Tyrania egzotycznych sojuszy

Tyrania egzotycznych sojuszy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polska była państwem silnym, gdy opierała swą politykę zagraniczną na osi północ - południe

Dominika Ćosić z Brukseli
Agata Jabłońska

Sławomir Mrożek 20 lat temu w "Kontrakcie" napisał, że Polska to kraj "na wschód od Zachodu i na zachód od Wschodu". W wolnej Polsce te słowa wciąż są jednym z wyznaczników polityki zagranicznej. Cały czas sytuujemy naszą politykę i budowanie tzw. infrastruktury na osi wschód - zachód. Tymczasem nawet prof. Bronisław Geremek, autor idei trójkąta weimarskiego, z umiarkowanym entuzjazmem ocenia dziś opieranie naszej polityki zagranicznej na sojuszu z Paryżem i Berlinem. Zresztą trójkątna efemeryda zmarłaby dawno, gdyby nie negocjacje akcesyjne z Brukselą. Relacje weimarskie są jednak modelowe w porównaniu z atmosferą polskich kontaktów z Rosją. Może więc nadszedł czas, by powiedzieć, że Polska to kraj położony między północą a południem. Szczególnie że taki podział we współczesnej Europie ma charakter dużo mniej ideologiczny niż rozróżnienie między dobrym zachodem i złym wschodem kontynentu.

Gwiaździste układy
- Rola Francji i Niemiec jako najważniejszych partnerów strategicznych Polski się wyczerpała. Teraz najlepsza dla Warszawy jest polityka zmiennych sojuszy - mówi "Wprost" prof. Geremek. Entuzjastą tego pomysłu jest także Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący europarlamentu. - Nazwałbym to różnorodną geometrią polityczną. Układy wewnątrz unii są raczej gwiaździste niż trójkątne - mówi.
Podejście do polityki wschodniej, energetycznej i ochrony środowiska zbliża nas do krajów bałtyckich i skandynawskich, polityka spójności łączy Polskę z innymi nowymi krajami UE, polityka rolna z Francją, a liberalizm gospodarczy z Wielką Brytanią, Irlandią, Szwecją i Danią. Z Węgrami, w których aktywnego sojusznika w sprawach energetycznych czy wschodnich dotąd nie mieliśmy, łączy nas podejście do rozszerzenia unii. - Popierając się, możemy zwiększyć nasze szanse. Zasada handlu wymiennego to jedna z najskuteczniejszych metod politycznych - mówi polski dyplomata w Brukseli.
Na razie jednak polityka zmiennych sojuszy udaje się Polakom jedynie w europarlamencie. W Brukseli się śmieją, że kiedy zabiera głos brytyjski chadek Charles Tannock, to mówi w imieniu Polaków. Hiszpanów i Portugalczyków nasi eurodeputowani starają się zachęcić do zajęcia wspólnego stanowiska w sprawach wschodnich, obiecując w zamian poparcie w sprawie sytuacji na Kubie i w krajach latynoskich. Co stoi na przeszkodzie zawieraniu takich układów przez rząd w Warszawie? - Powodu innego niż polskie kompleksy nie ma. Tak bardzo brakuje nam pewności siebie, że wciąż musimy sobie znajdować przyjaciół, podczas gdy silne kraje zmieniają sojusze w zależności od interesów. To są sojusze tematyczne, i często zależą od aktualnej ekipy rządzącej - dodaje Saryusz-Wolski. Doskonałym przykładem nieudanego, zapowiadającego się na stały sojusz, były relacje rządu w Warszawie z Hiszpanią José Maríi Aznara. Wydawało się, że niemal wszystko łączy dwa duże rolnicze kraje, leżące na linii północ - południe, w dodatku pielęgnujące stosunki z Waszyngtonem. Kiedy zmienił się rząd w Madrycie, punkty styczne znikły.

