Dwóch snajperów kontra papież

Dwóch snajperów kontra papież

Dodano:   /  Zmieniono: 
Czy polska bezpieka planowała w 1983 r. zamach na Jana Pawła II 

Dariusz Baliszewski
Historyk, publicysta, autor programu "Rewizja nadzwyczajna"

Publiczne przekonanie, że to historyk pisze historię, jest tylko po części prawdziwe. Jak uczą dzieje, historię pisze ten, kto sprawuje władzę. Tak było i wówczas, gdy kurduplowaty, otyły, sadystyczny i sepleniący władca kazał się malować wysokim i szczupłym, a opisywać dobrotliwym i złotoustym. Tak jest i dziś, gdy jakikolwiek kurduplowaty władca zaczyna myśleć o własnym historycznym portrecie. Historyk od wieków stoi przed tym samym wyborem: służyć prawdzie i tylko prawdzie albo służyć władcy i tylko władcy, przy czym służba prawdzie, pomijając to, że jest nie opłacalna, wydaje się w ogóle niemożliwa. Czymże jest bowiem uprawianie historii, jeśli nie opracowywaniem i próbą interpretacji dostępnego materiału historycznego. Wystarczy jednak, by ktoś zgubił czy zniszczył ów materiał historyczny albo by taki czy inny władca zabronił pracy badawczej, by historyk ze swoim, pożal się Boże, "aparatem naukowym" mógł sobie podłubać... w archiwum!
Wielki polski lekarz prof. Julian Aleksandrowicz zapytany przed laty o prognozy dla ludzkości zadumał się, zatroskał i odpowiedział: Są fatalne! Jakież mogą być, skoro co roku na świecie ratować ludzkie życie uczy się raptem 25 tys. lekarzy, a równocześnie zabijać uczy się 25 mln żołnierzy. Polski historyk zapytany dzisiaj o prognozy dla polskiej, już niepodległej prawdy odpowiedzieć musi podobnie: a jakież mają być, skoro tych, którzy opowiadają się za prawdą, są dziesiątki, a tych, którzy godzą się z fałszerstwem lub namawiają do milczenia nad przeszłą zbrodnią i nieprawością, są tysiące. A jakaż ma być ta prognoza dla polskiej prawdziwej historii, skoro także ci, którzy do wczoraj głosili ludziom, że "Prawda ich wyzwoli", dziś sami zdają się od prawdy odwracać. Ależ nam się wydarzyło!

Niebezpieczne dokumenty
To nie historyk pisze historię. 10 lutego 1946 r. światową opinią wstrząsnął incydent opisany w prasie. Oto na terytorium niepodległej Czechosłowacji, w okolicy miasta S˙te˙chowice pod Pragą, wtargnął 13-osobowy oddział żołnierzy amerykańskich. Naruszona została suwerenność państwa. W lesie pod miastem wykopano 20 skrzyń z dokumentami. Nikt nie wiedział, co zawierały. Zabezpieczone były tonami materiałów wybuchowych. Jeden nieostrożny ruch groził zniszczeniem cennego archiwum. Amerykański oddział prowadzony przez sturmbanfźhrera SS pracował całą noc. Rano wywieziono skrzynie za granicę. Wobec protestów rządu czechosłowackiego 2 marca 1946 r. władze amerykańskie zwróciły Czechosłowacji rzekomą zawartość skrzyń. Według Amerykanów, było to archiwum niemieckiej służby bezpieczeństwa. Według władz czechosłowackich, zwrócono dokumenty, które Czesi w okresie powstania w Pradze powierzyli amerykańskiej opiece. Tego, co naprawdę zawierało archiwum, świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Ktoś bowiem wziął historię w swoje ręce.
