Proboszcz na akord

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polscy księża naśladują Marka Kotańskiego

Specjalne sklepy dla biednych oraz aptekę z dotowanymi lekami prowadzi w Koszalinie ksiądz Kazimierz Bednarski. Ksiądz Sławomir Kokorzycki z Korytowa (woj. lubuskie) założył gabinet lekarski, biuro porad prawnych, prowadzi kursy dla kandydatów na studia. Przed siedmiu laty z jego gminy pochodziło tylko dwóch studentów, obecnie - dwudziestu. We Wrzosowie niedaleko Kołobrzegu pod auspicjami Kościoła działa 1200-hektarowe gospodarstwo, w którym pracują bezrobotni z popegeerowskich wsi.
Już kilkuset księży katolickich (na 21 tysięcy) zajmuje się chorymi, bezdomnymi, bezrobotnymi, buduje szkoły, wyższe uczelnie, a nawet pomaga załatwiać kredyty. Ich parafie są połączeniem przedsiębiorstwa, przychodni zdrowia, szkoły, klubu sportowego, biura pośrednictwa pracy i centrum kultury. - Księża muszą wyjść na ulice w poszukiwaniu zagubionych dusz, bo w przeciwnym razie ludzie od nas odejdą. Powinniśmy nauczać w seminariach, jak zdobywać środki na działalność dla wspólnego dobra - mówi ksiądz Bronisław Sieńczak z Krakowa, który podczas studiów w Rzymie podpatrywał, jak włoskie parafie pomagają wiernym w potrzebie. Z danych Konferencji Episkopatu Polski wynika, że w Polsce funkcjonuje około 150 ogólnopolskich i ponad 1000 lokalnych stowarzyszeń i fundacji przykościelnych zajmujących się pomocą dla potrzebujących. Działa w nich prawie 2,5 miliona osób.

Przedsiębiorcza parafia
Ksiądz Wiesław Sadłowski z mazowieckiej Zbroszy Dużej zaczął organizować parafian już pod koniec lat 70. Ksiądz Marian Panek, proboszcz w podgrójeckim Wilkowie, w latach 80. organizował akcje społeczne, w których uczestniczyli nawet miejscowi członkowie PZPR. Ksiądz Jan Sikorski z warszawskiej Woli w 1987 r. założył pierwsze w Polsce przedszkole integracyjne. Obecnie podobnych przykościelnych placówek działa w Polsce czterdzieści. Ksiądz Sikorski stworzył też warsztaty terapeutyczne dla dzieci kalekich.
W 1989 r. krakowscy księża założyli Fundację im. ks. Kazimierza Siemaszki, który z górą sto lat temu opiekował się biedną młodzieżą. Pierwszy dom fundacji powstał ze środków za wynajem parteru kamienicy firmie McDonald's. Następne cztery stworzono dzięki zyskom z inwestycji finansowych. Codziennie pomaga się tam prawie tysiącu dzieci z biednych rodzin. W ubiegłym roku w Piekarach powstało Centrum Edukacyjne Dobra Nowina 2000 - jedno z najnowocześniejszych liceów w Polsce. Księża z Fundacji im. ks. Siemaszki zbudowali je za pie-
niądze przekazane przez Josephine Gebert, filantropkę milionerkę ze Szwajcarii.
Jedną z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce była Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii założona w 1992 r. przez księdza Andrzeja Kryńskiego. Dwa lata temu uczelnia przyjęła nazwę Akademii Polonijnej. Ksiądz Marian Piwko był twórcą warszawskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości: ma ona pięć oddziałów w kraju i kształci 10 tys. studentów. W Łodzi salezjanie otworzyli Wyższą Szkołę Biznesu.
Zdaniem ojca Adama Szulca, rzecznika Episkopatu Polski, największy wpływ na społeczne zaangażowanie Kościoła mieli młodzi księża (po 1989 r. święcenia otrzymało 10 tys. osób), którzy podróżowali po świecie, widzieli, jak działają parafie za granicą, brali przykład z parafii protestanckich. Jednym z nich był wspomniany ksiądz Kokorzycki, który do Korytowa przybył w 1995 r. (miał wtedy 32 lata). Jedyne, co mu nie wyszło, to Ośrodek Wspierania Rodziny, który de facto jest biurem pośrednictwa pracy. - Efekty są mizerne, bo ludzie nie mają kwalifikacji, ale nie chcą się uczyć. Wciąż są nastawieni na to, żeby brać - narzeka Kokorzycki.

