Potrafisz rozpoznać polskich królów?
Sprawdź się w naszym quizie!

W polskiej historii było wielu królów, którzy zapisali się lepiej lub gorzej w pamięci kolejnych pokoleń. Sprawdź jak wielu z nich rozpoznasz po portrecie i krótkim opisie.
Bardzo słaby wynik. Wiesz, że tego testu nie rozwiązuje się z zamkniętymi oczami?
Albo zupełnie nie masz pamięci do twarzy, albo twoja uwaga na historii była bardzo ograniczona
Paru królów udało ci się rozpoznać, ale stać cię na więcej
Udało ci się rozpoznać więcej niż połowę polskich władców. Nieźle!
Świetny wynik, widać, ze masz dużą wiedzę i bardzo dobrą pamieć do twarzy!
Gratulacje! Doskonale znasz polskich królów!
Twój wynik:

1 / 15 Pierwszy historyczny król Polski. Jednym z jego sukcesów było zdobycie Kijowa.

Pierwszy historyczny król Polski. Jednym z jego sukcesów było zdobycie Kijowa.
Źródło: Wikimedia Commons
Mieszko I
Lech I
Bolesław I Chrobry
Siemowit

2 / 15 Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych królów Polski. Rządził 47 lat i chociaż był czterokrotnie żonaty, nie pozostawił legalnego następcy.

Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych królów Polski. Rządził 47 lat i chociaż był czterokrotnie żonaty, nie pozostawił legalnego następcy.
Źródło: Wikimedia Commons
Jan III Sobieski
Bolesław III Krzywousty
Kazimierz III Wielki
Władysław II Jagiełło

3 / 15 Szlachta obwołała ją królem Polski i przydzieliła jej zagranicznego małżonka. Mąż, którego przeżyła, zdecydowanie unikał jej towarzystwa.

Szlachta obwołała ją królem Polski i przydzieliła jej zagranicznego małżonka. Mąż, którego przeżyła, zdecydowanie unikał jej towarzystwa.
Źródło: Wikimedia Commons
Jadwiga Andegaweńska
Elżbieta Rakuszanka
Barbara Radziwiłłówna
Anna Jagiellonka

4 / 15 Jako królewicz został wybrany na moskiewskiego cara przez bojarów. Ostatecznie nie przejął władzy w Moskwie ze względu na politykę ojca. W roku jego śmierci wybuchło powstanie Chmielnickiego.

Jako królewicz został wybrany na moskiewskiego cara przez bojarów. Ostatecznie nie przejął władzy w Moskwie ze względu na politykę ojca. W roku jego śmierci wybuchło powstanie Chmielnickiego.
Źródło: Wikimedia Commons
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan II Kazimierz
Michał Korybut Wiśniowiecki

5 / 15 Założyciel jednej z panujących w Polsce dynastii, chociaż jego synowie musieli być wybierani przez możnych. Nie przyjął zaproponowanego mu przez husytów tronu czeskiego. Na Litwie często jest uznawany za zdrajcę.

Założyciel jednej z panujących w Polsce dynastii, chociaż jego synowie musieli być wybierani przez możnych. Nie przyjął zaproponowanego mu przez husytów tronu czeskiego. Na Litwie często jest uznawany za zdrajcę.
Mieszko I
Władysław II Jagiełło
Ludwik Węgierski
Zygmunt III Waza

6 / 15 Wnuk Zygmunta Starego. Przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Za jego panowania Rzeczpospolita osiągnęła swój największy obszar.

Wnuk Zygmunta Starego. Przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Za jego panowania Rzeczpospolita osiągnęła swój największy obszar.
Źródło: Wikimedia Commons
Zygmunt II August
Zygmunt III Waza
Władysław IV
Jan Kazimierz

7 / 15 Znany z wygranej wojny z Rosją, która pokrzyżowała plany zdobycia przez Moskwę dostępu do Morza Bałtyckiego. Jego najbliższym współpracownikiem był Jan Zamojski.

Znany z wygranej wojny z Rosją, która pokrzyżowała plany zdobycia przez Moskwę dostępu do Morza Bałtyckiego. Jego najbliższym współpracownikiem był Jan Zamojski.
Źródło: Wikimedia Commons
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Stefan Batory
Zygmunt III Waza

8 / 15 Zanim został wybrany na króla dowodził armią jako hetman wielki koronny. Przez papieża został odznaczony tytułem „Obrońcy Wiary”, a przez Turków był nazywany „Lwem Lechistanu”.

