Wybory samorządowe. Kiedy głos jest nieważny?

Wybory samorządowe. Kiedy głos jest nieważny?

Wybory samorządowe
Wybory samorządowe Źródło: Shutterstock
Wkrótce w wyborach parlamentarnych zagłosujemy na swoich kandydatów. Jak wypełnić kartę do głosowania, by nasz głos nie został uznany za nieważny?

7 kwietnia w Polsce odbędą się wybory samorządowe. Osoby pełnoletnie, uprawnione do oddania głosu, będą mogły wybrać swoich przedstawicieli do gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, a także oddać głos na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Głosować mogą wszyscy, którzy mają skończone 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze i na stałe zamieszkują na terenie danej gminy.

Jak wypełnić kartę do głosowania?

Aby głos w wyborach samorządowych został uznany za ważny, trzeba wypełnić karty do głosowania w odpowiedni sposób. Każdy wyborca otrzyma 4 karty do głosowania: z listą kandydatów i kandydatek do rady gminy, z listą kandydatów do rady powiatu, z listą kandydatów do sejmiku województwa.

Po zapoznaniu się z nazwiskami znajdującymi się na każdej karcie, należy wybrać tylko jednego kandydata lub kandydatkę na każdej liście wyborczej. Przy wybranej osobie trzeba postawić znak X.

Kiedy głos jest nieważny?

Głos w wyborach samorządowych będzie nieważny, jeśli:

  • postawimy znak X przy więcej niż jednym nazwisku kandydata
  • skreślimy swój wybór i zaznaczymy kółkiem nowe nazwisko, na które chcemy oddać głos
  • zaznaczymy wybranego kandydata innym znakiem niż X (np. kółkiem lub ptaszkiem)
  • nie postawimy znaku X w żadnym polu
  • oddamy pustą kartę wyborczą

Jak i gdzie głosować w wyborach samorządowych?

W wyborach samorządowych możemy głosować jedynie w miejscu stałego zamieszkania. To oznacza, że niemożliwe jest oddanie głosu w komisji wyborczej w innej części kraju. Osoby, które 7 kwietnia nie będą przebywały w miejscu, w którym mieszkają, nie wezmą udziału w wyborach.

Co ważne, aby zagłosować w wyborach samorządowych, nie trzeba być zameldowanym na terenie danej gminy. Wystarczy zgłosić w urzędzie gminy, że stale zamieszkujemy w danym miejscu. Urząd gminy naniesie zmianę w Centralnym Rejestrze Wyborców, dzięki czemu zostaniemy wpisani na listę osób uprawnionych do głosowania w danym regionie.

Aby sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższa komisja wyborcza, wystarczy wejść na stronę pkw.gov.pl Warto jednak pamiętać, że komisje wyborcze zwykle działają od lat w jednym miejscu. Najczęściej zlokalizowane są w najbliższych szkołach i przedszkolach.

Czytaj też:
Kto wygra wybory samorządowe? W najnowszym sondażu jest wyraźny faworyt
Czytaj też:
Wybory samorządowe. Ile trwa kadencja burmistrza i jakie są jego kompetencje?