SAN – studia dopasowane do rynku pracy

SAN – studia dopasowane do rynku pracy

Społeczna Akademia Nauk
Społeczna Akademia Nauk
Społeczna Akademia Nauk od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych. Warto wziąć ją pod uwagę, rozważając kierunek i miejsce studiów. Rekrutacja trwa do 30 września.

Największa niepubliczna szkoła wyższa w Polsce oferuje dziś 25 przyszłościowych kierunków studiów i ponad 130 specjalizacji. Można ją już śmiało nazwać uczelnią z tradycją (niemal 30-letnią!), bo jej początki sięgają 1994 roku. Przez pierwsze lata działała pod nazwą Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Od dekady ma uprawnienia do doktoryzowania. Od tego czasu jest akademią, co znacznie podniosło prestiż i rangę uczelni. Zdobyła wiele wyróżnień, m.in. statuetkę i tytuł Lidera Polskiego Biznesu Business Center Club, tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki, nagrody Uczelnia Liderów oraz Dobra Uczelnia – Dobra Praca, certyfikat Wiarygodna Szkoła oraz tytuł Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych.

W rankingu Perspektyw 2021 SAN znalazła się w ścisłej czołówce uczelni niepublicznych w Polsce. Można w niej studiować na różnych poziomach – od studiów licencjackich przez magisterskie aż do podyplomowych i seminariów doktoranckich oraz MBA.

Od optometrii po zarządzanie

W SAN można studiować w języku polskim i angielskim, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Każdy może zatem wybrać taki system nauki, który mu najbardziej odpowiada. Uczelnia oferuje kierunki studiów w wielu dziedzinach od humanistycznych po biznesowe, np. dziennikarstwo i komunikacja społeczna, finanse i rachunkowość, zarządzanie, ale też np. optyka okularowa, optometria czy bezpieczeństwo narodowe.

Ogromnym atutem programów studiów jest fakt, że dostosowano je do wymagań obecnego rynku pracy. Są one tworzone przy współpracy z pracodawcami i otoczeniem biznesowo-gospodarczym. Studenci SAN cenią sobie bardzo także bogaty program praktyk i staży zagranicznych Erasmus+.

Sala wykładowa w Społecznej Akademii Nauk

Społeczna Akademia Nauk na odległość, czyli SAN ON-LINE

SAN ma wiele ośrodków, m.in. w Łodzi, Warszawie, Kielcach, Tarnobrzegu, Zduńskiej Woli czy w Londynie. Wychodzi też naprzeciw osobom, które nie są w stanie brać udziału w zajęciach stacjonarnych z powodu miejsca zamieszkania, obowiązków rodzinnych lub zawodowych czy stanu zdrowia. Dzięki szerokiej ofercie uczelni mogą oni zostać studentami, a potem licencjatami lub magistrami Społecznej Akademii Nauk. Umożliwiła to swoim studentom już 15 lat temu, udostępniając zdalny system studiowania.

Obecnie studia przez internet w SAN ON-LINE są prowadzone zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku. Wykładowcy stosują sprawdzone i zalecane metody i techniki kształcenia na odległość, dające gwarancje wysokiej skuteczności.

Oferta dla magistrów

Jeśli ukończyłeś studia na innej uczelni, wciąż możesz zostać studentem SAN, wybierając inny kierunek lub studia podyplomowe (szeroka oferta studiów podyplomowych do wglądu pod adresem https://podyplomowe.san.edu.pl/nasze-kierunki). Akademia posiada też uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na kierunkach Zarządzanie (kończy się je z tytułem doktora nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości) oraz Informatyka (doktor w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja). Seminaria w Społecznej Akademii Nauk zapewniają kadrę wybitnych profesorów z wieloletnim doświadczeniem promotorskim.

MBA bez zbędnych treści

SAN oferuje również studia MBA. Ich program przygotowano w oparciu o trzy kluczowe założenia Po pierwsze, wyłączono z niego zbędne treści kształcenia, charakterystyczne dla innych programów MBA opartych głównie na teorii biznesu. Po drugie, położono nacisk na cyfrowe i sieciowe narzędzia zarządzania instytucjami. Po trzecie, postawiono sobie za zadanie przygotowanie absolwenta do koordynowania działań specjalistów (sam nie musi się na wszystkim znać).

Studia są realizowane w porozumieniu z VUZF University, który posiada akredytację British Accreditation Council, oraz przy udziale ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości. Absolwent uzyskuje świadectwo Executive MBA, potwierdzające nabycie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Studia skierowane są do osób chcących pełnić funkcje kierownicze wyższego szczebla, kierować przedsięwzięciami rozwojowymi oraz sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnego biznesu. Celem programu jest wyposażenie osoby z doświadczeniem menadżerskim w umiejętności kompleksowego kierowania instytucjami z różnych dziedzin działalności gospodarczej.

Akademickie Biuro Karier

Sama teoria to za mało – SAN jest liderem kształcenia praktycznego w Polsce. Niewątpliwie przyczynia się do tego prężna działalność Akademickiego Biura Karier, którego misją jest wspieranie studentów i absolwentów SAN w świadomym i efektywnym projektowaniu ścieżek karier. Jego działania mają na celu wzmocnienie ich potencjału zawodowego, pomoc w eksplorowaniu rynku pracy oraz budowanie długoterminowych relacji pomiędzy pracownikami i pracodawcami.

Biuro oferuje uczestnictwo w bezpłatnych kursach, warsztatach, konferencjach szkoleniowych oraz targach pracy, wsparcie w poszukiwaniu staży, praktyk i zatrudnienia oraz doradztwo zawodowe. Dzięki takiemu podejściu absolwenci uczelni mają ułatwiony start zawodowy i nie są po zakończeniu studiów zdani tylko na siebie. To niezmiernie ważny atut na dzisiejszym trudnym rynku pracy. Warto skorzystać z tego udogodnienia i aplikować do Społecznej Akademii Nauk.

Więcej informacji na stronie: https://rekrutacja.san.edu.pl

 0

Czytaj także