Ostatnia przerwa w pracy

Ostatnia przerwa w pracy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Nie kilkanaście, lecz tysiące strajków utorowały drogę z PRL do wolnej Polski Od kilku tygodni trwa licytacja, gdzie naprawdę zaczął się Sierpień '80. Rywalizują o to Mielec, Świdnik, Lublin, Szczecin i Gdańsk. Tymczasem proces, który doprowadził do podpisania sierpniowych porozumień i powstania "Solidarności", zaczął się wcześniej. Droga do strajku w Stoczni Gdańskiej nie była szybka i prosta. Polscy robotnicy przez lata gromadzili doświadczenia, które potem wykorzystali w Sierpniu '80.
Grudniowe doświadczenie
Z perspektywy wydarzeń 1980 r. istotne były protesty Grudnia '70, niekiedy określane jako "próba generalna" przed strajkami z lipca i sierpnia 1980 r. Dominowały wówczas żądania reformy istniejącego ruchu zawodowego, by stał się "rzeczywistym reprezentantem klasy robotniczej", "niezależnym od innych organizacji państwa i partii". Pojawiały się jednak dalsze postulaty, jak w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego i Szczecińskiej Stoczni Remontowej "Gryfia": "Żądamy ustąpienia obecnej Centralnej Rady Związków Zawodowych, która nigdy nie występowała w obronie mas pracujących", "Żądamy niezależnych związków zawodowych podległych klasie robotniczej". Niewątpliwie można je odczytywać jako potrzebę nie tylko "odrodzenia" ruchu zawodowego, ale także budowy zupełnie nowej organizacji pracowniczej.
Ważne było także doświadczenie szczecińskiego strajku ze stycznia 1971 r. Powstały wówczas Ogólnomiejski Komitet Strajkowy był niewątpliwym protoplastą analogicznych struktur z lata 1980 r. Liczący 38 osób komitet, któremu przewodził Edmund Bałuka, przez kilka dni sprawował faktyczną władzę w mieście. Na czele dwóch najważniejszych struktur strajkowych w Sierpniu '80 stanęli członkowie komitetów strajkowych z 1970 r. - Marian Jurczyk i Lech Wałęsa.
W pierwszych miesiącach 1971 r. strajki ogarnęły cały kraj. Ich specyfiką było to, że robotnicy zgłaszali pod adresem władz bardzo liczne postulaty. W ZNTK w Oleśnicy sformułowano 414 żądań, a w Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie - 250. Robotnicy coraz wyraźniej domagali się generalnej reformy państwa.
Nadzieje związane z odsunięciem Władysława Gomułki od władzy okazały się płonne. Efektem grudniowego przełomu było przejściowe ożywienie niektórych struktur związkowych, przede wszystkim szczecińskiego oddziału Związku Zawodowego Metalowców. Podczas X Krajowego Zjazdu związku w Katowicach (20-21 X 1972 r.) jego przedstawiciele podjęli nieudaną próbę zmiany jego statutu. Najważniejszy był postulat wprowadzenia nowego paragrafu 4: "Związki Zawodowe jako powszechna, bezpartyjna i niezależna organizacja zawodowa ogółu pracujących, działająca samorządnie w oparciu o statut i nie podlegająca kontroli administracji państwowej i gospodarczej, stoją na gruncie socjalistycznych przeobrażeń i uczestniczą aktywnie w ich realizacji, uznają kierunek przyjęty na VI Zjeździe PZPR i dążą do pełnej realizacji tych założeń i uchwał". Pozostałe zmiany miały przede wszystkim prowadzić do zwiększenia uprawnień związków zawodowych, zwłaszcza w zakresie kontroli administracji zakładów. Szczecinian nie poparły jednak pozostałe delegacje i zmian nie przeprowadzono. Z pewnością było to jednak istotne doświadczenie dla stoczniowców, którzy mogli się przekonać, jak wygląda "odnowa ruchu związkowego" w wydaniu PZPR.

