Quiz z historii wyborów 4 czerwca 1989 roku.
Zdobędziesz połowę punktów?

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze od II wojny światowej wolne wybory do Senatu i częściowo wolne wybory do Sejmu RP. W naszym quizie sprawdzisz swoją wiedzę o historii wyborów kontraktowych. Uda ci się zdobyć połowę punktów?
Twój wynik:

1 / 20 Wybory 4 czerwca 1989 roku były nazwane wyborami kontraktowymi, bo:

Ich zasady uzgodniono w trakcie rozmów Okrągłego Stołu
Przedstawiciele opozycji musieli podpisywać specjalny kontrakt, że nie będą działali na szkodę PZPR
To było zwyczajowe określenie, oznaczające „kontratak Solidarności”

2 / 20 Który z poniższych polityków „Solidarności” nie brał udziału w rozmowach Okrągłego Stołu (zarówno w obradach plenarnych, jak i w zespołach)?

Lech Wałęsa
Lech Kaczyński
Jarosław Kaczyński
Wszyscy brali udział w Okrągłym Stole

3 / 20 Z jakiego filmu pochodził plakat z Garym Cooperem, który zrobił furorę podczas kampanii wyborczej „Solidarności”?

„Rio Bravo”
„W samo południe”
„Szeryf”

4 / 20 Który z tych polityków nie ubiegał się o mandat w wyborach 4 czerwca?

Lech Wałęsa
Tadeusz Mazowiecki
Władysław Frasyniuk
Żaden z nich osobiście nie wystartował w wyborach

5 / 20 Wybory do Senatu były:

W pełni wolne – o wszystkie 100 miejsc toczyła się demokratyczna walka
Częściowo wolne – o 51 miejsc toczyła się walka, pozostałe 49 było zagwarantowanych dla komunistów
W pełni ustawione

6 / 20 Ile procent mandatów w Sejmie było zarezerwowanych dla koalicji PZPR i jej satelickich partii?

25 procent
65 procent
90 procent

7 / 20 Ile miejsc w Sejmie zostało przeznaczonych dla kandydatów bezpartyjnych?

111
161
261

8 / 20 Kiedy w 1989 roku odbyła się druga tura wyborów kontraktowych do Sejmu i Senatu?

4 czerwca
10 czerwca
18 czerwca
Nie było drugiej tury wyborów

9 / 20 Jedną z głównych forma kampanii wyborczej kandydatów Komitetu Obywatelskiego były plakaty:

Ze zdjęciami kandydatów wzorowanymi na superbohaterów
Ze zdjęciami kandydatów z Lechem Wałęsą
Z przekreślonymi zdjęciami polityków PZPR

10 / 20 Startujących w wyborach kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” zwyczajowo nazywano:

Ostatnimi uczciwymi
Drużyną Lecha
Nowym pokoleniem

11 / 20 Kto został pierwszym redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej”, powstałej jako organ prasowy Komitetu Obywatelskiego?

Adam Michnik
Tadeusz Mazowiecki
Donald Tusk

12 / 20 Na popieranego kandydata w wyborach 4 czerwca głosowało się:

Stawiając znak X przy jego nazwisku
Zakreślając w okrąg jego imię i nazwisko
Nie skreślając jego imienia i nazwiska z listy

13 / 20 35 miejsc w Sejmie mieli otrzymać kandydaci:

Wybrani z Krajowej listy wyborczej
Wybrani przez Senat
Wskazani przez prezydenta

14 / 20 Który z tych komunistycznych działaczy startujących z listy krajowej nie dostał się do Sejmu 4 czerwca 1989?

Czesław Kiszczak
Były I sekretarz KC PZPR Stanisław Kania
Premier Mieczysław Rakowski
Wszyscy startowali z listy krajowej do Sejmu, ale żaden się nie dostał

15 / 20 Jaka była frekwencja podczas pierwszej tury wyborów 4 czerwca 1989 roku?

32 procent
62 procent
82 procent

16 / 20 Ile mandatów przeznaczonych dla kandydatów bezpartyjnych zdobyła „Solidarność” po obu turach wyborów?

100 ze 161
155 ze 161
161 ze 161

17 / 20 Ile mandatów w pełni wolnych wyborach w senacie zdobyła „Solidarność”?

80 ze 100
99 ze 100
100 ze 100

18 / 20 Kto zdobył jedyny mandat senacki, którego nie zdobył przedstawiciel „Solidarności”?

Wojciech Jaruzelski
Henryk Stokłosa
Aleksander Kwaśniewski

19 / 20 Kto został pierwszym niekomunistycznym premierem w bloku wschodnim po II wojnie światowej?

Tadeusz Mazowiecki
Lech Wałęsa
Lech Kaczyński

20 / 20 Za szczególną kompromitację PZPR w wyborach można uznać to, że:

Z listy krajowej do Sejmu weszło tylko 2 z najpopularniejszych przedstawicieli władz komunistycznych, mimo braku kontrkandydatów z „Solidarności” (inni nie uzyskali wymaganych 50 proc. głosów)
Wojciech Jaruzelski nie dostał się do Sejmu
„Solidarność” zdobyła wszystkie miejsca w Senacie