Proboszcz na akord

Proboszcz na akord

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polscy księża naśladują Marka Kotańskiego

Specjalne sklepy dla biednych oraz aptekę z dotowanymi lekami prowadzi w Koszalinie ksiądz Kazimierz Bednarski. Ksiądz Sławomir Kokorzycki z Korytowa (woj. lubuskie) założył gabinet lekarski, biuro porad prawnych, prowadzi kursy dla kandydatów na studia. Przed siedmiu laty z jego gminy pochodziło tylko dwóch studentów, obecnie - dwudziestu. We Wrzosowie niedaleko Kołobrzegu pod auspicjami Kościoła działa 1200-hektarowe gospodarstwo, w którym pracują bezrobotni z popegeerowskich wsi.
Już kilkuset księży katolickich (na 21 tysięcy) zajmuje się chorymi, bezdomnymi, bezrobotnymi, buduje szkoły, wyższe uczelnie, a nawet pomaga załatwiać kredyty. Ich parafie są połączeniem przedsiębiorstwa, przychodni zdrowia, szkoły, klubu sportowego, biura pośrednictwa pracy i centrum kultury. - Księża muszą wyjść na ulice w poszukiwaniu zagubionych dusz, bo w przeciwnym razie ludzie od nas odejdą. Powinniśmy nauczać w seminariach, jak zdobywać środki na działalność dla wspólnego dobra - mówi ksiądz Bronisław Sieńczak z Krakowa, który podczas studiów w Rzymie podpatrywał, jak włoskie parafie pomagają wiernym w potrzebie. Z danych Konferencji Episkopatu Polski wynika, że w Polsce funkcjonuje około 150 ogólnopolskich i ponad 1000 lokalnych stowarzyszeń i fundacji przykościelnych zajmujących się pomocą dla potrzebujących. Działa w nich prawie 2,5 miliona osób.

Przedsiębiorcza parafia
Ksiądz Wiesław Sadłowski z mazowieckiej Zbroszy Dużej zaczął organizować parafian już pod koniec lat 70. Ksiądz Marian Panek, proboszcz w podgrójeckim Wilkowie, w latach 80. organizował akcje społeczne, w których uczestniczyli nawet miejscowi członkowie PZPR. Ksiądz Jan Sikorski z warszawskiej Woli w 1987 r. założył pierwsze w Polsce przedszkole integracyjne. Obecnie podobnych przykościelnych placówek działa w Polsce czterdzieści. Ksiądz Sikorski stworzył też warsztaty terapeutyczne dla dzieci kalekich.
W 1989 r. krakowscy księża założyli Fundację im. ks. Kazimierza Siemaszki, który z górą sto lat temu opiekował się biedną młodzieżą. Pierwszy dom fundacji powstał ze środków za wynajem parteru kamienicy firmie McDonald's. Następne cztery stworzono dzięki zyskom z inwestycji finansowych. Codziennie pomaga się tam prawie tysiącu dzieci z biednych rodzin. W ubiegłym roku w Piekarach powstało Centrum Edukacyjne Dobra Nowina 2000 - jedno z najnowocześniejszych liceów w Polsce. Księża z Fundacji im. ks. Siemaszki zbudowali je za pie-
niądze przekazane przez Josephine Gebert, filantropkę milionerkę ze Szwajcarii.
Jedną z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce była Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii założona w 1992 r. przez księdza Andrzeja Kryńskiego. Dwa lata temu uczelnia przyjęła nazwę Akademii Polonijnej. Ksiądz Marian Piwko był twórcą warszawskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości: ma ona pięć oddziałów w kraju i kształci 10 tys. studentów. W Łodzi salezjanie otworzyli Wyższą Szkołę Biznesu.
Zdaniem ojca Adama Szulca, rzecznika Episkopatu Polski, największy wpływ na społeczne zaangażowanie Kościoła mieli młodzi księża (po 1989 r. święcenia otrzymało 10 tys. osób), którzy podróżowali po świecie, widzieli, jak działają parafie za granicą, brali przykład z parafii protestanckich. Jednym z nich był wspomniany ksiądz Kokorzycki, który do Korytowa przybył w 1995 r. (miał wtedy 32 lata). Jedyne, co mu nie wyszło, to Ośrodek Wspierania Rodziny, który de facto jest biurem pośrednictwa pracy. - Efekty są mizerne, bo ludzie nie mają kwalifikacji, ale nie chcą się uczyć. Wciąż są nastawieni na to, żeby brać - narzeka Kokorzycki.

