Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 28, Częstochowa

Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 28, Częstochowa

W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.

Część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski oraz miasta na prawach powiatu: Częstochowa. Liczba mandatów 7.

Lista numer 1 

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 KIEPURA Henryk przedstawiciel władzy samorządowej - starosta
2 SMELA Krzysztof przedstawiciel władzy samorządowej - starosta
3 GMITRUK Stanisław ekonomista
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław prezes
5 KUBAT Andrzej lekarz
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta przedstawiciel władzy samorządowej - radna
7 GRUS Anna Barbara lekarz
8 KUMOR Monika Aleksandra prawnik
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta dyrektor szkoły
10 KOTYNIA Krystian przedstawiciel władzy samorządowej - burmistrz
11 CYRULIK Jerzy Józef nauczyciel
12 LISEK Iwona Izabela wyższy urzędnik samorządowy
13 NOWICKA Anna dyrektor szkoły
14 DZWONNIK Michał Olaf pracownik administracyjny

Lista numer 2

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław poseł
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa nauczyciel
3 TREPKA Mariusz Wiesław inżynier organizacji i planowania produkcji
4 GAWRON Andrzej Janusz poseł
5 FAJER Monika kierownik agencji doradztwa finansowego
6 DEREJCZYK Piotr politolog
7 KAPTACZ Anna Janina prezes
8 MAJ Tomasz kierownik ds. marketingu i sprzedaży
9 LANGE Łukasz Artur dyrektor generalny
10 RUKSZA Paweł Jan przedstawiciel władzy samorządowej
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna prawnik
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta nauczyciel
13 SOWA Andrzej Piotr przedstawiciel władzy samorządowej
14 ZALESKA Urszula nauczyciel

Lista numer 3 

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 WOLSKI Zdzisław lekarz medycyny
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł inżynier hutnik
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz przedstawiciel władzy samorządowej
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana doradca zawodowy
5 IŻYŃSKA Małgorzata ekonomista
6 KOT Łukasz Tadeusz menedżer produktu
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna księgowa
8 JURECZKO Rafał Krzysztof księgowy
9 LEWANDOWSKA Ewa kierownik działu kadr i płac
10 ŁAPETA Paweł Piotr rolnik
11 GÓRNA Joanna Janina nauczyciel akademicki
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria przedstawiciel władzy samorządowej
13 KAREWICZ Marlena Sonia nauczyciel
14 GOŁDA Marcin Antoni pedagog

Lista numer 4 

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan przedsiębiorca
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam przedsiębiorca
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef psycholog organizacji
4 BIEGAS Bartłomiej Michał inżynier mechanik
5 KLIMCZAK Paweł przedsiębiorca
6 SUROWIEC Zofia inżynier rolnik
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena doradca zawodowy
8 POLAK Agata Aneta przedsiębiorca
9 PIĄTEK Barbara Ewa historyk
10 MUSIALIK Cecylia Iwona ekonomista
11 MATUSIAK Grażyna Teresa ekonomista
12 ERMER Katarzyna Anna kucharz
13 GAWENDA Rafał Adrian specjalista do spraw logistyki

Lista numer 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 LESZCZYNA Izabela Dorota nauczyciel
2 SZEWIŃSKI Andrzej urzędnik
3 SALWIERAK Marta Maria kierownik projektu
4 ROZPONDEK Halina Leokadia bibliotekoznawca
5 PODBIOŁ Gabriel Jan nauczyciel
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata nauczyciel akademicki
7 KABUS Dominik Bogusz nauczyciel akademicki - nauki ekonomiczne
8 MANISZEWSKA Marzena Monika pielęgniarka
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur prezes
10 BIERNAT Marcin dyrektor handlowy
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria nauczyciel akademicki - nauki techniczne
12 ŚWITAŁA Marcin menedżer sportu
13 CIURA Edyta Wiesława dyrektor generalny
14 LASECKI Jarosław Wacław menedżer produktu, rolnik

Lista numer 8 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 MARANDA Marcin nauczyciel historii
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał dyrektor rozwoju biznesu
3 KLAMEK Grażyna Marianna ekonomista
4 POGODA Mariusz Józef inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne
5 ZAMORA Adam kierownik biura
6 BOGUS Beata technik ekonomista
7 SOCHA Wojciech Stanisław kierownik budowy
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław inżynier mechanik - technologia mechaniczna
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga rolnik
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz inżynier mechatronik
11 PTAK Piotr Mateusz inżynier elektronik
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława pracownik kancelaryjny
13 STRACH Piotr Paweł kierownik działu transportu
14 CZAJA Magdalena Mirosława organizator obsługi sprzedaży wysyłkowej
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza