Pogotowie przeciwpowodziowe nad Wieprzem

Pogotowie przeciwpowodziowe nad Wieprzem

Starostowie powiatów puławskiego i ryckiego na Lubelszczyźnie ogłosili w piątek pogotowie przeciwpowodziowe w kilku gminach położonych nad Wieprzem. Mieszkańcom podtapianych gospodarstw pomagają żołnierze.
Z powodu roztopów poziom Wieprza na wodowskazie w Kośminie w  piątek od rana podniósł się o prawie 30 cm i po południu rzeka płynęła kilkanaście centymetrów powyżej stanu ostrzegawczego. Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono dla Ryk i gminy Ułęż w powiecie ryckim oraz dla niektórych miejscowości w gminach Puławy, Baranów i Żyrzyn w powiecie puławskim.

- Lód tamuje swobodny przepływ wody w Wieprzu, rzeka podniosła się, ale nie ma bezpośredniego zagrożenia dla ludzi. Podtopione są pojedyncze gospodarstwa, nigdzie nie zarządzono ewakuacji. Do miejscowości kolonia Ostrów, gdzie woda zalała drogę, skierowany został wojskowy transporter - powiedział dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Włodzimierz Stańczyk

W kolonii Ostrów w gminie Jeziorzany odciętych zostało siedem gospodarstw. Na wniosek wojewody lubelskiego skierowano tam transporter pływający z 1. Batalionu Drogowo-Mostowego w Dęblinie. Pięciu żołnierzy pomagało w piątek mieszkańcom przedostać się do sklepu oddalonego o 3 kilometry. Żołnierze pozostają w  gotowości do ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia - poinformował ich dowódca kpt. Marcin Dąbrowski.

Ustabilizowała się sytuacja na Bugu, który płynie powyżej stanu alarmowego, ale już się nie podnosi. We Włodawie i okolicznych gminach nadal obowiązuje alarm powodziowy. Stan alarmowy przekracza także Krzna w Malowej Górze oraz  Tyśmienica w Tchórzewie. Nie ma tam zagrożenia dla ludzi.

zew, PAP

Czytaj także

 0