Kościół bezrobotnych
Dwa lata temu abp Damian Zimoń, metropolita katowicki, napisał w liście pasterskim: "Nasz Kościół musi się stać Kościołem bezrobotnych". W następnych miesiącach księża przygotowali ponad trzydzieści programów walki z bezrobociem. W Radomiu powstała Linia Braterskich Serc - telefon zaufania dla bezrobotnych. W mieście, w którym co czwarty dorosły nie ma pracy, z kursów organizowanych przez kościelne instytucje skorzystało 1400 bezrobotnych. Dotychczas 120 z nich znalazło pracę. W Lublinie księża przeszkolili 170 bezrobotnych - 25 dostało pracę. Wkrótce w diecezjach mają powstać regionalne duszpasterstwa pracy, a potem parafialne biura pracy. Pierwszych dwanaście działa na Górnym Śląsku.
Angażując się w walkę z bezrobociem, księża obawiają się, że skierują na Kościół niezadowolenie tych, którym nie udało się pomóc. - Nawet jeśli tak się stanie, powinniśmy podjąć ryzyko, gdyż trwałe bezrobocie jest źródłem wielu patologii, czyli grzechu - mówi
ks. prof. Bronisław Mierzwiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - To bieda sprawiła, że Kościół zaczął się bardziej interesować problemami społecznymi. Bieda istniała oczywiście w czasach PRL, ale praktycznie Kościoła nie dotyczyła. W ostatnich latach podeszła jednak pod drzwi plebanii, więc księża zaczęli z nią walczyć - mówi dr Małgorzata Duda, socjolog z Papieskiej Akademii Teologicznej. Podobnie było na Śląsku pod koniec XIX wieku, w czasach szybkiej industrializacji. Setki tysięcy ludzi wyruszyły wówczas ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy. Śląscy księża zaczęli zakładać robotnicze kasy zapomogowe, czytelnie ludowe, bractwa trzeźwości. Z różnych form kościelnego wsparcia korzystało wtedy prawie milion osób. Z kolei w Wielkopolsce w czasach Bis-marcka kolonizacja niemiecka zrodziła wybitnych nauczycieli przedsiębiorczości, takich jak ks. Piotr Wawrzyniak, ks. Augustyn Szamarzewski,
ks. Wacław Bliziński.

Wolny rynek religii
Duchowni katoliccy w Europie zaczęli się mocniej angażować w sprawy społeczne po ogłoszeniu w 1892 r. encykliki papieża Leona XIII "Rerum novarum". Papież pisał m.in., że akcje dobroczynne to za mało, więc Kościół powinien się zająć pracą organiczną. Wcześniej robili to już katoliccy księża w Ameryce, którzy musieli konkurować z protestantami. Obecnie Kościół katolicki w USA dysponuje ogromną infrastrukturą do walki z bezrobociem i problemami społecznymi, między innymi największą siecią szpitali. Michael Novak, katolicki filozof, stwierdził, że potęga amerykańskiego Kościoła katolickiego zrodziła się ze starcia na wolnym rynku różnych religii. Katolicy tę rywalizację wygrali, bo nie byli wyznaniem dominującym. Tam, gdzie mają przewagę nad innymi wyznaniami, powodzi im się znacznie gorzej. Tak dzieje się w Gwatemali. W ostatnich dwudziestu latach liczba wyznawców kościołów protestanckich wzrosła w tym kraju z 5 proc. do 30 proc. W przeciwieństwie do tamtejszych duchownych katolickich pastorzy żyją skromnie, uczą wiernych przedsiębiorczości, czasem nawet pracują razem z nimi.
W Polsce odpływ wiernych z Kościoła katolickiego jest wolniejszy niż w innych krajach, ale jednak postępuje, szczególnie wśród osób w wieku 16-26 lat. W latach 1989-2002 z Kościoła odeszło około pół miliona osób w tej grupie wiekowej. Wśród młodych ludzi spada też zaufanie do Kościoła - z 86 proc. w 1989 r. do 68 proc. w roku 2002. W Kościele zatrzymać mogą ich właśnie owi księża społecznicy.


