Znamy szczegóły konkursu na prezesa TVP

Znamy szczegóły konkursu na prezesa TVP

Dodano:   /  Zmieniono: 22
Siedziba TVP
Siedziba TVP / Źródło: Newspix.pl / PIOTR KUCZA
Podczas spotkania Rady Mediów Narodowych został przyjęty regulamin konkursu na nowego prezesa TVP. Kandydaci nie muszą mieć doświadczenia na stanowisku kierowniczym, co oznacza, że w konkursie będzie mógł wziąć udział obecny szef Telewizji Polskiej Jacek Kurski.

Jednym z wymogów nowego regulaminu jest posiadanie wyższego wykształcenia. Ponadto, kandydat musi spełnić kilka standardowych warunków takich jak niekaralność, pełna zdolność do czynności prawnych czy pełne korzystanie z praw publicznych. Każdy kandydat będzie musiał również napisać list motywacyjny, w którym opisze swoją wizję przyszłości TVP. Co ciekawe, w wymogach konkursu nie znalazł się zapis o konieczności posiadania doświadczenia na stanowisku kierowniczym, co oznacza, że o pozostanie w fotelu szefa TVP może się ubiegać obecny prezes Telewizji Publicznej Jacek Kurski.

Jak będzie przebiegał konkurs?

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 15 września.  Aplikacje, w których będą się znajdowały m.in list motywacyjny, cv oraz niezbędne zaświadczenia zostaną ocenione przez Radę Mediów Narodowych najpierw pod kątem formalnym, a następnie merytorycznym. Kandydaci, którzy zostaną pozytywnie ocenieni przez RMN, zostaną zakwalifikowani do trzeciego etapu czyli rozmów kwalifikacyjnych z członkami RMN. Ich ilość nie została określona w regulaminie.

Czego będą dotyczyć rozmowy?

Rozmowy będą dotyczyć głównie wiedzy kandydatów z zakresu zarządzania, mediów elektronicznych oraz „realizacji interesu publicznego w mediach”. Kandydaci mogą się również spodziewać pytań z zakresu wiedzy ogólnej, gospodarki czy kultury. W przypadku dotychczasowych prezesów lub członków zarządu TVP dodatkowym kryterium będzie ocena ich pracę na tych stanowiskach.

Po rozmowach członkowie Rady Mediów Narodowych wybiorą kilku najlepszych kandydatów, ustalą ich ostateczną kolejność i zaproponują funkcję prezesa osobie z pierwszego miejsca. Gdyby nie zgodziła się objąć stanowiska, propozycję otrzyma kandydat z drugiej pozycji. Rada Mediów Narodowych może w każdym momencie zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydatów, o ile poda uzasadnienie.


Źródło: Wirtualne Media
 22

Czytaj także