Miało być 12 śmigłowców, a ile będzie naprawdę? Odpowiedź MON zaskakuje

Miało być 12 śmigłowców, a ile będzie naprawdę? Odpowiedź MON zaskakuje

EC725 Caracal
EC725 Caracal Źródło: Flickr / Airwolfhound CC 2.0
Sekretarz stanu w MON Bartosz Kownacki w odpowiedzi na interpelację posła Wojciecha Króla z PO przekazał informację dotyczącą zakupu śmigłowców dla polskiej armii. Jak czytamy, wśród zdefiniowanych priorytetów dot. kierunków w modernizacji technicznej w latach 2017-2022, śmigłowce nie występują.

„Odnosząc się bezpośrednio do poszczególnych pytań informuję, że do końca 2016 r. nie zostały dostarczone dwa śmigłowce dla Sił Zbrojnych RP, ponieważ nie zawarto stosownej umowy na ich dostawę” – pisze w odpowiedzi na interpelację posła Wojciecha Króla sekretarz stanu w MON. „Plan dostarczenia dla Sił Zbrojnych RP ośmiu śmigłowców do końca 2017 r. jest aktualny. Niemniej jednak trzeba mieć świadomość, że termin dostawy jest uzależniony od wynegocjowanych warunków umowy, jak też możliwości potencjalnego wykonawcy” – dodaje Kowacki.

Jak czytamy dalej, aktualnie w resorcie obrony narodowej prowadzone są dwa postępowania na zakup śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP. „Sprzęt ten jest pozyskiwany celem zaspokojenia pilnej potrzeby operacyjnej. Dla uniknięcia zakłóceń w realizacji harmonogramu wymienionego procesu są prowadzone różnorodne działania ukierunkowane na minimalizacje ryzyk mogących mieć wpływ na potencjalne opóźnienia w dostawach” – tłumaczy sekretarz stanu w MON.

Kownacki informuje, że analiza środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, potrzeb operacyjnych i posiadanych zdolności Sił Zbrojnych RP wskazała priorytetowe kierunki w modernizacji technicznej w latach 2017-2022. „Wśród zdefiniowanych priorytetów śmigłowce nie występują” – wyjaśnia dalej i tłumaczy, że w pierwszej kolejności planowane jest pozyskanie takich typów rozpatrywanych statków powietrznych, które „zaspokoją najpilniejsze potrzeby armii w zakresie lotnictwa śmigłowcowego”.

27 marca MON informowało, że do resortu wpłynęły oferty zaproszonych do negocjacji dostawców śmigłowców przeznaczonych dla wojsk specjalnych oraz dla Marynarki Wojennej. W komunikacie podano, że komisje prowadzące postępowanie zaczęły już analizować dokumentację ofertową. Jak podkreślało MON, w każdym przypadku jest to kilkanaście tysięcy stron. "O wynikach prowadzonego, w trybie całkowitej poufności, postępowania opinia publiczna zostanie poinformowana niezwłocznie po jego zakończeniu" – przekazano.

RMF FM podawało także wówczas, że kupionych zostanie 12, a nie 16 śmigłowców, jak zakładano. Początkowo termin składania ofert ustalono na 13 marca, ale dzień później Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że na wniosek jednego z oferentów, który bierze udział w przetargu, Inspektorat Uzbrojenia wyraził zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27 marca bieżącego roku. Oferent wskazywał, że „był niezdolny do przygotowania kompletnej oferty w przewidzianym terminie”.

Źródło: WPROST.pl
 40

Czytaj także