Menedżerowie Kościoła
Ksiądz Augustyn Szamarzewski i jego następca ksiądz Piotr Wawrzyniak to liderzy w walce gospodarczej z niemieckimi kolonizatorami w Wielkopolsce. Szamarzewski, wikary ze Śremu, uczył rzemieślników, chłopów i kupców zarówno historii Polski, jak i arytmetyki, biologii, a przede wszystkim bankowości i przedsiębiorczości. Wawrzyniak w 1883 r. zorganizował bank Związku Spółek Zarobkowych. Bank zaczynał z kapitałem
40 tys. marek, w 1913 r. był już wart 349 mln marek! Równie wiele jak Szamarzewski i Wawrzyniak zrobił ksiądz Wacław Bliziński, który w 1900 r. trafił do Liskowa koło Kalisza, jednej z najbiedniejszych wsi w diecezji kujawsko-kaliskiej. Bliziński zaczął od zorganizowania kasy oszczędnościowej i spółdzielni spożywczej. Organizacje spółdzielcze wspomagały inicjatywy kulturalne, oświatowe i opiekę społeczną (Gniazdo Opieki nad Dziećmi, Ognisko Towarzystwa Gniazd Sierocych). W 1910 r. ksiądz Bliziński zatrudnił instruktora, który uczył miejscowych chłopów nowoczesnego prowadzenia gospodarstw. W 1924 r. utworzył w Liskowie Państwowe Seminarium Nauczycielskie, zaczął wydawać pismo "Liskowiak". Powstały tam też szpital, liceum oraz szkoła rzemieślniczo-przemysłowa . W latach 30.do Liskowa po naukę jeździli europejscy samorządowcy.
Więcej możesz przeczytać w 9/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 9/2003 (1057)

 • Na stronie - Chirac w tabletce, Rywin w czopku2 mar 2003Gdyby Chirac nie istniał, należałoby go czym prędzej wymyślić - jak wymyślono tabletkę na przeczyszczenie.3
 • Peryskop2 mar 2003Polskie żywe tarcze - Chciałabym wyjechać do Iraku jako żywa tarcza, czy państwo mogą mi pomóc? - zapytaliśmy telefonicznie pracownicę ambasady Iraku w Warszawie. - Jest mało chętnych. Wezmę namiary i skontaktuje się z panią organizacja,...8
 • Dossier2 mar 2003LESZEK MILLER, premier RP "Będziemy przemawiać wtedy, kiedy uznamy za stosowne i będziemy mówić to, co uważamy za stosowne. Obojętne, czy to się komuś podoba, czy nie podoba" Program I Polskiego Radia KRZYSZTOF JANIK, minister...9
 • Z życia koalicji2 mar 2003No proszę, ktoś się wreszcie zainteresował billingami Lwa Rywina. "Rzeczpospolita" podała, że kilkanaście razy wydzwaniał on do Brunatnego Roberta. O rybach rozmawiali. Spiskową teorię dziejów ukuł od razu Tomasz Nałęcz. Znacznie...10
 • Z życia opozycji2 mar 2003Z pewnym opóźnieniem Liga Polskich Rodzin spostrzegła, że poseł Kopczyński to człowiek postrzegający rzeczywistość nieco inaczej niż zwykły śmiertelnik. Zauważywszy to, postanowiła wycofać go z sejmowej komisji śledczej badającej sprawę...11
 • M&M2 mar 2003PYTANIE ZA PYTANIE - Felieton Marka Majewskiego12
 • Idealna kasa2 mar 2003Jak wyciągnąć pieniądze z unijnej kasy, najlepiej wiedzą Fundacja Idealna Gmina i Związek Powiatów Polskich, które wygrały przetarg na kampanię informacyjną dla rolników na Opolszczyźnie.12
 • Playback2 mar 200312
 • Fotoplastykon2 mar 200314
 • Poczta2 mar 2003Listy od czytelników16
 • Kadry2 mar 200317
 • Polityczne odszczurzanie2 mar 2003Ranking polityków: Rywin szkodzi Millerowi i Kwaśniewskiemu18
 • Niewinni czarodzieje2 mar 2003Afera Rywina może odsłonić kulisy nielegalnego finansowania polityki22
 • Lotniskowiec Polska2 mar 2003W Białej Podlaskiej, Mińsku Mazowieckim, Powidzu i Świętoszowie powstaną amerykańskie bazy wojskowe.26
 • Powódź błędów2 mar 2003Po wiosennej odwilży Wrocław i inne miasta znowu znajdą się pod wodą32
