Sejm przyjął nowelizację ustawy. Będą zmiany w IPN

Sejm przyjął nowelizację ustawy. Będą zmiany w IPN

Dodano:   /  Zmieniono: 
Siedziba IPN
Siedziba IPN Źródło:Wikipedia / Adrian Grycuk, Creative Commone
Sejm przegłosował nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Za zmianami głosowało 267 posłów, przeciw było 174. 4 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Przyjęcie projektu ustawy poparli posłowie z klubów PiS oraz Kukiz'15.

Jakie zmiany zakłada nowelizacja ustawy?

Zmiany czekają przede wszystkim Radę IPN, której kadencja zostanie skrócona. W jej miejsce ma zostać utworzone specjalne Kolegium, w skład którego będzie wchodzić dziewięciu naukowców. O ich nominacji zadecyduje Sejm, Senat oraz prezydent.  Ponadto, zgodnie z nowym prawem zmianie ulegnie także tryb wyboru prezesa Instytutu. 

Według nowych przepisów prezesa IPN będzie powoływał Sejm, za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium IPN, które będzie zgłaszać kandydata spoza swego grona. Kolegium wyłoni kandydata w drodze konkursu. Prezesem będzie mogła zostać osoba wyróżniająca się wysokimi walorami moralnymi i wiedzą przydatną w pracach Instytutu, ze stopniem naukowym co najmniej doktora.

Ponadto, w  myśl uchwalonej dziś noweli, zlikwidowana zostania Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a jej kompetencje zostaną przekazane Instytutowi Pamięci Narodowej.

Opozycja przeciwna zmianom w ustawie

Nowelizacji ustawy nie poparli posłowie z klubów Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz PSL. Posłowie tych klubów wskazali na potrzebę jej zmian i zgłosili poprawki dotyczące m.in. kryteriów powoływania członków Kolegium Instytutu. W opinii opozycji, IPN po zmianach stanie się organizacją upolitycznioną.

twitterŹródło: Radio ZET, Twitter