26 sierpnia 1947 r. prasa brytyjska doniosła o włamaniu do Instytutu Historycznego im. Generała Sikorskiego w Londynie. Nikt nie wiedział, kim byli złodzieje i co ukradli. Nikt też nie wierzył, że ich rzeczywistym celem były pistolet lub odznaki orderowe generała. Od tego dnia historia bezskutecznie dopytuje się o dziennik gen. Sikorskiego, prowadzony przez wiele lat, który zaginął, nie wiadomo jak. Najprawdopodobniej dzienniki Edwarda Rydza-Śmigłego, innego naczelnego wodza, prowadzone aż do jego śmierci - tyleż tragicznej, ile tajemniczej - stały się powodem zbrodni na jego żonie Marcie. Po śmierci marszałka dokumenty zostały przewiezione w 1943 r. przez por. Michała Ejgina do Francji i wraz z pamiątkami przekazane wdowie. Gdy w lipcu 1951 r. policja francuska prowadziła śledztwo mające ustalić, kto i dlaczego zabił i poćwiartował starszą kobietę, brano pod uwagę różne powody, szukając sprawców w środowiskach narkomanów i handlarzy brylantów. Nikomu nie przyszło do głowy, że tego dnia bezpowrotnie "zaginął" dziennik marszałka, który Marta Rydz zamierzała opublikować. I w tej sprawie ktoś wziął historię w swoje zbrodnicze ręce.
Podobnych dziwnych faktów żywej, bo niebezpiecznej dla żywych, historii, można przywołać więcej. We Włoszech była to sprawa popełnionej w 1945 r. zbrodni na pięknej, 33-letniej Laffi, która weszła w posiadanie dzienników włoskiego szefa wywiadu gen. Mario Roatty, kompromitujących wysoko postawionych polityków. W Szwajcarii była to sprawa dzienników Mussoliniego zdeponowanych w jednym z banków, o które toczyły się wręcz walki (dokumenty do dziś pozostają w ukryciu). Podobnie krwawa i pełna tajemnic jest historia listów Churchilla do Mussoliniego, pisanych w latach 1940--1943. Ukryte gdzieś w Pirenejach latami stanowiły bezskuteczny cel poszukiwań kilku wywiadów. Być może wszystkie te dzienniki, listy i dokumenty odnalezione i ujawnione pozwoliłyby historię napisać na nowo. Być może ujawniłyby prawdziwą rolę, i to nie zawsze chlubną, różnych postaci, które dziś zajmują miejsce na piedestale. To jednak nie tylko historyk pisze historię.

Światło historii
Gdy w połowie lat 50. stalinowska Polska przeżywała szok spowodowany rewelacjami Józefa Światły, szefa X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który w audycjach Radia Wolna Europa ujawniał prawdę o stalinowskim aparacie władzy i służbie bezpieczeństwa, nikt nie wiedział, że rewelacje Światły to zaledwie niewielki procent jego zeznań składanych przed oficerami CIA. Nikt nie wiedział, że ukryte przed historią zostały do dziś wszystkie nazwiska operacyjne, nazwiska oficerów i doradców radzieckich i ich prawdziwa rola w historii. Wszystkie nazwiska agentów, bez których stalinizm w polskiej postaci byłby niemożliwy, a które Światło znał i wymienił. Nikt nie wiedział, że w zamian za usługi zmieniono mu twarz i tożsamość, by jako dyrektor niewielkiego domu towarowego w środkowych Stanach mógł (do połowy lat 90.) dożyć spokojnie swych dni. I zapewne nikt nigdy nie pozna prawdy w tej sprawie. Czy wiadomo, dlaczego i kto pisze za nas naszą historię?
Czy wiadomo, dlaczego tak naprawdę ktoś, kto sprawuje władzę, nie pozwala dziś ujawnić nazwisk księży agentów, grożąc prawem kanonicznym samemu poszkodowanemu? Zapewne nie wiadomo. Być może nie chodzi tu tylko o problem naiwnych, zbyt gadatliwych, dobrodusznych kapłanów. Być może w tle tej kłopotliwej sprawy kryje się znacznie większa i boleśniejsza tajemnica. Nie opowie jej historyk. Domysły może snuć jedynie publicysta w wolnej prasie.

Relacja, której nie było
"Zdaniem zachodnich służb specjalnych, grupa oficerów SB, która później zamordowała księdza Jerzego Popiełuszkę, przygotowywała zamach na papieża podczas jego czerwcowej wizyty w Polsce" - w kalendarium zamachów na Jana Pawła II opublikowanym przez "Wprost" w nr. 51/52 z 23 grudnia 2001 r. ta informacja dotyczy 1983 r., a więc drugiej pielgrzymki polskiego papieża do ojczyzny.