 • Mroczne pocałunki2 mar 2003Demon partyjności nawiedza i dawnych członków PZPR, i ich śmiertelnych wrogów35
 • Giełda i wektory2 mar 2003Hossa ŚwiatKod klientaW brytyjskich hipermarketach Tesco zamiast kodów kreskowych na towarach pojawią się elektroniczne chipy. Wkrótce będzie wystarczyło przejechać wózkiem wypełnionym zakupami przez bramkę, by się dowiedzieć,...36
 • Klient obdzierany ze skóry2 mar 2003Co szóstą zarobioną złotówkę płacimy oszustom38
 • Źle, ale nie beznadziejnie2 mar 2003Nie grozi nam katastrofa finansów publicznych, ale może nas czekać kilka lat chudych44
 • Sprawiedliwość aspołeczna2 mar 2003Jak Grzegorz Kołodko ulży nam, sięgając do naszej kieszeni46
 • Azjatycki poligon2 mar 2003Nie zdobędziemy azjatyckich rynków tak łatwo jak przed laty, gdy sprzedawaliśmy dosłownie wszystko, co byliśmy w stanie wyprodukować - przyznaje pułkownik Ryszard Brdak, polski attaché wojskowy w Delhi.48
 • Siła etatyzmu2 mar 2003Wspieranie interwencjonizmu przysparza popularności, obrona wolności gospodarczej naraża na ataki52
 • Szkoła totalitaryzmu2 mar 2003Czas sobie wyraźnie powiedzieć, że sukcesy Leppera mają źródło w nieuctwie polityków53
 • Supersam2 mar 2003Zegarki marzeń Zegarki dla kobiet DreamLine ARC Baguette firmy Roamer łączą niezawodność szwajcarskiego mechanizmu z elegancją, podkreśloną przez duże rzymskie cyfry i precyzyjne wykończenia kopert oraz bransolet. Czasomierze wykonane są ze stali...54
 • Wszechnica Wiedzy Wszelakiej2 mar 2003Rząd a nauka www.science.gov Nad czym aktualnie pracują podległe rządowi USA agencje i instytucje naukowe? Kto ciekaw, może to sprawdzić w witrynie Science.gov. Znajdzie tu katalog stron placówek naukowych oraz konkretnych projektów...55
 • Generacja Piotrusia Pana2 mar 2003Dwie trzecie młodych Europejczyków pasożytuje na rodzicach. W Polsce 45 proc. ludzi przed 30 mieszka z rodzicami.56
 • Proboszcz na akord2 mar 2003Polscy księża naśladują Marka Kotańskiego60
 • Klubomaniacy2 mar 2003Muzyka klubowa wypiera techno62
 • Robot-nik2 mar 2003Współczesne pomoce domowe są leniwe i podkradają pieniądze. Kiedy nie ma cię w domu, wylegują się na twojej kanapie i popijają twoją whisky.63
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Lewy do prawego2 mar 2003Drogi Robercie! Piszę, aby Ci się poskarżyć na los mańkuta. Zapytasz pewnie: a jakież to problemy może mieć człowiek leworęczny w kuchni lub przy stole (bo przecież nasza korespondencja zazwyczaj dotyczy kwestii kulinarnych)? W kuchni nawet nie...64
 • Krzyk rafy2 mar 2003Rafy koralowe, kilka lat temu uznane za niemal całkowicie martwe, mogą się odradzać - wynika z najnowszych badań raf koralowych, które ogłosił Klaus Toepfer, dyrektor generalny UNEP.66
 • Druga płeć - Pan Niepokorny2 mar 2003Mężczyźni zapewne zdziwiliby się, słysząc, że długość męskiego penisa zajmuje ostatnie miejsce na liście kobiecych priorytetów Małgorzata Domagalik Prezydent Lyndon Johnson pytany przez dziennikarzy, dlaczego Amerykanie walczą w Wietnamie,...67
 • Polski król Mandżurii2 mar 2003W latach dwudziestych minionego wieku Władysław Kowalski stworzył na Dalekim Wschodzie małą Rzeczpospolitą68
 • Know-how2 mar 2003Krajobraz po katastrofie Prof. MIKE GRUNTMAN, dyrektor programu astronautyki i projektowania statków kosmicznych na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles, dla "Wprost": - Nie patrzę optymistycznie na rosyjski udział w...71
