Lex Cimoszewicz

Lex Cimoszewicz

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kandydat na prezydenta Cimoszewicz oddzielił się od marszałka Sejmu Cimoszewicza i obaj wyszli z sali

Czy druga osoba w państwie, główny ustawodawca, może nie znać konstytucji albo ją ignorować? Włodzimierz Cimoszewicz, marszałek Sejmu, złamał w ostatnią sobotę art. 32 ustawy zasadniczej. Przecież "wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne". Cimoszewicz zakpił sobie z konstytucji, nie mówiąc o tym, że uchybił powadze Sejmu, którego jest przecież marszałkiem. Cimoszewicz zakpił też sobie z procedury karnej, na której podstawie został wezwany przed komisję śledczą. Przy okazji zademonstrował też całkowite rozdwojenie jaźni.

Cimoszewiczów dwóch
Wezwany przez komisję śledczą ds. PKN Orlen, Cimoszewicz dokonał wykładni ustawy o komisji śledczej i na tej podstawie wystąpił o wyłączenie z prac komisji jej przewodniczącego Andrzeja Aumillera, a także posłów Romana Giertycha, Zbigniewa Wassermanna, Antoniego Macierewicza, Konstantego Miodowicza, Andrzeja Grzesika i Andrzeja Celińskiego (chyba tylko dla równowagi). Zrobił tak, bo uznał, że nie są oni bezstronni. Po pierwsze, dlatego że komentowali zawartość jego teczki z IPN i w ogóle go oceniali. Po drugie, dlatego że ich partyjni koledzy są konkurentami Cimoszewicza w walce o prezydenturę. Ergo: posłowie z komisji są "złączeni w zakresie kampanii wyborczej jednym wspólnym interesem. Chodzi o to, aby mający obecnie największe poparcie społeczne kandydat utracił je. (...) W waszym interesie leży moja porażka wyborcza". Taka psychologiczna, żeby nie powiedzieć psychiatryczna wykładnia prawa jest światowym ewenementem i powinna przejść do historii jako lex Cimoszewicz. Gdyby ją zastosować, niemożliwe byłoby nie tylko żadne postępowanie prokuratorskie i sądowe, ale też żaden egzamin, ocena czy zwykłe badanie. Łaskawości Cimoszewicza można tylko zawdzięczać, że nie wniósł o odebranie członkom komisji czynnego prawa wyborczego.
Stwierdziwszy, że pozostały w komisji poseł Zbigniew Witaszek, którego wyłączenia się nie domagał, nie stanowi kworum, Włodzimierz Cimoszewicz uznał, że jego dalsza obecność przed komisją nie ma sensu. Zanim wyszedł, wprawiwszy w osłupienie przewodniczącego Aumillera, który mówił do jego pleców, Cimoszewicz zademonstrował rozdwojenie jaźni. Stwierdził bowiem: "Oczekuję, że poinformuje pan [Andrzej Aumiller] marszałka Sejmu [Włodzimierza Cimoszewicza] o zaistniałej sytuacji i skieruje pan do niego wniosek o to, aby Prezydium Sejmu rozpatrzyło złożone przeze mnie wnioski". Innymi słowy, kandydat na prezydenta Cimoszewicz oddzielił się od marszałka Sejmu Cimoszewicza i obaj wyszli z sali. Nie wiadomo więc, który powiedział: "Nie pozostaje mi w tej sytuacji nic innego, jak życzyć panom miłego wypoczynku w czasie tego weekendu". Podczas konferencji prasowej, którą zwołał (zwołali) kilka minut później Cimoszewicz (Cimoszewiczowie), dodał (dodali) jeszcze: "Czas udać się do lasu".