Fińska wizja
Paweł Zalewski
przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych

"Nasza polityka wobec państw bałtyckich była do tej pory wyjątkowo nie konsekwentna"
O budowaniu sojuszy z Ukrainą polskie władze mówią od początku lat 90. Przez lata wprowadzenie idei międzymorza, NATO bis w Polsce czy osi bałtycko-czarnomorskiej na Ukrainie było nierealne nie tylko z powodu słabości sojuszników, ale też sprzeciwu Kremla i braku entuzjazmu dla tych idei na Zachodzie. Przełomem mogła być "pomarańczowa rewolucja", ale polscy politycy zamiast wspierać naszą obecność gospodarczą w Kijowie, rozpamiętują swą rolę w wydarzeniach sprzed półtora roku. Efekt? "Głównym adwokatem Ukrainy w Europie są Niemcy" - oświadczył trzy miesiące temu w Bundestagu Wiktor Juszczenko.
Podobnie jest z innymi krajami regionu Morza Bałtyckiego, z którymi Warszawa mogłaby zbudować stosunkowo trwałe sojusze. - Nasza polityka wobec tych państw była dotychczas wyjątkowo niekonsekwentna bądź nie było jej wcale - twierdzi Paweł Zalewski, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dobrym przykładem są relacje z Litwą. Na forum UE łączy nas niemal wszystko: stosunek do bezpieczeństwa energetycznego, polityki wschodniej i historycznej - jedynie Warszawa i Wilno korygują selektywną pamięć krajów zachodnich w Parlamencie Europejskim. Były minister spraw zagranicznych Dariusz Rosati uważa, że to Warszawa marnowała do tej pory szanse bliskiego sojuszu z Wilnem. - Litwini wysyłali nam sygnały zachęcające do współpracy, które ignorowaliśmy. Państwa nadbałtyckie z chęcią powierzyłyby nam rolę lidera, który wyznaczy kierunki działań - uważa Rosati. Według byłego prezydenta Litwy Vytautasa Landsbergisa, sojusz Wilna i Warszawą jest konieczny. - Osobno nic nie zdziałamy, występując razem także z Łotwą i Estonią możemy dużo zyskać. Stanowisko unii w sprawie "pomarańczowej rewolucji" to efekt naszych wspólnych starań - mówi "Wprost" Landsbergis. Pozytywnie ocenia to, iż Litwa była jednym z pierwszych państw, które odwiedził Lech Kaczyński. - Tylko że jedna wizyta nie załatwi sprawy. Powinniśmy wypracowywać wspólne stanowiska w ważnych projektach europejskich - uważa Landsbergis. Jacek Saryusz-Wolski nie kryje zdziwienia. - Do tej pory to Litwini bali się polskich przywódczych ambicji, ze szkodą dla siebie i dla nas - podkreśla.
Strachem sąsiadów przed "mocarstwowymi ambicjami" Polski nie da się jednak wytłumaczyć, dlaczego Warszawa nie ma zażyłych relacji z Estonią czy Szwecją. - A to przekłada się na stratę pieniędzy - mówi fiński poseł Alexander Stuub. Wymiar północny polityki europejskiej to idea analogiczna do wymiaru południowego, który sprawia, że kraje basenu Morza Śródziemnego są objęte przywilejami finansowymi. Finlandia, która w lipcu przejmie przewodniczenie UE, uznała wymiar północny za priorytet swojej prezydencji. Warto, by rząd w Warszawie to zauważył, bo innych ważnych dla Polski spraw w Helsinkach nie załatwi. Finowie nie chcą się angażować w sprawy bezpieczeństwa energetycznego, wychodząc z założenia, że można - tak jak oni - mieć dobre stosunki z Rosją i być od niej w 100 proc. zależnym gazowo.

Nie tylko rura
Wśród północnych sąsiadów, takich jak Estonia czy Łotwa, nie znajdziemy sprzymierzeńców w krytyce eurokonstytucji, bo te państwa niewiele tracą na odejściu od traktatu nicejskiego, ale to właśnie w Rydze czy Tallinie mogą się znaleźć bezcenne głosy, które zaważą na przyszłości Gazociągu Północnego. Z bałtyckimi sąsiadami możemy jednak załatwiać nie tylko sprawy unijne czy energetyczne. - Skandynawowie mają potężne tradycje w promowaniu takich wartości, jak wolności obywatelskie, a na organizowane przez nich akcje Rosjanie nie reagują tak alergicznie jak na nasze - mówi jeden z doradców prezydenta Kaczyńskiego. Przykładem może być powołany rok temu polsko-szwedzki fundusz, wykorzystujący doświadczenia "Solidarności", dzięki któremu ma być wspierana opozycja na Białorusi. Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Rady Państw Morza Bałtyckiego w Rejkiawiku to Szwedzi podnieśli problem demokratyzacji Białorusi, za co szef rosyjskiego rządu Michaił Fradkow odmówił spotkania szwedzkiemu premierowi Göranowi Perssonowi.