Kościół bezrobotnych
Dwa lata temu abp Damian Zimoń, metropolita katowicki, napisał w liście pasterskim: "Nasz Kościół musi się stać Kościołem bezrobotnych". W następnych miesiącach księża przygotowali ponad trzydzieści programów walki z bezrobociem. W Radomiu powstała Linia Braterskich Serc - telefon zaufania dla bezrobotnych. W mieście, w którym co czwarty dorosły nie ma pracy, z kursów organizowanych przez kościelne instytucje skorzystało 1400 bezrobotnych. Dotychczas 120 z nich znalazło pracę. W Lublinie księża przeszkolili 170 bezrobotnych - 25 dostało pracę. Wkrótce w diecezjach mają powstać regionalne duszpasterstwa pracy, a potem parafialne biura pracy. Pierwszych dwanaście działa na Górnym Śląsku.
Angażując się w walkę z bezrobociem, księża obawiają się, że skierują na Kościół niezadowolenie tych, którym nie udało się pomóc. - Nawet jeśli tak się stanie, powinniśmy podjąć ryzyko, gdyż trwałe bezrobocie jest źródłem wielu patologii, czyli grzechu - mówi
ks. prof. Bronisław Mierzwiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - To bieda sprawiła, że Kościół zaczął się bardziej interesować problemami społecznymi. Bieda istniała oczywiście w czasach PRL, ale praktycznie Kościoła nie dotyczyła. W ostatnich latach podeszła jednak pod drzwi plebanii, więc księża zaczęli z nią walczyć - mówi dr Małgorzata Duda, socjolog z Papieskiej Akademii Teologicznej. Podobnie było na Śląsku pod koniec XIX wieku, w czasach szybkiej industrializacji. Setki tysięcy ludzi wyruszyły wówczas ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy. Śląscy księża zaczęli zakładać robotnicze kasy zapomogowe, czytelnie ludowe, bractwa trzeźwości. Z różnych form kościelnego wsparcia korzystało wtedy prawie milion osób. Z kolei w Wielkopolsce w czasach Bis-marcka kolonizacja niemiecka zrodziła wybitnych nauczycieli przedsiębiorczości, takich jak ks. Piotr Wawrzyniak, ks. Augustyn Szamarzewski,
ks. Wacław Bliziński.

Wolny rynek religii
Duchowni katoliccy w Europie zaczęli się mocniej angażować w sprawy społeczne po ogłoszeniu w 1892 r. encykliki papieża Leona XIII "Rerum novarum". Papież pisał m.in., że akcje dobroczynne to za mało, więc Kościół powinien się zająć pracą organiczną. Wcześniej robili to już katoliccy księża w Ameryce, którzy musieli konkurować z protestantami. Obecnie Kościół katolicki w USA dysponuje ogromną infrastrukturą do walki z bezrobociem i problemami społecznymi, między innymi największą siecią szpitali. Michael Novak, katolicki filozof, stwierdził, że potęga amerykańskiego Kościoła katolickiego zrodziła się ze starcia na wolnym rynku różnych religii. Katolicy tę rywalizację wygrali, bo nie byli wyznaniem dominującym. Tam, gdzie mają przewagę nad innymi wyznaniami, powodzi im się znacznie gorzej. Tak dzieje się w Gwatemali. W ostatnich dwudziestu latach liczba wyznawców kościołów protestanckich wzrosła w tym kraju z 5 proc. do 30 proc. W przeciwieństwie do tamtejszych duchownych katolickich pastorzy żyją skromnie, uczą wiernych przedsiębiorczości, czasem nawet pracują razem z nimi.
W Polsce odpływ wiernych z Kościoła katolickiego jest wolniejszy niż w innych krajach, ale jednak postępuje, szczególnie wśród osób w wieku 16-26 lat. W latach 1989-2002 z Kościoła odeszło około pół miliona osób w tej grupie wiekowej. Wśród młodych ludzi spada też zaufanie do Kościoła - z 86 proc. w 1989 r. do 68 proc. w roku 2002. W Kościele zatrzymać mogą ich właśnie owi księża społecznicy.


