Historia Polski w średniowieczu.
Łatwy quiz z dat

W naszym quizie z historii Polski w średniowieczu pytamy o kilka najważniejszych dat. Nie powinien on sprawić trudności nikomu, kto choć trochę interesuje się staropolską historią.
Twój wynik:

1 / 20 Bolesław Chrobry najprawdopodobniej został koronowany na pierwszego króla Polski:

W Boże Narodzenie 24 grudnia 996 roku
W Nowy Rok 1 stycznia 1000 roku
W Wielkanoc 18 kwietnia 1025 roku

2 / 20 Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków do Polski w:

X wieku
XIII wieku
XVI wieku

3 / 20 Przyjmuje się, że rozbicie dzielnicowe zakończyło się 20 stycznia 1320 roku. Tego dnia miał/a miejsce:

Śmierć Kazimierza Wielkiego
Objęcie tronu przez Władysława Jagiełłę
Koronacja Władysława Łokietka na Wawelu

4 / 20 Trzeci koronowany król Polski Bolesław Szczodry musiał uciekać z kraju na skutek buntu możnych, który narósł po zabiciu biskupa Stanisława, późniejszego świętego i patrona Polski. Miało to miejsce w:

X wieku
XI wieku
XIV wieku

5 / 20 Kazimierz Wielki został koronowany w:

1222 roku
1333 roku
1444 roku

6 / 20 Chrzest Mieszka I nazywany Chrztem Polski miał miejsce w:

966 roku
996 roku
1025 roku

7 / 20 Dwa średniowieczne zjazdy w Wyszehradzie, czyli spotkania władców Polski, Czech i Węgier miały miejsce w:

XII wieku
XIV wieku
XVI wieku

8 / 20 Bitwa pod Grunwaldem najprawdopodobniej miała miejsce w 1410 roku:

14 kwietnia
1 czerwca
15 lipca

9 / 20 Bitwa pod Legnicą w trakcie najazdu tatarskiego na Polskę, w której zginął książę śląski Henryk Pobożny, miała miejsce:

11 listopada 999 roku
9 kwietnia 1241 roku
15 lipca 1444 roku

10 / 20 Bitwa pod Warną, w której w walce z Turkami zginął syn Władysława Jagiełły król Polski Władysław Warneńczyk, miała miejsce w:

1410 roku
1444 roku
1544 roku

11 / 20 17 września 1374 roku w Koszycach:

Ludwik Węgierski wydał przywilej generalny dla szlachty
Zmarł Władysław Jagiełło
Urodziła się Jadwiga Andegaweńska

12 / 20 Ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie powstał w drugiej połowie:

XIII wieku
XV wieku
To w ogóle nie jest zabytek średniowieczny, powstał dopiero w XVIII wieku

13 / 20 24 czerwca 972 roku miał/a miejsce:

Bitwa pod Grunwaldem
Koronacja Mieszka I na króla Polski
Bitwa pod Cedynią

14 / 20 Akademia Krakowska, czyli późniejszy Uniwersytet Jagielloński został oficjalnie odnowiony przez Władysława Jagiełłę z fundacji jego zmarłej żony królowej Jadwigi w:

1299 roku
1400 roku
1501 roku

15 / 20 Polska zwyciężyła zakon krzyżacki w wojnie toczonej w latach 1454–1466, która najczęściej jest nazywana:

Wojną dekady
Wojną stulecia
Wojną trzynastoletnią

16 / 20 Zjazd gnieźnieński, czyli spotkanie zorganizowane przez Bolesława Chrobrego, w którym wziął udział pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha Otton III, odbył się w marcu:

966 roku
1000 roku
1050 roku

17 / 20 Jadwiga została koronowana na króla Polski w:

1384 roku
1399 roku
Jadwiga nie była królem Polski, tylko królową jako żona Jagiełły

18 / 20 Uczta u Wierzynka to przyjęcie, w którym obok Kazimierza Wielkiego wzięło udział wielu władców europejskich w tym cesarz Karol IV. Miało ono miejsce w Krakowie w:

1164 roku
1364 roku
1464 roku

19 / 20 Początek rozbicia dzielnicowego w Polsce nastąpił po śmierci Bolesława Krzywoustego w:

1038 roku
1138 roku
1338 roku

20 / 20 W 1018 roku Bolesław Chrobry wziął udział w zbrojnej wyprawie na wschód:

Wyprawie tatarskiej
Wyprawie indyjskiej
Wyprawie kijowskiej