Wiemy, kto zbuduje Stadion Narodowy

Wiemy, kto zbuduje Stadion Narodowy

Niemiecko-austriacko-polskie konsorcjum Hydrobudowa Polska SA oraz PBG z Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH i Alpine Construction Polska Sp. z o.o. złożyło najkorzystniejszą ofertę na budowę Stadionu Narodowego - poinformowało Narodowe Centrum Sportu.

Wartość oferty złożonej przez konsorcjum opiewa na 1 252 mln zł netto. Pozostałe propozycje cenowe zawierały się w przedziale od 1 290 mln do 2 225 mln złotych.

Oferty na realizację drugiego etapu budowy Stadionu Narodowego złożyło sześć konsorcjów, wszystkie zakwalifikowane do przetargu.

Jak podkreślił minister sportu Mirosław Drzewiecki, wszystkie oferty spełniały podstawowy warunek - zrealizowanie drugiego etapu budowy w 24 miesiące. Drzewiecki, który oczekiwał w siedzibie Narodowego Centrum Sportu na  otwarcie ofert, z zadowoleniem ocenił, że proponowane przez startujące w  przetargu firmy warunki finansowe spełniły jego oczekiwania.

"Nasze szacunki kosztorysowe, sporządzane w kilku wariantach uwzględniających różne kursy euro do złotego, opiewały na kwotę od 1,4 mld do 1,56 mld złotych" -  ujawnił minister sportu - wyrażając satysfakcję, że najkorzystniejsza finansowo oferta jest niższa o blisko 20 procent od tych szacunków.

"Potwierdza to nasze przypuszczenia, że rynek w warunkach kryzysu skłania firmy do schodzenia z kosztów" - ocenił.

Mirosław Drzewiecki przypomniał, że warszawski Stadion Narodowy będzie budowlą wyjątkową. Po pierwsze będzie miał w całości zamykany dach, a po drugie pod stadionem znajdzie się ogromna powierzchnia przeznaczona do biznesowego wykorzystania.

"Koszt budowy wyniesie więc około 300 milionów euro - powiedział Drzewiecki -  podczas gdy budowa Stade de France kosztowała przed laty 380 milionów, a nowy stadion Wembley pochłonął miliard sto milionów euro".

Zadowolony z efektów przetargu był również prezes NCS Rafał Kapler przypominając, że wszyscy oferenci zgodzili się zbudować stadion w 24 miesiące, przy zachowaniu określonych w warunkach gwarancji. Kapler poinformował, że w  przyszłym tygodniu oferty zostaną szczegółowo sprawdzone przez Komisję Przetargową pod względem formalnym, po czym nastąpi ogłoszenie zwycięzcy. Od  tego momentu zainteresowane firmy będą miały 10 dni na złożenie ewentualnych protestów.

Zdaniem prezesa NCS możliwe jest podpisanie umowy z wykonawcą jeszcze w  kwietniu, co pozwoliłoby w maju rozpocząć prace budowlane. Zgodnie z  harmonogramem budowa stadionu ma się zakończyć w maju 2011 roku.

ND, PAP

Czytaj także

 0