PKW podjęła decyzję ws. kart do głosowania w wyborach samorządowych

PKW podjęła decyzję ws. kart do głosowania w wyborach samorządowych

PKW podjęła decyzję ws. kart do głosowania w wyborach samorządowych
PKW podjęła decyzję ws. kart do głosowania w wyborach samorządowych / Źródło: TVP
Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała o formacie kart do głosowania w tegorocznych wyborach samorządowych. Z uwagi na zmiany w Kodeksie wyborczym karty będą mniejsze.

– Podjęliśmy dziś decyzję, będzie to karta w postaci tzw. płachty, choć nie będzie to płachta w rozumieniu takim, jak miała być w oparciu o przepisy sprzed nowelizacji – tłumaczył Wojciech Hermeliński. Szef PKW wyjaśnił, że karty się zmniejszyły, ponieważ kodeks wyborczy zmienił zasadę dotyczącą ilości kandydatów. – Karty będą mniejsze, będą miały rozmiar od A4 do A2 – dodał Hermeliński. – Będzie dużo wygodniej wyborcom stawiać znaki, w przypadku komisji to przyspieszy postępowanie, bo nie będzie konieczności kartkować książeczki. Książeczka będzie tylko wtedy, gdy liczba komitetów wyborczych na liście będzie większa niż 20 – wyjaśniał szef PKW. – Generalnie będzie to lista, jednostronnie zadrukowana – wskazał.

Kiedy wybory samorządowe?

Premier Mateusz ogłosił, że  odbędą się w niedzielę 21 października. Decyzja szefa rządu została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw. W związku z tym, ewentualna druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada. Oficjalne ogłoszenie daty wyborów samorządowych oznacza, że partie oraz komitety mogą już prowadzić kampanię wyborczą. Zgodnie z obowiązującym prawem musi się ona zakończyć w piątek 19 października o godzinie 24. Również od dzisiaj stowarzyszenia, partie, organizacje społeczne oraz sami wyborcy mogą tworzyć komitety wyborcze i układać listy kandydatów. Aby móc startować w wyborach należy zgłosić swój komitet do Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego.

Kogo wybieramy w wyborach samorządowych?

W wyborach samorządowych w Polsce wybiera się członków rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Poza tym odbywa się także głosowanie na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego, wybory samorządowe od 2018 roku odbywają się raz na 5 lat. Tyle też trwa kadencja.

Kto może głosować?

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej odpowiednio - gminy, powiatu i województwa. W wyborach wójta w danej gminie – osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy.

Kto kandyduje?

Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) ma osoba mająca prawo wybierania do organów jednostek samorządu terytorialnego. W wyborach wójta – obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

Czytaj także:
Prawo jazdy Andrzeja Dudy? Na Ukrainie kupisz za 10 hrywien

Czytaj także

 0