Największym zaufaniem darzymy strażaków, najmniejszym polityków – wyniki raportu „Zaufanie do zawodów 2016”.

Największym zaufaniem darzymy strażaków, najmniejszym polityków – wyniki raportu „Zaufanie do zawodów 2016”.

Dodano:   /  Zmieniono: 

Warszawa, 21 czerwca 2016 r. – Raport o zaufaniu do zawodów obejmuje ponad 30 zawodów. Jego wynik wskazuje, iż spośród wszystkich profesji najbardziej wzrosło zaufanie do zawodowych sportowców i piłkarzy. Zaufanie do zawodów tzw. zaufania publicznego, takich jak strażacy czy lekarze, pozostaje wysokie i stabilne. Do zawodów takich jak bankowcy, handlowcy, a także sędziowie i policjanci – plasuje się na średnim poziomie. Politycy na całym świecie wypadają bardzo słabo w rankingach zaufania, także i w Polsce.

Ogólne zaufanie Polaków do zawodów utrzymuje się na stałym poziomie 65 proc., ale widoczne są zmiany w wynikach dla poszczególnych profesji. Najistotniejsze jest, że żaden z zawodów, nawet wśród tych zajmujących najwyższe miejsca w rankingu (strażacy, pielęgniarki, farmaceuci, ratownicy medyczni, żołnierze), nie osiągnął poziomu zaufania przekraczającego 90 proc., a wręcz w tym roku spadł.

Grupy zawodowe z pierwszej połowy rankingu, do których zaufanie spadło najbardziej, to między innymi nauczyciele (78 proc.) i lekarze (74 proc.). Bankowcy również cieszą się mniejszym zaufaniem niż w roku 2014. Natomiast wzrost zaufania obserwowany jest wśród profesji z drugiej połowy rankingu. I tak z korzystnej zmiany powinni skorzystać agenci ubezpieczeniowi (44 proc.), specjaliści od reklamy (40 proc.) i politycy (20 proc.).

Informacje o badaniu
Raport „Zaufanie do zawodów 2016”, metoda prowadzenia wywiadu CAWI, 30 000 wywiadów z konsumentami w 27 krajach.

O GfK Verein
GfK Verein powstało w roku 1934 jako organizacja non-profit promująca badanie rynku. Zrzesza około 600 członków, zarówno firm jak i osób prywatnych. Celem Verein jest opracowanie innowacyjnych metod badawczych w ścisłej współpracy z instytucjami akademickimi, wspieranie szkolenia i dalszej edukacji badaczy rynku, obserwacja struktur i rozwoju społeczeństwa, gospodarki i polityki, odgrywających kluczową rolę w prywatnej konsumpcji oraz badanie ich wpływu na konsumentów. Wyniki badań są udostępniane członkom bez opłat. GfK Verein jest udziałowcem GfK SE.

GfK

GfK to jedna z największych firm badawczych na świecie, zatrudniająca ponad 11 000 ekspertów, którzy codziennie starają się odkryć nowy sposób patrzenia na to, jak żyją, myślą i kupują ludzie na ponad 100 rynkach.

Instytut GfK nieustannie wprowadza do swoich badań innowacje, stosuje zaawansowane technologie oraz precyzyjne metodologie, aby zapewnić swoim partnerom biznesowym jak najlepszą wiedzę o  ich klientach.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.gfk.com/pl lub na koncie GfK na Twitterze: www.twitter.com/gfk_pl

Źródło: InfoWire.pl / GfK Polonia

Czytaj także