Prof. Gucma rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie

Prof. Gucma rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Uczelniane Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Szczecinie wybrało ponownie na stanowisko rektora Akademii Morskiej w Szczecinie prof. Stanisława Gucmę. To będzie czwarta kadencja Gucmy jako rektora tej uczelni.

Prof. Gucma otrzymał 79 głosów spośród 88 obecnych podczas głosowania elektorów. Gucma był już rektorem AM w latach 1996-1999 i 1999-2002 oraz 2008-2012. Jak poinformowała rzeczniczka uczelni Katarzyna Opalińska podczas kolejnej kadencji, która rozpoczyna się wraz z nowym rokiem akademickim rektor zamierza m.in. rozszerzyć oferty kształcenia morskiego zgodnie z  zapotrzebowaniem gospodarki morskiej Polski i Unii Europejskiej, podnosić jego jakość i atrakcyjność.

Chce także podnieść rangę uczelni poprzez wzmocnienie jej zespołów naukowych, budowę centrów badawczych, rozbudowę infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej, uruchamianie nowych kierunków nauczania oraz uzyskanie kolejnych uprawnień naukowych - dodała.

W planach jest także przekształcanie Akademii w Uniwersytet Morski w  Szczecinie poprzez rozwój istniejących i budowę nowych wydziałów. Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Infrastruktury. Ta morska uczelnia jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej, istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie.

Szczecińska Akademia Morska kształci oficerów nawigatorów i  mechaników okrętowych na potrzeby floty transportowej i rybackiej, pracowników eksploatacyjnych służb portowych, służb armatorskich floty morskiej i śródlądowej oraz administracji morskiej, menedżerów w  zakresie międzynarodowego transportu, spedycji i logistyki oraz  specjalistów inżynierii ruchu morskiego.

Ma trzy wydziały: inżynieryjno-ekonomiczny transportu, mechaniczny i nawigacyjny.

Na uczelni studiuje ok. 4 tys. studentów.
 0

Czytaj także