PKN ORLEN otworzy trzy stacje tankowania wodoru

PKN ORLEN otworzy trzy stacje tankowania wodoru

Tankowanie wodoru
Tankowanie wodoru / Źródło: Shutterstock / Literator
PKN ORLEN do roku 2030 planuje budowę ponad 50 stacji tankowania wodoru w całej Polsce. Na razie w ramach projektu „Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland (Phase I)” powstaną dwie ogólnodostępne stacje tankowania wodoru w Poznaniu i Katowicach oraz mobilna stacja we Włocławku. Na realizację tego projektu koncern otrzymał 2 mln euro dofinansowania z unijnego programu CEF Transport Blending Facility.

Rozwój przyjaznych środowisku technologii wodorowych wpisuje się w strategię ORLEN2030 zakładającą wzrost znaczenia paliw alternatywnych. Inwestycje w czyste technologie przynoszą koncernowi konkretne korzyści biznesowe i przyczyniają się do realizacji europejskich celów klimatycznych. Działania koncernu wpisują się w trend rozwoju innowacyjnych, ekologicznych technologii, które wytyczają drogę do zrównoważonego biznesu.

Koncern inwestuje w technologię wodorową, będącą przyszłością motoryzacji. Intensyfikuje prace nad jej rozwojem, chcąc zajmować silną pozycję konkurencyjną w tym perspektywicznym segmencie. Stacje tankowania wodoru, które koncern zamierza zbudować, stanowią kolejny, naturalny krok w realizacji tych biznesowych celów PKN ORLEN.

Wodór dla aut osobowych, autobusów i ciężarówek

Całodobowe stacje tankowania wodoru w Poznaniu i Katowicach oraz mobilna stacja we Włocławkubędą przeznaczone do użytkowania przez wszystkie pojazdy zasilane wodorem, a więc zarówno przez samochody osobowe w standardzie ciśnienia 700 barów, jak i autobusy i ciężki transport w standardzie ciśnienia 350 barów. Ta infrastruktura umożliwi tankowanie łącznie ponad 40 autobusów, a także samochodów osobowych i innych pojazdów zasilanych ogniwami wodorowymi.

Prace związane z budową stacji tankowania wodoru rozpoczną się na przełomie 2021 i 2022 roku. Inwestycja uzyska bezzwrotne dofinansowanie Komisji Europejskiej w kwocie blisko 2 mln euro. Dopłata będzie pochodziła z unijnego programu CEF Transport Blending Facility, wspierającego rozwój paliw alternatywnych.

Zapotrzebowanie jednego autobusu na paliwo wodorowe wynosi 30 kg/dzień. To umożliwia pokonanie ok. 300 km. Samochody osobowe typu Toyota Mirai mają zbiorniki o pojemność ok. 5 kg wodoru, co pozwala na przejechanie blisko 600 km. Zastosowanie ekologicznej technologii wodorowej w transporcie znacząco przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz obniżenia hałasu w miastach.

Koncern jest już właścicielem kilku punktów tankowania wodoru dla pojazdów z ogniwami paliwowymi na swoich niemieckich stacjach paliw „star-Grupa ORLEN”.

Budowa stacji tankowania wodoru jest najnowszym projektemkoncernu w ramach działań mających na celu rozwój technologii wodorowej w transporcie drogowym– wcześniej koncern podpisał listy intencyjne o współpracy w tym obszarze z samorządami i miejskimi spółkami, w tym z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Holdingiem Komunalnym i MPK w Krakowie, Gminą Miastem Płock, Gminą Miastem Włocławek, MPK w Poznaniu, MPK w Łodzi i MPK w Olsztynie.

Lokomotywa z ogniwami paliwowymi

PKN ORLEN inwestuje również w technologię wodorową na kolei. We wrześniu br. koncern poinformował o planach zakupu w ramach współpracy z PESA Bydgoszcz nowoczesnej lokomotywy, która ma być pierwszym w Polsce pojazdem szynowym wykorzystującym napęd wodorowy. Prototyp tego pojazdu szynowego zaprezentowano podczas jesiennych targów TRAKO. Zakup pierwszej w Polsce lokomotywy wodorowej ma być krokiem w kierunku wykorzystania na dużą skalę zeroemisyjnego paliwa wodorowego w transporcie kolejowym.

Latem PKN ORLEN, PESA i PKP podpisały list intencyjny w sprawie rozwoju technologii wodorowych na kolei – spółki chcą wspólnie prowadzić projekty badawczo-rozwojowe i działania zmierzające do wykorzystania wodoru jako paliwa zasilającego pojazdy szynowe. Listy intencyjne o współpracy na rzecz rozwoju wodoru w transporcie zostały wcześniej podpisane z producentem pojazdów szynowych Alstom.

Produkcja własna

Koncern jest już dzisiaj jednym z największych producentów wodoru w kraju i zamierza umocnić swoją pozycję. PKN ORLEN rozwija program inwestycyjny Hydrogen Eagle, który przewiduje budowę hubów wodorowych w Polsce, Czechach i na Słowacji dla transportu zasilanego czystym paliwem, a także powstanie innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Koncern inwestuje m.in. w projekt hubu wodorowego we Włocławku, który docelowo osiągnie wydajność do 600 kg na godzinę wodoru o jakości automotive. Paliwo na pierwszym etapie dystrybucji będzie przeznaczone przede wszystkim dla transportu publicznego i towarowego. PKN ORLEN rozwija także technologie wodorowe w biorafinerii ORLEN Południe w Trzebini. Paliwo z Trzebini będzie produkowane przede wszystkim dla transportu publicznego na południu Polski.

Kolejnym przejawem zaangażowania koncernu w rozwój technologii wodorowych jest udział w projekcie utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej. PKN ORLEN wraz z 24 innymi podmiotami podpisał pod koniec października list intencyjny w tej sprawie. Wodór wytwarzany w Dolinie będzie wykorzystywany m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie. Koncern jako lider tego projektu jest odpowiedzialny m.in. za określenie celów Doliny i przygotowanie strategii jej działania.

 2

Czytaj także