Zanim został wybrany na króla dowodził armią jako hetman wielki koronny. Przez papieża został odznaczony tytułem „Obrońcy Wiary”, a przez Turków był nazywany „Lwem Lechistanu”.
Źródło: Wikimedia Commons
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza
Jan III Sobieski

9 / 15 Mimo że była kobietą, została koronowana na króla Polski. Ze względów politycznych wyszła za maż w wieku 12 lat, chociaż już wcześniej była zaręczona z kimś innym. Jest świętą Kościoła katolickiego oraz patronką Polski.

Mimo że była kobietą, została koronowana na króla Polski. Ze względów politycznych wyszła za maż w wieku 12 lat, chociaż już wcześniej była zaręczona z kimś innym. Jest świętą Kościoła katolickiego oraz patronką Polski.
Źródło: Wikimedia Commons
Jadwiga Andegaweńska
Anna Jagiellonka
Elżbieta Rakuszanka
Bona Sforza

10 / 15 Jego panowanie dało początek unii personalnej z Saksonią. Podobno potrafił zginać podkowy gołymi rękoma.

Jego panowanie dało początek unii personalnej z Saksonią. Podobno potrafił zginać podkowy gołymi rękoma.
Źródło: Wikimedia Commons
Michał Korybut Wiśniowiecki
Stanisław Leszczyński
August II Mocny
August III Sas

11 / 15 Pokonał Krzyżaków w wojnie trzynastoletniej i odzyskał Malbork. Trzech z jego synów zostało królami Polski, a jeden królem Czech i Węgier.

Pokonał Krzyżaków w wojnie trzynastoletniej i odzyskał Malbork. Trzech z jego synów zostało królami Polski, a jeden królem Czech i Węgier.
Źródło: Wikimedia Commons
Władysław Jagiełło
Władysław III Warneńczyk
Kazimierz IV Jagiellończyk
Aleksander Jagiellończyk

12 / 15 Skazał na śmierć krakowskiego biskupa, co wywołało bunt, przez który stracił koronę. Z kolei biskup, po wielu latach od śmierci, stał się jednym z patronów Polski.

Skazał na śmierć krakowskiego biskupa, co wywołało bunt, przez który stracił koronę. Z kolei biskup, po wielu latach od śmierci, stał się jednym z patronów Polski.
Źródło: Wikimedia Commons
Bolesław II Szczodry
Bolesław III Krzywousty
Bezprym
Mieszko II Lambert

13 / 15 Był królem Królestwa Polskiego i władcą innego państwa. Na jego cześć powstała pieśń „Boże, coś Polskę”, wzorowana na brytyjskim hymnie „God, save the King”, ale, z w pełni zrozumiałych powodów, współcześnie rzadko wymienia się go wśród innych władców naszego kraju.

Był królem Królestwa Polskiego i władcą innego państwa. Na jego cześć powstała pieśń „Boże, coś Polskę”, wzorowana na brytyjskim hymnie „God, save the King”, ale, z w pełni zrozumiałych powodów, współcześnie rzadko wymienia się go wśród innych władców naszego kraju.
Źródło: Wikimedia Commons
August II Mocny
August III Sas
Mikołaj I
Aleksander I

14 / 15 Został koronowany za życia ojca. Za jego panowania Polska i Litwa zawiązały unię lubelską stając się Rzecząpospolitą Obojga Narodów.

Został koronowany za życia ojca. Za jego panowania Polska i Litwa zawiązały unię lubelską stając się Rzecząpospolitą Obojga Narodów.
Źródło: Wikimedia Commons
Jan I Olbracht
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy

15 / 15 Władca koronowany na króla Polski, mimo że nie pochodził z polskiej dynastii. Panował krótko, bo został zamordowany, prawdopodobnie przez możnych z Wielkopolski

Władca koronowany na króla Polski, mimo że nie pochodził z polskiej dynastii. Panował krótko, bo został zamordowany, prawdopodobnie przez możnych z Wielkopolski
Źródło: Wikimedia Commons
Przemysł II
Wacław II
Władysław I Łokietek
Władysław II Jagiełło