Rozmowy ostatniej szansy z NFZ

Rozmowy ostatniej szansy z NFZ

Wielkopolscy lekarze rodzinni zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim podejmą rokowania z poznańskim oddziałem NFZ.
Lekarze podczas rokowań będą reprezentowani przez zespół negocjacyjny złożony z działaczy porozumienia. "Jest to z naszej strony kolejny sygnał, że chcemy rozmawiać z  Funduszem. Zależy nam głównie na rozmowach z centralą NFZ, ale  uzgodniliśmy, że podobne wnioski składać będziemy we wszystkich województwach" - powiedział dr Andrzej Grzybowski z porozumienia. Rokowania poprzedzają zawarcie umów na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej na 2004 rok.

Oferty na  ambulatoryjną opiekę medyczną można w Wielkopolsce składać do czwartku. Obecnie komisja konkursowa przyjmuje zgłoszenia. Ilu lekarzy ostatecznie złoży swoje oferty, będzie wiadomo po otwarciu kopert konkursowych, co nastąpi w sobotę. W 2003 roku w Wielkopolsce usługi lekarza rodzinnego świadczyło 1170 osób i firm. W pierwszym etapie kontraktowania świadczeń z  NFZ - konkursie ofert - lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim odmówili składania ofert, twierdząc, że proponowane przez NFZ warunki, są nie do przyjęcia. Porozumienia podpisano wówczas z 74 lekarzami rodzinnymi.

em, pap

Czytaj także

 0