Jak wynika z pewnej relacji, nigdy przez nikogo nie podpisanej, trzy tygodnie przed rozpoczęciem pielgrzymki papieża do Polski do jednego z członków Rady Prymasowskiej zadzwonił, prosząc o rozmowę, pewien emerytowany pułkownik. Przed wojną był polskim harcerzem w Gdyni. Po wrześniu 1939 r. został przymusowo wcielony do Wehrmachtu, jako strzelec wyborowy dosłużył się tam Krzyża Żelaznego z liśćmi dębowymi. W 1941 r. zdołał uciec przez linię frontu. Znający kilka języków obcych, niebywale zdolny i inteligentny młody człowiek komuś spodobał się tak bardzo, że znalazł się w Biełoomucie, jednej z trzech baz w I Centrali Samodzielnego Batalionu Specjalnego. Zajmował się szkoleniem i przerzutem grup wywiadowczych do Polski. W końcu 1943 r. został zrzucony na Pomorzu jako dowódca grupy "Wołga" Centralnego Zarządu Wywiadu NKWD. W Polsce jego grupa znalazła się w strukturach wywiadu strategicznego GRU. Tak stał się oficerem Smiersza. Jego życie zapisywało jedną z najbłyskotliwszych karier w polskiej armii. Po wojnie został szefem Biura Wojskowego KBW, a następnie na etacie wojskowym - szefem Biura Wojskowego Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej.
Jego kariera pomyślnie przebiegała aż do 1968 r., gdy mając córkę na studiach, odmówił tow. Józefowi Kępie użycia oddziałów ZOMO do pacyfikacji studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Przeszedł na emeryturę. W tej służbie jednak emerytura jest pojęciem umownym. Któregoś dnia jako członek Priwislanskiego Kraju, którym to kryptonimem określano polskich agentów Smiersza, znalazł się na spotkaniu z wysokim funkcjonariuszem KGB. To, co usłyszał, skłoniło go do działania. Stąd telefon do członka Rady Prymasowskiej. Podczas tego spotkania poinformował o planowanym zamachu na życie Jana Pawła II. Nie znał szczegółów. Wiedział, że ma strzelać dwóch ludzi i że to mają być agenci Priwislanskiego Kraju. Gdzie - nie wiedział. Podejrzewał, że w Częstochowie albo Nowej Hucie. Powiedział: - Wiecie, co z tym zrobić.

Taktyka cichego rozgłosu
Prawdę powiedziawszy, nikt, a do tajemnicy dopuszczono ledwie kilku ludzi, nie wiedział, co zrobić. Władzom bezpieczeństwa nie ufano. Zdecydowano się na osobisty kontakt z Ojcem Świętym przez o. Czesława Drzyzgiewicza, przeora franciszkanów i proboszcza parafii św. Antoniego w Warszawie, który pozostawał w przyjaźni z Karolem Wojtyłą od lat krakowskich, gdy Wojtyła był proboszczem u św. Floriana. Z Rzymem porozumiewano się drogą radiową przez sekretariat nuncjatury. W Warszawie utworzył się kilkuosobowy sztab z księdzem kanonikiem Henrykiem Górniakiem. W Rzymie kilkuosobowy sztab z kard. Silvestrinim. Po wielu nerwowych dniach w Rzymie podjęto decyzję o jedynym możliwym przeciwdziałaniu, czyli nadaniu sprawie cichego rozgłosu, tak by do mocodawców zamachu dotarła informacja: "o wszystkim wiemy". Pozostawało już tylko modlić się i czekać na to, co się wydarzy.
Jak wiadomo, nie wydarzyło się nic. Nie było zamachu na Ojca Świętego podczas jego pielgrzymki do Polski w 1983 r. Czy dlatego, że taktyka cichego rozgłosu okazała się skuteczna, czy z innego powodu - trudno powiedzieć. Dla ludzi, których nazwisk nikt nigdy nie pozna, a którzy w tej sprawie działali, nie ulega kwestii, że cała ta nieprawdziwa historia zdarzyła się naprawdę. Dziś tylko jedno nie ulega wątpliwości: to nie tylko historycy piszą historię.
