Wybory samorządowe. Jak wygląda podział na okręgi wyborcze?

Wybory samorządowe. Jak wygląda podział na okręgi wyborcze?

Wybory samorządowe
Wybory samorządowe Źródło: Shutterstock
Wkrótce w wyborach samorządowych wybierzemy swoich przedstawicieli do jednostek samorządu terytorialnego. Jak wygląda podział na okręgi wyborcze?

Wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia 2024 roku. Tego dnia we wszystkich województwach Polacy ruszą do urn, by oddać głos na swoich kandydatów do jednostek samorządu terytorialnego. Głosować będziemy na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Uprawnieni do głosowania są wszyscy, którzy ukończyli 18. rok życia, posiadają czynne prawo wyborcze i stale zamieszkują obszar danej gminy.

Kto ustala podział na okręgi wyborcze?

Głosować będziemy w gminach, w których na stałe mieszkamy. Jak mówi art. 419 Kodeksu Wyborczego, podział gminy na okręgi wyborcze jest stały i ustala go komisarz wyborczy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady.

Granice okręgów wyborczych ustalane są na podstawie krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej). Postanowienie komisarza wyborczego w sprawie okręgów wyborczych publikowane jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Jak wygląda podział na okręgi wyborcze?

Podział na okręgi wyborcze w wyborach samorządowych jest następujący:

  • rady gminy: okręg to część obszary gminy (np. sołectwo)
  • rady powiatu: okręg to terytorium danej gminy. W szczególnych przypadkach można łączyć okręgi w celu stworzenia mniejszych lub większych okręgów wyborczych z uwzględnieniem istniejących okręgów pomocniczych
  • sejmiki wojewódzkie: okręg wyborczy to powiat lub jego część. W szczególnych przypadkach można łączyć powiaty, gdy liczba wybieranych radnych do danego sejmiku jest mniejsza niż 5

Kiedy odbędą się wybory samorządowe?

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7:00 do 21:00. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 kwietnia.

Czytaj też:
Wybory samorządowe. Kiedy głos jest nieważny?
Czytaj też:
Kto wygra wybory samorządowe? W najnowszym sondażu jest wyraźny faworyt