Jak dobrze znasz polskie konstytucje?
Sprawdź się w naszym quizie!

Sądzisz, ze dobrze znasz historię polskiego parlamentaryzmu? W naszym quizie sprawdzisz ile rzeczywiście wiesz o historii dawnych polskich konstytucji!
Totalna porażka, chyba wszystkie lekcja historii zostały przez Ciebie przespane
Słabo, musisz popracować nad swoją wiedzą o polskich konstytucjach
Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej.
Dobry wynik, sporo wiesz o polskich konstytucjach
Świetnie, Twoi nauczyciele historii byliby z Ciebie dumni
Rewelacyjny wynik! Możesz prowadzić wykłady z historii polskich konstytucji.
Twój wynik:

1 / 15 Na początek coś prostego. 3 maja którego roku została uchwalona pierwsza polska konstytucja?

1787
1789
1791
1793

2 / 15 Do współautorów Konstytucji 3 maja nie możemy zaliczyć:

Ignacego Potockiego
Hugona Kołłataja
Stanisława Augusta Poniatowskiego
Stanisława Szczęsnego Potockiego

3 / 15 Która z tych zasad nie była ujęta w Konstytucji 3 maja?

Wprowadzenie trójpodziału władzy
Pozbawienie praw politycznych szlachty bez majątku, tzw. gołoty
Likwidacja liberum veto
Wprowadzenie urzędu prezydenta po śmierci obecnego króla

4 / 15 Ustanowiona przez Konstytucję 3 maja Straż Praw to:

trzecia izba parlamentu
rząd Rzeczpospolitej
odpowiednik dzisiejszego trybunału konstytucyjnego
sąd wyższej instancji

5 / 15 Kto według Konstytucji 3 maja nie wchodził w skład Straży Praw?

Marszałek Senatu
Prymas
Minister policji
Król

6 / 15 Gdzie została nadana Konstytucja Księstwa Warszawskiego?

W Moskwie
W Paryżu
W Dreźnie
W Warszawie

7 / 15 Na ustroju którego państwa wzorowane były wzorowane zasady znajdujące się w Konstytucji Księstwa Warszawskiego?

Francji
USA
Rosji
Szwecji

8 / 15 Przez kogo została nadana Konstytucja Królestwa Polskiego?

Przez Katarzynę II
Przez Napoleona Bonaparte
Przez Aleksandra I
Przez nikogo, Sejm sam ją uchwalił

9 / 15 Do którego roku w Królestwie Polskim obowiązywała konstytucja?

do 1815
do 1824
do 1832
do 1863

10 / 15 Co ile lat, według Konstytucji marcowej Zgromadzenie Narodowe mogło dokonać rewizji konstytucji zwykłą większością głosów?

co 5 lat
co 12 lat
co 15 lat
co 25 lat

11 / 15 Który organ władzy najbardziej wzmocniła Nowela sierpniowa?

Sejm
Trybunał Konstytucyjny
Prezydenta
Radę Ministrów

12 / 15 23 kwietnia którego roku Konstytucja kwietniowa została podpisana przez prezydenta?

1919
1921
1926
1935

13 / 15 Kto według Konstytucji kwietniowej powoływał Prezydenta RP?

Obywatele w powszechnych wyborach
Zgromadzenie Narodowe
Zgromadzenie Elektorów
Marszałek Polski

14 / 15 Czy Konstytucja PRL z 1952 roku powoływała senat?

Tak, senat dostał więcej władzy od sejmu
Tak, parlament w Konstytucji PRL był dwuizbowy
Nie, parlament w Konstytucji PRL był jednoizbowy
Nie, w Konstytucji PRL w ogóle nie powoływano parlamentu

15 / 15 Kiedy Konstytucja PRL została całkowicie uchylona?

W 1989 roku
W 1992 roku
W 1997 roku
Nie została całkowicie uchylona do dziś