Na Mazurach liczą wilki i rysie

Na Mazurach liczą wilki i rysie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Stu leśników szukało przez cały dzień w mazurskich lasach tropów rysi i wilków - podała dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Inwentaryzacja pozwoli oszacować populację tych zwierząt i wybrać miejsca, do których zostaną sprowadzone rysie z Estonii.
Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie poinformował, że stu leśników liczyło i opisywało tropy wilków i rysi na obszarze blisko 200 tys. hektarów lasów. Inwentaryzacja objęła Puszczę Piską i Napiwodzko-Ramucką. Wyniki i wnioski zostaną ogłoszone w marcu. Zdaniem Stefana Jakimiuka z ekologicznej organizacji WWF Polska, z którą współpracują leśnicy, była to pierwsza na tak szeroką skalę akcja liczenia wilków i rysi w mazurskich lasach. - Dzięki temu, że liczenie odbywało się w krótkim czasie na dużym obszarze, powinniśmy uzyskać wiarygodne wyniki - powiedział Jakimiuk. Wstępne informacje mówią o znalezieniu tropów rysia m.in. w nadleśnictwach Spychowo, Strzałowo i Nowe Ramuki.

Stefan Jakimiuk, który kieruje ekologicznym projektem "Duże drapieżniki w Polsce", zapowiada, że inwentaryzacja powinna pomóc w planach sprowadzenia na Mazury kilku osobników rysia z Estonii. - Od tego, co ustalimy w naturze, zależy wybór miejsca. Jesteśmy na etapie załatwiania formalności, niezbędnych do sprowadzenia tych zwierząt. Powinno to nastąpić w najbliższych miesiącach - powiedział. Akcja liczenia rysi będzie kolejnym etapem przywrócenia tego gatunku drapieżnika na Mazurach. Przed rokiem ekolodzy i leśnicy ze Spychowa wypuścili na wolność rysia nazwanego przez nich "Stefan Maria" - jego rodzicami są zwierzęta sprowadzone przez organizację WWF z Białorusi.

Według ekologów, pomimo tych działań i ścisłej ochrony gatunkowej, liczba rysi w Polsce utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Rzadko zajmują one nowe terytoria. Wynika to głównie z rozbudowy dróg, dzielenia większych kompleksów leśnych, kłusownictwa czy nadmiernego odstrzału jeleni i saren, które stanowią źródło pokarmu drapieżników. Ocenia się, że w lasach całej Polski żyje 200 rysi i 600 wilków.

PAP, arb

 0

Czytaj także