Czerwcowe interludium
Na kolejny robotniczy protest nie trzeba było długo czekać. W Czerwcu '76, protestując przeciwko zapowiedzianej podwyżce cen, stanęło ponad sto zakładów w kraju. Postulaty zwykle przekraczały kwestię podwyżki. We wrocławskim Hydralu robotnicy żądali m.in.: natychmiastowego przyjazdu Edwarda Gierka lub Piotra Jaroszewicza, wzrostu rekompensat, przyspieszenia budowy mieszkań, "by rola związków zawodowych w Polsce była analogiczna do roli związków zawodowych w krajach kapitalistycznych", zlikwidowania przywilejów wojska i MO oraz sklepów Peweksu i Konsumów, poprawy jakości produktów mlecznych i mięsnych, zaprzestania ukrytych podwyżek cen, podawania pełnej informacji w środkach masowego przekazu (także o trudnościach ekonomicznych), zwalczania spekulacji, poprawienia poziomu gospodarowania w PGR. Część postulatów w niemalże identycznej formie wróci cztery lata później. Gdyby ekipa Gierka nie wycofała się z pomysłu podwyżki, być może Sierpień '80 wydarzyłby się wcześniej.

Rola świdnickich kotletów
Pierwszego lipca 1980 r. władze wprowadziły kolejną podwyżkę cen mięsa oraz przeniosły kolejne jego gatunki do "sklepów komercyjnych". Ta drobna podwyżka wyzwoliła lawinę społecznego niezadowolenia. Z dnia na dzień rosła liczba strajkujących zakładów. Większość żądań nie ograniczała się tylko do kwestii ekonomicznych, lecz całokształtu sytuacji w PRL. Jak stwierdzili strajkujący robotnicy FSO: "Nie interesują nas żadne podwyżki płac i chcemy rozmawiać z rządem na temat polityki cenowej". Ósmego lipca w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku podniesiono ceny w zakładowej stołówce. Tradycyjny schabowy podrożał o prawie 80 proc. mimo wcześniejszych zapewnień władz, że ceny mięsa w zakładach zbiorowego żywienia nie ulegną zmianie. Rozgoryczeni robotnicy zdecydowali się przerwać pracę. Wyłoniono komitet strajkowy, który zbierał postulaty załogi - łącznie aż 568!
Spanikowane władze niemalże natychmiast wysłały do Świdnika Aleksandra Kopcia, ministra przemysłu maszynowego. W rezultacie 11 lipca podpisano pierwsze w historii PRL porozumienie między przedstawicielami władz a strajkującymi robotnikami. Zawierało ono, obok wielu ustępstw socjalnych, gwarancję bezpieczeństwa dla protestujących.

Lubelski Lipiec
Wieści o strajku w Świdniku błyskawicznie dotarły do Lublina. W następnych dniach protest ogarnął całe miasto. Strajkowały zakłady przemysłowe i komunikacja miejska. Piętnastego lipca stanęła lokomotywownia, dzień później węzeł kolejowy. Protest rozlał się także na region: Chełm, Kraśnik, Puławy i inne. Siedemnastego lipca strajkowało już 41 zakładów. W większości powstawały komitety strajkowe. Formułowano listy postulatów, wśród których dominowały sprawy ekonomiczne - przede wszystkim rezygnacja ze zmiany cen oraz podwyżka płac. Żądano też likwidacji przywilejów aparatu partyjnego, walki z korupcją, wolnych wyborów do rad zakładowych, a nawet wprowadzenia rzeczywistej wolności słowa. Powszechny był postulat nierepresjonowania uczestników strajku. Jedynym sukcesem władz było uniemożliwienie przez Służbę Bezpieczeństwa spotkania reprezentantów protestujących zakładów, co zapobiegło powstaniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W efekcie przeprowadzonej "kombinacji operacyjnej" inicjator jego powołania zasłabł i znalazł się w szpitalu.
Strajki zakończyły się 21 lipca ustępstwami władz oraz podpisaniem kolejnych porozumień. Najważniejsze zawarto 19 lipca z komitetem strajkowym kolejarzy. Gwarantowało ono bezpieczeństwo uczestników strajku oraz przeprowadzenie rzeczywistych, demokratycznych wyborów do rady zakładowej.
Lubelskie strajki prawie natychmiast obrosły w legendy. Najważniejsza głosiła, że zdesperowani robotnicy przyspawali do szyn pociągi, którymi wywożono żywność z Polski do Związku Sowieckiego. Mimo że legendy nie zawierają zbyt wiele prawdy, jednocześnie najlepiej ilustrują ówczesne nastroje polskiego społeczeństwa.
