Quiz z najciekawszych naukowców w polskiej historii.
Zdobędziesz 80 proc.?

Najciekawsi naukowcy w polskiej historii – to tytuł kwietniowego odcinku cyklu „Nauka to polska specjalność. Wielkie postacie polskiej nauki”. W publikowanych w tym miesiącu tekstach zajmujemy się historycznymi dokonaniami wybitnych polskich naukowców. Sprawdźcie w naszym quizie, jak wiele wiecie na ich temat! Wszystkie teksty znajdziecie na stronie wprost.pl/nauka-polska-specjalnosc
Twój wynik:

1 / 22 Który z polskich naukowców odkrył witaminy i nadał im tę nazwę?

Rudolf Weigl
Kazimierz Funk
Jan Dzierżon

2 / 22 Dzięki Kazimierzowi Funkowi w II RP bardzo szybko zaczęto produkować:

Cement
Aspirynę
Insulinę

3 / 22 „Austriackim Edisonem” (ze względu na pochodzenie z Galicji) Jana Szczepanika nazwał:

Józef Piłsudski
Mark Twain
Nikola Tesla

4 / 22 Nad którym z tych wynalazków nie pracował Jan Szczepanik?

Kamizelka kuloodporna
Wykrywacz metali
Telektroskop

5 / 22 Józef Bednarz był polskim:

Chemikiem
Prawnikiem
Lekarzem psychiatrą

6 / 22 Jak zginął Józef Bednarz?

W czasie II wojny światowej, walcząc w Powstaniu Warszawskim
Został rozstrzelany przez Niemców, nie chcąc opuścić swoich pacjentów, mimo że miał możliwość ucieczki
Zginął w Auschwitz

7 / 22 Czym zajmował się Gabriel Narutowicz w Szwajcarii?

Budował elektrownie wodne
Budował elektrownie słoneczne
Budował elektrownie jądrowe

8 / 22 Ignacy Mościcki opracował autorską metodę produkcji:

Kwasu azotowego z powietrza
Ropy naftowej
Stali

9 / 22 Termin „ludobójstwo” stworzył polski prawnik:

Józef Kosacki
Rafał Lemkin
Karol Pollak

10 / 22 Rafał Lemkin otrzymał pokojową Nagrodę Nobla w:

1956 roku
1970 roku
Rafał Lemkin był wielokrotnie nominowany do Nagrody Nobla, ale jej nie otrzymał

11 / 22 Józef Hofmann oprócz bycia wynalazcą był przede wszystkim genialnym:

Pianistą
Aktorem
Filmowcem

12 / 22 W swoim życiu Józef Hofmann miał zgłosić:

Kilka patentów
Kilkanaście patentów
Kilkadziesiąt patentów

13 / 22 Jak Napoleon Cybulski nazwał odkrytą i opisaną przez siebie wydzielinę, którą później nazwano adrenaliną?

Nadnerczyną
Kwasem nerkowym
Toksykoliną

14 / 22 Przyznana Napoleonowi Cybulskiemu nagroda im. Erazma i Anny Jerzmanowskich nazywana polskim Noblem miała równowartość:

100 kg srebra
12 kilogramów złota
100 tys. złotych

15 / 22 75 nominacji do Nagrody Nobla w ciągu 10 lat otrzymał:

Rudolf Weigl
Wojciech Świętosławski
Leon Marchlewski

16 / 22 Polskim naukowcem, który jako pierwszy na świecie skroplił tlen i azot był:

Karol Olszewski
Zygmunt Wróblewski
Wymienieni naukowcy razem skroplili tlen i azot

17 / 22 Polskim pionierem kinematografii był/a:

Rudolf Gundlach
Kazimierz Prószyński
Stefania Kwolek

18 / 22 Karierę jako charakteryzator największych gwiazd przedwojennego kina niemego w Hollywood robił:

Jan Mikulicz-Radecki
Jan Szczepanik
Maksymilian Faktorowicz

19 / 22 Ernest Malinowski zasłynął jako:

Twórca ramek do uli
Budowniczy wysokogórskiej kolei w Peru
Twórca kamizelki kuloodpornej

20 / 22 Który z twórców słynnej szwajcarskiej firmy zegarmistrzowskiej Patek Philippe był Polakiem?

Patek
Philippe
Obaj byli Polakami

21 / 22 Polemoskop to wynalazek:

Jana Heweliusza
Stanisława Ulama
Kazimierza Żeglenia

22 / 22 Mieczysław Bekker był kierownikiem zespołu, który stał za skonstruowaniem:

Melexa
Księżycowego pojazdu LRV
Bomby termojądrowej