Pyszny arogant
Cimoszewicz dowiódł, że jest nieodrodnym dzieckiem PRL. Że podobnie jak Gomułka, Gierek, Jaroszewicz, Babiuch czy Jaruzelski uważa, iż ludzie władzy mogą robić praktycznie wszystko. Zademonstrował przy tym taką pychę i poczucie bezkarności, że członków komisji i obecnych w sali dziennikarzy zwyczajnie zatkało. Dał do zrozumienia, że główny ustawodawca, czyli marszałek Sejmu, może nakładać na obywateli wszelkie prawne ograniczenia, ale sam im nie podlega. Posłowie z komisji nie mogli wyjść z osłupienia. - Takiej lekcji chamstwa nie spodziewałem się od faceta, który ubiega się o urząd prezydenta - mówi "Wprost" Konstanty Miodowicz, członek komisji śledczej z PO. - To przykład skrajnej arogancji. Nie wyobrażam sobie, żeby Cimoszewicz zjawił się na przesłuchaniu u prokuratora i powiedział, że wyłącza prokuratora z przesłuchania, a na odchodnym oświadczył mu, że jedzie sobie na żubry - dodaje Zbigniew Wassermann (PiS). - Arogancja, jaką pokazał Cimoszewicz, da się porównać tylko z czasami, kiedy Polska była folwarkiem Jaruzelskiego - zauważa Antoni Macierewicz (RKN). Nawet lewicowy poseł Andrzej Aumiller (UP) nie mógł wyjść z osłupienia po występie Cimoszewicza. - Tym bardziej jest mi przykro, że jestem człowiekiem lewicy - mówi Aumiller.
Arogancja czy pycha są tylko brzydkimi cechami charakteru i można by przejść nad nimi do porządku. Ważniejsze jest to, że Cimoszewicz postawił się ponad prawem. Trzy komisje śledcze przesłuchały przez ostatnie miesiące prawie stu świadków. Stawili się oni i składali wyjaśnienia - wszyscy oprócz prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który również uznał się za stojącego ponad prawem. To świetna zapowiedź ewentualnych rządów prezydenta Cimoszewicza, który widocznie zamierza sprawować urząd monarchy, a nie pierwszego obywatela. Bardzo to kontrastuje z tym, że bez najmniejszych pretensji i pokrętnych interpretacji prawa przed komisjami śledczymi stanęli dwaj inni kandydaci na prezydenta - Lech Kaczyński i Marek Borowski. Dlaczego oni mogli, a Cimoszewicz nie? Bo jest "kandydatem cieszącym się obecnie największym zaufaniem społecznym".

Wielki interpretator
Kiedy Aleksander Kwaśniewski odmówił stawienia się przed komisją śledczą, dysponował przynajmniej kilkoma naciąganymi ekspertyzami prawnymi. Włodzimierz Cimoszewicz sam sobie wszystko wyłożył i zinterpretował. - Cimoszewicz stawił się przed komisją jako świadek, a nie marszałek Sejmu. Zgodnie z ustawą o komisji śledczej i kodeksem postępowania karnego, każda osoba ma obowiązek stawić się przed komisją i złożyć zeznania - mówi prawnik dr Janusz Kochanowski, prezes fundacji Ius et Lex. Znany adwokat Roman Nowosielski nie ma wątpliwości, że gdyby w podobny sposób zachował się zwykły obywatel zeznający jako świadek, zostałby surowo ukarany. - Gdyby ktoś z moich klientów wyszedł z sali rozpraw, sąd zareagowałby natychmiast: zostałby doprowadzony z powrotem i ukarany karą porządkową - mówi Nowosielski. Także prof. Piotr Kruszyński nie ma wątpliwości, że marszałek Sejmu złamał prawo. - Można zrozumieć powody polityczne, którymi kierował się Włodzimierz Cimoszewicz. Niemniej jednak naruszył prawo, samowolnie opuszczając posiedzenie komisji przed zakończeniem czynności - mówi "Wprost" prof. Kruszyński. - Pomysł wyłączenia członków komisji pod zarzutem braku bezstronności, bo świadek kandyduje na stanowisko prezydenta, to absolutnie nieuprawniona interpretacja. Oznaczałaby ona uniemożliwienie przesłuchania jakichkolwiek osób kandydujących na jakiekolwiek stanowisko polityczne. Doprowadziłoby to do oczywistego paraliżu prac komisji śledczych - podsumowuje dr Janusz Kochanowski.