- Wymiar północny jest ważny nie tylko z egoistycznego punktu widzenia krajów basenu Morza Bałtyckiego. To szansa dla całej unii. Dzięki skoncentrowaniu się wokół osi północ - południe środek ciężkości mógłby się przesunąć z dawnego serca Europy bardziej na wschód, bo na razie jesteśmy na peryferiach Europy - uważa Antti Peltomki, sekretarz stanu ds. polityki unijnej w rządzie fińskim.

Rola zwornika
- Szansą dla Polski może być zgranie rejonu Morza Bałtyckiego z poszczególnymi państwami grupy wyszehradzkiej - twierdzi Paweł Zalewski i dodaje, że w naszej historii byliśmy państwem silnym zawsze, gdy udawało nam się zbudować politykę zagraniczną na osi północ - południe.
Koncepcja międzymorza, znana też jako ABC (Adriatyk, Bałtyk i Morze Czarne), jedna z najstarszych w polskiej polityce zagranicznej, narodziła się w 1919 r. Federacja państw międzymorza miała być przeciwwagą dla Imperium Rosyjskiego. Idea załamała się jednak już na początku lat 20. Litwa nie chciała konfederacji z Polską, podobnie jak Czechosłowacja, a Ukrainę Józef Piłsudski, choć pod przymusem, "sprzedał". Porażka aktu 25 marca i koncepcji federalistycznych zaowocowały osamotnieniem Polski w międzywojniu. Do koncepcji bałtycko-czarnomorskiej nawiązywał po wojnie Juliusz Mieroszewski, rysując wizję współpracy Polski z krajami ULB (Ukraina - Litwa-Białoruś) jako warunek konieczny wyzwolenia spod panowania sowieckiego.
Po 1989 r. do idei wracano nieśmiało. Krokiem w tym kierunku było powstanie grupy wyszehradzkiej w 1991 r., a rok później środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA). Potem były próby przyciągania Ukrainy do zachodu, ściślejszej współpracy polsko-bałtyckiej, kolejne spotkania Rady Państw Morza Bałtyckiego, ale skutki polityczne były mniej niż mierne. Jedną z odsłon realizacji tego projektu było powołanie rok temu Wspólnoty Demokratycznego Wyboru, co Kreml uznał za tworzenie "kordonu sanitarnego" wokół Rosji.
Aby Polska mogła stać się zwornikiem między Północą a Południem, musiałaby mieć do zaoferowania sieć portów, terminale kolejowe czy autostrady. Nie ma ich, choć - jak wyliczyli eksperci Komisji Europejskiej - nawet bez skoordynowanej polityki zagranicznej naszego rządu wybudowanie zaledwie 150 km autostrady A-1 (koszt około 3 mld zł) "pociągnie za sobą gospodarczy wzrost nie tylko Polski, ale też nowych krajów członkowskich UE i stworzy alternatywę dla przeciążonych połączeń północ - południe, zwłaszcza w relacjach z obszarami nadbrzeżnymi Morza Północnego". Identyczne prognozy dotyczą autostrady A-3, która ma biec wzdłuż zachodniej granicy. Tyle że zamiast się zastanawiać, jak można zarobić na tranzycie, Polacy podróżują z Wrocławia do Szczecina autostradą przez Niemcy, omijają dziurawe krajowe drogi. I sami zastanawiają się, czy przypadkiem Wrocław i Szczecin to nie są już Breslau i Stettin. Odłogiem leżą też takie projekty, jak Via Baltica czy Via Intermare, której nie wpisano jeszcze nawet na listę tras europejskich.
Sir Winston Churchill mawiał, że sojusze są zmienne, a jedynie interes stały. Kolejne rządy w Warszawie udowodniły, że można działać odwrotnie. Nie uzasadniły tylko po co.
