MEN udostępnia projekty podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych

MEN udostępnia projekty podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska
Minister edukacji narodowej Anna Zalewska / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło w piątek - w ramach prekonsultacji publicznych - przekazywanie do zaopiniowania projekt podstawy programowej poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych.

Do szkół ponadpodstawowych, które obejmie nowy program nauczania, zalicza się: 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnia branżowa szkoła I stopnia, 2-letnia branżowa szkoła II stopnia, oraz 2-letnia branżowa szkoła II stopnia (przeznaczona dla uczniów będących absolwentowi dotychczasowego gimnazjum).

Na początek do konsultacji Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało projekt podstawy z języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, muzyki i historii muzyki.

Prekonsultacje potrwają do 26 maja 2017 roku. Opinie można przesyłać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do dyspozycji jest także adres e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl. Projekty podstaw programowych zostaną również przekazane do wybranych losowo szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju.

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasie I: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, do której od roku szkolnego 2019/2020 uczęszczać będą pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

Podstawy programowe dla poszczególnych przedmiotów

Język polski

 1. Język polski – opis przedmiotu
 2. Język polski – liceum ogólnokształcące i technikum
 3. Język polski – branżowa szkoła I stopnia – po szkole podstawowej
 4. Język polski – branżowa szkoła II stopnia – po gimnazjum
 5. Język polski – branżowa szkoła II stopnia – po szkole podstawowej

Matematyka

 1. Matematyka – branżowa szkoła I stopnia
 2. Matematyka – branżowa szkoła II stopnia po gimnazjum
 3. Matematyka – branżowa szkoła II stopnia po szkole podstawowej
 4. Matematyka – liceum ogólnokształcące i technikum

WOS

 1. Wiedza o społeczeństwie – liceum ogólnokształcące i technikum – zakres podstawowy
 2. Wiedza o społeczeństwie – liceum ogólnokształcące i technikum – zakres rozszerzony
 3. Wiedza o społeczeństwie – branżowa szkoła I stopnia
 4. Wiedza o społeczeństwie – branżowa szkoła II stopnia

Podstawy przedsiębiorczości

 1. Podstawy przedsiębiorczości – liceum ogólnokształcące i technikum – po szkole podstawowej
 2. Podstawy przedsiębiorczości – branżowa szkoła I stopnia – po szkole podstawowej

Muzyka

 1. Muzyka – liceum ogólnokształcące i technikum
 2. Historia muzyki – liceum ogólnokształcące i technikum

Czytaj także

 0