"Warszawa najbezpieczniejszym miastem w Polsce"

"Warszawa najbezpieczniejszym miastem w Polsce"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Warszawa jest najbezpieczniejszym miastem w Polsce i jednym z bezpieczniejszych w Europie - przekonywał komendant stołeczny policji Adam Mularz podczas sesji rady miasta.

W czwartek radni zapoznali się z informacją o aktualnym stanie bezpieczeństwa na terenie stolicy.

Wynika z niej, że w 2007 r. na terenie Warszawy wykryto 65,3 tys. przestępstw, czyli 13,2 proc. mniej niż rok wcześniej - tendencja ta utrzymuje się od ostatnich dwóch lat.

"Przyczynę takiego stanu rzeczy można upatrywać m.in. we wzroście poziomu życia w Warszawie, spowodowanym łatwiejszym niż w innych regionach kraju dostępem do rynku pracy, w zmniejszającym się bezrobociu, +nieekonomiczności+ popełniania niektórych przestępstw" - podkreślono w informacji.

Mniejsza liczba przestępstw to także rezultat tzw. emigracji świata przestępczego, związanej z wyjazdami zarobkowymi Polaków do krajów Unii Europejskiej - przekonywali przedstawiciele służb mundurowych, obecni na sesji rady miasta.

Jak podkreślił Mularz, podczas ostatniego posiedzenia komendantów policji stolic państw Europy Środkowej Warszawa została uznana za jedną z najbezpieczniejszych. "Szefowie policji z Bukaresztu, Budapesztu, Berlina pytali, w jaki sposób Warszawa osiągnęła taki poziom bezpieczeństwa. Po dziewięciu miesiącach tego roku mogę powiedzieć, że Warszawa jest najbezpieczniejszym miastem w Polsce" - powiedział.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapewniła, że bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów władz miasta. "Oficjalnie w Warszawie mieszka 1,7 mln osób. W praktyce są to 2 mln, ale codziennie w stolicy przebywa blisko 4 mln osób" - powiedziała Gronkiewicz-Waltz.

Radni przyjęli uchwalę w sprawie uchwalenia warszawskiego programu zapobiegania przestępczości.

Dyrektor miejskiego biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Ewa Gawor wyjaśniła, że program jest wynikiem szczegółowej analizy bezpieczeństwa na terenie Warszawy. "Posiłkowaliśmy się informacjami policji i straży miejskiej. Udało się nam określić osiem najważniejszych obszarów działania w sferze bezpieczeństwa. Są to m. in. poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej, patologie wśród dzieci i młodzieży" - powiedziała Gawor.

ab, pap

 0

Czytaj także