Więcej możesz przeczytać w 24/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 24/2006 (1227)

 • Na stronie - 101. na liście "Wprost"18 cze 2006Mimo gilotyny podatkowej bezlitośnie strzygącej uczciwych obywateli do gołej skóry jesteśmy coraz zamożniejsi3
 • Skaner18 cze 2006SKANER POLSKA CIA OSKARŻONA EUROPA Ponad 20 krajów, w tym co najmniej 14 europejskich, współpracowało z CIA. Chodzi o tajne operacje przewożenia samolotami osób podejrzanych o terroryzm do nielegalnych więzień, gdzie miano ich przesłuchiwać. To...6
 • Niemieckie mistrzostwa latynoskie18 cze 2006Podczas mundialu Niemcy chcą zaprzeczyć własnemu charakterowi narodowemu Agaton Koziński z Gelsenkirchen Na mundialu w Niemczech wszystko wygląda inaczej, niż nam się zdawało. Polacy nie pałali żądzą zemsty na Niemcach za II wojnę światową (na...8
 • Dossier18 cze 2006JANUSZ KOCHANOWSKI Rzecznik praw obywatelskich "Nigdy nie jest tak, że prawa obywatelskie są w pełni przestrzegane, tak jak nigdy nie jest tak, żebyśmy byli dostatecznie domyci" Polskie Radio Program III JAN ROKITA Wiceprzewodniczący PO "Co do...13
 • Sawka czatuje18 cze 2006Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)14
 • Playback18 cze 2006Andrzej Lepper, wicepremier i minister rolnictwa, i Roman Giertych, wicepremier i minister edukacji © M. STELMACH18
 • Poczta18 cze 2006KLAN SPECJALISTÓW Dobrze, że poruszyliście temat młodych lekarzy ("Klan specjalistów"). Jestem lekarzem emigrantem. W starej unii przyjęto mnie z otwartymi ramionami. Pozwolono mi - bez żadnych warunków wstępnych - robić to, czego nauczyłem się w...18
 • Ryba po polsku - Szafa w szafie18 cze 2006Mniej mnie interesuje, co Lesiak miał w szafie, a bardziej - u kogo w szafie mieścił się Lesiak ze swoją szafą Maciej Rybiński Meble odegrały w najnowszej historii Polski ogromną rolę. Najpierw mebli było za mało, zwłaszcza stołków. Większość...19
 • Z życia koalicji18 cze 2006Najlepiej niech i geje, i wszechpolacy siedzą w domach i na ulice nie wychodzą - zaproponował Roman Giertych. Propozycja sensowna, bo w centrum stolicy i tak tłoczno, ale uzasadnienie to dopiero cymes. Ano, nie powinni oni demonstrować, bo...20
 • Z życia opozycji18 cze 2006Niektórzy dostrzegli na kongresie PiS objawy, jakie wywołuje płyn Coccolino. Mięknięcie (a tak przy okazji - ksywę Coccolino miał w dawnych czasach Michał Kamiński, ale prosimy jej nie używać, bo strasznie jej nie lubi). Widzieliśmy na przykład,...21
 • Nałęcz - Świadectwo rozwydrzenia18 cze 2006Jeśli Samoobronie uda się zawłaszczyć samorządy, obywatelom pozostanie już tylko zemsta przy urnach Tomasz Nałęcz Samoobrona planuje zmienić sposób wyboru prezydentów, burmistrzów i wójtów. Nie chce, by o tym decydowali obywatele w bezpośrednich...22
 • Fotoplastykon18 cze 200623
 • Ministerstwo ochrony mafii18 cze 2006Kolejni ministrowie finansów nie reagowali na informacje o wpływach mafii w resorcie24
 • Brat swojego brata18 cze 2006Przyrodni brat Leszka Millera wyłudził milion złotych od paliwowych baronów, powołując się na wpływy wśród polityków lewicy Grzegorz Indulski Jarosław Jakimczyk Jedynym jego kapitałem było nazwisko. Niczym Nikodem Dyzma poznawał kolejnych ważnych...28
 • Czerwoni marszandzi18 cze 2006Reporterzy "Wprost" odnaleźli niektóre obrazy skradzione z gmachu KC PZPR pod koniec istnienia PRL30
 • Gejolucja18 cze 2006Ostatecznym celem ruchu gejowskiego jest rozbicie tradycyjnej rodziny Paweł Lisicki Pięćdziesięciu gejowskich aktywistów przepasanych tęczowymi szarfami wdarło się w czasie mszy do katedry katolickiej w Minneapolis. Gdy ksiądz odmówił im...34