Menedżerowie Kościoła
Ksiądz Augustyn Szamarzewski i jego następca ksiądz Piotr Wawrzyniak to liderzy w walce gospodarczej z niemieckimi kolonizatorami w Wielkopolsce. Szamarzewski, wikary ze Śremu, uczył rzemieślników, chłopów i kupców zarówno historii Polski, jak i arytmetyki, biologii, a przede wszystkim bankowości i przedsiębiorczości. Wawrzyniak w 1883 r. zorganizował bank Związku Spółek Zarobkowych. Bank zaczynał z kapitałem
40 tys. marek, w 1913 r. był już wart 349 mln marek! Równie wiele jak Szamarzewski i Wawrzyniak zrobił ksiądz Wacław Bliziński, który w 1900 r. trafił do Liskowa koło Kalisza, jednej z najbiedniejszych wsi w diecezji kujawsko-kaliskiej. Bliziński zaczął od zorganizowania kasy oszczędnościowej i spółdzielni spożywczej. Organizacje spółdzielcze wspomagały inicjatywy kulturalne, oświatowe i opiekę społeczną (Gniazdo Opieki nad Dziećmi, Ognisko Towarzystwa Gniazd Sierocych). W 1910 r. ksiądz Bliziński zatrudnił instruktora, który uczył miejscowych chłopów nowoczesnego prowadzenia gospodarstw. W 1924 r. utworzył w Liskowie Państwowe Seminarium Nauczycielskie, zaczął wydawać pismo "Liskowiak". Powstały tam też szpital, liceum oraz szkoła rzemieślniczo-przemysłowa . W latach 30.do Liskowa po naukę jeździli europejscy samorządowcy.
Więcej możesz przeczytać w 9/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 9/2003 (1057)

 • Na stronie - Chirac w tabletce, Rywin w czopku 2 mar 2003 Gdyby Chirac nie istniał, należałoby go czym prędzej wymyślić - jak wymyślono tabletkę na przeczyszczenie. 3
 • Peryskop 2 mar 2003 Polskie żywe tarcze - Chciałabym wyjechać do Iraku jako żywa tarcza, czy państwo mogą mi pomóc? - zapytaliśmy telefonicznie pracownicę ambasady Iraku w Warszawie. - Jest mało chętnych. Wezmę namiary i skontaktuje się z panią... 8
 • Dossier 2 mar 2003 LESZEK MILLER, premier RP "Będziemy przemawiać wtedy, kiedy uznamy za stosowne i będziemy mówić to, co uważamy za stosowne. Obojętne, czy to się komuś podoba, czy nie podoba" Program I Polskiego Radia KRZYSZTOF JANIK,... 9
 • Z życia koalicji 2 mar 2003 No proszę, ktoś się wreszcie zainteresował billingami Lwa Rywina. "Rzeczpospolita" podała, że kilkanaście razy wydzwaniał on do Brunatnego Roberta. O rybach rozmawiali. Spiskową teorię dziejów ukuł od razu Tomasz... 10
 • Z życia opozycji 2 mar 2003 Z pewnym opóźnieniem Liga Polskich Rodzin spostrzegła, że poseł Kopczyński to człowiek postrzegający rzeczywistość nieco inaczej niż zwykły śmiertelnik. Zauważywszy to, postanowiła wycofać go z sejmowej komisji śledczej... 11
 • M&M 2 mar 2003 PYTANIE ZA PYTANIE - Felieton Marka Majewskiego 12
 • Idealna kasa 2 mar 2003 Jak wyciągnąć pieniądze z unijnej kasy, najlepiej wiedzą Fundacja Idealna Gmina i Związek Powiatów Polskich, które wygrały przetarg na kampanię informacyjną dla rolników na Opolszczyźnie. 12
 • Playback 2 mar 2003 12
 • Fotoplastykon 2 mar 2003 14
 • Poczta 2 mar 2003 Listy od czytelników 16
 • Kadry 2 mar 2003 17
 • Polityczne odszczurzanie 2 mar 2003 Ranking polityków: Rywin szkodzi Millerowi i Kwaśniewskiemu 18
 • Niewinni czarodzieje 2 mar 2003 Afera Rywina może odsłonić kulisy nielegalnego finansowania polityki 22
 • Lotniskowiec Polska 2 mar 2003 W Białej Podlaskiej, Mińsku Mazowieckim, Powidzu i Świętoszowie powstaną amerykańskie bazy wojskowe. 26
 • Powódź błędów 2 mar 2003 Po wiosennej odwilży Wrocław i inne miasta znowu znajdą się pod wodą 32
 • Mroczne pocałunki 2 mar 2003 Demon partyjności nawiedza i dawnych członków PZPR, i ich śmiertelnych wrogów 35