Praktyczny świętoszek
Dlaczego Włodzimierz Cimoszewicz chciał uniknąć przesłuchania przed komisją śledczą? Teraz, kiedy cieszy się dużym poparciem (około 30 proc.) i wykreował wizerunek polityka nie skompromitowanego, zwyczajnie bał się trudnych pytań, które by ten wizerunek zburzyły. Choćby pytań o wart pół miliona złotych pakiet akcji spółek PKN Orlen i Agora (wydawca "Gazety Wyborczej"). Jak sam napisał w oświadczeniu majątkowym, te akcje miał jeszcze w 2002 r. Roman Giertych chciał wyjaśnić, w jaki sposób Cimoszewicz nabył te akcje, skąd wziął na nie pieniądze i co się z nimi stało. Bo w kolejnych oświadczeniach nie ma ani akcji, ani śladu ich spieniężenia. Podczas naprędce zorganizowanej konferencji prasowej Cimoszewicz tłumaczył, że część pieniędzy pochodziła z pożyczki od córki i zięcia. Giertych chciał się jednak dowiedzieć, czy pożyczka została zarejestrowana w urzędzie skarbowym. Przy okazji Cimoszewicz zaatakował też tygodnik "Wprost", bo nie spodobały mu się pytania naszego dziennikarza dotyczące sposobu objęcia akcji Agory. "To pytania z tezą" - wytłumaczył zebranym. Mimo ucieczki Cimoszewicza posłowie i tak wkrótce dowiedzą się, jak kupił on akcje Orlenu i Agory i jak się ich pozbył. Na wniosek komisji te i inne pytania zostaną skierowane do Komisji Papierów Wartościowych oraz do urzędu skarbowego, w którym Cimoszewicz się rozlicza.
Posłów z komisji śledczej interesowało również, kiedy Cimoszewicz dowiedział się o zatrzymaniu przez UOP byłego prezesa Orlenu Andrzeja Modrzejewskiego i czy konsultowano z nim skład rady nadzorczej Orlenu. Konstanty Miodowicz (PO) chciał zapytać, kiedy Cimoszewicz dowiedział się o istnieniu cypryjskiej spółki J&S, która od grudnia 1996 r., a więc od czasu, kiedy Cimoszewicz był premierem, monopolizuje dostawy rosyjskiej ropy do polskich rafinerii. Innym tematem, który zamierzali drążyć parlamentarzyści, są decyzje dotyczące państwowej spółki Ciech, która także organizowała dostawy ropy do Polski. Jak zadeklarował w rozmowie z "Wprost" szef komisji śledczej Andrzej Aumiller, ta sprawa powinna być wyjaśniona choćby ze względu na wcześniejsze zeznania byłego premiera Józefa Oleksego. Stwierdził on, że ostateczne decyzje, które wykluczyły Ciech z organizowania dostaw ropy i wprowadziły na jego miejsce firmę J&S, zapadły właśnie wtedy, gdy Cimoszewicz był szefem rządu.
Posłowie z komisji śledczej chcieli też spytać Włodzimierza Cimoszewicza o kulisy udzielenia w maju 1997 r. przez jego rząd gwarancji w wysokości 20 mln dolarów dla Kredyt Banku na kredyty udzielane na budowę fabryki osocza w Mielcu. Udzielono je spółce Nedepol (obecnie LFO), należącej m.in. do Włodzimierza Wapińskiego, przyjaciela Aleksandra Kwaśniewskiego i Marka Siwca. Prokuratura w Tarnobrzegu już postawiła zarzut w tej sprawie Wiesławowi Kaczmarkowi, ministrowi gospodarki w rządzie Cimoszewicza.