 • Konfident z wyboru18 cze 2006Kazimierz Koźniewski, wieloletni publicysta "Polityki", był jednym z najcenniejszych współpracowników UB i SB Sławomir Cenckiewicz Piotr Gontarczyk Jestem zawsze lojalnym obywatelem, który nigdy nie oszukał państwa na grosz, nigdy kilometra nie...38
 • Giełda18 cze 2006Hossa Świat Transatlantycki parkiet Powstanie pierwsza giełda transatlantycka z połączenia New York Stock Exchange i Euronextu, skupiającego giełdy w Amsterdamie, Brukseli, Lizbonie i Paryżu. Połączenie ułatwi międzynarodowe transakcje. Fuzję...42
 • Harce na fundamencie18 cze 2006Czy Polska będzie Zimbabwe, czy Brazylią? Witold M. Orłowski Co uczynią z Polski nasi populiści? Czy zahamują rozwój, czy doprowadzą budżet do katastrofy, czy przegnają z kraju zagranicznych inwestorów? Jeśli wziąć pod uwagę tylko wskaźniki...44
 • Ficokracja18 cze 2006Słowacja zaraziła się chorobą populizmu Agaton Koziński Mikulás Dzurinda już przeszedł do legendy. Bo nie ma drugiego polityka, który ma szansę po raz trzeci zostać szefem rządu (wybory odbędą się 17 czerwca), mimo że jego partia ani razu...48
 • Belką po artystach18 cze 2006Co zrobić, żeby twórca był syty i budżet cały? Robert Gwiazdowski Prezydent Centrum im. Adama Smitha Czy wicepremier Zyta Gilowska została wpędzona, jak twierdzą obserwatorzy polskiego życia politycznego, przez braci Kaczyńskich w pułapkę pod...50
 • Akcja "Obligacja"18 cze 2006Ludzie Marka Belki przejęli kontrolę nad Bankiem Gospodarki Żywnościowej Jan Piński To nie resort skarbu, lecz zarząd BGŻ, na którego czele stoi Jacek Bartkiewicz, współpracownik Marka Belki, wybrał dla banku inwestora Obrobić bank to jeszcze nic....52
 • Kopalnia cudów18 cze 2006Bogdanka dowodzi, że polskie górnictwo może być dochodowe Michał Zieliński Jeszcze trzynaście lat temu była to najgorsza polska kopalnia węgla. Oceniano wówczas, że nie ma żadnych szans na przetrwanie. Ale Bogdanka przetrwała i dziś jest uznawana...54
 • Kulczyk na Dzikich Polach18 cze 2006Najbogatszy Polak rzuca wyzwanie ukraińskim oligarchom Jan Piński Orest Sochar Kijów Skromne oblicze polskiej burżuazji" - pod takim tytułem ukazał się na początku kwietnia wywiad z Janem Kulczykiem w ukraińskim dzienniku "Djeło". 56-letni...58
 • Załatwione odmownie - Europa Łacińska18 cze 2006Polska maszeruje w stronę eurosklerotycznej, zachodniej Europy Jan Winiecki Naświecie obserwujemy pochody zmierzające w przeciwnych kierunkach. Zaniepokojonych czytelników mojej generacji chcę od razu uspokoić, że nie są to pochody pierwszomajowe,...62
 • Supersam18 cze 200664
 • Auto dla pasażerów18 cze 2006Projektanci samochodów coraz częściej przywiązują taką samą wagę do komfortu podróży kierowcy, jak i pasażerów. Nowa kompaktowa Skoda Roomster to wręcz idealne auto dla podróżujących na tylnych fotelach. Nowatorski system aranżacji tylnych siedzeń...64
 • Styl Julii Roberts18 cze 2006Marka Calvin Klein, której popularność przyniosła bielizna i odzież sportowa, powinna się teraz kojarzyć z efektownymi kreacjami. Francisco Costa, główny projektant firmy, otrzymał właśnie Oscara Mody w Nowym Jorku dla najlepszego projektanta mody...64
 • Ekran z kryształkami18 cze 2006Kryształy Swarovskiego, które zdobiły już m.in. buty Hugo Bossa, suknie Giorgia Armaniego, a nawet karoserię Mercedesa, stały się elementem wykończenia specjalnej serii telewizorów LCD Individual Editio marki Loewe. Oprócz tego sprzęt wyróżnia się...64
