Święto Niepodległości.
Łatwy quiz z historii Polski

W Święto Niepodległości warto sprawdzić swoją wiedzę z wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Pytania nie powinny sprawić trudności nikomu, kto uczył się historii w polskiej szkole.
Twój wynik:

1 / 15 W którym roku Polska odzyskała niepodległość?

1916
1918
1920

2 / 15 11 listopada 1918 roku:

Józef Piłsudski przejął pełnię władzy od Rady Regencyjnej
Józef Piłsudski przejął władzę nad wojskiem
Józef Piłsudski powołał rząd

3 / 15 Józef Piłsudski w czasie I Wojny Światowej był przez długi czas dowódcą:

Armii Polskiej we Francji
I Brygady Legionów Polskich
Całych Legionów Polskich

4 / 15 Skąd Piłsudski przyjechał pociągiem do Warszawy 10 listopada 1918 roku?

Z więzienia w Łomży
Z twierdzy w Magdeburgu
Z lochu w Moskwie

5 / 15 Z orędziem do Kongresu Stanów Zjednoczonych, w którym w 13. Z 14 punktów była mowa o utworzeniu niezależnego państwa polskiego z dostępem do morza, wystąpił:

Prezydent Thomas Woodrow Wilson
Ignacy Jan Paderewski
Prezydent Franklin Delano Roosevelt

6 / 15 7 listopada 1918 roku powstał socjalistyczny Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Jego premierem został:

Ignacy Daszyński
Roman Dmowski
Wincenty Witos

7 / 15 Józef Piłsudski nadał kobietom prawa wyborcze:

Jeszcze przed wyborami do Sejmu w 1919 roku
Dopiero po zamachu majowym w 1926 roku
Piłsudski nie nadał praw wyborczych kobietom

8 / 15 Niektóre środowiska uważają, że datą Święta Niepodległości powinien być 7 października. Tego dnia w 1918 roku:

Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy
Został powołany pierwszy rząd II RP
Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski

9 / 15 Wincenty Witos to polityk związany z:

Ruchem komunistycznym
Ruchem socjalistycznym
Ruchem ludowym

10 / 15 Polski pianista światowej sławy, kompozytor i działacz niepodległościowy, który uznawany jest za jednego z Ojców Niepodległości to:

Wincenty Witos
Ignacy Jan Paderewski
Wojciech Korfanty

11 / 15 Akt 5 listopada to dokument, w którym Niemcy i Austro-Węgry obiecały powstanie „samodzielnego” państwa polskiego. Miało ono być:

Królestwem
Księstwem
Republiką

12 / 15 Powołana w 1917 roku Armia Polska we Francji, której dowódca był gen. Józef Haller, od koloru mundurów była nazywana:

Błękitną Armią
Bordową Armią
Beżową Armią

13 / 15 27 grudnia 1918 roku, w czasie wizyty powracającego do Polski Paderewskiego wybuchło zwycięskie:

Powstanie śląskie
Powstanie warszawskie
Powstanie wielkopolskie

14 / 15 Międzynarodowy traktat, który w 1919 roku przypieczętował powrót Polski na mapę Europy i świata został podpisany w:

Moskwie
Wersalu
Waszyngtonie

15 / 15 Pod traktatem wersalskim w imieniu Polski podpisali się:

Józef Piłsudski i Ignacy Daszyński
Wincenty Witos i Wojciech Korfanty
Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski