Wybory samorządowe. Ile trwa kadencja burmistrza i jakie są jego kompetencje?

Wybory samorządowe. Ile trwa kadencja burmistrza i jakie są jego kompetencje?

Wybory samorządowe
Wybory samorządoweŹródło:Shutterstock
W wyborach samorządowych wybierzemy m.in. burmistrzów. Jakie są kompetencje burmistrza i ile trwa jego kadencja?

7 kwietnia odbędą się w Polsce wybory samorządowe, w czasie których wybierzemy przedstawicieli do samorządu terytorialnego. Głosować będziemy m.in. na radnych gminy, powiatu i sejmiku wojewódzkiego, a także wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Kim jest burmistrz?

Burmistrz to najwyższe stanowisko w gminie, której siedziba władz znajduje się w mieście. Burmistrza wybieramy w miastach, które liczą mniej niż 100 tysięcy mieszkańców. W większych aglomeracjach stanowisko organu wykonawczego piastuje prezydent miasta.

Ile trwa kadencja burmistrza?

Kadencja burmistrza trwa 5 lat. Do 2018 roku kadencja trwała cztery lata, ale przy poprzednich wyborach samorządowych została wydłużona o rok.

W tym czasie pełni on swoje obowiązki, za które otrzymuje wynagrodzenie. Pensje burmistrzów, tak jak wójtów, prezydentów miast czy marszałków województwa reguluje ustawa o wynagrodzeniach pracowników jednostek samorządowych. Wynagrodzenie jest ściśle określone: nie może wynieść więcej niż 20 041,50 zł ani mniej niż 16 033,20 zł.

Jakie są obowiązki burmistrza?

Burmistrz zajmuje się przede wszystkim wykonywaniem uchwał rady gminy oraz zarządzaniem budżetem. Do jego zadań należy również gospodarowanie mieniem komunalnym, zatrudnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, zarządzanie Strażą Miejską czy Samorządowym Ośrodkiem Kultury. Oprócz tego burmistrz zajmuje się sprawami obrony cywilnej, ładu i porządku publicznego.

Kto może zostać burmistrzem?

Kandydować na burmistrza może obywatel, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat
  • posiada czynne prawo wyborcze
  • nie jest pozbawiony praw publicznych
  • nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu

Ile razy można kandydować na burmistrza?

Burmistrzem można zostać tylko dwa razy. To oznacza, że obecni burmistrzowie mogą ubiegać się o reelekcję, ale tylko pod warunkiem, że kończą właśnie swoją pierwszą kadencję.

Czytaj też:
Wybory samorządowe. Ile wynosi dieta dla członków komisji?
Czytaj też:
Wybory samorządowe. Jak uzupełnić kartę do głosowania?