 • Zegarki na lato18 cze 2006Obchodząca w tym roku 25. urodziny marka Guess, znana m.in. ze współpracy z Paris Hilton, wypromuje na polskim rynku linię zegarków - Secret Garden. Czasomierze wykonane z polerowanego srebra wyróżnia wzornictwo retro - tureckie aplikacje na...64
 • Terror kibiców18 cze 2006Mężczyzna nie interesujący się futbolem to w naszej kulturze wariat Krzysztof Skiba Ten, kto nie interesuje się piłką nożną, nie istnieje. Na czas mistrzostw świata w piłce kopanej każdy, komu obojętne są zmagania piłkarzy, może się zakopać....66
 • Wielka Zapora18 cze 2006Tama Trzech Przełomów b dzie dla obecnych władców Chin tym, czym był Wielki Mur dla dynastii Ming Agaton Koziński          [Powiększ]    W Chinach nie liczą się koszty, tylko rozmach. Żeby można było się pochwalić tonami wylanego betonu, zużytej...72
 • Bikini mini18 cze 2006Im więcej równości, tym więcej nagości Michał Zaczyński Ten strój to apoteoza nędzy pod przykrywką luksusu - tak mówiono o małej czarnej Coco Chanel. Kostium bikini został natomiast potępiony przez Watykan, a jego noszenie zakazane prawnie m.in. w...74
 • Dwóch snajperów kontra papież18 cze 2006Czy polska bezpieka planowała w 1983 r. zamach na Jana Pawła II Dariusz Baliszewski Historyk, publicysta, autor programu "Rewizja nadzwyczajna" Publiczne przekonanie, że to historyk pisze historię, jest tylko po części prawdziwe. Jak uczą dzieje,...78
 • Know-how18 cze 2006Bóg nauki "Niels Bohr wywarł większy wpływ na fizykę i fizyków w XX stuleciu niż jakikolwiek innych uczony, nawet Albert Einstein" - twierdził Werner Heisenberg, twórca zasady nieoznaczoności. Einstein stał się ulubieńcem mediów, lecz to duński...82
 • Aerozol na próchnicę18 cze 2006Koncerny farmaceutyczne i stomatolodzy wolą się zajmować leczeniem próchnicy niż jej zapobieganiem84
 • Piramida bzdur18 cze 2006Najstarsza na świecie budowla w Bośni jest tak samo prawdziwa jak nadajnik radiowy w Arce Przymierza Marta Landau Do łączenia kamiennych bloków odkrytej w Bośni piramidy użyto tego samego rodzaju spoiwa co w piramidach egipskich! Tak twierdzi...88
 • Modelowanie człowieka18 cze 2006Biomateriały nowej generacji rosną wraz z pacjentem albo są wchłaniane przez organizm Jan Stradowski Dorota Wajland z Malborka, 27-letnia bohaterka reportażu "Powrócić do życia" wyemitowanego w TVN, przez trzy lata była pozbawiona dużej części...90
 • Bez granic18 cze 2006Wieczny król Król Rama IX przetrwał 17 zamachów stanu, odrodzenie demokracji w latach 80. i ostatni kryzys rządowy wywołany przez kontrowersyjnego, populistycznego premiera Thaksina Shinawatrę. Dlatego 60. rocznicę wstąpienia na tron Ramy IX,...92
 • Tyrania egzotycznych sojuszy18 cze 2006Polska była państwem silnym, gdy opierała swą politykę zagraniczną na osi północ - południe Dominika Ćosić z Brukseli Agata Jabłońska Sławomir Mrożek 20 lat temu w "Kontrakcie" napisał, że Polska to kraj "na wschód od Zachodu i na...94
 • Królowa reklamy monarchii18 cze 2006Elżbieta II jest najbardziej pracowitym władcą w dziejach Wielkiej Brytanii98
 • Bratobójcza Autonomia18 cze 2006Konflikty między Palestyńczykami grożą wybuchem krwawej wojny domowej Henryk Szafir z Jerozolimy Wczasie niedawnych rozmów z przywódcami izraelskimi prezydent Palestyńczyków Abu Mazen mówił, że tym razem "pójdzie do samego końca". Przecież...102