 • Nakręceni2 mar 2003W globalnej konkurencji zaczynamy uczestniczyć wszyscy, a środki dopingujące zakazane w sportowej rywalizacji coraz częściej są wykorzystywane w życiu codziennym. Prawie 60 proc. zatrudnionych (o 10 proc. więcej niż przed dziesięcioma laty)...72
 • Wróżenie z krwi2 mar 2003Wkrótce się dowiemy, kiedy umrzemy78
 • Zachować twarz2 mar 2003Firmy farmaceutyczne wysunęły się na czoło pacjenta79
 • Bez granic2 mar 2003Wybuch (cen) ropy Podczas rozładunku barki z propanem na cyplu Staten Island niedaleko Nowego Jorku wybuchł pożar w gigantycznym terminalu naftowym. Kilka minut po wybuchu ceny ropy na giełdzie w Londynie wzrosły o dolara za baryłkę. Baza należąca...80
 • Drogi przyjaciel Saddam2 mar 2003Ile jest biegów we francuskim czołgu? Pięć wstecznych i jeden do przodu - na wypadek ataku z tyłu".82
 • Skazany na siebie2 mar 2003Zimny drań"- mówią wrogowie, ma "gorące serce" - zapewniają stronnicy. Podejrzewany o machlojki, a jednocześnie określany jako człowiek nie dbający o osobiste zyski.84
 • Operacja Babilon2 mar 2003Gdyby nie zdecydowana reakcja Izraela, Irak zafundowałby sobie bombę "A" na francuskiej licencji86
 • Sojuszniku, obudź się!2 mar 2003Bliżej Iraku jest stąd już tylko New York88
 • Trup Wokulskiego2 mar 2003W handlu z Rosją nie wolno nam płacić politycznymi koncesjami91
 • Kiosk2 mar 2003Herald Tribune 19.02.2003 r. "Ostrzeżenie prezydenta Jacques'a Chiraca skierowane do kandydatów do UE i NATO, aby nie stały po stronie USA, ukazały głębokie, długotrwałe podziały, które mogą rozsadzić unię od wewnątrz" John...92
 • Incydent2 mar 2003Stanowisko prezydenta Chiraca nie wzbudziło entuzjazmu jego rodaków92
 • Menu2 mar 2003Świat Pięta Brada Pitta Brad Pitt zagra Achillesa w przygotowywanej (kosztem 125 mln USD) hollywoodzkiej adaptacji "Troi". Zdjęcia do filmu jednak nie rozpoczną się, jak planowano, w kwietniu. Producenci, obawiając się zamachów...94
 • Kultura Nic2 mar 2003Tylko 5 proc. polskiej produkcji kulturalnej ma szansę w konfrontacji z zachodnim importem98
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego2 mar 2003Recenzje płyt : Kora, Kelly Rowland, Aretha Franklin101
 • Naiwniak z Nibylandii - Michael Jackson2 mar 2003Osobnik budzący wstręt, a jednocześnie wzruszający swoją naiwnością - taki portret Michaela Jacksona przedstawia Martin Bashir, dziennikarz brytyjskiej telewizji.102
 • Kino Tomasza Raczka2 mar 2003Recenzje filmów: Kocha...nie kocha, Złap mnie jeśli potrafisz103
 • Czarownik Gałczyński2 mar 2003Z ducha Gałczyńskiego wywodzą się Młynarski, Kofta, Wasowski104
 • Perły do lamusa? - Z życia niższych sfer2 mar 2003Codzienna egzystencja bohaterów filmu "Wszystko albo nic" bliska jest nicości, ale w sytuacji zagrożenia gotowi są sobie oddać wszystko106
 • Wszystko dla wszystkich!2 mar 2003Zwariowaliśmy, jak Amerykanie. Oto niedawno wprowadzono rozporządzenie, w myśl którego ogłoszenia prasowe nie mogą zawierać treści dyskryminujących jakąś grupę obywateli. Nie można już dać ogłoszenia: "Zatrudnię młodą, atrakcyjną. Znajomość...108
 • Szkiełko w oku - Język ciała2 mar 2003Niedawno w TV jakiś dziwacznie gestykulujący człowiek zapraszał na bezpłatny pokaz swojej sztuki w Zamku Królewskim. Jak się okazało, nie był to mim, lecz specjalista od języka ciała (body language), znany z tego, że pomaga przedstawicielom...108
 • Organ Ludu2 mar 2003TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI109
 • Raz na stole, raz pod stołem2 mar 2003Najnowsze dzieje III RP toczą się niczym moneta rzucona po śliskim blacie, czyli od "okrągłego stołu" do stolika w Delfinie czy Bristolu110