Moskwa największym beneficjentem traktatu lizbońskiego

Moskwa największym beneficjentem traktatu lizbońskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 
Gorbaczow twierdzi na łamach „International Herald Tribune", że traktat lizboński jest szansą na ustanowienie w Europie przywództwa, z którym Rosjanie będą się mogli łatwo porozumieć.
Kosztem takich warchołów jak Polacy, Litwini czy Czesi, którzy obecnie mogą blokować ważne decyzje unii.

Michaił Gorbaczow nie jest politycznym emerytem, lecz ważnym elementem moskiewskiej polityki.

Gdy traktat zostanie przyjęty, na Kremlu wystrzelą korki od szampana, bo dla Moskwy sukcesem będzie rozwiązanie kryzysu wokół traktatu lizbońskiego, a nie jego odrzucenie.

Więcej o rozgrywaniu traktatu lizbońskiego przez w poniedziałkowym wydaniu „Wprost".