 • Cytrynowe pomarańcze18 cze 2006Na skraj przepaści prowadzi Ukrainę wielotygodniowy maraton kłótni koalicjantów Agnieszka Korniejenko Od wyborów parlamentarnych na Ukrainie upłynęły ponad dwa miesiące i nic nie wskazuje na to, aby została utworzona zgodna pomarańczowa koalicja...104
 • Menu18 cze 2006KRÓTKO PO WOLSKU Poprawka z patriotyzmu Projekt ministra Giertycha, aby wprowadzić do szkół wychowanie patriotyczne jako osobny przedmiot, jest tak dobry, że aż strach. Rodzi jednak wiele pytań. Po pierwsze, kto ma uczyć? Jeśli ma to być przedmiot...108
 • Recenzje18 cze 2006110
 • Japoński przekładaniec18 cze 2006"Takeshis' " to początkowo dowcipny, później jednak coraz bardziej chaotyczny filmowy esej, w którym Takeshi Kitano stara się przeprowadzić autoironiczną wiwisekcję dwoistości swojej kariery, od telewizyjnego komika do cenionego autora...110
 • Książka jak papieros18 cze 2006Cieniutki objętościowo debiut Juliusza Strachoty to zbiór impresyjnych opowiadań, których akcja toczy się na warszawskiej Pradze. Po lekturze w pamięci pozostaje zaledwie jedno opowiadanie, w którym głównym bohaterem jest syrop Tussipect....110
 • Cudze chwalą18 cze 2006Tej monografii nie musiał pisać Anglik. Tak jak inny Anglik nie musiał nam pisać historii powstania warszawskiego czy dziejów Wrocławia, a jeszcze inny - historii polskich dywizjonów lotniczych walczących w obronie Wysp Brytyjskich. Ale skoro nasi...110
 • Cudze chwalą18 cze 2006Tej monografii nie musiał pisać Anglik. Tak jak inny Anglik nie musiał nam pisać historii powstania warszawskiego czy dziejów Wrocławia, a jeszcze inny - historii polskich dywizjonów lotniczych walczących w obronie Wysp Brytyjskich. Ale skoro nasi...110
 • Sztuka kreacji18 cze 2006Castelbajac ubierał Madonnę i Jana Pawła II Iga Nyc Moda pretenduje do miana sztuki, a sztuka musi być modna. Dlatego sławni kreatorzy czerpią z artystów, a artyści z kreatorów. Przenikanie się mody i sztuki to podstawa sukcesu Davida...112
 • Londyn na bis18 cze 2006Po cenie biletu do kina można latem wziąć udział w koncertach londyńskiej Royal Albert Hall Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek z Londynu Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Londynu, nie znałem języka, ale bardzo chciałem dostać pracę. 15 funtów...114
 • Górna półka - I czasopisma18 cze 2006Jerzy Marek Nowakowski "Arcana" prof. Andrzeja Nowaka (na zdjęciu) i "Międzynarodowy Przegląd Polityczny Konrada Szymańskiego to autorskie czasopisma ich redaktorów" Złote czasy miesięczników i kwartalników to epoka "późnego Gierka" i stan...118
 • Pazurem - Terentiew - na kolana!18 cze 2006Żądamy Holoubka i Pendereckiego na okrągło: 24 na 24. Przez siedem dni w tygodniu! Wiesław Kot Abdykacja Niny Terentiew, szefowej Dwójki, odbyła się w tonacji "koniec z biesiadami - zaczynamy misję". Nina się tłumaczy, ale zza okularów, z...120
 • Ueorgan Ludu18 cze 2006Nr 23 (190) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 12 czerwca 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Mistrzostwa mamy z głowy, ale jest jeszcze mecz z Niemcami. DAŁ NAM PRZYKŁAD WŁ. JAGIEŁŁO, JAK ZWYCIĘŻAĆ MAMY! Ponieważ w meczu z Ekwadorem najlepsi byli...121
 • Skibą w mur - Zenek i zakonnica18 cze 2006Mistrz Laskowik bawi i daje do myślenia jak za dawnych czasów Krzysztof Skiba Uwaga! Uwaga! Nadajemy komunikat specjalny. Legenda kabaretu Zenon Laskowik jest w świetnej formie. Po wielu latach milczenia powrócił. Właśnie krąży ze swym nowym...122