Więcej możesz przeczytać w 28/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 28/2005 (1180)

 • Na stronie - Wyzerować al-kaidometr17 lip 2005Albo my doprowadzimy indeks giełdy Al-Kaidy do zera, albo terroryści na amen wyzerują indeksy naszych giełd Gdy na giełdzie Al-Kaidy indeks idzie w górę, w cywilizowanym świecie, czyli na giełdach w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Tokio, Berlinie...3
 • Skaner17 lip 2005Polska dla wolnej Białorusi Czy polscy politycy mają plan przygotowania w Mińsku białoruskiej "pomarańczowej rewolucji"? - Łagodna polityka wobec Łukaszenki nie przyniosła rezultatów, dlatego trzeba działać inaczej - mówi...6
 • Dossier17 lip 2005DONALD TUSK lider Platformy Obywatelskiej "Dzisiaj prawdziwy wybór w Polsce to jest wybór między Platformą Obywatelską a różnymi wersjami socjalizmu" Program I Polskiego Radia ARKADIUSZ KASZNIA rzecznik Klubu...7
 • Sawka czatuje17 lip 20058
 • Playback17 lip 200512
 • Poczta17 lip 2005Guma do życia Ciekawe, dlaczego w rankingu najbardziej wpływowych osobowości telewizyjnych ("Guma do życia", nr 23) zabrakło nazwiska Huberta Urbańskiego, najpopularniejszego prezentera TVN, a jednocześnie - jak donoszą liczne...12
 • Nałęcz - Zawracanie kijem Wisły17 lip 2005Hasło wyborcze SLD "Razem jesteśmy silni" brzmi jak deklaracja wspólnoty z grupą trzymającą władzę Sojusz Lewicy Demokratycznej zadeklarował nowy styl działania. Potępił afery, zawłaszczanie państwa, egoizm rządzących, czyli wszystkie przywary,...14
 • Ryba po polsku - Front Jedności Naszych17 lip 2005Proponuję powoływać komisję śledczą na zasadzie karuzeli. Mogłaby obradować w wesołym miasteczku Cała, pełna pięknej dramaturgii awantura, jaka się rozegrała w sobotę między marszałkiem Włodzimierzem Cimoszewiczem a sejmową komisją śledczą do...15
 • Z życia koalicji17 lip 2005Orlenowska komisja wyrzuciła ze swego grona Andrzeja Różańskiego (SLD), bo ponoć groził on ekspertowi. Panowie, czy takiego Różańskiego można się bać?! Przecież to rencista, wystarczy spojrzeć. Obrażony SLD wycofał więc z komisji...16
 • Z życia opozycji17 lip 2005Lech Kaczyński pokazał Narodowi teczkę. Zdaniem esbeków i ich agentów, Kaczyński był "zajadły i ambicjonalny". I niech ktoś teraz powie, że esbecy nie znali się na ludziach. Mamy taką prośbę, otóż bardzo chcielibyśmy...17
 • Fotoplastykon17 lip 200518
 • Lex Cimoszewicz17 lip 2005Kandydat na prezydenta Cimoszewicz oddzielił się od marszałka Sejmu Cimoszewicza i obaj wyszli z sali Czy druga osoba w państwie, główny ustawodawca, może nie znać konstytucji albo ją ignorować? Włodzimierz Cimoszewicz, marszałek Sejmu,...20
 • Anarchiści III RP17 lip 2005Czas odbudować państwo prawa i demokrację w naszym kraju: bez Cimoszewiczów i ich dworu Ukoronowaniem kampanii wymierzonej w komisją śledczą ds. Orlenu było wystąpienie przed nią Włodzimierza Cimoszewicza. Tę kampanię organizuje dominujący układ...24
 • Wyrób demokracjopodobny17 lip 2005Ma wielką głowę tworzącą medialne opinie i niezdarne polityczne ciałko Przerwaniem ciszy wokół coraz bardziej skandalicznej maniery wykorzystywania pamięci o solidarnościowym ruchu do wspierania polskiej lewej nogi jest list grupy ludzi dawnej...26
 • Paranoja tajności17 lip 2005Niedługo dzieci będą się uczyć o królu Władysławie J., który pokonał Krzyżaków pod Grunwaldem Strzeż tajemnicy państwowej!", "Strzeż tajemnicy służbowej! Może właśnie tobie wróg chce ją wyrwać!" - straszyły propagandowe PRL-owskie plakaty w...28