Bantustan Cimoszewicza
W latach 70. XX wieku z obszaru Republiki Południowej Afryki wydzielono terytoria, na których miały żyć poszczególne plemiona i grupy czarnoskórej ludności. Od nazwy plemienia Bantu nazwano je bantustanami. Regiony te miały być formalnie niepodległymi państwami, w istocie jednak były rezerwatami i narzędziem rasistowskiej polityki apartheidu. Czyżby Cimoszewicz chciał teraz zafundować bantustan Polakom? Obowiązywałyby w nim dwa systemy prawne: jeden dla zwykłych obywateli, drugi dla kasty władców III RP. Czy polscy wyborcy pozwolą Cimoszewiczowi na wprowadzenie prawnego apartheidu? Wszystko rozstrzygnie się przy urnach.
Więcej możesz przeczytać w 28/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 28/2005 (1180)

 • Na stronie - Wyzerować al-kaidometr 17 lip 2005 Albo my doprowadzimy indeks giełdy Al-Kaidy do zera, albo terroryści na amen wyzerują indeksy naszych giełd Gdy na giełdzie Al-Kaidy indeks idzie w górę, w cywilizowanym świecie, czyli na giełdach w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Tokio, Berlinie i Warszawie, indeksy spadają... 3
 • Skaner 17 lip 2005 Polska dla wolnej Białorusi Czy polscy politycy mają plan przygotowania w Mińsku białoruskiej "pomarańczowej rewolucji"? - Łagodna polityka wobec Łukaszenki nie przyniosła rezultatów, dlatego trzeba działać inaczej -... 6
 • Dossier 17 lip 2005 DONALD TUSK lider Platformy Obywatelskiej "Dzisiaj prawdziwy wybór w Polsce to jest wybór między Platformą Obywatelską a różnymi wersjami socjalizmu" Program I Polskiego Radia ARKADIUSZ KASZNIA rzecznik Klubu... 7
 • Sawka czatuje 17 lip 2005 8
 • Playback 17 lip 2005 12
 • Poczta 17 lip 2005 Guma do życia Ciekawe, dlaczego w rankingu najbardziej wpływowych osobowości telewizyjnych ("Guma do życia", nr 23) zabrakło nazwiska Huberta Urbańskiego, najpopularniejszego prezentera TVN, a jednocześnie - jak donoszą liczne... 12
 • Nałęcz - Zawracanie kijem Wisły 17 lip 2005 Hasło wyborcze SLD "Razem jesteśmy silni" brzmi jak deklaracja wspólnoty z grupą trzymającą władzę Sojusz Lewicy Demokratycznej zadeklarował nowy styl działania. Potępił afery, zawłaszczanie państwa, egoizm rządzących, czyli wszystkie przywary, które cechowały go w ostatnim... 14
 • Ryba po polsku - Front Jedności Naszych 17 lip 2005 Proponuję powoływać komisję śledczą na zasadzie karuzeli. Mogłaby obradować w wesołym miasteczku Cała, pełna pięknej dramaturgii awantura, jaka się rozegrała w sobotę między marszałkiem Włodzimierzem Cimoszewiczem a sejmową komisją śledczą do spraw Orlenu, obrana z wzniosłych... 15
 • Z życia koalicji 17 lip 2005 Orlenowska komisja wyrzuciła ze swego grona Andrzeja Różańskiego (SLD), bo ponoć groził on ekspertowi. Panowie, czy takiego Różańskiego można się bać?! Przecież to rencista, wystarczy spojrzeć. Obrażony SLD wycofał... 16
 • Z życia opozycji 17 lip 2005 Lech Kaczyński pokazał Narodowi teczkę. Zdaniem esbeków i ich agentów, Kaczyński był "zajadły i ambicjonalny". I niech ktoś teraz powie, że esbecy nie znali się na ludziach. Mamy taką prośbę, otóż bardzo... 17
 • Fotoplastykon 17 lip 2005 18
