Wybory samorządowe. Ile wynosi dieta dla członków komisji?

Wybory samorządowe. Ile wynosi dieta dla członków komisji?

Wybory samorządowe
Wybory samorządowe Źródło: Shutterstock
Członkowie obwodowych komisji wyborczych otrzymują dietę, której wysokość jest uzależniona od pełnionej funkcji. Ile wynosi dieta członków komisji wyborczych?

Już 7 kwietnia pójdziemy do urn wyborczych, by oddać głos na kandydatów do jednostek samorządu terytorialnego. Będziemy głosować na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ale też radnych gminy, powiatu i sejmików wojewódzkich. Głos możemy oddać w najbliższych przynależnych nam obwodowych komisjach wyborczych.

Gdzie jest najbliższa komisja wyborcza?

Aby sprawdzić, gdzie znajduje się nasza obwodowa komisja wyborcza, wystarczy zalogować się do aplikacji mObywatel. Możemy to zrobić przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Tam znajdziemy wszystkie informacje na temat naszych praw wyborczych, a także numer okręgu oraz adres najbliższej obwodowej komisji wyborczej, gdzie możemy zagłosować.

Uprawnienia członków obwodowej komisji wyborczej

O tym, czy dana osoba może oddać głos, decyduje członek obwodowej komisji wyborczej. To on przyjmuje od głosującego dowód tożsamości i sprawdza, czy osoba o danych personaliach znajduje się na liście wyborców. Następnie wydaje karty do głosowania.

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje szereg uprawnień. Zaliczają się do nich:

  • diety
  • zwrot kosztów podróży i noclegów
  • zwolnienie od pracy za dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy
  • do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia

Ile wynosi dieta członków komisji wyborczych?

Wysokość diety uzależniona jest od pełnionych przez członków komisji funkcji. I tak:

  • 900 zł otrzymują przewodniczący obwodowych komisji wyborczych
  • 800 zł otrzymują wiceprzewodniczący obwodowych komisji wyborczych
  • 700 zł otrzymują członkowie komisji wyborczych

Kwoty te są zwolnione z podatku dochodowego.

Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

Zgodnie z art. 182 § 2 ustawy Kodeks wyborczy członków komisji powołuje komisarz wyborczy spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych.

Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej musi spełnić szereg warunków, m.in.:

  • mieć ukończone 18 lat (najpóźniej w dniu zgłoszenia),
  • zgłosić się do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Zgłoszeń można dokonywać najpóźniej do 8 marca 2024 roku.

Czytaj też:
Wybory samorządowe. Jak uzupełnić kartę do głosowania?
Czytaj też:
Wybory samorządowe. Ostatnie dni na rejestrację komitetów wyborczych