 • W służbie Moskwy17 lip 2005Współpracownik gen. Jaruzelskiego, były szef MSW, uczestniczył w największej zbrodni w powojennej Polsce Sześciuset Polaków zniknęło w lipcu 1945 r. bez śladu. Byli ofiarami najbardziej tajemniczej zbrodni w powojennej Polsce, dokonanej przez...32
 • Giełda17 lip 2005Hossa Świat Smok poluje na ropę 18,5 mld USD zaproponował państwowy chiński koncern naftowy CNOOC za przejęcie Unocalu, dziewiątej największej firmy petrochemicznej w USA. To kwota o ponad 2 mld USD wyższa niż cena zaproponowana za tę samą firmę...34
 • Prezydent Marks17 lip 2005Tusk na piątkę, Religa - cztery z minusem, Kaczyński i Cimoszewicz na tróję - oceniają dziennikarze "Wprost" Podwyżki podatków, likwidacja Rady Polityki Pieniężnej, kierowanie przez polityków prywatnymi firmami - to tylko część tego, co nas...36
 • Patek z Londynu17 lip 2005Po luksusowe dobra minister finansów wysyła Polaków za granicę Janusz Filipiak (42. na liście najbogatszych "Wprost"), właściciel ComArchu, niemal żadnego przedmiotu z tzw. najwyższej półki (łącznie z garniturami) nie kupił w Polsce. Podobnie...42
 • Wesoły pogrzeb socjalizmu17 lip 2005Słowacki tygrys zje polskiego kota? Koniec socjalistycznego państwa pseudodobrobytu, które wszystko wszystkim obiecuje (a w praktyce wybranym daje wiele, zaś pozostałym - figę) - zaproponował Słowakom Richard Sulik, który wcześniej wprowadził na...48
 • Wędka dla Afryki17 lip 2005Rozmowa z PAULEM WOLFOWITZEM, prezesem Banku Światowego50
 • Załatwione odmownie - Profesorzyce matysiakują17 lip 2005Wszyscy nieudacznicy walczą pod sztandarami socjalistycznej równości o bezpłatne studia na państwowych uczelniach O przemianach polityczno-społecznych i gospodarczych w Polsce pisze się u nas dużo i zwykle - niestety! - z niewielkim sensem....52
 • Supersam17 lip 200554
 • Parada Garbusów17 lip 2005Herbie unika porzucenia na złomowisku, po ciężkich bojach pokonuje konkurencję, a dodatkowo zakochuje się w New Beetle'u. Nowa produkcja Disneya "Herbie: fully loaded" jest pretekstem do tego, by w Berlinie (gdzie odbędzie się premiera...54
 • Wyspa do wzięcia17 lip 2005"Osadnicy z Catanu", kultowa gra planszowa, która od swej niemieckiej premiery 10 lat temu sprzedała się w 7 mln egzemplarzy, właśnie trafia na rynek w polskiej wersji. Dla planszówek była tym czym Harry Potter dla rynku książki. Fabuła...54
 • Papierowe torebki17 lip 2005Inspiracją do najnowszej kolekcji francuskiej projektantki Natashy Fariny był styl przełomu XIX i XX wieku. Każda jej torebka zamówiona dla warszawskiego domu mody Forget-Me-Not jest ręcznie robiona z wielowarstwowego, tłoczonego i specjalnie...54
 • Ze zdjęcia na plakat17 lip 2005W dobie fotografii cyfrowej archiwa zdjęć z tradycyjnych klisz coraz częściej przenoszone są do komputera. Skaner DiMAGE Scan Elite 5400 II firmy Konica Minolta przetwarza odbitki na cyfrowe pliki, ale też reprodukuje je nawet w plakatowym...54
 • "Wprost" u Wrót Mazur17 lip 2005Przyodziani w skóry zwierząt i uzbrojeni w maczugi wojownicy Galindii zamykali dziennikarzy "Wprost" w klatce, zaprzęgali do wozu i przysmażali na stosie ofiarnym. A był to jedynie krótki przerywnik między konkurencjami, w których w...54
 • Cool Britannia17 lip 2005Olimpiada w Londynie to koniec politycznej kariery... Jacques'a Chiraca Paryż miał więcej gotowych obiektów, mocniejsze zaplecze finansowe i doskonale dopracowane plany rozbudowy. Wygrał jednak Londyn. Bo reprezentuje to, co nowe, energiczne i...56
 • Mister szos17 lip 2005Pontiac aztek był tak ohydny, że produkujący go pracownicy - mimo gigantycznej zniżki - wstydzili się go kupować Kiedy zaczynała się historia motoryzacji, wszystkie samochody były podobne do konnych bryczek, na których wzorowali się producenci...60