 • Giełda i wektory 2 mar 2003 Hossa ŚwiatKod klientaW brytyjskich hipermarketach Tesco zamiast kodów kreskowych na towarach pojawią się elektroniczne chipy. Wkrótce będzie wystarczyło przejechać wózkiem wypełnionym zakupami przez bramkę, by się... 36
 • Klient obdzierany ze skóry 2 mar 2003 Co szóstą zarobioną złotówkę płacimy oszustom 38
 • Źle, ale nie beznadziejnie 2 mar 2003 Nie grozi nam katastrofa finansów publicznych, ale może nas czekać kilka lat chudych 44
 • Sprawiedliwość aspołeczna 2 mar 2003 Jak Grzegorz Kołodko ulży nam, sięgając do naszej kieszeni 46
 • Azjatycki poligon 2 mar 2003 Nie zdobędziemy azjatyckich rynków tak łatwo jak przed laty, gdy sprzedawaliśmy dosłownie wszystko, co byliśmy w stanie wyprodukować - przyznaje pułkownik Ryszard Brdak, polski attaché wojskowy w Delhi. 48
 • Siła etatyzmu 2 mar 2003 Wspieranie interwencjonizmu przysparza popularności, obrona wolności gospodarczej naraża na ataki 52
 • Szkoła totalitaryzmu 2 mar 2003 Czas sobie wyraźnie powiedzieć, że sukcesy Leppera mają źródło w nieuctwie polityków 53
 • Supersam 2 mar 2003 Zegarki marzeń Zegarki dla kobiet DreamLine ARC Baguette firmy Roamer łączą niezawodność szwajcarskiego mechanizmu z elegancją, podkreśloną przez duże rzymskie cyfry i precyzyjne wykończenia kopert oraz bransolet. Czasomierze wykonane... 54
 • Wszechnica Wiedzy Wszelakiej 2 mar 2003 Rząd a nauka www.science.gov Nad czym aktualnie pracują podległe rządowi USA agencje i instytucje naukowe? Kto ciekaw, może to sprawdzić w witrynie Science.gov. Znajdzie tu katalog stron placówek naukowych oraz konkretnych... 55
 • Generacja Piotrusia Pana 2 mar 2003 Dwie trzecie młodych Europejczyków pasożytuje na rodzicach. W Polsce 45 proc. ludzi przed 30 mieszka z rodzicami. 56
 • Proboszcz na akord 2 mar 2003 Polscy księża naśladują Marka Kotańskiego 60
 • Klubomaniacy 2 mar 2003 Muzyka klubowa wypiera techno 62
 • Robot-nik 2 mar 2003 Współczesne pomoce domowe są leniwe i podkradają pieniądze. Kiedy nie ma cię w domu, wylegują się na twojej kanapie i popijają twoją whisky. 63
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Lewy do prawego 2 mar 2003 Drogi Robercie! Piszę, aby Ci się poskarżyć na los mańkuta. Zapytasz pewnie: a jakież to problemy może mieć człowiek leworęczny w kuchni lub przy stole (bo przecież nasza korespondencja zazwyczaj dotyczy kwestii kulinarnych)? W kuchni nawet nie tak wiele. Pod warunkiem... 64
 • Krzyk rafy 2 mar 2003 Rafy koralowe, kilka lat temu uznane za niemal całkowicie martwe, mogą się odradzać - wynika z najnowszych badań raf koralowych, które ogłosił Klaus Toepfer, dyrektor generalny UNEP. 66
 • Druga płeć - Pan Niepokorny 2 mar 2003 Mężczyźni zapewne zdziwiliby się, słysząc, że długość męskiego penisa zajmuje ostatnie miejsce na liście kobiecych priorytetów Małgorzata Domagalik Prezydent Lyndon Johnson pytany przez dziennikarzy, dlaczego Amerykanie walczą... 67
 • Polski król Mandżurii 2 mar 2003 W latach dwudziestych minionego wieku Władysław Kowalski stworzył na Dalekim Wschodzie małą Rzeczpospolitą 68
 • Know-how 2 mar 2003 Krajobraz po katastrofie Prof. MIKE GRUNTMAN, dyrektor programu astronautyki i projektowania statków kosmicznych na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles, dla "Wprost": - Nie patrzę optymistycznie na rosyjski... 71
 • Nakręceni 2 mar 2003 W globalnej konkurencji zaczynamy uczestniczyć wszyscy, a środki dopingujące zakazane w sportowej rywalizacji coraz częściej są wykorzystywane w życiu codziennym. Prawie 60 proc. zatrudnionych (o 10 proc. więcej niż przed dziesięcioma laty) deklaruje, że stara się pracować... 72
