów, słuchają trzy pokolenia112
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego24 lis 2002PEARL JAM Riot Act Ostatni rozbitkowie z Seattle, stolicy muzyki niepokornej. Poeci gitarowych opowieści powrócili bez rewolucyjnej metamorfozy. Rockowe historie przeplatane niezwykłym, rozpaczliwym, rozwibrowanym, to znów...113
 • Seks, diamenty i sceny w klozecie24 lis 2002W "Femme fatale" Brian De Palma żongluje schematami kina komercyjnego, cały czas zastawiając pułapki na widzów114
 • Organ Ludu24 lis 2002TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 8 (8) Rok wyd. 1 WARSZAWA, poniedziałek 24 listopada 2002 r. Cena + VAT + ZUS + winieta Nowe stanowisko negocjacyjne Polska w UE już w 2005 roku? Polska przedstawi nowe stanowisko w sprawie...116
 • O currrr...wa, ale kyrk!24 lis 2002Publiczności bardzo podoba się numer linoskoczków. Każdy z nich przywiązuje sobie pętlę do szyi i skacze po wypłatę118