 • Tańczący z diabłami17 lip 200510 miejsc, które musisz zobaczyć - Budrewicz odkrywa Bretanię Podobno od stuleci panoszy się w tym kraju liczna armia gnomów. Krążą one po polach i lasach, niektóre grają w szachy na cmentarzach. Mało się o nich słyszy, bo Bretania, gdzie żyją,...64
 • Armia Janów Bondów17 lip 2005Podczas II wojny światowej niemal wszyscy Polacy byli agentami polskiego wywiadu Jak przebiegałaby II wojna światowa bez Polski i Polaków? Czy zwycięskie skutki dla wolnego świata byłyby wyobrażalne? A jeśli tak, czy na pewno świat ów odniósłby...66
 • Biesy historii17 lip 2005Bolszewizm i faszyzm były dwiema herezjami jednego (socjalistycznego) nurtu - dowodzi Richard Pipes Zdobyć władzę w kraju ogarniętym wojną i kryzysem politycznym nie jest trudno. Trudniej jest ją utrzymać. W swej wielkiej syntezie rosyjskiej...69
 • Ostatnia przerwa w pracy17 lip 2005Nie kilkanaście, lecz tysiące strajków utorowały drogę z PRL do wolnej Polski Od kilku tygodni trwa licytacja, gdzie naprawdę zaczął się Sierpień '80. Rywalizują o to Mielec, Świdnik, Lublin, Szczecin i Gdańsk. Tymczasem proces, który doprowadził...70
 • Know-how17 lip 2005Rezus zakłopotany Do niedawna sądzono, że tylko ludzie odczuwają zmieszanie w kłopotliwych sytuacjach. Badacze z University at Buffalo udowodnili, że konsternację odczuwają też rezusy i delfiny butelkonose. Podczas eksperymentu młodym małpom i...72
 • Kod lewicy - kod prawicy17 lip 2005Geny lewicy i prawicy raczej koncentrują się, a nie mieszają Człowiek ze swej natury jest zwierzęciem politycznym" - twierdził Arystoteles już w IV wieku p.n.e. Ten pogląd zaczynają dziś potwierdzać ewolucjoniści, zoolodzy, a nawet genetycy....74
 • Siepacze z bagien17 lip 2005Niemieccy archeolodzy odkryli najlepiej zachowaną na północ od Alp mumię z czasów przedrzymskich Na wrzosowiskach koło Uchte w Dolnej Saksonii natrafiono na ciało dziewczyny w wieku 16-20 lat, z długimi włosami, które pod wpływem torfu zmieniły...76
 • Automatyczny astronauta17 lip 2005Zamiast ludzi wszechświat zdobywają kosmiczne roboty Sonda Deep Impact w kilka sekund uzyskała więcej informacji o najbliższej Ziemi przestrzeni kosmicznej niż astronauci prowadzący prawie od siedmiu lat badania na Międzynarodowej Stacji...78
 • Bez granic17 lip 2005Latający Bush Prawie leciałem - stwierdził George Bush po przejażdżce rowerowej w szkockim Gleneagles, gdzie odbywał się szczyt G-8. Podczas szybkiego zjazdu rowerem amerykański prezydent zderzył się ze stojącym przy drodze policjantem. Bush...81
 • Ludobójstwo XXI wieku17 lip 2005W Europie zlokalizowano co najmniej 21 uśpionych komórek Al-Kaidy - podobnych do tej, która uderzyła w Londyn Po 7 lipca Europa, niespodziewanie dla siebie samej, znalazła się w centrum wojny z terroryzmem. Islamski terroryzm to forpoczta wojny...82
 • Wygramy albo zginiemy17 lip 2005Bronią terrorystów są bomby, bronią władców - baryłki wypełnione ropą naftową. Cel jest jeden: zniszczyć Zachód! Już dosyć. Nie możemy dalej tolerować wciąż powtarzanej tezy, że gdyby nie zaangażowanie w Iraku, nie doszłoby do zamachów w Madrycie...90
 • Pakt niebezpieczeństwa17 lip 2005Islamscy radykałowie w Wielkiej Brytanii potraktowali antyterrorystyczne ustawy jak wypowiedzenie wojny Atak terrorystyczny zwykle zdarza się niespodziewanie, ale w wypadku czwartkowych zamachów w Londynie tak nie było. Niektórzy przywódcy...92
 • Polska lista zaginionych17 lip 200529-letnia Karolina Glueck wyszła w czwartek rano po pracy w centrum Londynu - od tamtej pory ślad po niej zaginął Oprawione i powiększone zdjęcie 29-letniej Karoliny Glueck wisi na murze przy stacji metra King's Cross. Narzeczony i przyjaciele na...93
