Tarnowski dla „Wprost”: ABW powinna podlegać MSW

Tarnowski dla „Wprost”: ABW powinna podlegać MSW

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Płk Mieczysław Tarnowski, fot. Wprost
Płk Mieczysław Tarnowski, były wiceszef ABW w rozmowie z „Wprost” stwierdził, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna zniknąć jako służba. Nie miał jednak na myśli całkowitej likwidacji tej jednostki. Poniżej przedstawia on swój pomysł na reorganizację Agencji.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna, moim zdaniem, podlegać Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Szef ABW powinien być równocześnie wiceministrem spraw wewnętrznych.

Uważam, że w ramach ABW jako służby, powinien znaleźć się m.in. kontrwywiad. W dużym uproszczeniu powinien się on zajmować rozpoznawaniem struktur i osób działających na terytorium Polski, które w sposób tajny realizują zadania na rzecz obcych służb specjalnych. W swoich zadaniach powinien także zapewnić kontrwywiadowczą ochronę demokracji poprzez monitorowanie działalności partii i innych organizacji pod kątem przeciwdziałania inspiracji obcych służb specjalnych do działań przeciwko porządkowi konstytucyjnemu RP. Środki pracy operacyjnej w stosunku do legalnie działających struktur mogłyby być wykorzystane tylko po uzyskaniu zgody komisji sejmowej.

Trzecim zadaniem powinna być kontrwywiadowcza ochrona strategicznych działów gospodarki Polski przed działaniem obcych służb specjalnych. Kontrwywiad powinien także zajmować się rozpoznaniem i przeciwdziałaniem zagrożeń terrorystycznych związanych z wymienionymi wcześniej obszarami działania.

Oprócz kontrwywiadu, w ramach ABW jako służby podległej MSW, powinny znaleźć się także Służba Techniczna Kontrwywiadu, Departament Ochrony Informacji Niejawnych, inspektorat oraz Służba analityczno-informacyjna.

Moim zdaniem, dotychczas znajdujący się w ramach ABW Departament Postępowań Karnych powinien zostać wydzielony poza Agencję do struktur MSW. W Centralnym Biurze Śledczym powinien znaleźć się interfejs (Special branch) konieczny dla potrzeb ewentualnych realizacji. Powinna istnieć także dwupodległość opierająca się na kanale informacyjnym ABW i ministrze-koordynatorze.
 1

Czytaj także