Więcej możesz przeczytać w 24/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 24/2006 (1227)

 • Na stronie - 101. na liście "Wprost"18 cze 2006Mimo gilotyny podatkowej bezlitośnie strzygącej uczciwych obywateli do gołej skóry jesteśmy coraz zamożniejsi3
 • Skaner18 cze 2006SKANER POLSKA CIA OSKARŻONA EUROPA Ponad 20 krajów, w tym co najmniej 14 europejskich, współpracowało z CIA. Chodzi o tajne operacje przewożenia samolotami osób podejrzanych o terroryzm do nielegalnych więzień, gdzie miano ich przesłuchiwać. To...6
 • Niemieckie mistrzostwa latynoskie18 cze 2006Podczas mundialu Niemcy chcą zaprzeczyć własnemu charakterowi narodowemu Agaton Koziński z Gelsenkirchen Na mundialu w Niemczech wszystko wygląda inaczej, niż nam się zdawało. Polacy nie pałali żądzą zemsty na Niemcach za II wojnę światową (na...8
 • Dossier18 cze 2006JANUSZ KOCHANOWSKI Rzecznik praw obywatelskich "Nigdy nie jest tak, że prawa obywatelskie są w pełni przestrzegane, tak jak nigdy nie jest tak, żebyśmy byli dostatecznie domyci" Polskie Radio Program III JAN ROKITA Wiceprzewodniczący PO "Co do...13
 • Sawka czatuje18 cze 2006Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)14
 • Playback18 cze 2006Andrzej Lepper, wicepremier i minister rolnictwa, i Roman Giertych, wicepremier i minister edukacji © M. STELMACH18
 • Poczta18 cze 2006KLAN SPECJALISTÓW Dobrze, że poruszyliście temat młodych lekarzy ("Klan specjalistów"). Jestem lekarzem emigrantem. W starej unii przyjęto mnie z otwartymi ramionami. Pozwolono mi - bez żadnych warunków wstępnych - robić to, czego nauczyłem się w...18
 • Ryba po polsku - Szafa w szafie18 cze 2006Mniej mnie interesuje, co Lesiak miał w szafie, a bardziej - u kogo w szafie mieścił się Lesiak ze swoją szafą Maciej Rybiński Meble odegrały w najnowszej historii Polski ogromną rolę. Najpierw mebli było za mało, zwłaszcza stołków. Większość...19
 • Z życia koalicji18 cze 2006Najlepiej niech i geje, i wszechpolacy siedzą w domach i na ulice nie wychodzą - zaproponował Roman Giertych. Propozycja sensowna, bo w centrum stolicy i tak tłoczno, ale uzasadnienie to dopiero cymes. Ano, nie powinni oni demonstrować, bo...20
 • Z życia opozycji18 cze 2006Niektórzy dostrzegli na kongresie PiS objawy, jakie wywołuje płyn Coccolino. Mięknięcie (a tak przy okazji - ksywę Coccolino miał w dawnych czasach Michał Kamiński, ale prosimy jej nie używać, bo strasznie jej nie lubi). Widzieliśmy na przykład,...21
 • Nałęcz - Świadectwo rozwydrzenia18 cze 2006Jeśli Samoobronie uda się zawłaszczyć samorządy, obywatelom pozostanie już tylko zemsta przy urnach Tomasz Nałęcz Samoobrona planuje zmienić sposób wyboru prezydentów, burmistrzów i wójtów. Nie chce, by o tym decydowali obywatele w bezpośrednich...22
 • Fotoplastykon18 cze 200623
 • Ministerstwo ochrony mafii18 cze 2006Kolejni ministrowie finansów nie reagowali na informacje o wpływach mafii w resorcie24
 • Brat swojego brata18 cze 2006Przyrodni brat Leszka Millera wyłudził milion złotych od paliwowych baronów, powołując się na wpływy wśród polityków lewicy Grzegorz Indulski Jarosław Jakimczyk Jedynym jego kapitałem było nazwisko. Niczym Nikodem Dyzma poznawał kolejnych ważnych...28
 • Czerwoni marszandzi18 cze 2006Reporterzy "Wprost" odnaleźli niektóre obrazy skradzione z gmachu KC PZPR pod koniec istnienia PRL30
 • Gejolucja18 cze 2006Ostatecznym celem ruchu gejowskiego jest rozbicie tradycyjnej rodziny Paweł Lisicki Pięćdziesięciu gejowskich aktywistów przepasanych tęczowymi szarfami wdarło się w czasie mszy do katedry katolickiej w Minneapolis. Gdy ksiądz odmówił im...34
