Buzek doktorem honoris causa AGH

Buzek doktorem honoris causa AGH

Dodano:   /  Zmieniono: 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek otrzymał w piątek tytuł doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się podczas posiedzenia senatu AGH.
Senat uczelni uhonorował prof. Jerzego Buzka "za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej, propagowanie proekologicznych rozwiązań w energetyce oraz promowanie rozwoju nauki w swojej działalności społeczno-politycznej". Wnioskowała o  to rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Promotorem doktoratu był prof. Mirosław Handke, a recenzentami rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł oraz prof. Andrzej Ziębik z Politechniki Śląskiej i prof. Andrzej Wiszniewski z Politechniki Wrocławskiej.

- Profesor Jerzy Buzek jest człowiekiem ogromnie poważanym przez środowiska naukowe oraz polityczne. Szybko przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej - od  studiów w Politechnice Śląskiej, po tytuł profesorski i tytuły doktora honoris causa uniwersytetów w Seulu, Dortmundzie, Isparcie, Politechniki Opolskiej, Politechniki Śląskiej i  Łódzkiej - powiedział na początku uroczystości rektor AGH prof. Antoni Tajduś.

Prof. Buzek, dziękując za wyróżnienie, odwołał się do pierwszych doktorów h.c. krakowskiej uczelni z 1923 r. - prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i Wojciecha Korfantego.  - Praca badawcza i służba publiczna w istocie rzeczy mają wiele podobieństw. Muszą je mieć, jeśli chcą przysparzać dobra wspólnego, poszerzać granice wiedzy, przyczyniać się do rozwoju kraju - powiedział Buzek.

Było to 110. tego typu wyróżnienie w historii krakowskiej uczelni. Gratulacje nowemu doktorowi h.c. składała m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Obecny był minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, przedstawiciele władz samorządowych i rektorzy krakowskich uczelni.

zew, PAP

 0

Czytaj także