 • Lex Cimoszewicz 17 lip 2005 Kandydat na prezydenta Cimoszewicz oddzielił się od marszałka Sejmu Cimoszewicza i obaj wyszli z sali Czy druga osoba w państwie, główny ustawodawca, może nie znać konstytucji albo ją ignorować? Włodzimierz Cimoszewicz, marszałek... 20
 • Anarchiści III RP 17 lip 2005 Czas odbudować państwo prawa i demokrację w naszym kraju: bez Cimoszewiczów i ich dworu Ukoronowaniem kampanii wymierzonej w komisją śledczą ds. Orlenu było wystąpienie przed nią Włodzimierza Cimoszewicza. Tę kampanię organizuje dominujący układ polityczny III RP, wspierany... 24
 • Wyrób demokracjopodobny 17 lip 2005 Ma wielką głowę tworzącą medialne opinie i niezdarne polityczne ciałko Przerwaniem ciszy wokół coraz bardziej skandalicznej maniery wykorzystywania pamięci o solidarnościowym ruchu do wspierania polskiej lewej nogi jest list grupy ludzi dawnej "Solidarności". Wzywają oni... 26
 • Paranoja tajności 17 lip 2005 Niedługo dzieci będą się uczyć o królu Władysławie J., który pokonał Krzyżaków pod Grunwaldem Strzeż tajemnicy państwowej!", "Strzeż tajemnicy służbowej! Może właśnie tobie wróg chce ją wyrwać!" - straszyły propagandowe PRL-owskie plakaty w latach 50. i 60. "Nie należy... 28
 • W służbie Moskwy 17 lip 2005 Współpracownik gen. Jaruzelskiego, były szef MSW, uczestniczył w największej zbrodni w powojennej Polsce Sześciuset Polaków zniknęło w lipcu 1945 r. bez śladu. Byli ofiarami najbardziej tajemniczej zbrodni w powojennej Polsce, dokonanej przez funkcjonariuszy sowieckiego NKWD... 32
 • Giełda 17 lip 2005 Hossa Świat Smok poluje na ropę 18,5 mld USD zaproponował państwowy chiński koncern naftowy CNOOC za przejęcie Unocalu, dziewiątej największej firmy petrochemicznej w USA. To kwota o ponad 2 mld USD wyższa niż cena zaproponowana za tę... 34
 • Prezydent Marks 17 lip 2005 Tusk na piątkę, Religa - cztery z minusem, Kaczyński i Cimoszewicz na tróję - oceniają dziennikarze "Wprost" Podwyżki podatków, likwidacja Rady Polityki Pieniężnej, kierowanie przez polityków prywatnymi firmami - to tylko część tego, co nas czeka, jeżeli wybory prezydenckie... 36
 • Patek z Londynu 17 lip 2005 Po luksusowe dobra minister finansów wysyła Polaków za granicę Janusz Filipiak (42. na liście najbogatszych "Wprost"), właściciel ComArchu, niemal żadnego przedmiotu z tzw. najwyższej półki (łącznie z garniturami) nie kupił w Polsce. Podobnie Marek Profus (17. na liście) -... 42
 • Wesoły pogrzeb socjalizmu 17 lip 2005 Słowacki tygrys zje polskiego kota? Koniec socjalistycznego państwa pseudodobrobytu, które wszystko wszystkim obiecuje (a w praktyce wybranym daje wiele, zaś pozostałym - figę) - zaproponował Słowakom Richard Sulik, który wcześniej wprowadził na Słowacji podatek liniowy.... 48
 • Wędka dla Afryki 17 lip 2005 Rozmowa z PAULEM WOLFOWITZEM, prezesem Banku Światowego 50
 • Załatwione odmownie - Profesorzyce matysiakują 17 lip 2005 Wszyscy nieudacznicy walczą pod sztandarami socjalistycznej równości o bezpłatne studia na państwowych uczelniach O przemianach polityczno-społecznych i gospodarczych w Polsce pisze się u nas dużo i zwykle - niestety! - z niewielkim sensem. Dlatego polemiki w tych sprawach... 52
 • Supersam 17 lip 2005 54