 • Konfident z wyboru18 cze 2006Kazimierz Koźniewski, wieloletni publicysta "Polityki", był jednym z najcenniejszych współpracowników UB i SB Sławomir Cenckiewicz Piotr Gontarczyk Jestem zawsze lojalnym obywatelem, który nigdy nie oszukał państwa na grosz, nigdy kilometra nie...38
 • Giełda18 cze 2006Hossa Świat Transatlantycki parkiet Powstanie pierwsza giełda transatlantycka z połączenia New York Stock Exchange i Euronextu, skupiającego giełdy w Amsterdamie, Brukseli, Lizbonie i Paryżu. Połączenie ułatwi międzynarodowe transakcje. Fuzję...42
 • Harce na fundamencie18 cze 2006Czy Polska będzie Zimbabwe, czy Brazylią? Witold M. Orłowski Co uczynią z Polski nasi populiści? Czy zahamują rozwój, czy doprowadzą budżet do katastrofy, czy przegnają z kraju zagranicznych inwestorów? Jeśli wziąć pod uwagę tylko wskaźniki...44
 • Ficokracja18 cze 2006Słowacja zaraziła się chorobą populizmu Agaton Koziński Mikulás Dzurinda już przeszedł do legendy. Bo nie ma drugiego polityka, który ma szansę po raz trzeci zostać szefem rządu (wybory odbędą się 17 czerwca), mimo że jego partia ani razu...48
 • Belką po artystach18 cze 2006Co zrobić, żeby twórca był syty i budżet cały? Robert Gwiazdowski Prezydent Centrum im. Adama Smitha Czy wicepremier Zyta Gilowska została wpędzona, jak twierdzą obserwatorzy polskiego życia politycznego, przez braci Kaczyńskich w pułapkę pod...50
 • Akcja "Obligacja"18 cze 2006Ludzie Marka Belki przejęli kontrolę nad Bankiem Gospodarki Żywnościowej Jan Piński To nie resort skarbu, lecz zarząd BGŻ, na którego czele stoi Jacek Bartkiewicz, współpracownik Marka Belki, wybrał dla banku inwestora Obrobić bank to jeszcze nic....52
 • Kopalnia cudów18 cze 2006Bogdanka dowodzi, że polskie górnictwo może być dochodowe Michał Zieliński Jeszcze trzynaście lat temu była to najgorsza polska kopalnia węgla. Oceniano wówczas, że nie ma żadnych szans na przetrwanie. Ale Bogdanka przetrwała i dziś jest uznawana...54
 • Kulczyk na Dzikich Polach18 cze 2006Najbogatszy Polak rzuca wyzwanie ukraińskim oligarchom Jan Piński Orest Sochar Kijów Skromne oblicze polskiej burżuazji" - pod takim tytułem ukazał się na początku kwietnia wywiad z Janem Kulczykiem w ukraińskim dzienniku "Djeło". 56-letni...58
 • Załatwione odmownie - Europa Łacińska18 cze 2006Polska maszeruje w stronę eurosklerotycznej, zachodniej Europy Jan Winiecki Naświecie obserwujemy pochody zmierzające w przeciwnych kierunkach. Zaniepokojonych czytelników mojej generacji chcę od razu uspokoić, że nie są to pochody pierwszomajowe,...62
 • Supersam18 cze 200664
 • Auto dla pasażerów18 cze 2006Projektanci samochodów coraz częściej przywiązują taką samą wagę do komfortu podróży kierowcy, jak i pasażerów. Nowa kompaktowa Skoda Roomster to wręcz idealne auto dla podróżujących na tylnych fotelach. Nowatorski system aranżacji tylnych siedzeń...64
 • Styl Julii Roberts18 cze 2006Marka Calvin Klein, której popularność przyniosła bielizna i odzież sportowa, powinna się teraz kojarzyć z efektownymi kreacjami. Francisco Costa, główny projektant firmy, otrzymał właśnie Oscara Mody w Nowym Jorku dla najlepszego projektanta mody...64
 • Ekran z kryształkami18 cze 2006Kryształy Swarovskiego, które zdobiły już m.in. buty Hugo Bossa, suknie Giorgia Armaniego, a nawet karoserię Mercedesa, stały się elementem wykończenia specjalnej serii telewizorów LCD Individual Editio marki Loewe. Oprócz tego sprzęt wyróżnia się...64
