Wybory samorządowe 2024. Kogo będziemy wybierać?

Wybory samorządowe 2024. Kogo będziemy wybierać?

Wybory samorządowe
Wybory samorządowe Źródło:Shutterstock

Wybory samorządowe 2024 odbędą się w kwietniu. Premier Donald Tusk podał już dokładne terminy pierwszej i drugiej tury wyborów. Kiedy pójdziemy do urn i właściwie na kogo będziemy mogli głosować?

Co to są wybory samorządowe?

Wybory samorządowe to wybory członków organów samorządu terytorialnego: rad gmin, miast i powiatów i sejmików województw. W dniu, w którym idziemy do urn wyborczych, głosujemy na wójtów, radnych, burmistrzów i prezydentów miast. Wybory samorządowe mają charakter powszechny, równy i bezpośredni. Głosowanie jest tajne.

Kiedy odbędą się wybory samorządowe 2024?

Premier Donald Tusk ogłosił, że wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7:00 do 21:00. Druga tura wyborów odbędzie się 21 kwietnia 2024 roku.

Rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów samorządowych zostało wydane na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeksu Wyborczego, a także art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Co ile lat odbywają się wybory samorządowe?

Od 2018 roku wybory samorządowe odbywają się co 5 lat. Wcześniej wybieraliśmy członków organów samorządu terytorialnego na 4-letnią kadencję.

Wybory do rad zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem ich kadencji.

Kto decyduje o terminie wyborów samorządowych?

Datę wyborów wyznacza Prezes Rady Ministrów, czyli premier. Dzieje się to na podstawie rozporządzenia, które powinno w odpowiednim terminie trafić do Państwowej Komisji Wyborczej. Wybory powinny odbyć się w dniu wolnym od pracy przypadającym nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad.

Kto może głosować w wyborach samorządowych?

W wyborach samorządowych może uczestniczyć każdy obywatel, który ma ukończone 18 lat najpóźniej w dniu głosowania i na stałe zamieszkuje na obszarze gminy/powiatu/województwa, gdzie działa wybierany organ. Musi też posiadać czynne prawo wyborcze.

Kto nie może głosować w wyborach samorządowych?

W wyborach samorządowych nie mogą oddać głosu osoby pozbawione czynnego prawa wyborczego. Muszą zostać:

  • pozbawione praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu
  • pozbawione praw wyborczych w wyniku prawomocnego orzeczenia Trybunału Stanu
  • ubezwłasnowolnione w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu

Czytaj też:
Kiedy wybory samorządowe? Donald Tusk podał termin
Czytaj też:
Jednoznaczna deklaracja Kosiniaka-Kamysza. „Nie wygramy, gdybyśmy szli jedną listą”