Znamy wyniki testów PISA 2015. Jak wypadli polscy uczniowie?

Znamy wyniki testów PISA 2015. Jak wypadli polscy uczniowie?

Dodano:   /  Zmieniono: 15
dzieci komputer szkoła fot. fotolia
We wtorek 6 grudnia poznaliśmy podsumowanie wyników najnowszej edycji badania PISA (Program Międzynarodowej Oceny Uczniów). Jak polscy 15-latkowe wypadają na tle rówieśników z innych krajów OECD?

Badanie Programu Międzynarodowej Oceny Uczniów (PISA - Programme for International Student Assessment) koordynowane jest przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jego celem jest zbadanie stopnia przygotowania 15-latków do dalszej edukacji, wymagań rynku pracy i powodzenia w dorosłym życiu. To największe na świecie badanie edukacyjne przeprowadzane jest cyklicznie co trzy lata począwszy od 2000 r.

Badanie PISA przeprowadzane jest w formie testu, dotyczy trzech podstawowych dziedzin: czytania i interpretacji (ang. reading literacy), matematyki (mathematical literacy) oraz rozumowania w naukach przyrodniczych (scientific literacy). W tegorocznej edycji za wiodącą dziedzinę uznano nauki przyrodnicze. W Polsce badanie zostało zrealizowane na ogólnokrajowej próbie losowej 160 szkół gimnazjalnych oraz 9 szkół ponadgimnazjalnych. Testy rozwiązywało ponad 4400 uczniów, badania prowadził zespół ekspertów z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Szczegółowe wyniki

Jak dowiadujemy się z informacji MEN, polscy uczniowie uplasowali się powyżej średniej OECD we wszystkich tych kategoriach. Jeśli chodzi o nauki przyrodnicze, uczniowie z Polski zanotowali wynik zbliżony do osiągnięć rówieśników z Irlandii, Belgii, Danii, Portugalii, Norwegii, USA, Austrii i Szwecji. Wynik polskich uczniów to 501 pkt - o 24 mniej niż w 2012 roku. Taki wynik pozwolił nam uplasować się na 10 miejscu w UE.

W czytaniu i interpretacji uczniowie z Polski uzyskali 506 pkt - o 12 pkt mniej niż w 2012 roku, co daje nam 5. miejsce w Europie. Wśród innych krajów UE wyżej uplasowali się uczniowie z Finlandii, Irlandii, Estonii oraz Niemiec - jak zauważa MEN, w przypadku tych ostatnich różnica była minimalna.

W zakresie matematyki polscy uczniowie osiągnęli średni wynik 504 pkt - o 14 pkt mniej niż w 2012 roku. W UE daje nam to 8. pozycję. Uczniowie z Polski osiągnęli podobny wynik, co Belgowie, Niemcy, Irlandczycy i Norwedzy. Wyprzedzili ich Estończycy, Holendrzy, Duńczycy, Finowie i Słoweńcy.

+
 15

Czytaj także