 • Zegarki na lato18 cze 2006Obchodząca w tym roku 25. urodziny marka Guess, znana m.in. ze współpracy z Paris Hilton, wypromuje na polskim rynku linię zegarków - Secret Garden. Czasomierze wykonane z polerowanego srebra wyróżnia wzornictwo retro - tureckie aplikacje na...64
 • Terror kibiców18 cze 2006Mężczyzna nie interesujący się futbolem to w naszej kulturze wariat Krzysztof Skiba Ten, kto nie interesuje się piłką nożną, nie istnieje. Na czas mistrzostw świata w piłce kopanej każdy, komu obojętne są zmagania piłkarzy, może się zakopać....66
 • Wielka Zapora18 cze 2006Tama Trzech Przełomów b dzie dla obecnych władców Chin tym, czym był Wielki Mur dla dynastii Ming Agaton Koziński          [Powiększ]    W Chinach nie liczą się koszty, tylko rozmach. Żeby można było się pochwalić tonami wylanego betonu, zużytej...72
 • Bikini mini18 cze 2006Im więcej równości, tym więcej nagości Michał Zaczyński Ten strój to apoteoza nędzy pod przykrywką luksusu - tak mówiono o małej czarnej Coco Chanel. Kostium bikini został natomiast potępiony przez Watykan, a jego noszenie zakazane prawnie m.in. w...74
 • Dwóch snajperów kontra papież18 cze 2006Czy polska bezpieka planowała w 1983 r. zamach na Jana Pawła II Dariusz Baliszewski Historyk, publicysta, autor programu "Rewizja nadzwyczajna" Publiczne przekonanie, że to historyk pisze historię, jest tylko po części prawdziwe. Jak uczą dzieje,...78
 • Know-how18 cze 2006Bóg nauki "Niels Bohr wywarł większy wpływ na fizykę i fizyków w XX stuleciu niż jakikolwiek innych uczony, nawet Albert Einstein" - twierdził Werner Heisenberg, twórca zasady nieoznaczoności. Einstein stał się ulubieńcem mediów, lecz to duński...82
 • Aerozol na próchnicę18 cze 2006Koncerny farmaceutyczne i stomatolodzy wolą się zajmować leczeniem próchnicy niż jej zapobieganiem84
 • Piramida bzdur18 cze 2006Najstarsza na świecie budowla w Bośni jest tak samo prawdziwa jak nadajnik radiowy w Arce Przymierza Marta Landau Do łączenia kamiennych bloków odkrytej w Bośni piramidy użyto tego samego rodzaju spoiwa co w piramidach egipskich! Tak twierdzi...88
 • Modelowanie człowieka18 cze 2006Biomateriały nowej generacji rosną wraz z pacjentem albo są wchłaniane przez organizm Jan Stradowski Dorota Wajland z Malborka, 27-letnia bohaterka reportażu "Powrócić do życia" wyemitowanego w TVN, przez trzy lata była pozbawiona dużej części...90
 • Bez granic18 cze 2006Wieczny król Król Rama IX przetrwał 17 zamachów stanu, odrodzenie demokracji w latach 80. i ostatni kryzys rządowy wywołany przez kontrowersyjnego, populistycznego premiera Thaksina Shinawatrę. Dlatego 60. rocznicę wstąpienia na tron Ramy IX,...92
 • Tyrania egzotycznych sojuszy18 cze 2006Polska była państwem silnym, gdy opierała swą politykę zagraniczną na osi północ - południe Dominika Ćosić z Brukseli Agata Jabłońska Sławomir Mrożek 20 lat temu w "Kontrakcie" napisał, że Polska to kraj "na wschód od Zachodu i na...94
 • Królowa reklamy monarchii18 cze 2006Elżbieta II jest najbardziej pracowitym władcą w dziejach Wielkiej Brytanii98
 • Bratobójcza Autonomia18 cze 2006Konflikty między Palestyńczykami grożą wybuchem krwawej wojny domowej Henryk Szafir z Jerozolimy Wczasie niedawnych rozmów z przywódcami izraelskimi prezydent Palestyńczyków Abu Mazen mówił, że tym razem "pójdzie do samego końca". Przecież...102