 • Wróżenie z krwi 2 mar 2003 Wkrótce się dowiemy, kiedy umrzemy 78
 • Zachować twarz 2 mar 2003 Firmy farmaceutyczne wysunęły się na czoło pacjenta 79
 • Bez granic 2 mar 2003 Wybuch (cen) ropy Podczas rozładunku barki z propanem na cyplu Staten Island niedaleko Nowego Jorku wybuchł pożar w gigantycznym terminalu naftowym. Kilka minut po wybuchu ceny ropy na giełdzie w Londynie wzrosły o dolara za baryłkę. Baza... 80
 • Drogi przyjaciel Saddam 2 mar 2003 Ile jest biegów we francuskim czołgu? Pięć wstecznych i jeden do przodu - na wypadek ataku z tyłu". 82
 • Skazany na siebie 2 mar 2003 Zimny drań"- mówią wrogowie, ma "gorące serce" - zapewniają stronnicy. Podejrzewany o machlojki, a jednocześnie określany jako człowiek nie dbający o osobiste zyski. 84
 • Operacja Babilon 2 mar 2003 Gdyby nie zdecydowana reakcja Izraela, Irak zafundowałby sobie bombę "A" na francuskiej licencji 86
 • Sojuszniku, obudź się! 2 mar 2003 Bliżej Iraku jest stąd już tylko New York 88
 • Trup Wokulskiego 2 mar 2003 W handlu z Rosją nie wolno nam płacić politycznymi koncesjami 91
 • Kiosk 2 mar 2003 Herald Tribune 19.02.2003 r. "Ostrzeżenie prezydenta Jacques'a Chiraca skierowane do kandydatów do UE i NATO, aby nie stały po stronie USA, ukazały głębokie, długotrwałe podziały, które mogą rozsadzić unię od... 92
 • Incydent 2 mar 2003 Stanowisko prezydenta Chiraca nie wzbudziło entuzjazmu jego rodaków 92
 • Menu 2 mar 2003 Świat Pięta Brada Pitta Brad Pitt zagra Achillesa w przygotowywanej (kosztem 125 mln USD) hollywoodzkiej adaptacji "Troi". Zdjęcia do filmu jednak nie rozpoczną się, jak planowano, w kwietniu. Producenci, obawiając się... 94
 • Kultura Nic 2 mar 2003 Tylko 5 proc. polskiej produkcji kulturalnej ma szansę w konfrontacji z zachodnim importem 98
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 2 mar 2003 Recenzje płyt : Kora, Kelly Rowland, Aretha Franklin 101
 • Naiwniak z Nibylandii - Michael Jackson 2 mar 2003 Osobnik budzący wstręt, a jednocześnie wzruszający swoją naiwnością - taki portret Michaela Jacksona przedstawia Martin Bashir, dziennikarz brytyjskiej telewizji. 102
 • Kino Tomasza Raczka 2 mar 2003 Recenzje filmów: Kocha...nie kocha, Złap mnie jeśli potrafisz 103
 • Czarownik Gałczyński 2 mar 2003 Z ducha Gałczyńskiego wywodzą się Młynarski, Kofta, Wasowski 104
 • Perły do lamusa? - Z życia niższych sfer 2 mar 2003 Codzienna egzystencja bohaterów filmu "Wszystko albo nic" bliska jest nicości, ale w sytuacji zagrożenia gotowi są sobie oddać wszystko 106
 • Wszystko dla wszystkich! 2 mar 2003 Zwariowaliśmy, jak Amerykanie. Oto niedawno wprowadzono rozporządzenie, w myśl którego ogłoszenia prasowe nie mogą zawierać treści dyskryminujących jakąś grupę obywateli. Nie można już dać ogłoszenia: "Zatrudnię młodą, atrakcyjną. Znajomość angielskiego i komputera niezbędna". 108
 • Szkiełko w oku - Język ciała 2 mar 2003 Niedawno w TV jakiś dziwacznie gestykulujący człowiek zapraszał na bezpłatny pokaz swojej sztuki w Zamku Królewskim. Jak się okazało, nie był to mim, lecz specjalista od języka ciała (body language), znany z tego, że pomaga przedstawicielom naszych elit poprawić swój imidż... 108
 • Organ Ludu 2 mar 2003 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI 109
 • Raz na stole, raz pod stołem 2 mar 2003 Najnowsze dzieje III RP toczą się niczym moneta rzucona po śliskim blacie, czyli od "okrągłego stołu" do stolika w Delfinie czy Bristolu 110