 • Parada Garbusów 17 lip 2005 Herbie unika porzucenia na złomowisku, po ciężkich bojach pokonuje konkurencję, a dodatkowo zakochuje się w New Beetle'u. Nowa produkcja Disneya "Herbie: fully loaded" jest pretekstem do tego, by w Berlinie (gdzie odbędzie się... 54
 • Wyspa do wzięcia 17 lip 2005 "Osadnicy z Catanu", kultowa gra planszowa, która od swej niemieckiej premiery 10 lat temu sprzedała się w 7 mln egzemplarzy, właśnie trafia na rynek w polskiej wersji. Dla planszówek była tym czym Harry Potter dla rynku... 54
 • Papierowe torebki 17 lip 2005 Inspiracją do najnowszej kolekcji francuskiej projektantki Natashy Fariny był styl przełomu XIX i XX wieku. Każda jej torebka zamówiona dla warszawskiego domu mody Forget-Me-Not jest ręcznie robiona z wielowarstwowego, tłoczonego i... 54
 • Ze zdjęcia na plakat 17 lip 2005 W dobie fotografii cyfrowej archiwa zdjęć z tradycyjnych klisz coraz częściej przenoszone są do komputera. Skaner DiMAGE Scan Elite 5400 II firmy Konica Minolta przetwarza odbitki na cyfrowe pliki, ale też reprodukuje je nawet w plakatowym... 54
 • "Wprost" u Wrót Mazur 17 lip 2005 Przyodziani w skóry zwierząt i uzbrojeni w maczugi wojownicy Galindii zamykali dziennikarzy "Wprost" w klatce, zaprzęgali do wozu i przysmażali na stosie ofiarnym. A był to jedynie krótki przerywnik między konkurencjami, w... 54
 • Cool Britannia 17 lip 2005 Olimpiada w Londynie to koniec politycznej kariery... Jacques'a Chiraca Paryż miał więcej gotowych obiektów, mocniejsze zaplecze finansowe i doskonale dopracowane plany rozbudowy. Wygrał jednak Londyn. Bo reprezentuje to, co nowe, energiczne i pozytywne. Reprezentuje to, co... 56
 • Mister szos 17 lip 2005 Pontiac aztek był tak ohydny, że produkujący go pracownicy - mimo gigantycznej zniżki - wstydzili się go kupować Kiedy zaczynała się historia motoryzacji, wszystkie samochody były podobne do konnych bryczek, na których wzorowali się producenci aut. Później tylko najtańsze,... 60
 • Tańczący z diabłami 17 lip 2005 10 miejsc, które musisz zobaczyć - Budrewicz odkrywa Bretanię Podobno od stuleci panoszy się w tym kraju liczna armia gnomów. Krążą one po polach i lasach, niektóre grają w szachy na cmentarzach. Mało się o nich słyszy, bo Bretania, gdzie żyją, jest krainą ciszy, a... 64
 • Armia Janów Bondów 17 lip 2005 Podczas II wojny światowej niemal wszyscy Polacy byli agentami polskiego wywiadu Jak przebiegałaby II wojna światowa bez Polski i Polaków? Czy zwycięskie skutki dla wolnego świata byłyby wyobrażalne? A jeśli tak, czy na pewno świat ów odniósłby zwycięstwo? Pozornie pytania te... 66
 • Biesy historii 17 lip 2005 Bolszewizm i faszyzm były dwiema herezjami jednego (socjalistycznego) nurtu - dowodzi Richard Pipes Zdobyć władzę w kraju ogarniętym wojną i kryzysem politycznym nie jest trudno. Trudniej jest ją utrzymać. W swej wielkiej syntezie rosyjskiej rewolucji, wydanej w Polsce 11 lat... 69
 • Ostatnia przerwa w pracy 17 lip 2005 Nie kilkanaście, lecz tysiące strajków utorowały drogę z PRL do wolnej Polski Od kilku tygodni trwa licytacja, gdzie naprawdę zaczął się Sierpień '80. Rywalizują o to Mielec, Świdnik, Lublin, Szczecin i Gdańsk. Tymczasem proces, który doprowadził do podpisania sierpniowych... 70
