Prezydent skierował ustawy o SN i KRS do ponownego rozpatrzenia przez Sejm

Prezydent skierował ustawy o SN i KRS do ponownego rozpatrzenia przez Sejm

Zastrzeżenia do ustawy o KRS

„Zasadnicza kwestia poddana pod ponowne rozpatrzenie przez Sejm dotyczy zmiany zasad wyboru sędziów do składu Krajowej Rady Sądownictwa. Nowa procedura wyboru przez Sejm sędziów w skład Krajowej Rady Sądownictwa wymaga wprowadzenia warunku, by wybór ten był dokonywany kwalifikowaną większością 3/5 głosów” – brzmi stanowisko prezydenta w kwestii ustawy o KRS. Według prezydenta taki sposób wyboru sędziów gwarantuje, że członkowie KRS będą wyłaniani nie tylko przez większość parlamentarną, ale ich wybór stanowił będzie wyraz konsensusu różnych ugrupowań zasiadających w parlamencie.

„W świetle ustawy, kandydatury sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa mogą zgłaszać stowarzyszenia zrzeszające sędziów lub prokuratorów, grupy co najmniej 25 sędziów lub prokuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Krajowa Rada Notarialna. Ostateczną decyzję o przedstawieniu Sejmowi kandydatów spośród sędziów zgłoszonych wcześniej przez wskazane podmioty podejmuje Prezydium Sejmu lub grupa co najmniej 50 posłów. Brak jest jednak określenia kryteriów, jakimi powinno się kierować Prezydium Sejmu lub grupa posłów, dokonując ostatecznego wyboru kandydatów do przedstawienia ich Sejmowi” – czytamy w dalszej części uzasadnienia prezydenckiego weta.

Źródło: Prezydent.pl
 13

Czytaj także