Historia Polski. Łatwy quiz z dat

W tym quizie pytamy o kilka najważniejszych dat z historii Polski. Nie powinien on sprawić trudności nikomu, kto uczył się historii w polskiej szkole
Twój wynik:

1 / 11 Pierwsza polska konstytucja została uchwalona 3 maja…

1791 r.
1921 r.
1997 r.

2 / 11 II wojna światowa rozpoczęła się atakiem Niemiec na Polskę w…

1918 r.
1939 r.
1981 r.

3 / 11 Bitwa pod Grunwaldem miała miejsce się w…

1409 r.
1410 r.
1411 r.

4 / 11 Trzeci rozbiór, który zupełnie wymazał Polskę z map, nastąpił w…

1772 r.
1793 r.
1795 r.

5 / 11 Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia…

1918 r.
1944 r.
1989 r.

6 / 11 Pierwsza wolna elekcja miała miejsce w…

1373 r.
1573 r.
1773 r.

7 / 11 Stan wojenny wprowadzono w grudniu…

1970 r.
1980 r.
1981 r.

8 / 11 W którym roku najprawdopodobniej Mieszko I przyjął chrzest, nazywany Chrztem Polski?

966 r.
996 r.
1025 r.

9 / 11 Przyjmuje się, ze Polska odzyskała niepodległość 11 listopada…

1918 r.
1944 r.
1989 r.

10 / 11 Pierwsze częściowo wolne wybory odbyły się 4 czerwca…

1946 r.
1989 r.
1997 r.

11 / 11 To jedna z największych tragedii w najnowszej historii Polski. Katastrofa smoleńska miała miejsce w…

2001 r.
2010 r.
2011 r.