 • Know-how 17 lip 2005 Rezus zakłopotany Do niedawna sądzono, że tylko ludzie odczuwają zmieszanie w kłopotliwych sytuacjach. Badacze z University at Buffalo udowodnili, że konsternację odczuwają też rezusy i delfiny butelkonose. Podczas eksperymentu młodym... 72
 • Kod lewicy - kod prawicy 17 lip 2005 Geny lewicy i prawicy raczej koncentrują się, a nie mieszają Człowiek ze swej natury jest zwierzęciem politycznym" - twierdził Arystoteles już w IV wieku p.n.e. Ten pogląd zaczynają dziś potwierdzać ewolucjoniści, zoolodzy, a nawet genetycy. Okazuje się, że poglądy polityczne... 74
 • Siepacze z bagien 17 lip 2005 Niemieccy archeolodzy odkryli najlepiej zachowaną na północ od Alp mumię z czasów przedrzymskich Na wrzosowiskach koło Uchte w Dolnej Saksonii natrafiono na ciało dziewczyny w wieku 16-20 lat, z długimi włosami, które pod wpływem torfu zmieniły kolor na rudawy. Policja... 76
 • Automatyczny astronauta 17 lip 2005 Zamiast ludzi wszechświat zdobywają kosmiczne roboty Sonda Deep Impact w kilka sekund uzyskała więcej informacji o najbliższej Ziemi przestrzeni kosmicznej niż astronauci prowadzący prawie od siedmiu lat badania na Międzynarodowej Stacji Orbitalnej Alfa. Technicznie było to... 78
 • Bez granic 17 lip 2005 Latający Bush Prawie leciałem - stwierdził George Bush po przejażdżce rowerowej w szkockim Gleneagles, gdzie odbywał się szczyt G-8. Podczas szybkiego zjazdu rowerem amerykański prezydent zderzył się ze stojącym przy drodze policjantem.... 81
 • Ludobójstwo XXI wieku 17 lip 2005 W Europie zlokalizowano co najmniej 21 uśpionych komórek Al-Kaidy - podobnych do tej, która uderzyła w Londyn Po 7 lipca Europa, niespodziewanie dla siebie samej, znalazła się w centrum wojny z terroryzmem. Islamski terroryzm to forpoczta wojny cywilizacji. Naszym wrogom... 82
 • Wygramy albo zginiemy 17 lip 2005 Bronią terrorystów są bomby, bronią władców - baryłki wypełnione ropą naftową. Cel jest jeden: zniszczyć Zachód! Już dosyć. Nie możemy dalej tolerować wciąż powtarzanej tezy, że gdyby nie zaangażowanie w Iraku, nie doszłoby do zamachów w Madrycie i Londynie. To rozumowanie... 90
 • Pakt niebezpieczeństwa 17 lip 2005 Islamscy radykałowie w Wielkiej Brytanii potraktowali antyterrorystyczne ustawy jak wypowiedzenie wojny Atak terrorystyczny zwykle zdarza się niespodziewanie, ale w wypadku czwartkowych zamachów w Londynie tak nie było. Niektórzy przywódcy brytyjskich fundamentalistów... 92
 • Polska lista zaginionych 17 lip 2005 29-letnia Karolina Glueck wyszła w czwartek rano po pracy w centrum Londynu - od tamtej pory ślad po niej zaginął Oprawione i powiększone zdjęcie 29-letniej Karoliny Glueck wisi na murze przy stacji metra King's Cross. Narzeczony i przyjaciele na wszelki wypadek dodali do... 93
 • Bioruletka 17 lip 2005 Zwerbowani przez Al-Kaidę agenci KGB pilnują poradzieckiej broni biologicznej ukrytej w Wielkiej Brytanii? Jak w rosyjskiej ruletce nie wiadomo, gdzie jest kula i kiedy wystrzeli. Podczas zimnej wojny sowiecki wywiad ukrył na Zachodzie broń masowego rażenia - biologiczną,... 94
