PiS oddeleguje Macierewicza, Girzyńskiego i Szydło do okręgów?

PiS oddeleguje Macierewicza, Girzyńskiego i Szydło do okręgów?

Dodano:   /  Zmieniono: 5
Antoni Macierewicz (fot. Wprost) Źródło: Wprost
Antoni Macierewicz, Zbigniew Girzyński, Krzysztof Lipiec, Marek Kuchciński i Beata Szydło - to niektórzy z kandydatów na szefów okręgów PiS zaproponowani przez Jarosława Kaczyńskiego i kierownictwo partii - podają informatorzy zbliżeni do władz PiS.
17 i 18 marca zjazdy, na których członkowie partii wybiorą przewodniczących regionów, są zaplanowane w okręgach: wałbrzyskim, bydgoskim, zielonogórskim, piotrkowskim, radomskim, rzeszowskim, częstochowskim, kieleckim, elbląskim, olsztyńskim, szczecińskim, toruńskim, chrzanowskim, tarnowskim, płockim, opolskim, krośnieńskim i  koszalińskim. Kolejne odbędą się w następny weekend. Według informatorów zbliżonych do władz partii, specjalne wystąpienie do uczestników zjazdów okręgowych przygotował prezes PiS; Kaczyński dziękuje w nim członkom zjazdów okręgowych za lojalność wobec partii i zapewnia, że PiS będzie dążyło do zmian, których Polska potrzebuje.

Kaczyński wyznaczył kandydatów

Każda z 40 okręgowych struktur partii będzie głosować nad jednym kandydatem na szefa, zarekomendowanym przez prezesa PiS. Kaczyński konsultował nominacje z komitetem politycznym PiS. Komitet, z Kaczyńskim na czele, podejmował decyzje, kto zostanie zaproponowany na szefa okręgu na podstawie szczegółowych planów działania, przedstawionych przez chętnych do objęcia tych funkcji. Na szefów okręgów zgłosiła się większość obecnych pełnomocników okręgowych struktur PiS. W niektórych miejscach tylko oni wyrazili chęć startu i złożyli wymagany plan działania i dostali rekomendację władz.

Wdowa po Gosiewskim nie będzie szefować w okręgu

W niektórych województwach, tak jak w świętokrzyskim, o szefostwo w  regionalnym PiS ubiegało się kilku kandydatów. W Kielcach władze partii zdecydowały się poprzeć obecnego pełnomocnika okręgowego partii posła Krzysztofa Lipca; kierownictwo PiS nie zaakceptowało kandydatury wdowy po Przemysławie Gosiewskim, senator Beaty Gosiewskiej. Z kolei w Olsztynie zgłosili się: obecny pełnomocnik okręgowy, poseł Jerzy Szmit i posłanka Iwona Arent -  kierownictwo PiS poparło Szmita. Pełniący obowiązki szefa lubuskiego PiS Marek Ast uzyskał rekomendację na stanowisko prezesa regionalnych struktur partii -  poinformował sekretarz lubuskiego PiS Robert Paluch. Obok posła Asta o stanowisko prezesa lubuskiego PiS ubiega się poseł Jerzy Materna.

Macierewicz szefem okręgu?

Do zmian na stanowisku szefa okręgu, jeżeli lokalni działacze PiS poprą kandydata wskazanego przez kierownictwo, dojdzie w okręgu toruńskim i piotrkowskim. W Toruniu o głosy ubiegać będzie się poseł Zbigniew Girzyński (dotychczas okręgowym PiS kierował tam Łukasz Zbonikowski), a w Piotrkowie Trybunalskim Antoni Macierewicz (dotychczas okręgowym PiS kierował tam Dariusz Seliga). W Koninie zgłoszony został poseł Witold Czarnecki; dotychczas szefem regionu był Zbigniew Dolata.

W Katowicach władze PiS poparły posła Grzegorza Tobiszowskiego, w Krośnie - wicemarszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Gliwicach - Jerzego Polaczka, Rzeszowie -  Stanisława Ożoga, Częstochowie - Szymona Giżyńskiego, Poznaniu - Tomasza Dziubę, Wrocławiu - Dawida Jackiewicza, Siedlcach - Arkadiusza Czartoryskiego, Radomiu - Marka Suskiego, Koszalinie - Czesława Hoca, Elblągu - Leonarda Krasulskiego, Płocku - Wojciecha Jasińskiego, Chełmie - Sławomira Zawiślaka, Kaliszu - Adam Rogackiego, Pile - Maksa Kraczkowskiego, Chrzanowie - Beatę Szydło, Wałbrzychu - Annę Zalewską, Szczecinie - Leszka Dobrzyńskiego, Nowym Sączu - senatora Stanisława Koguta.

ja, PAP

 5

Czytaj także