 • Cytrynowe pomarańcze18 cze 2006Na skraj przepaści prowadzi Ukrainę wielotygodniowy maraton kłótni koalicjantów Agnieszka Korniejenko Od wyborów parlamentarnych na Ukrainie upłynęły ponad dwa miesiące i nic nie wskazuje na to, aby została utworzona zgodna pomarańczowa koalicja...104
 • Menu18 cze 2006KRÓTKO PO WOLSKU Poprawka z patriotyzmu Projekt ministra Giertycha, aby wprowadzić do szkół wychowanie patriotyczne jako osobny przedmiot, jest tak dobry, że aż strach. Rodzi jednak wiele pytań. Po pierwsze, kto ma uczyć? Jeśli ma to być przedmiot...108
 • Recenzje18 cze 2006110
 • Japoński przekładaniec18 cze 2006"Takeshis' " to początkowo dowcipny, później jednak coraz bardziej chaotyczny filmowy esej, w którym Takeshi Kitano stara się przeprowadzić autoironiczną wiwisekcję dwoistości swojej kariery, od telewizyjnego komika do cenionego autora...110
 • Książka jak papieros18 cze 2006Cieniutki objętościowo debiut Juliusza Strachoty to zbiór impresyjnych opowiadań, których akcja toczy się na warszawskiej Pradze. Po lekturze w pamięci pozostaje zaledwie jedno opowiadanie, w którym głównym bohaterem jest syrop Tussipect....110
 • Cudze chwalą18 cze 2006Tej monografii nie musiał pisać Anglik. Tak jak inny Anglik nie musiał nam pisać historii powstania warszawskiego czy dziejów Wrocławia, a jeszcze inny - historii polskich dywizjonów lotniczych walczących w obronie Wysp Brytyjskich. Ale skoro nasi...110
 • Cudze chwalą18 cze 2006Tej monografii nie musiał pisać Anglik. Tak jak inny Anglik nie musiał nam pisać historii powstania warszawskiego czy dziejów Wrocławia, a jeszcze inny - historii polskich dywizjonów lotniczych walczących w obronie Wysp Brytyjskich. Ale skoro nasi...110
 • Sztuka kreacji18 cze 2006Castelbajac ubierał Madonnę i Jana Pawła II Iga Nyc Moda pretenduje do miana sztuki, a sztuka musi być modna. Dlatego sławni kreatorzy czerpią z artystów, a artyści z kreatorów. Przenikanie się mody i sztuki to podstawa sukcesu Davida...112
 • Londyn na bis18 cze 2006Po cenie biletu do kina można latem wziąć udział w koncertach londyńskiej Royal Albert Hall Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek z Londynu Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Londynu, nie znałem języka, ale bardzo chciałem dostać pracę. 15 funtów...114
 • Górna półka - I czasopisma18 cze 2006Jerzy Marek Nowakowski "Arcana" prof. Andrzeja Nowaka (na zdjęciu) i "Międzynarodowy Przegląd Polityczny Konrada Szymańskiego to autorskie czasopisma ich redaktorów" Złote czasy miesięczników i kwartalników to epoka "późnego Gierka" i stan...118
 • Pazurem - Terentiew - na kolana!18 cze 2006Żądamy Holoubka i Pendereckiego na okrągło: 24 na 24. Przez siedem dni w tygodniu! Wiesław Kot Abdykacja Niny Terentiew, szefowej Dwójki, odbyła się w tonacji "koniec z biesiadami - zaczynamy misję". Nina się tłumaczy, ale zza okularów, z...120
 • Ueorgan Ludu18 cze 2006Nr 23 (190) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 12 czerwca 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Mistrzostwa mamy z głowy, ale jest jeszcze mecz z Niemcami. DAŁ NAM PRZYKŁAD WŁ. JAGIEŁŁO, JAK ZWYCIĘŻAĆ MAMY! Ponieważ w meczu z Ekwadorem najlepsi byli...121
 • Skibą w mur - Zenek i zakonnica18 cze 2006Mistrz Laskowik bawi i daje do myślenia jak za dawnych czasów Krzysztof Skiba Uwaga! Uwaga! Nadajemy komunikat specjalny. Legenda kabaretu Zenon Laskowik jest w świetnej formie. Po wielu latach milczenia powrócił. Właśnie krąży ze swym nowym...122