Kazimierz Wielki: Łatwy quiz historyczny.
Zdobędziesz 90 proc.?

W quizie poświęconym Kazimierzowi Wielkiemu pytamy o fakty z historii panowania jednego z najważniejszych i najwybitniejszych władców Polski. Pytania dotyczą wiedzy historycznej, a nie serialu „Korona Królów”, jednak nie powinien on sprawić nikomu większych problemów.
Twój wynik:

1 / 22 W którym wieku panował Kazimierz III Wielki?

XIII
XIV
XV

2 / 22 Jak nazywał się ojciec Kazimierza Wielkiego?

Władysław Łokietek
Konrad Mazowiecki
Władysław Jagiełło

3 / 22 Z jakiej dynastii wywodzi się Kazimierz Wielki?

Był pierwszym władcą z dynastii Andegaweńskiej
Założył dynastię Kaźmierzowiców
Był ostatnim władcą z dynastii Piastów

4 / 22 Czy to Kazimierz Wielki jest uznawany za tego władcę, który zjednoczył polskie ziemie po rozbiciu dzielnicowym?

Tak, stąd jego przydomek „Wielki”
Nie, przede wszystkim ojcu Kazimierza, Władysławowi Łokietkowi przypisuje się tę zasługę
Nie, Kazimierz Wielki był jedynie władcą Małopolski

5 / 22 W którym roku Kazimierz Wielki został koronowany na króla Polski?

1311
1323
1333

6 / 22 Kazimierz Wielki był znany z budowy obronnych zamków. Który z podanych zamków nie został wybudowany za czasów tego władcy?

Zamek w Kruszwicy
Zamek w Warszawie
Zamek w Ojcowie
Wszystkie te zamki zostały wybudowane przez Kazimierza Wielkiego

7 / 22 Która z tych instytucji została założona przez Kazimierza Wielkiego?

Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademia Krakowska
Uniwersytet Lwowski

8 / 22 Ile żon miał Kazimierz Wielki?

Jedną
Dwie
Cztery

9 / 22 Jak nazywała się pierwsza żona Kazimierza Wielkiego?

Aldona Anna Giedyminówna
Bona Sforza
Anna Cylejska

10 / 22 Druga żona Kazimierza Wielkiego, Adelajda, pochodziła z:

Hesji
Litwy
Szwecji

11 / 22 Czy Kazimierz Wielki miał dzieci z którąś z żon?

Miał z czterema żonami łącznie pięć córek i dwóch synów, ale żaden z synów nie przeżył długowiecznego ojca
Nie, prawdopodobnie był bezpłodny
Tak, miał z dwoma żonami łącznie pięć córek

12 / 22 Czy Kazimierz Wielki miał synów?

Nie, miał wyłącznie córki
Tak, miał legalnych synów, ale nie przeżyli ojca
Tak, Kazimierz Wielki miał synów, ale z nieprawego łoża

13 / 22 Jaki Kazimierz Wielki miał stosunek do Żydów?

Wspierał ich prześladowania na ogólnopolską skalę
Rozciągnął na całą Polskę prawa nadające im częściową autonomię
Wygnał Żydów z Polski

14 / 22 Reformy Kazimierza Wielkiego objęły kwestie:

Prawne – m.in. skodyfikował przepisy w statutach wydanych dla Wielkopolski i Małopolski
Pieniężne – m.in. wprowadził nową monetę, grosz krakowski, który miał ujednolicić system monetarny
Administracyjne – m.in. wprowadził w Polsce urzędy centralne
Reformy Kazimierza Wielkiego objęły wszystkie powyższe kwestie

15 / 22 Co Kazimierz Wielki zrobił w czasach swoich rządów z Mazowszem?

Stracił władzę na Mazowszu na rzecz Krzyżaków
Podporządkował Mazowsze jako lenno
Wcielił Mazowsze do Polski

16 / 22 Którą ziemię przyłączył do Polski Kazimierz Wielki?

Ruś Halicką
Śląsk
Pomorze

17 / 22 W ramach zawartego przez Kazimierza Wielkiego pokoju kaliskiego z Krzyżakami w 1343 roku polski król:

Zrzekł się praw do Pomorza Gdańskiego
Odzyskał od Zakonu Krzyżackiego Kujawy i ziemię dobrzyńską
Zrzekł się praw do ziemi chełmińskiej i michałowskiej
Wszystkie te postanowienia zawarto w pokoju kaliskim

18 / 22 Kazimierz Wielki zmarł w:

1344 roku
1370 roku
1399 roku

19 / 22 Gdzie został pochowany Kazimierz Wielki?

W katedrze na Wawelu
W katedrze gnieźnieńskiej
W katedrze warszawskiej

20 / 22 Kto przejął władzę jako koronowany król Polski po Kazimierzu Wielkim?

Jego córka Jadwiga Andegaweńska
Jego siostrzeniec Ludwik Węgierski
Jego wnuk Kaźko słupski

21 / 22 Które z tych powiedzeń dotyczy Kazimierza Wielkiego?

„Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”
„Za króla Piasta, wyginęła szlachta”
„Za króla Piasta, jedz pij i popuszczaj pasa”

22 / 22 Czy jakikolwiek inny władca w polskiej historii otrzymał w historiografii powszechnie przyjęty przydomek „wielki”?

Tak, takich władców było kilku
Tak, Jan III
Nie, przydomek „wielki” jest jednoznacznie kojarzony wyłącznie z Kazimierzem III