Władysław Jagiełło: Łatwy quiz historyczny.
Zdobędziesz 85 proc.?

W quizie poświęconym Władysławowi Jagielle pytamy o fakty z historii panowania jednego z najważniejszych władców Polski, który stał się bohaterem serialu „Korona Królów: Jagiellonowie”. Pytania dotyczą nie serialu, a wiedzy historycznej, jednak nie powinien on sprawić większych problemów.
Twój wynik:

1 / 20 Władysław Jagiełło panował w Polsce w:

XII i XIII wieku
XIV i XV wieku
XVI i XVII wieku

2 / 20 Jak nazywał się ojciec Władysława Jagiełły?

Giedymin
Olgierd
Stanisław

3 / 20 Władysław Jagiełło przed objęciem polskiego tronu był:

Księciem Siedmiogrodzkim
Wielkim Księciem Litewskim
Hospodarem Mołdawskim

4 / 20 W którym roku Władysław II Jagiełło został koronowany na króla Polski?

1350
1386
1411

5 / 20 Akt wydany w 1385 roku przez Jagiełłę, stanowiący jego zobowiązania przedślubne wobec Królestwa Polskiego nazywany jest:

Unią warszawską
Unią w Krewie
Unią lubelską

6 / 20 Ile żon miał Władysław Jagiełło?

Dwie
Cztery
Siedem

7 / 20 Kto był pierwszą żoną Władysława Jagiełły?

Jadwiga Andegaweńska
Elżbieta Granowska
Elżbieta Rakuszanka

8 / 20 Czy Władysław Jagiełło miał dzieci z Jadwigą Andegaweńską?

Nie
Tak –  córkę, która zmarła niedługo po narodzinach
Tak – córkę, która została królową Czech

9 / 20 Jak zmarła Jadwiga Andegaweńska?

W połogu
Po upadku z konia
Zakażona przez dżumę

10 / 20 Władysław Jagiełło w 1400 roku:

Jako pierwszy założył uniwersytet w Krakowie
Oficjalnie odnowił uniwersytet w Krakowie z fundacji zmarłej żony Jadwigi
Nie miał nic wspólnego z uniwersytetem w Krakowie

11 / 20 Jak nazywał się brat stryjeczny Władysława Jagiełły, który rządził Litwą najpierw jako namiestnik Jagiełły, a następnie Wielki Książę Litewski? Jest centralną postacią na obrazie Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki.

Kiejstut
Świdrygiełło
Witold

12 / 20 Słynna bitwa pod Grunwaldem w 1410 roku była toczona przez Polskę i jej sojuszników przeciwko:

Imperium Osmańskiemu
Królestwu Węgier
Zakonowi krzyżackiemu

13 / 20 Jak nazywała się druga żona Władysława Jagiełły?

Anna Cylejska
Barbara Radziwiłłówna
Bona Sforza

14 / 20 Anna Cylejska była córką hrabiego cylejskiego, a wnuczką:

Bolesława Chrobrego
Kazimierza Wielkiego
Ludwika Węgierskiego

15 / 20 Czy Anna Cylejska miała dzieci z Władysławem Jagiełłą?

Tak, córkę Jadwigę
Tak, syna Władysława
Nie

16 / 20 Trzecią żoną Władysława Jagiełły była Elżbieta z Pilczy Granowska. Kobieta w momencie ślubu z Jagiełłą:

Była prawdopodobnie trzykrotną wdową (chociaż pierwszy związek był zawarty pod przymusem)
Miała pięcioro dzieci
Miała około 45 lub 47 lat
Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe

17 / 20 Zofia Holszańska, ostatnia żona Władysława Jagiełły w momencie ślubu z około sześćdziesięcio- lub siedemdziesięcioletnim (historycy nie są zgodni co do daty urodzenia Jagiełły) królem miała około:

17 lat
22 lata
30 lat

18 / 20 Władysław Jagiełło nadawał szlachcie liczne przywileje. Jednym z nich był przywilej jedlneńsko-krakowski. Jego postanowieniem była m.in. zasada gwarantująca niemożność uwięzienia bez wyroku sądowego, od czego pochodzi też łacińska nazwa nadawana przywilejowi, czyli:

Nihil novi
Liberum veto
Neminem captivabimus

19 / 20 W którym roku zmarł Władysław Jagiełło?

1415
1434
1474

20 / 20 Który z wymienionych synów Jagiełły i Zofii Holszańskiej został królem Polski?

Najstarszy syn Władysław
Najmłodszy syn Kazimierz
Obaj wymienieni zostali w swoim czasie królami Polski