 • Bioruletka17 lip 2005Zwerbowani przez Al-Kaidę agenci KGB pilnują poradzieckiej broni biologicznej ukrytej w Wielkiej Brytanii? Jak w rosyjskiej ruletce nie wiadomo, gdzie jest kula i kiedy wystrzeli. Podczas zimnej wojny sowiecki wywiad ukrył na Zachodzie broń...94
 • Show starego rzeźnika17 lip 2005Proces Saddama Husajna będzie największym przedstawieniem prawniczym świata Salem należy do starego klanu arabskiego, walecznego i wiernego tradycji. Kiedy jego lud zaatakuje Ezechiel, dawny wróg, wcielenie diabła na usługach chrześcijan i żydów,...98
 • Menu17 lip 2005Krótko po Wolsku Co z tą Afryką? Weterani szołbiznesu wszelkiej maści skrzyknęli się w podziwu godnym widowisku multimedialnym pod hasłem "Pomóc Afryce!". Przyznam, że nawet się wzruszyłem prawie. Ochłodłem, gdy...102
 • Recenzje17 lip 2005104
 • Pieski świat17 lip 2005**Kolejna europejska, niestety, nieudana odpowiedź na rozrywkowe produkcje z Hollywood. Luc Besson, który jest autorem scenariusza i producentem filmu, pasjonuje się amerykańskim kinem akcji. Świadomie do niego nawiązuje, wręcz stara się je...104
 • Totalnie śmieszna katastrofa17 lip 2005****Kim Dzong Il to największy terrorysta świata, a Alec Baldwin wraz z połową hollywoodzkich gwiazd to lewicowi idioci - zdają się krzyczeć w swoim najnowszym dziele twórcy "South Parku". Trey Parker i Matt Stone tym razem na warsztat...104
 • Oczy jasne, szeroko zamknięte17 lip 2005*****Dwa lata temu album "Lifted Or The Story Is In The Soil, Keep Your Ear To The Ground" zainaugurował kult Conora Obersta - 22-letniego pieśniarza i autora piosenek z Omaha (w stanie Nebraska). Nagrywa on pod kryptonimem Bright Eyes,...104
 • Miles o północy17 lip 2005*****Gdy Miles Davis umierał w 1991 r., wraz z jego śmiercią bezpowrotnie przeminęła epoka bogów i herosów jazzu. Davis świętym na pewno nie był - film o nim, gdyby powstał, pewnie byłby szokiem na miarę "Głębokiego gardła" - ale był on...104
 • Przekręt Edypa17 lip 2005***Dwie kobiety rywalizujące o względy tego samego mężczyzny to dobry materiał na komedię. Gdy jedna z nich jest matką bohatera, robi się niebezpiecznie. A gdy cała trójka to wysoko wykwalifikowani oszuści, mamy murowany dramat. Największym atutem...104
 • Szczęśliwy nieboszczyk17 lip 2005Kanału TV Kultura nie oglądają nawet ci, którzy najgłośniej domagali się jego powstania Chcieliście klęski, to ją macie. Tak można zrecenzować dotychczasową działalność kanału TV Kultura. Mogą go obejrzeć jedynie wybrańcy, choć wszyscy abonenci...106
 • Dyskretny urok historyjek17 lip 2005Rozmowa z CARLOSEM RUIZEM ZAFÓNEM, hiszpańskim pisarzem109
 • Hollywood w Szanghaju17 lip 2005Tylko chińskie kino jest w stanie rywalizować z produkcjami z Ameryki Wystarczyło jedno pokolenie, by chińskie kino nie tylko dźwignęło się z upadku, lecz na powrót stało się światową potęgą. Dokonało się to za sprawą grupy młodych reżyserów,...110
 • Ueorgan Ludu17 lip 2005TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 28 (143) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 11 lipca 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Zapuszczamy żurawia do Szkocji Maciej Żurawski jednak będzie Szkotem, gdyż Celtic ustąpił przed pazernością...113
 • Skibą w mur - Lektury na chmury17 lip 2005"Anioły i demony" - ojciec Hejmo jako zbuntowany raper walczący z Gwardią Szwajcarską o nowe mikrofony w Watykanie Wraz z nadejściem sezonu urlopowego ożywiła się dyskusja wokół wakacyjnych lektur. Od gazetki ściennej po poważne tygodniki ogłasza...114