Wybory 2020. Do której można głosować?

Wybory 2020. Do której można głosować?

Wybory prezydenckie w czasie pandemii koronawirusa
Wybory prezydenckie w czasie pandemii koronawirusa / Źródło: Shutterstock / Daniel Jedzura
W niedzielę 28 czerwca głosowanie w I turze wyborów prezydenckich. Do której otwarte będą lokale wyborcze?

Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę 28 czerwca od 7:00 do 21:00. Ze względu na konieczność przestrzegania zasad sanitarnych, w wielu miejscach przed lokalami tworzą się duże kolejki, dlatego warto nie odkładać głosowania na ostatnią chwilę. Swój głos będą mogły oddać osoby, które do godz. 21 ustawią się w kolejce do głosowania.

Informację o tym, do którego lokalu wyborczego jesteśmy przypisani na podstawie miejsca zameldowania, znajdziemy na stronie wybory.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń, a czasem także w lokalnej prasie bądź na słupach ogłoszeniowych.

Limit osób w lokalu

W lokalach będzie mogła przebywać określona liczba osób. Limit to nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych). Informacja o tym, ile osób może znajdować się w danym lokalu, powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu bądź przekazana w inny sposób. Każdy lokal powinien być wietrzony w rekomendowanych przez ministerstwo zdrowia odstępach czasu.

Czy trzeba mieć maseczkę?

W związku z pandemią koronawirusa, w trakcie głosowania w  należy stosować się do zasad ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. O czym trzeba pamiętać?

  • Konieczne jest zakrycie nosa i ust przed udaniem się do lokalu wyborczego. Można użyć maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części. Osoby, które z powodu stanu zdrowia nie mogą zakrywać nosa i ust, nie muszą tego robić. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane
  • Należy zachować 2-metrowy dystans od innych osób
  • Przed wejściem do lokalu powinno się skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk (w każdym lokalu znajdzie się taki płyn). Jeżeli nie zamierzamy tego zrobić, powinniśmy założyć rękawiczki jednorazowe.
  • Na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej należy odsłonić twarz, by można było zidentyfikować wyborcę.

Co z długopisami?

Ministerstwo zdrowia rekomenduje zapewnienie środka do dezynfekcji, którego będzie można użyć do zdezynfekowania długopisu. Nie ma jednak konieczności korzystania z długopisu zapewnionego przez komisję. Można przyjść do lokalu z własnym długopisem.

Jak oddać ważny głos?

Każdy wyborca otrzyma kartę do głosowania. Autentyczność karty będą potwierdzały: wydruk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej oraz odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej. Na karcie będą nazwiska 11 kandydatów oraz informacja, jak oddać głos. Obowiązuje prosta zasada: stawiamy jeden znak X w jednej kratce wyłącznie przy nazwisku jednego kandydata, na którego chcemy zagłosować.

Czytaj też:
Wybory 2020. Lokale wyborcze – jak znaleźć swój?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także