 • Show starego rzeźnika 17 lip 2005 Proces Saddama Husajna będzie największym przedstawieniem prawniczym świata Salem należy do starego klanu arabskiego, walecznego i wiernego tradycji. Kiedy jego lud zaatakuje Ezechiel, dawny wróg, wcielenie diabła na usługach chrześcijan i żydów, Salem zjednoczy skłócone... 98
 • Menu 17 lip 2005 Krótko po Wolsku Co z tą Afryką? Weterani szołbiznesu wszelkiej maści skrzyknęli się w podziwu godnym widowisku multimedialnym pod hasłem "Pomóc Afryce!". Przyznam, że nawet się wzruszyłem prawie. Ochłodłem, gdy... 102
 • Recenzje 17 lip 2005 104
 • Pieski świat 17 lip 2005 **Kolejna europejska, niestety, nieudana odpowiedź na rozrywkowe produkcje z Hollywood. Luc Besson, który jest autorem scenariusza i producentem filmu, pasjonuje się amerykańskim kinem akcji. Świadomie do niego nawiązuje, wręcz stara się... 104
 • Totalnie śmieszna katastrofa 17 lip 2005 ****Kim Dzong Il to największy terrorysta świata, a Alec Baldwin wraz z połową hollywoodzkich gwiazd to lewicowi idioci - zdają się krzyczeć w swoim najnowszym dziele twórcy "South Parku". Trey Parker i Matt Stone tym razem na... 104
 • Oczy jasne, szeroko zamknięte 17 lip 2005 *****Dwa lata temu album "Lifted Or The Story Is In The Soil, Keep Your Ear To The Ground" zainaugurował kult Conora Obersta - 22-letniego pieśniarza i autora piosenek z Omaha (w stanie Nebraska). Nagrywa on pod kryptonimem Bright... 104
 • Miles o północy 17 lip 2005 *****Gdy Miles Davis umierał w 1991 r., wraz z jego śmiercią bezpowrotnie przeminęła epoka bogów i herosów jazzu. Davis świętym na pewno nie był - film o nim, gdyby powstał, pewnie byłby szokiem na miarę "Głębokiego... 104
 • Przekręt Edypa 17 lip 2005 ***Dwie kobiety rywalizujące o względy tego samego mężczyzny to dobry materiał na komedię. Gdy jedna z nich jest matką bohatera, robi się niebezpiecznie. A gdy cała trójka to wysoko wykwalifikowani oszuści, mamy murowany dramat.... 104
 • Szczęśliwy nieboszczyk 17 lip 2005 Kanału TV Kultura nie oglądają nawet ci, którzy najgłośniej domagali się jego powstania Chcieliście klęski, to ją macie. Tak można zrecenzować dotychczasową działalność kanału TV Kultura. Mogą go obejrzeć jedynie wybrańcy, choć wszyscy abonenci za niego płacą. Kanał Kultura... 106
 • Dyskretny urok historyjek 17 lip 2005 Rozmowa z CARLOSEM RUIZEM ZAFÓNEM, hiszpańskim pisarzem 109
 • Hollywood w Szanghaju 17 lip 2005 Tylko chińskie kino jest w stanie rywalizować z produkcjami z Ameryki Wystarczyło jedno pokolenie, by chińskie kino nie tylko dźwignęło się z upadku, lecz na powrót stało się światową potęgą. Dokonało się to za sprawą grupy młodych reżyserów, którzy nie przeoczyli chwili... 110
 • Ueorgan Ludu 17 lip 2005 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 28 (143) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 11 lipca 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Zapuszczamy żurawia do Szkocji Maciej Żurawski jednak będzie Szkotem, gdyż Celtic ustąpił przed... 113
 • Skibą w mur - Lektury na chmury 17 lip 2005 "Anioły i demony" - ojciec Hejmo jako zbuntowany raper walczący z Gwardią Szwajcarską o nowe mikrofony w Watykanie Wraz z nadejściem sezonu urlopowego ożywiła się dyskusja wokół wakacyjnych lektur. Od gazetki ściennej po poważne tygodniki ogłasza się powstanie nowego gatunku... 114