Ważny dokument premiera ujrzał światło dzienne. Data wyborów samorządowych potwierdzona

Ważny dokument premiera ujrzał światło dzienne. Data wyborów samorządowych potwierdzona

Donald Tusk
Donald Tusk Źródło:gov.pl/web/premier
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Donalda Tuska ws. wyborów samorządowych. Ujawniono również szczegóły kalendarza wyborczego.

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie premiera z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Data wyborów została wyznaczona na niedzielę 7 kwietnia 2024 r. Głosowanie potrwa od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Wybory samorządowe 2024. Poznaliśmy szczegóły kalendarza wyborczego

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 13 lutego trzeba zawiadomić PKW lub komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. 22 lutego upływa termin zgłaszania komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, a 27 lutego powołania przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych.

Do 4 marca do godz. 16.00 można zgłaszać terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy. 8 marca mija termin zgłaszania komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Wybory samorządowe 2024. Rozporządzenie Donalda Tuska w Dzienniku Ustaw

Do 13 marca PKW będzie przyznawać numery dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw. Do 14 marca do godz. 16. będzie z kolei można zgłaszać gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Od 23 marca do 5 kwietnia do godz. 24.00 możliwe będzie nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze. 29 marca upływa z kole termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Wybory samorządowe 2024. Od kiedy cisza wyborcza?

Do 4 kwietnia nastąpi natomiast poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania. Kampania wyborcza zakończy się 5 kwietnia o godz. 24.00, po czym nastąpi cisza wyborcza.

Czytaj też:
„Niedyskrecje”. Wiemy, co planują Kamiński i Wąsik i dlaczego nie szturmowali Sejmu
Czytaj też:
„Niedyskrecje”: Nasza demokracja lepsza niż wasza. Kto zyska na awanturze ws. Kamińskiego i Wąsika?